Magnetická šošovka so stopkou pr. 16 x výška 4,5 mm s vonkajším závitom M3, dlžka závitu 7 mm

Magnetická šošovka so stopkou pr. 16 x výška 4,5 mm s vonkajším závitom M3, dlžka závitu 7 mm
Prečítajte si prosím pred objednaním produktu bezpečnostné a manipulačné podmienky.

27072
8595133915601
Skladom
V pondelok odošleme
3,18 €/Ks 2,65 € Bez DPH
Skladom
V pondelok odošleme

Parametre

Dĺžka závitu L (mm) 7
Typ Ferit
Odtrhová sila (kg) 1,8
Odtrhová sila (N) 18
Výška H (mm) 4,5
Priemer D (mm) ? 16 mm
Teplotná odolnosť 200 °C
Hmotnosť (g) 5
Označenie MC pr. 16 x 4,5-M3-6g x 7 F
Závit M M3
Hmotnosť (lbs) 0.011

Dôležité informácie

Uvedené hodnoty sily roztrhnutia niektorých výrobkov boli namerané za ideálnych podmienok daných testovacím prostredím. Tieto hodnoty sa však môžu líšiť v závislosti od konkrétneho typu prostredia, v ktorom môžu napríklad prevádzkové podmienky a následné opotrebovanie ovplyvniť účinnosť výrobku. Merania však neboli vykonané pre všetky výrobky a v takýchto prípadoch ide len o odhad alebo interný pomocný výpočet dodávateľa. Uvedené hodnoty je preto potrebné považovať za orientačné a predávajúci vyhlasuje, že nie sú opisom tovaru z hľadiska dohodnutých vlastností v kúpnej zmluve na základe článku 6 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch kúpnych zmlúv, o zmene nariadenia (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES a o zrušení smernice 1999/44/ES. Na určenie presnej hodnoty trhacej sily v konkrétnom prípade je potrebné vykonať skutočné meranie. V prípade, že vám zistené hodnoty odtrhovej sily nepostačujú, pretože nezodpovedajú uvedeným hodnotám, môžete využiť možnosť garantovaného vrátenia do 30 dní za podmienok uvedených tu: https://e-shop.magsy.sk/vratenie-tovaru/ a zakúpiť silnejší magnet. Týchto 30 dní slúži len na otestovanie tovaru, po uplynutí ktorých môže predajca vrátenie odmietnuť.

VAROVANIE:Nikdy neumiestňujte magnetické pásy alebo magnetické rukoväte na miesta, kde pod nimi prechádzajú ľudia. Hrozí nebezpečenstvo poranenia, pretože to nie je zamýšľaný účel výrobku. Uvedené hodnoty trhacej sily buď zodpovedajú ideálnym podmienkam skúšobného prostredia, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od viacerých faktorov, ako je konkrétny typ prostredia a následné opotrebenie, alebo ide o odhady či interné pomocné výpočty predávajúceho, ale nie sú opisom výrobku v zmysle čl. 6 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch zmlúv o predaji tovaru, o zmene nariadenia (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES a o zrušení smernice 1999/44/ES a príslušných vnútroštátnych predpisov. Uvedené hodnoty trhacej sily je preto potrebné považovať za orientačné.

16 ďalších produktov v rovnakej kategórii: