Permanentný magnetický upínač Neomicro 600 x 200 x 51 mm

Permanentný magnetický upínač Neomicro 600 x 200 x 51 mm
U nás sa báť nemusíte
E-shop číslo 1 s magnetmi
Skladom 4 000 000 magnetov
PrestaShop\PrestaShop\Adapter\Presenter\Product\ProductLazyArray::__set_state(array( 'imageRetriever' => PrestaShop\PrestaShop\Adapter\Image\ImageRetriever::__set_state(array( 'link' => Link::__set_state(array( 'allow' => 1, 'url' => '/index.php', 'protocol_link' => 'https://', 'protocol_content' => 'https://', 'ssl_enable' => '1', 'urlShopId' => NULL, )), )), 'link' => Link::__set_state(array( 'allow' => 1, 'url' => '/index.php', 'protocol_link' => 'https://', 'protocol_content' => 'https://', 'ssl_enable' => '1', 'urlShopId' => NULL, )), 'priceFormatter' => PrestaShop\PrestaShop\Adapter\Product\PriceFormatter::__set_state(array( )), 'productColorsRetriever' => PrestaShop\PrestaShop\Adapter\Product\ProductColorsRetriever::__set_state(array( )), 'translator' => PrestaShopBundle\Translation\TranslatorComponent::__set_state(array( 'catalogues' => array ( 'sk-SK' => Symfony\Component\Translation\MessageCatalogue::__set_state(array( 'messages' => array ( 'ModulesCheckpaymentAdmin' => array ( 'Payments by check' => 'Platby šekom', 'Are you sure you want to delete these details?' => 'Naozaj si prajete vymazať svoje údaje ?', 'The "Payee" and "Address" fields must be configured before using this module.' => 'Pred použitím tohto modulu je potrebné nastaviť pole "Príjemca" a "Adresa".', 'No currency has been set for this module.' => 'Pre tento modul nie je nastavená mena', 'The "Payee" field is required.' => 'Pole "príjemca" je povinné.', 'The "Address" field is required.' => 'Pole "adresa" je povinné.', 'Pay by Check' => 'Platba šekom', 'Contact details' => 'Kontaktné údaje', 'Payee (name)' => 'Príjemca (meno)', 'Address' => 'Adresa', 'Address where the check should be sent to.' => 'Adresa, na ktorú má byť poslaný šek.', '%amount% (tax incl.)' => '%amount% (s DPH.)', 'This module allows you to accept payments by check.' => 'Tento modul umožňuje prijímať platby šekom.', 'If the client chooses this payment method, the order status will change to \'Waiting for payment\'.' => 'Ak si klient zvolí túto metódu platby, zmení sa stav objednávky na \'Čaká sa na platbu\'.', 'You will need to manually confirm the order as soon as you receive a check.' => 'Preto, budete musieť ručne potvrdiť objednávku, akonáhle obdržíte šek.', ), 'ShopThemeGlobal' => array ( 'Do not miss news, special offers and discounts!' => 'Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!', 'You cannot access this store from your country. We apologize for the inconvenience.' => 'K tomuto obchodu nemáte prístup z vašej krajiny. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.', '403 Forbidden' => '403 Zakázané', 'Search again what you are looking for' => 'Hľadajte znova to, čo hľadáte', 'Sorry for the inconvenience.' => 'Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosť.', 'We\'ll be back soon.' => 'Čoskoro sa vrátime.', 'Status' => 'Stav', 'Date' => 'Dátum', 'Home' => 'Domov', 'About and Contact' => 'O nás a kontakt', 'Our stores' => 'Naše obchody', 'Sitemap' => 'Mapa stránky', 'List of sub categories in %name%:' => 'Zoznam stránok v% name%:', 'Close' => 'Zavrieť', 'Sort by:' => 'Radiť podľa:', 'Active filters' => 'Aktívne filtre', 'Tax included' => 'S DPH', 'Tax excluded' => 'Bez DPH', 'Language dropdown' => 'Výber jazyka', 'List of pages in %category_name%:' => 'Zoznam stránok v %category_name%:', 'Next' => 'Ďalší', 'Previous' => 'Predchádzajúca', 'Carousel buttons' => 'Tlačidlá', 'Currency dropdown' => 'Výber meny', 'Currency:' => 'Mena:', 'Email us: [1]%email%[/1]' => 'Pošlite nám e-mail: [1]%email%[/ 1]', 'Fax: [1]%fax%[/1]' => 'Fax: [1]%fax%[/1]', 'Call us: [1]%phone%[/1]' => 'Zavolajte nám: [1]%phone%[/1]', 'Store information' => 'Informácie o obchode', 'Email us:' => 'Pošlite nám e-mail:', 'Fax:' => 'Fax:', 'Call us:' => 'Zavolajte nám:', 'Saturday' => 'sobota', 'Friday' => 'piatok', 'Thursday' => 'štvrtok', 'Wednesday' => 'streda', 'Tuesday' => 'utorok', 'Monday' => 'pondelok', 'Sunday' => 'nedeľa', 'Unlimited' => 'Neobmedzene', 'Hello' => 'Dobrý deň', 'My account' => 'Môj účet', 'Setting' => 'Nastavenie', 'Comment' => 'komentár', 'Read more' => 'Čítať viac', 'January' => 'Január', 'February' => 'Február', 'March' => 'Marec', 'April' => 'Apríl', 'May' => 'Máj', 'June' => 'Jún', 'July' => 'Júl', 'August' => 'August', 'September' => 'Septembra', 'October' => 'Október', 'November' => 'November', 'December' => 'December', 'Childrens' => 'Deti', 'Recent blog posts' => 'Posledné príspevky v blogu', 'Sorry, We are updating data, please come back later!!!!' => 'Ľutujeme, aktualizujeme dáta, vráťte sa prosím neskôr !!!!', 'Filter Blogs By Tag' => 'Filtrujte články podľa značiek', 'Filter Blogs By Blogger' => 'Filtrujte články podľa autora', 'Lastest Blogs' => 'Najnovšie články', 'Sorry, We are update data, please come back later!!!!' => 'Ľutujeme, aktualizujeme dáta, vráťte sa prosím neskôr !!!!', 'Add to cart' => 'Pridať do košíka', 'Remove from Compare' => 'Odobrať z porovnania', 'Add to Compare' => 'Pridať k porovnaniu', 'Rating' => 'Hodnotenie', 'Read reviews' => 'Čítať recenzie', 'Write a review' => 'Napísať recenziu', 'Add to wishlist' => 'Pridať do zoznamu prianí', 'Remove from Wishlist' => 'Odstrániť zo zoznamu želaní', 'Currency' => 'Mena', 'Account' => 'Účet', 'Language' => 'Jazyk', 'Grid' => 'Mriežka', 'List' => 'Zoznam', 'Contact us' => 'Kontaktujte nás', 'Language:' => 'Jazyk:', 'No' => 'nie', 'Yes' => 'áno', 'Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/' => 'Tyto obrázky ve složce VASESABLONA/assets/img/patterns/', 'Attachment' => 'Príloha', 'Not set' => 'Nie je nastavené', 'Position' => 'Pozícia', 'Repeat' => 'Opakovať', 'Inherit' => 'Dediť', 'Compare' => 'Porovnať', 'Wishlist' => 'Zoznam prianí', 'Quick view' => 'Rýchly náhľad', 'View all' => 'Zobraziť všetko', 'Theme' => 'Šablóna', 'Default' => 'Predvolené', 'Float Header' => 'Pohyblivá hlavička', 'Cancel filter' => 'Zrušiť filter', '(no filter)' => '(žiadny filter)', 'show filters' => 'Zobraziť filtre', 'Show more parameters' => 'Zobraziť ďalšie parametre', 'hide filters' => 'skryť filtre', 'Show less' => 'Zobraziť menej', 'You order %1% pcs, but stock is %2% pcs.' => 'Objednávate si %1% ks, ale skladom je %2% ks.', 'We will inform you of the date of delivery.' => 'Budeme vás informovať o dátume dodania.', 'Undefined' => 'Nedefinovaný', 'Addresses' => 'Adresy', 'None' => 'Žiadna', 'Merchandise returns' => 'Vrátenie tovaru', 'The page you are looking for was not found.' => 'Hľadaná stránka nebola nájdená.', 'Our Offers' => 'Naše ponuky', 'Log in' => 'Prihlásiť sa', 'Create new account' => 'Vytvoriť nový účet', 'Brands' => 'Značky', '(tax incl.)' => '(s DPH)', '(tax excl.)' => '(bez DPH)', '(tax included)' => '(s DPH)', '(tax excluded)' => '(bez DPH)', 'List of subcategories in %category_name%:' => 'Zoznam podkategórií v %category_name%:', 'Phone:' => 'Telefón:', 'Email:' => 'E-mail:', 'Opening hours' => 'Otváracie hodiny', 'Get our latest news and special sales' => 'Získajte najnovšie novinky a špeciálne zľavy', '%label%:' => '%label%:', '%copyright% %year% - Ecommerce software by %prestashop%' => '%copyright% %year% - Ecommerce softvér od %prestashop%', 'logo' => 'logo', ), 'ShopThemeActions' => array ( 'Subscribe' => 'Prihlásiť sa', 'Download' => 'Stiahnuť', 'Change Password' => 'Zmeniť heslo', 'Send reset link' => 'Odoslať odkaz pre obnovu', 'Back to Login' => 'Späť na prihlásenie', 'Print out' => 'Vytlačiť', 'Reorder' => 'Znovu objednať', 'Create new address' => 'Vytvoriť novú adresu', 'Save' => 'Uložiť', 'Update' => 'Aktualizovať', 'Delete' => 'Zmazať', 'Choose' => 'Vybrať', 'Edit' => 'Upraviť', 'add new address' => 'Pridať novú adresu', 'Continue' => 'Pokračovať', 'Take advantage of our exclusive offers:' => 'Využite našich exkluzívnych ponúk:', 'Add' => 'Pridať', 'Cancel' => 'Zrušiť', 'Select' => 'Vybrať', 'Back to top' => 'späť hore', 'Filter' => 'Filtrovať', 'Save Customization' => 'Uložiť prispôsobenie', 'Remove Image' => 'Zmazať obrázok', 'Add to cart' => 'Pridať do košíka', 'Quantity' => 'Množstvo', 'Quick view' => 'Rýchly prehlad', 'View products' => 'Zobraziť produkty', 'Clear all' => 'Všetko zmazať', 'Filter By' => 'Filtrovať podľa', 'Next' => 'Ďalšie', 'Previous' => 'Predchádzajúce', 'Hide' => 'Skryť', 'Show' => 'Ukázať', 'Remove' => 'Zmazať', 'remove from cart' => 'Vymazať z košíka', 'Proceed to checkout' => 'Prejdite do nákupného košíka', 'Continue shopping' => 'Pokračujte v nakupovaní', 'Share' => 'Zdieľať', 'OK' => 'OK', 'Choose file' => 'vyberte súbor', 'Send' => 'Odoslať', 'Sign out' => 'Odhlásiť sa', 'Sign in' => 'Prihlásiť sa', 'Checkout' => 'Pokladňa', 'Refresh' => 'Obnoviť', 'Clear' => 'Smazat', 'Do not show this popup again' => 'Nezobrazovať toto vyskakovacie okno znova', 'Show more' => 'Ukázať viac', 'Add a new address' => 'Pridať novú adresu', 'Cart' => 'Košík', 'Reset all filter' => 'Obnoviť všetky filtre', 'Save Address' => 'Uložiť adresu', 'ok' => 'OK', 'Order with an obligation to pay' => 'Objednať s povinnosťou platby', 'show details' => 'ukázať podrobnosti', 'edit' => 'upraviť', 'Back to login' => 'Späť na prihlásenie', ), 'ShopFormsLabels' => array ( 'Your email...' => 'Napíšte svoj email', 'Confirmation' => 'Potvrdenie', 'New password' => 'Nové heslo', 'Set your password:' => 'Zadejte heslo:', 'Email:' => 'Email:', 'Order Reference:' => 'Číslo objednávky:', 'Product' => 'Produkt', 'Optional' => 'Voliteľné', '-- year --' => '-- rok --', '-- month --' => '-- mesiac -- ', '-- day --' => '-- deň -- ', '-- please choose --' => '-- prosím vyberte --', 'Message' => 'Správa', 'Attachment' => 'Príloha', 'Order reference' => 'Číslo objednávky', 'Subject' => 'Předmět', 'Email address' => 'Email', 'Name' => 'Meno', 'Alias' => 'Alias', 'Address' => 'Adresa', 'Address Complement' => 'Doplnok adresy', 'Zip/Postal Code' => 'PSČ', 'City' => 'Mesto', 'Country' => 'Krajina', 'State' => 'Štát (provincia)', 'Phone' => 'Telefón', 'Mobile phone' => 'Mobilný telefón', 'VAT number' => 'IČ DPH', 'Other' => 'Ostatné', 'Social title' => 'Oslovenie', 'Birthdate' => 'Dátum narodenia', 'First name' => 'Meno', 'Last name' => 'Priezvisko', 'Company' => 'Firma', 'Identification number' => 'IČO', 'Email' => 'E-mailová adresa', 'Password' => 'Heslo', 'From' => 'Od', '-- Choose --' => '-- Vybrať --', 'Your email address' => 'Vaša e-mailová adresa', ), 'AdminShopparametersFeature' => array ( 'Additional description' => 'Doplňujúci popis', 'Out of stock' => 'Nie je na sklade', 'Product available for orders' => 'Produkt je možné objednať', 'In Stock' => 'Skladom', 'You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.' => 'Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť.', 'Authorized modules:' => 'Autorizované moduly:', 'This category already exists for this group.' => 'Pre túto skupinu už existuje rovnaká kategória.', 'Add a category discount' => 'Pridať zľavu pre kategóriu', 'New group category discount' => 'Nová skupina pre zľavy na kategórie', 'Discount (%):' => 'Zľava (%): ', 'Group information' => 'Informácie o skupine', 'Price display method:' => 'Spôsob zobrazenia cien: ', 'Show prices:' => 'Zobraziť ceny: ', 'Current category discount' => 'Aktuálna zľava kategórie', 'Members of this customer group' => 'Členovia tejto zákazníckej skupiny', 'Limited to the first 100 customers.' => 'Obmedzené pre prvých 100 zákazníkov.', 'Please use filters to narrow your search.' => 'Prosím použite filtre na zúženie vyhľadávania.', 'Discount: %.2f%%' => 'Zľava: %.2f%%', 'Order status' => 'Stav objednávky', 'Indexing' => 'Indexácia', 'Refresh index' => 'Obnoviť index', 'Cache' => 'Vyrovnávacia pamäť', 'Refresh cache' => 'Obnoviť vyrovnávaciu pamäť', 'Save direct traffic?' => 'Uložiť priamu prevádzku?', 'Exclude taxes in sales total?' => 'Nezahrnúť daň do celkových predajov?', 'Exclude shipping in sales total?' => 'Vylúčiť prepravné náklady v celkovom predaji?', 'Statistics' => 'Štatistiky', 'Filter by product:' => 'Filtrovať podľa produktu:', 'Hours:' => 'Hodiny:', 'Out-of-Stock' => 'Vypredané', 'Dear Customer, Regards, Customer service' => 'Vážený zákazník, S pozdravom, Zákaznícky servis', 'We are currently updating our shop and will be back really soon. Thanks for your patience.' => 'Práve prebieha údržba nášho internetového obchodu, spustíme ho čoskoro. Ďakujeme za pochopenie.', '#IN' => '#IN', '#DE' => '#DE', '#RE' => '#RE', 'a|about|above|after|again|against|all|am|an|and|any|are|aren|as|at|be|because|been|before|being|below|between|both|but|by|can|cannot|could|couldn|did|didn|do|does|doesn|doing|don|down|during|each|few|for|from|further|had|hadn|has|hasn|have|haven|having|he|ll|her|here|hers|herself|him|himself|his|how|ve|if|in|into|is|isn|it|its|itself|let|me|more|most|mustn|my|myself|no|nor|not|of|off|on|once|only|or|other|ought|our|ours|ourselves|out|over|own|same|shan|she|should|shouldn|so|some|such|than|that|the|their|theirs|them|themselves|then|there|these|they|re|this|those|through|to|too|under|until|up|very|was|wasn|we|were|weren|what|when|where|which|while|who|whom|why|with|won|would|wouldn|you|your|yours|yourself|yourselves' => 'a | o | po | zase | proti | všetky | som | akýkoľvek | tak | jo | ako | na | pretože | boli | pred | bytia | dole | medzi | oba | ale | o | môže | nejde | išlo | nemohol | urobila | nechcel | všetky | nemá | robí | don | dole | pri | každého | pár | pre | z | ďalšie | musel | má | hasnú | majú | útočisko | s | on | ju | tu | jej | sama | mu | sám | jeho | ako | vo | či | v | na | je | Isn | it | jeho | samotný | nechať | mi | viac | najviac | my | sám | no | ani | nie | o | off | on | naraz | verzia | alebo | ostatné | mal | náš | sami | z | viac | vlastným | rovnakom | ona | by mala | nemal | tak | niektoré | ako | ako | že | znaku | ich | ich | ne | sami | potom | tú | títo | by | re | toto | tým | až | k | i | pod | až | hore | veľmi | bola | nebol | my | boli | neboli | čo | pri | kde | ktorých | pričom | | ktorí kým | prečo | s | vyhral | by | vy | vašich | vy | sami | sami', 'Webmaster' => 'Webmaster', 'Customer service' => 'Zákaznícka podpora', 'If a technical problem occurs on this website' => 'Ak je technický problém vyskytujúci sa na tomto webe', 'For any question about a product, an order' => 'V prípade akýchkoľvek otázok o produkte, objednávke', 'Mr.' => 'Pán', 'Mrs.' => 'Paní', 'Visitor' => 'Návštevník', 'Guest' => 'Hosť', 'Customer' => 'Zákazník', 'Social title' => 'Oslovenie', 'Neutral' => 'Neutrál', 'Add new social title' => 'Pridať nové oslovenie', 'Social titles' => 'Oslovenia', 'Image width' => 'Šírka obrázku', 'Image height' => 'Výška obrázku', 'Male' => 'Muž', 'Female' => 'Žena', 'Registration date' => 'Dátum registrácie', 'Group name' => 'Názov skupiny', 'Discount (%)' => 'Zľava (%)', 'Members' => 'Členov', 'Creation date' => 'Dátum vytvorenia', 'Default groups options' => 'Predvolené nastavenia skupín', 'Visitors group' => 'Skupina pre návštevníkov', 'Guests group' => 'Skupina pre hostí', 'Customers group' => 'Skupina zákazníkov', 'Save, then add a category reduction.' => 'Uložiť a pridať obmedzenie kategórie.', 'Add new group' => 'Pridať novú skupinu', 'Customer group' => 'Zákaznícka skupina', 'Price display method' => 'Spôsob zobrazenia ceny', 'Category discount' => 'Zľava pre kategóriu', 'Modules authorization' => 'Autorizácia modulov', 'Visitors' => 'Návštevníci', 'Visits' => 'Návštevy', 'Pages' => 'Stránky', 'Reg.' => 'Registrácia', 'Avg. cart' => 'Priem. košík', 'Reg. rate' => 'Miera reg.', 'Order rate' => 'Miera obj.', 'Click' => 'Klik', 'Base' => 'Základ', 'Add new referrer' => 'Pridať novú odkazujúcu stránku', 'Affiliate' => 'Pridružiť', 'Affiliates can access their data with this name and password.' => 'Filiálky môžu pristupovať k ich vlastným dátam s týmto menom a heslom.', 'Front access:' => 'Zákaznícky prístup:', 'Commission plan' => 'Komisný plán', 'Click fee' => 'Poplatok za klik', 'Base fee' => 'Zákl. popl.', 'Percent fee' => 'Percentuálnych poplatok', 'Technical information -- Simple mode' => 'Technické informácie - Základný režim', 'Include' => 'Vrátane', 'HTTP referrer' => 'HTTP referrer', 'Exclude' => 'Bez', 'Request URI' => 'URI požiadavka', 'Technical information -- Expert mode' => 'Technické informácie - Expertný režim', 'Unique visitors' => 'Unikátni návštevníci', 'Pages viewed' => 'Zobrazených stránok', 'Registration rate' => 'Registračný rozsah', 'Registrations' => 'Registrácie', 'Aliases' => 'Aliasy', 'The "indexed" products have been analyzed by PrestaShop and will appear in the results of a front office search.' => 'Indexovaný tovar bol analyzovaný PrestaShopom a bude sa zobrazovať vo vyhľadávaní v obchode.', 'Indexed products' => 'Indexované produkty', 'Building the product index may take a few minutes.' => 'Vytvorenie indexu produktov môže trvať niekoľko minút.', 'If your server stops before the process ends, you can resume the indexing by clicking "Add missing products to the index".' => 'Pokiaľ Váš server preruší spracovanie pred dokončením úlohy, môžete v indexovaní pokračovať kliknutím na "Pridať chýbajúce produkty do indexu".', 'Add missing products to the index' => 'Pridať chýbajúce produkty do indexu', 'Re-build the entire index' => 'Znovu vytvoriť index produktov', 'You can set a cron job that will rebuild your index using the following URL:' => 'S použitím nasledujúcej URL adresy môžete nastaviť cron tak, aby obnovoval váš index:', 'Search within word' => 'Hľadať vnútri slova', 'Search exact end match' => 'Hľadať presne zhodnú koncovku', 'Minimum word length (in characters)' => 'Minimálna dĺžka slova (v znakoch)', 'Blacklisted words' => 'Zakázané slová', 'Weight' => 'Hmotnosť', 'The "weight" represents its importance and relevance for the ranking of the products when completing a new search.' => '"Relevancia" predstavuje dôležitosť a relevanciu pre hodnotenie produktov, keď skúšate nové hľadanie.', 'A word with a weight of eight will have four times more value than a word with a weight of two.' => 'Slovo s váhou 8 má štyrikrát vyššiu hodnotu než slovo s váhou 2.', 'We advise you to set a greater weight for words which appear in the name or reference of a product. This will allow the search results to be as precise and relevant as possible.' => 'Doporučujeme Vám nastaviť väčšiu váhu pre slová, ktoré sú v menách alebo kódoch produktov. Vďaka tomu budú výsledky čo najpresnejšie a najrelevantnejšie.', 'Setting a weight to 0 will exclude that field from search index. Re-build of the entire index is required when changing to or from 0' => 'Nastavením relevancie na 0 sa vylúči pole z indexu. Je potrebné znovu vytvoriť celý index, keď sa zmení z alebo na 0', 'Product name weight' => 'Relevancia názvu produktu', 'Reference weight' => 'Relevancia kódu produktu', 'Short description weight' => 'Relevancia krátkeho popisu', 'Description weight' => 'Relevancia popisu', 'Category weight' => 'Relevancia kategórie', 'Brand weight' => 'Váha značky', 'Tags weight' => 'Relevancia štítkov', 'Attributes weight' => 'Relevancia kombinácii', 'Features weight' => 'Relevancia vlastností', 'Add new alias' => 'Pridať nový alias', 'Result' => 'Výsledok', 'Server' => 'Server', 'GET variable' => 'Premenná GET', '$_GET variable' => '$_GET premenná', 'Add new search engine' => 'Pridať nový vyhľadávač', 'Referrer' => 'Pôvodná stránka', 'Shop ID' => 'ID obchodu', 'Shop group' => 'Skupina obchodu', 'Root category' => 'Koreňová kategória', 'Main URL for this shop' => 'Hlavná URL adresa pre tento obchod', 'Edit this shop group' => 'Upraviť túto skupinu obchodov', 'Add new shop' => 'Pridať nový obchod', 'Multistore tree' => 'Strom multiobchodov', 'Icon' => 'Ikona', 'Send email to customer' => 'Poslať e-mail zákazníkovi', 'Email template' => 'Šablóna e-mailu', 'Edit return status' => 'Upraviť stav vrátenia objednávky', 'Add new order status' => 'Pridať nový stav objednávky', 'Add new order return status' => 'Pridať nový stav vrátenia objednávky', 'Return statuses' => 'Stavy pre vrátené objednávky', 'Status name' => 'Názov stavu', 'Color' => 'Farba', 'Consider the associated order as validated.' => 'Považovať objednávku za potvrdenú', 'Allow a customer to download and view PDF versions of his/her invoices.' => 'Povoliť zákazníkovi zobrazenie a stiahnutie PDF faktúry', 'Hide this status in all customer orders.' => 'Skryť tento stav objednávky pre všetkých zákazníkov', 'Send an email to the customer when his/her order status has changed.' => 'Poslať e-mail zákazníkovi, pokiaľ bude k objednávke pridaný tento stav', 'Attach invoice PDF to email.' => 'Pripojiť k e-mailu PDF faktúru', 'Attach delivery slip PDF to email.' => 'Pripojiť k e-mailu PDF dodací list', 'Set the order as shipped.' => 'Považovať objednávku za odoslanú', 'Set the order as paid.' => 'Považovať objednávku za uhradenú', 'Show delivery PDF.' => 'Zobraziť PDF dodací list', 'Template' => 'Šablóna', 'Return status' => 'Stavy pre vrátené objednávky', 'Shop name' => 'Názov obchodu', 'Add new store' => 'Pridať novú kamennú predajňu', 'Stores' => 'Obchody', 'Store name (e.g. City Center Mall Store).' => 'Názov obchodu (napr. Mestské nákupné centrum).', 'Allowed characters: letters, spaces and %s' => 'Povolené znaky: písmená, medzery a %s', 'Latitude / Longitude' => 'Zemepisná šírka / dĺžka', 'Store coordinates (e.g. 45.265469/-47.226478).' => 'Poloha obchodu (napr. 45.265469/-47.226478).', 'Picture' => 'Obrázok', 'Monday' => 'Pondelok', 'Tuesday' => 'Utorok', 'Wednesday' => 'Streda', 'Thursday' => 'Štvrtok', 'Friday' => 'Piatok', 'Saturday' => 'Sobota', 'Sunday' => 'Nedeľa', 'Choose your country' => 'Vyberte Vašu krajinu', 'Choose your state (if applicable)' => 'Vyberte štát (v prípade potreby)', 'Displayed in emails and page titles.' => 'Zobrazuje sa e-mailoch a v nadpisoch stránok.', 'Shop email' => 'E-mail obchodu', 'Registration number' => 'Registračné číslo ', 'Shop address line 1' => 'Adresa obchodu 1. riadok', 'Shop address line 2' => 'Adresa obchodu 2. riadok', 'Contact details' => 'Kontaktné údaje', 'Add new tag' => 'Pridať nový štítok', 'Tag' => 'Štítok', 'Unknown' => 'Neurčené', 'There are no visitors online.' => 'Nie sú online žiadni návštevníci .', 'Undefined' => 'Nedefinovaný', 'No redirection (you may have duplicate content issues)' => 'Žiadne presmerovanie (môžete mať problémy s viacnásobným obsahom)', '302 Moved Temporarily (recommended while setting up your store)' => '302 Dočasne presmerované (doporučené pri nastavovaní obchodu)', '301 Moved Permanently (recommended once you have gone live)' => '301 Trvalo presmerované (doporučené pri spustení obchodu naostro)', 'Alias' => 'Alias', 'Search' => 'Vyhľadávanie', 'Add new contact' => 'Pridať nový kontakt', 'Add a new page' => 'Pridať novú stránku', 'minutes' => 'minúty', 'Round up away from zero, when it is half way there (recommended)' => 'Zaokrúhliť nahor (matematicky), keď je hodnota presne medzi (doporučené)', 'Round down towards zero, when it is half way there' => 'Zaokrúhliť nadol, keď je hodnota presne medzi', 'Round towards the next even value' => 'Zaokrúhliť na najbližšiu párnu hodnotu', 'Round towards the next odd value' => 'Zaokrúhliť na najbližšiu nepárnu hodnotu', 'Round up to the nearest value' => 'Zaokrúhliť nahor', 'Round down to the nearest value' => 'Zaokrúhliť nadol', 'Round on each item' => 'Každý produkt', 'Round on each line' => 'Každý riadok', 'Round on the total' => 'Celkovú sumu', 'Product name' => 'Názov produktu', 'Product price' => 'Cena produktu', 'Product add date' => 'Dátum pridania produktu', 'Product modified date' => 'Dátum úpravy produktu', 'Position inside category' => 'Pozícia vo vnútri kategórie', 'Brand' => 'Značka', 'Product quantity' => 'Množstvo produktu', 'Product reference' => 'Kód produktu', 'Decrement pack only.' => 'Znížiť iba stav zásob balíčka', 'Decrement products in pack only.' => 'Znížiť iba stav zásob produktov v balíčku', 'Decrement both.' => 'Znížiť stav zásob oboch', 'The route %routeRule% is not valid' => 'Cesta %routeRule% je neplatná', 'Keyword "{%keyword%}" required for route "%routeName%" (rule: "%routeRule%")' => 'Kľúčové slová "{%keyword%}" sú povinné pre cestu "%routeName%" (pravidlo: "%routeRule%")', 'Default pages' => 'Predvolené stránky', 'Module pages' => 'Stránky modulov', 'Password reset delay' => 'Čas medzi obnovami hesla', 'Re-display cart at login' => 'Po prihlásení zobraziť znovu obsah košíka', 'Send an email after registration' => 'Odoslať e-mail po registrácii', 'Enable B2B mode' => 'Zapnúť B2B mód', 'Ask for birth date' => 'Vyžiadať dátum narodenia', 'Enable partner offers' => 'Zapnúť ponuky partnerov', 'Show prices' => 'Zobraziť ceny', 'Number of days for which the product is considered \'new\'' => 'Počet dní, počas ktorých bude produkt uvedený ako "Novinka"', 'Max size of product summary' => 'Maximálna veľkosť prehľadu objednávky', 'Products (general)' => 'Produkty (všeobecné)', 'Catalog mode' => 'Režim katalógu', 'Quantity discounts based on' => 'Množstevné zľavy založené na', 'Force update of friendly URL' => 'Nútená aktualizácia priateľských URL odkazov', 'Default activation status' => 'Predvolený stav aktivácie', 'Display remaining quantities when the quantity is lower than' => 'Nezobraziť zostávajúce množstvo, pokiaľ je nižšie než', 'Product page' => 'Stránka produktu', 'Display available quantities on the product page' => 'Zobraziť dostupné množstvá na stránke produktu', 'Display unavailable product attributes on the product page' => 'Zobraziť nedostupné kombinácie produktu na stránke produktu', 'Display the "add to cart" button when a product has attributes' => 'Zobraziť tlačítko "Pridať do košíka" keď má produkt atribúty', 'Separator of attribute anchor on the product links' => 'Oddelenie atribútov v odkaze produktu', 'Display discounted price' => 'Zobraziť zníženú cenu', 'Products per page' => 'Produktov na stránke', 'Pagination' => 'Stránkovanie', 'Default order by' => 'Radenie produktov podľa', 'Default order method' => 'Predvolená metóda radenia', 'Products stock' => 'Zásoby produktov', 'Allow ordering of out-of-stock products' => 'Povoliť objednávanie vypredaných produktov', 'Enable stock management' => 'Zapnúť správu zásob', 'Label of in-stock products' => 'Označenie pre produkty skladom', 'Label of out-of-stock products with allowed backorders' => 'Označenie pre vypredané produkty, ktoré majú povolené objednávanie', 'Label of out-of-stock products with denied backorders' => 'Označenie pre vypredané produkty, ktoré nemajú povolené objednávanie', 'Delivery time of in-stock products' => 'Dodacia doba pre produkty, ktoré sú skladom', 'Leave empty to disable' => 'Ak chcete zakázať, nechajte prázdne', 'Delivery time of out-of-stock products with allowed backorders' => 'Dodacia doba pre produkty, ktoré nie sú skladom, ale majú povolené spätné objednávanie', 'Default pack stock management' => 'Predvolené riadenie zásob balení', 'Contacts' => 'Kontakty', 'Save messages?' => 'Uložiť správy?', 'Minimum purchase total required in order to validate the order' => 'Minimálna suma objednávky, aby bola objednávka platná', 'Enable final summary' => 'Zapnúť konečný prehľad', 'Enable guest checkout' => 'Umožniť objednávanie aj neregistrovaným návštevníkom', 'Disable Reordering Option' => 'Zakázať opätovné objednávanie', 'Recalculate shipping costs after editing the order' => 'Prepočítať náklady na doručenie po úprave objednávky', 'Allow multishipping' => 'Povoliť multi prepravu', 'Delayed shipping' => 'Oneskorené doručenie', 'Terms of service' => 'Obchodné podmienky', 'Page for the Terms and conditions' => 'Stránka s obchodnými podmienkami', 'Gift-wrapping price' => 'Cena darčekového balenia', 'Gift options' => 'Nastavenia darčekového balenia', 'Offer gift wrapping' => 'Ponúkať darčekové balenie', 'Gift-wrapping tax' => 'DPH k darčekovému baleniu', 'Offer recycled packaging' => 'Ponúkať recyklované balenie', 'Manage domain name' => 'Spravovať názov domény', 'Add a domain name' => 'Pridať názov domény', 'Rewritten URL' => 'Prepisovanie URL', 'Meta tags' => 'Meta tagy', 'Page name' => 'Názov stránky', 'Page title' => 'Nadpis stránky', 'Keywords: %keywords%' => 'Kľúčové slová: %keywords%', 'Improve your SEO' => 'Zlepšite svoje SEO', 'Edit information about your pages to gain visibility and therefore reach more visitors. We advise you to start with the index page, it stands for your homepage.' => 'Upravte informácie o svojich stránkach, aby ste získali zviditeľnenie a tým oslovte viac návštevníkov. Odporúčame vám, aby ste začali indexovou stránkou, čo znamená vaša domovská stránka.', 'Configure index page' => 'Nakonfigurujte indexovú stránku', 'Generate robots.txt file' => 'Vygenerovať súbor "robots.txt"', 'Robots file generation' => 'Generovanie súboru robots', 'SEO options' => 'SEO nastavenia', 'Display attributes in the product meta title' => 'Zobraziť atribúty v meta názve produktu', 'Accented URL' => 'URL s diakritikou', 'Redirect to the canonical URL' => 'Presmerovať na kanonickú URL adresu', 'Disable Apache\'s MultiViews option' => 'Zakázať možnosť MultiViews Apachu', 'Disable Apache\'s mod_security module' => 'Zakázať mod_security modul Apachu.', 'Set up URLs' => 'Nastavenia URL odkazov', 'Set shop URL' => 'Nastaviť URL obchodu', 'Shop domain' => 'Doména obchodu', 'SSL domain' => 'SSL doména', 'Base URI' => 'Základná URI', 'Schema of URLs' => 'Schéma URL adries', 'Route to products' => 'Cesta ku produktom', 'Route to category' => 'Cesta ku kategóriam', 'Route to category which has the "selected_filter" attribute for the "Layered Navigation" (blocklayered) module' => 'Cesta ku kategórii s atribútom "Zvolený filter" pre modul "Blok Filtrovanie produktov podľa parametrov" (blocklayered)', 'Route to supplier' => 'Cesta ku dodávateľom', 'Route to brand' => 'Cesta k značke', 'Route to page' => 'Cesta k stránke', 'Route to page category' => 'Cesta ku kategórii stránky', 'Route to modules' => 'Cesta ku modulom', 'Enable Shop' => 'Zapnúť obchod', 'Maintenance IP' => 'IP pre údržbu', 'Custom maintenance text' => 'Voliteľný text údržby', 'Enable SSL' => 'Zapnúť SSL', 'Enable SSL on all pages' => 'Povoliť SSL na všetkých stránkach', 'Increase front office security' => 'Zvýšenie bezpečnosti obchodu', 'Allow iframes on HTML fields' => 'Povoliť iframes v HTML poliach', 'Use HTMLPurifier Library' => 'Použiť knižnicu HTMLPurifier', 'Round mode' => 'Spôsob zaokrúhľovania', 'Round type' => 'Typ zaokrúhľovania', 'Number of decimals' => 'Počet desatinných miest', 'Display brands and suppliers' => 'Zobraziť značky a dodávateľov', 'Display best sellers' => 'Zobraziť najpredávanejšie produkty', 'Enable Multistore' => 'Povoliť multiobchod', 'Main Shop Activity' => 'Hlavná činnosť obchodu', 'Please click here to check if your shop supports HTTPS.' => 'Kliknite sem pre kontrolu, či váš obchod podporuje HTTPS.', 'Page' => 'Stránka', ), 'ModulesLegalcomplianceShop' => array ( 'Information' => 'Informácie', 'I agree to the [terms of service] and [revocation terms] and will adhere to them unconditionally.' => 'Prečítal (a) som si a súhlasím s [obchodnými podmienkami] a beriem na vedomie [bezpečnostné pokyny].', 'The order will only be confirmed when you click on the button \'Order with an obligation to pay\' at the end of the checkout!' => 'K potvrdeniu objednávky dojde kliknutím na tlačidlo "Záväzn eobjednat" na konci pokladne!', 'You must agree to our Terms of Service before going any further!' => 'Pred pokračovaním musíte súhlasiť s našimi obchodnými podmienkami!', 'Something went wrong. If the problem persists, please contact us.' => 'Niečo sa nepodarilo. Ak problém pretrváva, prosím kontaktujte nás.', 'Select a payment option first.' => 'Najskôr zvoľte spôsob platby.', 'Please check the "Revocation of virtual products" box first!' => 'Najskôr skontrolujte pole "Zrušenie virtuálnych produktov" prosím!', '[1]For digital goods:[/1] I want immediate access to the digital content and I acknowledge that thereby I lose my right to cancel once the service has begun.[2][1]For services:[/1] I agree to the starting of the service and I acknowledge that I lose my right to cancel once the service has been fully performed.' => '[1]Pre digitálny tovar:[/1] chcem okamžitý prístup k danému digitálnemu obsahu a potvrdzujem, že sa po zahájení tejto služby zriekam práva na zrušenie.[2][1]Ohľadom služieb:[/1] Súhlasím so zahájením používania služby a potvrdzujem, že po uskutočnení kompletného plnenia služby strácam svoj nárok na zrušenie.', 'From' => 'Od', 'Our previous price' => 'Naša predchádzajúca cena', 'Shipping excluded' => 'Bez prepravných nákladov', 'Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):' => 'Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):', 'The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform ([1]http://ec.europa.eu/consumers/odr[/1]) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.' => 'Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma ([1]http://ec.europa.eu/consumers/odr[/1]) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.', 'Print this page' => 'Vytlačiť túto stranu', '(Under conditions)' => '(Za podmienok)', 'My shopping cart' => 'Môj nákupný košík', 'Shipping and payment' => 'Doručenie a platba', 'All prices are mentioned tax included' => 'Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH', 'All prices are mentioned tax excluded' => 'Všetky ceny sú uvedené bez DPH', 'and' => 'a', 'shipping excluded' => 'bez ceny ya prepravu', ), 'ShopFormsHelp' => array ( '.png .jpg .gif' => '.png .jpg .gif', 'No selected file' => 'Nie je vybraný súbor', '250 char. max' => 'Max. 250 zn.', 'Your message here' => 'Vaša správa', 'Don\'t forget to save your customization to be able to add to cart' => 'Nezapomeňte uložit přizpůsobení, aby bylo možné přidat do košíku', 'How can we help?' => 'Ako môžeme pomôcť?', 'optional' => 'Voliteľné', 'Select reference' => 'Vyberte referenciu', 'your@email.com' => 'vas@email.sk', '(E.g.: %date_format%)' => '(Napr.: %date_format%)', 'Your password must be at least %min% characters long.' => 'Vaše heslo musí obsahovať minimálne %min% znakov.', 'At least 5 characters long' => 'Minimálne 5 znakov', ), 'ShopNotificationsError' => array ( 'Your address is incomplete, please update it.' => 'Vaša adresa je neúplná, aktualizujte ju.', 'This voucher is disabled' => 'Poukážka bola zrušená', 'This voucher has already been used' => 'Poukážka už bola použitá', 'This voucher is not valid yet' => 'Táto poukážka ešte nie je platná', 'This voucher has expired' => 'Poukážka je už neplatná', 'You cannot use this voucher anymore (usage limit reached)' => 'Už viac nemôžte použiť túto poukážku (limit použitia bol dosiahnutý)', 'You cannot use this voucher' => 'Nemôžete použiť túto poukážku', 'You must choose a delivery address before applying this voucher to your order' => 'Musíte si vybrať dodaciu adresu pred použitím tohto kupónu na Vašu objednávku', 'You cannot use this voucher in your country of delivery' => 'Nemôžete použiť túto poukážku vo vašom štáte doručenia', 'You must choose a carrier before applying this voucher to your order' => 'Pred použitím tohto kupón na Vašu objednávku si musíte najprv vybrať prepravcu', 'You cannot use this voucher with this carrier' => 'Nemôžete použiť túto poukážku s týmito prepravcom', 'You cannot use this voucher on products on sale' => 'Nemôžete použiť túto poukážku na produkty v akcii', 'Please log in first' => 'Najskôr sa prihláste, prosím', 'You have not reached the minimum amount required to use this voucher' => 'Nedosiahli ste minimálnu hodnotu požadovanú na použitie tejto poukážky', 'This voucher is already in your cart' => 'Poukážka už máte v košíku', 'This voucher is not combinable with an other voucher already in your cart: %s' => 'Táto poukážka nie je kombinovateľná s inou poukážkou, ktorá je už vo Vašom košíku: %s', 'Cart is empty' => 'Košík je prázdny', 'You cannot use this voucher in an empty cart' => 'Nemôžete použiť túto poukážku v prázdnom košíku', 'You cannot use this voucher with these products' => 'Nemôžete použiť túto poukážku s týmito produktmi', 'The email is already used, please choose another one or sign in' => 'Tento e-mail je už zaregistrovaný, zadajte iný alebo sa prihláste', 'Your account isn\'t available at this time, please contact us' => 'Váš účet nie je momentálne k dispozícii, prosím, kontaktujte nás', 'Authentication failed.' => 'Overenie zlyhalo', 'Password is required' => 'Heslo je povinné', 'Invalid email/password combination' => 'Nesprávna kombinácia e-mailu/hesla', 'There seems to be an issue with your account, please contact support' => 'Zdá sa, že sa na vašom účte vyskytla chyba. Kontaktujte podporu, prosím', 'An account was already registered with this email address' => 'S touto e-mailovou adresou už bol zaregistrovaný účet', '%s is required.' => '%s je povinné.', 'is invalid.' => 'je neplatné.', 'The %1$s field is too long (%2$d chars max).' => '%1$s (%2$s) pole je príliš dlhé (maximálne %3$d znakov)', 'Please fix the error below.' => 'Prosím opravte nižšie uvedenú chybu.', 'Could not delete address.' => 'Adresu nie je možné odstrániť.', 'The customer could not be found.' => 'Zákazník nebol nájdený', 'You must enter a voucher code.' => 'Musíte zadať kód poukážky', 'The voucher code is invalid.' => 'Neplatný kód poukážky', 'This voucher does not exist.' => 'Tento zľavový kupón neexistuje.', 'You must add %quantity% minimum quantity' => 'Musíte pridať %quantity% ako minimálne množstvo', 'Null quantity.' => 'Nulové množstvo', 'Product not found' => 'Produkt sa nenašiel', 'This product (%product%) is no longer available.' => 'Produkt (%product%) už nie je k dospozícii.', 'The item %product% in your cart is no longer available in this quantity. You cannot proceed with your order until the quantity is adjusted.' => 'Položka %product% vo Vašom košíku nie je k dispozícii v požadovanom množstve. V objednávke sa nedá pokračovať kým požadované množstvo neupravíte.', 'The minimum purchase order quantity for the product %product% is %quantity%.' => 'Minimálne množstvo na kúpu produktu %product% je %quantity%.', 'Please fill in all of the required fields, and then save your customizations.' => 'Prosím vyplňte všetky povinné polia, potom uložte úpravy.', 'You already have the maximum quantity available for this product.' => 'Máte maximálne dostupné množstvo tohto produktu.', 'Invalid key.' => 'neplatný kľúč.', 'This product does not exist in our store.' => 'Produkt v obchode neexistuje.', 'This product has been deleted.' => 'Produkt bol vymazaný.', 'This file no longer exists.' => 'Súbor už neexistuje', 'This product has been refunded.' => 'Za produkt boli vrátené peniaze', 'The product deadline is in the past.' => 'Uzávierka produktu je v minulosti.', 'The product expiration date has passed, preventing you from download this product.' => 'Expirácia prekročená', 'Expiration date has passed, you cannot download this product.' => 'Dátum platnosti skončil, tento produkt nemôžete stiahnuť.', 'You have reached the maximum number of downloads allowed.' => 'Dosiahli ste maximálny povolený počet stiahnutí.', 'Please provide the required information' => 'Prosím, uveďte všetky požadované informácie', 'We couldn\'t find your order with the information provided, please try again' => 'Na základe zadaných údajov sa vašu objednávku nepodarilo nájsť. Skúste to znova', 'An unexpected error occurred while creating your account.' => 'Pri vytváraní účtu sa vyskytla nečakaná chyba.', 'Could not update your information, please check your data.' => 'Aktualizácia informácií nie je možná, skontrolujte si svoje údaje.', 'Sorry. We cannot renew your order.' => 'Prepáčte, ale nemôžeme obnoviť Vašu objednávku.', 'Some items are no longer available, and we are unable to renew your order.' => 'Niektoré položky nie sú dostupné, preto sa nedá obnoviť Vašu objednávku', 'The order is no longer valid.' => 'Objednávka už nie je viac platná', 'This message is invalid (HTML is not allowed).' => 'Správa je neplatná (HTML nie je povolené)', 'You do not have enough products to request an additional merchandise return.' => 'Nemáte zakúpené dostatočné množstvo tovaru, aby ste mohli žiadať o ďalšie navrátenie tovaru.', 'Please provide an explanation for your RMA.' => 'Poskytnite nám prosím vysvetlenie dôvodu vrátenia tovaru.', 'Please check at least one product you would like to return.' => 'Prosím označte aspoň jeden produkt, ktorý chcete vrátiť.', 'For each product you wish to add, please specify the desired quantity.' => 'Prosím uveďte množstvo produktu, ktorý ste označili.', 'This order cannot be returned' => 'Túto objednávku nie je možné vrátiť', 'The message cannot be blank.' => 'Správa nemôže byť prázdna', 'You have no merchandise return authorizations.' => 'Nemáte oprávnenie na vrátenie tovaru.', 'We cannot regenerate your password with the data you\'ve submitted' => 'Pomocou odoslaných dát nie je možné znova vygenerovať heslo', 'You cannot regenerate the password for this account.' => 'K tomuto účtu môžte obnoviť heslo.', 'You can regenerate your password only every %d minute(s)' => 'Obnoviť heslo môžete iba každých %d minút.', 'An error occurred while sending the email.' => 'Vyskytla sa chyba počas odosielania e-mailu.', 'Customer account not found' => 'Zákaznícky účet nebol nájdený', 'The password and its confirmation do not match.' => 'Heslo a potvrdenie hesla sa nezhodujú.', 'The password change request expired. You should ask for a new one.' => 'Platnosť žiadosti o zmenu hesla skončila. Požiadajte znova.', 'An error occurred with your account, which prevents us from updating the new password. Please report this issue using the contact form.' => 'Na vašom účtue sa vyskytla chyba, kvôli ktorej nie je možná aktualizácia nového hesla. Nahláste tento problém prostredníctvom kontaktného formulára.', 'Invalid email address.' => 'Neplatná e-mailová adresa', 'The password is missing: please enter your new password.' => 'Chýba heslo: prosím, zadajte svoje nové heslo.', 'The confirmation is empty: please fill in the password confirmation as well' => 'Potvrdenie hesla je prázdne: prosím doplňte aj potvrdenie hesla', 'The password is not in a valid format.' => 'Heslo nemá správny tvar.', 'Invoices are disabled in this shop.' => 'Faktúry sú vypnuté v tomto obchode.', 'The invoice was not found.' => 'Faktúra nebola nájdená', 'No invoice is available.' => 'žiadna fakúra', 'Order return not found.' => 'Vrátenie objednávky nájdené', 'Order return not confirmed.' => 'Vrátenie objednávky nepotvrdené', 'Invalid message' => 'Neplatná správa', 'This product is no longer available.' => 'Produkt už nie je dostupný.', 'You do not have access to this product.' => 'Nemáte prístup k tomto produktu.', 'An error occurred while deleting the selected picture.' => 'Vyskytla sa chyba počas odstraňovania vybraného obrázku', 'An error occurred during the image upload process.' => 'Vyskytla sa chyba počas nahrávania obrázka.', 'PHP "Dom" extension has not been loaded.' => 'PHP rozšírenie "Dom" nie je načítané', 'You do not have access to this category.' => 'Nemáte prístup k tejto kategórii.', 'Login is required' => 'Prihlasovacie meno je povinné', 'Invalid login' => 'Neplatné prihlasovacie meno', 'Invalid password' => 'Nesprávne heslo', 'Authentication failed' => 'Overenie zlyhalo', 'There are not enough products in stock' => 'Na sklade nie je dostatok produktov', ), 'ShopThemeCustomeraccount' => array ( 'Log in instead!++' => 'Máte už účet? Tak sa prihláste! Pokiaľ chcete kupovať bez registrácie, vyplňte e-mail nižšie.', 'Already have an account?' => 'Máte už účet?', 'Create an account' => 'Vytvoriť účet', 'Email address: %email%' => 'E-mailová adresa: %email%', 'Reset your password' => 'Obnoviť heslo', 'Please enter the email address you used to register. You will receive a temporary link to reset your password.' => 'Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste použili na registráciu. Dostanete dočasný odkaz pre obnovu hesla.', 'Forgot your password?' => 'Zabudli ste heslo?', 'View credit slip' => 'Zobraziť dobropis', 'Credit slip' => 'Dobropis', 'Credit slips you have received after canceled orders.' => 'Dobropisy, ktoré ste dostali po zrušení objednávok.', 'If the conditions of return listed above are not respected, we reserve the right to refuse your package and/or reimbursement.' => 'Pokiaľ nebudú dodržané vyššie uvedené podmienky vrátenia, vyhradzujeme si právo odmietnuť váš balík a / alebo vrátenie peňazí.', 'Please let us know if you have any questions.' => 'Ak máte akékoľvek otázky, dajte nám vedieť.', 'When we receive your package, we will notify you by email. We will then begin processing order reimbursement.' => 'Až obdržíme váš balík, upozorníme vás e-mailom. Potom začneme spracovávať vrátenie objednávky.', 'Please check the [1]returns form[/1] for the correct address.' => 'Skontrolujte prosím správnu adresu v [1]returns form[/ 1].', 'Please print out the [1]returns form[/1] and include it with your package.' => 'Vytlačte formulár [1]returns form[/ 1] a priložte ho k balíku.', 'All merchandise must be returned in its original packaging and in its original state.' => 'Všetok tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale a v pôvodnom stave.', 'Reminder' => 'Pripomienka', 'List of items to be returned:' => 'Zoznam položiek, ktoré majú byť vrátené:', 'The current status of your merchandise return is: [1] %status% [/1]' => 'Aktuálny stav vrátenie tovaru je: [1] %status% [/1]', 'Your package must be returned to us within %number% days of receiving your order.' => 'Váš balíček nám musí byť vrátený do %number% dní od prijatia vašej objednávky.', 'Add first address' => 'Pridať adresu', 'Addresses' => 'Adresy', 'Information' => 'Informácie', 'Credit slips' => 'Dobropisy', 'Your personal information' => 'Osobné údaje', 'Details' => 'Podrobnosti', 'Here are the orders you\'ve placed since your account was created.' => 'Tu sú objednávky, ktoré ste zadali od založenia účtu.', 'Order history' => 'História objednávok', 'Easier merchandise return' => 'Ľahšie vrátenie tovaru', 'Fast and easy checkout' => 'Rýchle a jednoduché objednanie', 'Personalized and secure access' => 'Personalizovaný a bezpečný prístup', 'Transform your guest account into a customer account and enjoy:' => 'Zaregistruj sa na e-shope a využívaj ďalších výhod:', 'Guest Tracking' => 'Sledovanie hostí', 'For example: QIIXJXNUI or QIIXJXNUI#1' => 'Napríklad: QIIXJXNUI alebo QIIXJXNUI#1', 'To track your order, please enter the following information:' => 'Ak chcete sledovať vašu objednávku, zadajte nasledujúce informácie:', 'Guest Order Tracking' => 'Sledovanie objednávok hosťa', 'Your vouchers' => 'Vaše zľavové kupóny', 'No account? Create one here' => 'Nemáte účet? Vytvorte si ho teraz', 'Log in to your account' => 'Prihláste sa k svojmu účtu', 'Your addresses' => 'Vaša adresa', 'We have logged your return request.' => 'Zaznamenali sme vašu žiadosť o vrátenie.', 'Return details' => 'Podrobnosti o vrátenie', 'Returns form' => 'Formulár pre vrátenie', 'Package status' => 'Stav balíčku', 'Return' => 'Vrátenie', 'Here is a list of pending merchandise returns' => 'Tu je zoznam nevybavených reklamácií tovaru', 'Merchandise returns' => 'Reklamácia', 'Date issued' => 'Dátum vydania', 'Order' => 'Objednávka', 'Click the following link to track the delivery of your order' => 'Kliknutím na nasledujúci odkaz môžete sledovať doručenie Vašej objednávky', 'Follow your order\'s status step-by-step' => 'Postupne sledujte stav svojej objednávky', 'Message' => 'Správa', 'You have requested gift wrapping for this order.' => 'Pre túto objednávku ste požiadali o darčekové zabalenie.', 'You have given permission to receive your order in recycled packaging.' => 'Chcete dostať objednávku v recyklovanom obale.', 'Download your invoice as a PDF file.' => 'Stiahnite si faktúru ako súbor PDF.', 'Order Reference %reference% - placed on %date%' => 'Číslo objednávky %referencie% - z %date%', 'Order details' => 'Detaily objednávky', 'Vouchers' => 'Zľavové kupóny', 'Order history and details' => 'História objednávok a podrobnosti', 'New address' => 'Nová adresa', 'Update your address' => 'Upraviť adresu', 'If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below.' => 'Ak chcete pridať komentár k vašej objednávke, napíšte ju do nižšie uvedeného poľa.', 'Add a message' => 'Pridať správu', 'Messages' => 'Správy', 'Request a return' => 'Požiadajte o vrátenie', 'If you wish to return one or more products, please mark the corresponding boxes and provide an explanation for the return. When complete, click the button below.' => 'Ak si prajete vrátiť jeden alebo viac produktov, označte prosím zodpovedajúce políčka a zadajte vysvetlenie pre vrátenie. Po dokončení kliknite na tlačidlo nižšie.', 'Merchandise return' => 'Vrátenie tovaru', 'Returned' => 'Vrátený', 'Back to your account' => 'Späť k svojmu účtu', 'Not you? [1]Log out[/1]' => 'Nie ste to vy? [1]Odhlásenie[/1]', 'Connected as [1]%firstname% %lastname%[/1].' => 'Prihlásený ako [1]%firstname% %lastname%[/ 1].', 'Your account' => 'Váš účet', 'Log in to your customer account' => 'Prihláste sa k svojmu účtu', 'View my customer account' => 'Zobraziť zákaznícky účet', 'Checkout' => 'Pokladňa', 'Receive offers from our partners' => 'Dostávať ponuky od našich partnerov', '#%id%' => '#%id%', 'Log me out' => 'Odhlásiť ma', 'Your order' => 'Vaša objednávka', 'Connected as %first_name% %last_name%.' => 'Pripojený ako %first_name% %last_name%.', 'No account?' => 'Nemáte účet?', 'PDF' => 'PDF', 'Welcome to your account. Here you can manage all of your personal information and orders.' => 'Vitajte, tu si môžete zobraziť a upraviť Vaše osobné údaje a objednávky.', '%number% on %date%' => '%number% dňa %date%', 'Log in instead!' => 'Radšej sa prihláste!', ), 'ShopThemeCatalog' => array ( 'Attachments' => 'Prílohy', 'Product Details' => 'Podrobnosti produktu', 'Description' => 'Popis', 'Total price' => 'Celková cena', 'Unit price' => 'Jedn. cena', 'Product' => 'Produkt', 'List of products by supplier %s' => 'Zoznam produktov dodávateľa %s', 'List of products by brand %brand_name%' => 'Zoznam produktov podľa značky %brand_name%', 'There is 1 product.' => 'Je tu 1 produkt.', 'There are %product_count% products.' => 'Existuje %product_count% produktov.', 'Up to %discount%' => '%discount%', 'You Save' => 'Ušetríte', 'Volume discounts' => 'množstevné zľavy', 'Quantity' => 'Množstvo', 'Condition' => 'Stav', 'Specific References' => 'Konkrétne referencie', 'Availability date:' => 'Dátum dostupnosti:', 'In stock' => 'Skladom', 'Reference' => 'Kód', 'All products' => 'Všetky produkty', 'Popular Products' => 'Obľúbené produkty', 'My alerts' => 'Moje upozornenie', 'Customers who bought this product also bought:' => 'Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, si tiež kúpili:', '%s other products in the same category:' => '%s ďalších produktov v rovnakej kategórii:', '%s other product in the same category:' => '%s ďalší produkt v rovnakej kategórii:', 'No brand' => 'Žiadna značka', 'Brands' => 'Značky', 'All brands' => 'Všetky značky', 'All best sellers' => 'Všetky najpredávanejšie', 'Best Sellers' => 'Najpredávanejšie', 'Price' => 'Cena', 'Regular price' => 'Běžná cena', 'This pack contains' => 'Tento balík obsahuje', 'You might also like' => 'Mohlo by sa vám páčiť', 'Previous' => 'Predchádzajúca', 'Next' => 'Ďalší', 'Search among 30,000 products...' => 'Vyhľadať tovar, rozmer, kategóriu …', 'Connect us on' => 'Sledujte nás', 'Brand' => 'Značka', 'Data sheet' => 'Parametre', 'Your customization:' => 'Vaše prispôsobenie:', 'Product customization' => 'Prispôsobenie produktu', '%1$s: ' => '%1$s: ', 'Viewed products' => 'Prohlédnuté produkty', 'No supplier' => 'Žiadny dodávateľ', 'Suppliers' => 'dodávatelia', 'All suppliers' => 'Všetci dodávatelia', 'All sale products' => 'Všetky výpredaje', 'On sale' => 'Výpredaj', 'Search' => 'Hľadať', 'No RSS feed added' => 'Nebol pridaný žiadny RSS kanál', 'Last time this product was added to a cart: %date_last_cart%' => 'Naposledy bol pridaný tento produkt do košíka: %date_last_cart%', '%nb_people% people are currently watching this product.' => '%nb_people% ľudí práve sleduje tento produkt.', '1 person is currently watching this product.' => 'Tento produkt právě sleduje 1 osoba.', 'All new products' => 'Všetky novinky', 'New products' => 'Novinky', 'Showing %from%-%to% of %total% item(s)' => 'Zobrazené %from%-%to% of % total položiek', 'Last time this product was bought: %date_last_order%' => 'Posledným kúpu tohto produktu: %date_last_order%', 'Reviews' => 'Recenzia', 'Search for goods, size, category…' => 'Vyhľadať tovar, rozmer, kategóriu …', 'Price per piece without VAT' => 'Cena za kus bez DPH', 'Price per piece with VAT' => 'Cena za kus s DPH', 'Savings' => 'Úspory', 'Categories' => 'Kategórie', 'More detailed text can be found' => 'Podrobnejšie text nájdete', 'HERE' => 'TU', 'Variant' => 'Varianta', 'Price per day with VAT' => 'Cena za deň s DPH', 'Price per day without VAT' => 'Cena za deň bez DPH', 'Purchase or lease' => 'Nákup alebo leasing', 'Terms of lease' => 'Podmienky nájmu', 'Discount' => 'Zľava', 'Items' => 'položky', 'Item' => 'ks', 'Pages' => 'Stránky', 'Price drop' => 'Akcia', 'Best sellers' => 'Najpredávanejšie', 'Category: %category_name%' => 'Kategória: %category_name%', 'List of all brands' => 'Zoznam všetkých značiek', 'Search results' => 'Výsledky vyhľadávania', '%number% products' => '%number% produktov', '%number% product' => '%number% produktu', 'List of all suppliers' => 'Zoznam všetkých dodávateľov', 'List of products by supplier %supplier_name%' => 'Zoznam produktov dodávateľa %supplier_name%', 'Name, A to Z' => 'Názvu: A - Z', 'Name, Z to A' => 'Názvu: Z - A', 'Price, low to high' => 'Cena: vzostupne', 'Price, high to low' => 'Cena: zostupne', 'Sales, highest to lowest' => 'Predaj, od najvyššieho po najnižší', 'Date added, newest to oldest' => 'Dátumu pridania, od najnovšieho po najstaršie', 'Date added, oldest to newest' => 'Dátumu pridania, od najstaršieho po najnovšie', 'New product' => 'Nový produkt', 'Online only' => 'Len online', 'On sale!' => 'Výpredaj!', 'Reduced price' => 'Znížená cena', 'Pack' => 'Balenie', 'Product available with different options' => 'Produkt je dostupný s inými možnosťami', 'Last items in stock' => 'Posledné kusy v sklade', 'ean13' => 'ean13', 'isbn' => 'isbn', 'upc' => 'upc', 'Used' => 'Použité', 'Refurbished' => 'Repasované', 'New' => 'Novinka', 'Relevance' => 'Dôležitosť', '%facet_label%: %facet_value%' => '%facet_label%: %facet_value%', 'Pack content' => 'Obsah balenia', 'Accessories' => 'Príslušenstvo', 'Returned' => 'Vrátený tovar', 'Search our catalog' => 'Hľadať v katalógu', 'Save %percentage%' => 'Zľava %percentage%', 'Save %amount%' => 'Zľava %amount%', '%price% tax excl.' => '%price% bez DPH.', 'Instead of %price%' => 'Namiesto %price%', 'Including %amount% for ecotax' => 'Vrátane %amount% za recyklačný poplatok', '(not impacted by the discount)' => '(neovplyvnené zľavou)', '(%unit_price%)' => '(%unit_price%)', 'No tax' => 'Bez dane', ), 'ShopThemeCheckout' => array ( 'Tracking number' => 'Sledovacie číslo', 'Shipping cost' => 'Prepravné', 'Weight' => 'Hmotnosť', 'Invoice address %alias%' => 'Fakturačná adresa %alias%', 'Delivery address %alias%' => 'Dodacia adresa %alias%', 'Carrier' => 'Dopravca', 'Payment method' => 'Platobná metóda', 'Invoice' => 'Faktúra', 'Status' => 'Stav', 'Total price' => 'Celková cena', 'Date' => 'Dátum', 'Order reference' => 'Číslo objednávky', 'Payment' => 'Platba', 'Expiration date' => 'Dátum spotreby', 'Cumulative' => 'Súhrnne', 'Minimum' => 'Najmenej', 'Value' => 'Hodnota', 'Description' => 'Popis', 'Code' => 'Kód', 'Quantity' => 'Množstvo', 'Transaction amount has been correctly updated' => 'Suma transakcie bola správne aktualizovaná', 'Billing address differs from shipping address' => 'Fakturačná adresa sa líši od dodacej adresy', 'Shipping Address' => 'Dodacia adresa', 'Your Invoice Address' => 'Vaša fakturačná adresa', 'Your Delivery Address' => 'Vaša dodacia adresa', 'Please check your order before payment' => 'Skontrolujte prosím svoju objednávku pred platbou', 'Shipping Method' => 'Spôsob dodania', 'Addresses' => 'Adresy', '%products_count% items in your cart' => '%products_count% položiek v košíku', '%product_count% item in your cart' => '%products_count% položka v košíku', 'Order items' => 'Položky objednávky', 'And save time on your next order!' => 'Ušetrite čas pri ďalšej objednávke!', 'Shopping Cart' => 'Nákupný košík', 'Promo code' => 'Zľavový kupón', 'Have a promo code?' => 'Máte zľavový kupón?', 'Order details' => 'Detaily objednávky', 'There are no more items in your cart' => 'Vo vašom košíku nie sú žiadne položky', 'Total' => 'Celkom', 'Unit price' => 'Jedn. Cena', 'Gift' => 'Darček', 'Select a payment method' => 'Vyberte způsob platby', 'Don\'t have an account with us?' => 'Nemáte u nás účet?', 'Select a shipping method' => 'Vyberte Spôsob platby', 'Additional info' => 'Doplňujúce informácie', 'Order Summary' => 'Prehľad objednávky', 'Address' => 'Adresa', 'Do you shop for a business? Fill in your company data.' => 'Nakupujete pre firmu? Vyplňte údaje o svojej spoločnosti.', 'Save time on your next order, sign up now' => 'Ušetrite čas pri ďalšej objednávke, zaregistrujte sa hneď teraz', 'Shipping method: %method%' => 'Spôsob dopravy: %method%', 'Payment method: %method%' => 'Spôsob platby: %method%', 'Order reference: %reference%' => 'Číslo objednávky: %reference%', 'You can also [1]download your invoice[/1]' => 'Môžete si tiež [1]stiahnuť faktúru[/1]', 'Your order is confirmed' => 'Vaša objednávka je potvrdená', 'Unfortunately, there are no carriers available for your delivery address.' => 'Pre vašu dodaciu adresu bohužiaľ nie sú k dispozícii žiadni dopravcovi.', 'If you\'d like, you can add a note to the gift:' => 'Ak chcete, môžete k darčeku pridať poznámku:', 'I would like to receive my order in recycled packaging.' => 'Chtěl bych obdržet objednávku v recyklovaných obalech.', 'If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below.' => 'Ak chcete pridať komentár k vašej objednávke, napíšte ju do nižšie uvedeného poľa.', 'Order as a guest' => 'Objednať ako hosť', 'If you sign out now, your cart will be emptied.' => 'Ak sa teraz odhlásite, váš košík bude vyprázdnený.', 'Personal Information' => 'Osobné údaje', 'Please make sure you\'ve chosen a [1]payment method[/1] and accepted the [2]terms and conditions[/2].' => 'Uistite sa, že ste vybrali [1] spôsob platby [/ 1] a prijali [2] podmienky [/ 2].', 'Order with an obligation to pay' => 'Dokončiť objednávku', 'By confirming the order, you certify that you have read and agree with all of the conditions below:' => 'Potvrdením objednávky potvrdzujete, že ste si prečítali a súhlasíte so všetkými nižšie uvedenými podmienkami:', 'Unfortunately, there are no payment method available.' => 'Bohužiaľ nie sú k dispozícii žiadne spôsoby platby.', 'Selected' => 'Vybraných', 'No payment needed for this order' => 'Táto objednávka je zadarmo.', 'Use this address for invoice too' => 'Túto adresu použite tiež pre faktúru', 'Discount' => 'Zľava', 'The minimum purchase order quantity for the product is %quantity%.' => 'Minimálne objednané množstvo je %quantity%.', 'Product successfully added to your shopping cart' => 'Produkt bol úspešne pridaný do nákupného košíka', 'Shipping and Payment' => 'Zaslanie a platba', 'Product' => 'Produkt', 'Availability' => 'Dostupnosť', 'I want to complete the registration and get a 5% discount on my next purchase' => 'Chcem dokončiť registráciu a získať 5% zľavu na ďalší nákup', '1 item' => '1 pol.', ' (additional cost of %giftcost% %taxlabel%)' => ' (dodatočné náklady %giftcost% %taxlabel%)', 'I would like my order to be gift wrapped %cost%' => 'Chcel by som, aby bola moja objednávka bola darčekovo zabalená %cost%', 'I agree to the [terms of service] and will adhere to them unconditionally.' => 'Súhlasím s [obchodnými podmienkami] a budem ich bez výhrad dodržiavať.', '%price% tax incl.' => '%price% s DPH', '%price% tax excl.' => '%price% bez DPH.', 'My Address' => 'Moja adresa', 'Tax included' => 'S DPH', 'Tax excluded' => 'Bez DPH', 'Free shipping' => 'Doručenie zdarma', 'Guest order tracking' => 'Sledovanie objednávok pre návštevníkov', 'Product Successfully Added to Your Shopping Cart' => 'Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíka', 'Free' => 'Zdarma!', 'Subtotal' => 'Medzisúčet', 'Gift wrapping' => 'Darčekové balenie', 'Shipping' => 'Doručenie', 'Included taxes' => 'vrátane DPH', 'Taxes' => 'Dane', 'Total (tax incl.)' => 'Celkom (s DPH)', 'Total (tax excl.)' => 'Celkom (bez DPH)', '%count% items' => '%count% položiek', 'A minimum shopping cart total of %amount% (tax excl.) is required to validate your order. Current cart total is %total% (tax excl.).' => 'K potvrdeniu objednávky je požadovaná minimálna hodnota nákupu %amount% (bez DPH). Súčasná hodnota nákupu je %total% (bez DPH).', 'Discount(s)' => 'Zľava(y)', 'Total paid' => 'Celkom zaplatené', 'Shipping and handling' => 'Prepravné a balné', 'Tax' => 'DPH', 'You Save' => 'Ušetríte', 'Up to %amount_saved%' => 'Až do %amount_saved%', 'Choose a password to create an account and save time on your next order (optional)' => 'Zvoľte si heslo na vytvorenie účtu a ušetrite čas pri svojej najbližšej objednávke (voliteľné)', 'The selected address will be used both as your personal address (for invoice) and as your shipping address.' => 'Vybraná adresa bude použitá ako vaša osobná adresa (na fakturačné účely) a ako vaša adresa doručenia.', 'Order confirmation' => 'Potvrdenie objednávky', 'Order reference %reference%' => 'Kód objednávky: %reference%', 'Payment method %method_name%' => 'Spôsob platby %method_name%', 'Shipping method %method_name%' => 'Spôsob dodania %method_name%', 'Quantity:' => 'Počet: ', 'There are %products_count% items in your cart.' => 'Počet položiek v košíku: %products_count%', 'There is %product_count% item in your cart.' => 'V košíku máte %product_count% položku.', 'Total products:' => 'Produktov spolu:', 'Total shipping:' => 'Spolu za doručenie:', 'Total:' => 'Spolu:', 'Subtotal:' => 'Medzisúčet:', 'Shipping:' => 'Doprava:', 'Cart' => 'Košík', 'Close' => 'Zavrieť', 'Create an account' => 'Vytvoriť účet', '(optional)' => '(voliteľné)', 'Total products' => 'Celkom produkty', 'The selected address will be used as your personal address (for invoice).' => 'Zvolená adresa bude použitá ako vaša súkromná adresa (na fakturačné účely).', 'The selected address will be used both as your personal address (for invoice) and as your delivery address.' => 'Vybraná adresa bude použitá ako vaša osobná adresa (na fakturačné účely) aj ako vaša adresa doručenia.', 'An email has been sent to your mail address %email%.' => 'Na vašu e-mailovú adresu %email% bol odoslaný e-mail s potvrdením.', ), 'ModulesSocialfollowShop' => array ( 'Follow us' => 'Sledujte nás', 'Facebook' => 'Facebook', 'Twitter' => 'Twitter', 'Rss' => 'Rss', 'YouTube' => 'YouTube', 'Google +' => 'Google +', 'Pinterest' => 'Pinterest', 'Vimeo' => 'Vimeo', 'Instagram' => 'Instagram', ), 'ModulesContactformContactform' => array ( 'I want to get a free quote for separators' => 'Chcem získať bezplatnú ponuku pre separátory', 'I am interested in the availability of the product:' => 'Mám záujem o zaslanie dostupnosti produktu:', 'I have a question about this product:' => 'Mám otázku k tomuto produktu:', ), 'ModulesEmailsubscriptionShop' => array ( 'You may unsubscribe at any moment. For that purpose, please find our contact info in the legal notice.' => 'Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť.', 'This email address is not registered.' => 'E-mailová adresa nie je registrovaná', 'An error occurred while attempting to unsubscribe.' => 'Počas odhlasovania z odberu noviniek sa vyskytla chyba', 'Unsubscription successful.' => 'Odhlásenie prebehlo úspešne.', 'This email address is already registered.' => 'E-mailová adresa už je registrovaná', 'An error occurred during the subscription process.' => 'Počas prihlasovania k odberu noviniek sa vyskytla chyba', 'A verification email has been sent. Please check your inbox.' => 'Overovací e-mail bol odoslaný. Skontrolujte svoju e-mailovú schránku.', 'You have successfully subscribed to this newsletter.' => 'Prihlásenie k odberu noviniek bolo úspešné', 'This email is already registered and/or invalid.' => 'Email je už zaregistrovaný alebo je neplatný.', 'Thank you for subscribing to our newsletter.' => 'Ďakujeme za prihlásenie do zoznamu noviniek.', 'Sign up for our newsletter[1][2]%conditions%[/2]' => 'Prihlásiť sa k odberu našich noviniek [1][2]%conditions%[/2]', 'Newsletter subscription' => 'Odber noviniek', 'Newsletter' => 'Zasielanie noviniek', 'Your e-mail' => 'Váš e-mail', ), 'ModulesWirepaymentAdmin' => array ( 'Wire payment' => 'Zálohová platba', 'Accept payments by bank transfer.' => 'Prijať platby zálohovou platbou.', 'This module allows you to accept secure payments by bank wire.' => 'Tento modul umožňuje prijímať platby bankovým prevodom.', 'Are you sure about removing these details?' => 'Naozaj si prajete vymazať svoje údaje?', 'Account owner and account details must be configured before using this module.' => 'Majiteľ účtu, a údaje musia byť nakonfigurované tak, aby tento modul plnil svoj účel.', 'No currency has been set for this module.' => 'Pre tento modul nie je nastavená mena', 'Account details are required.' => 'Údaje o účte sú povinné.', 'Account owner is required.' => 'Majiteľ účtu je povinný údaj.', 'Account details' => 'Údaje účtu', 'Account owner' => 'Majiteľ bankového účtu', 'Such as bank branch, IBAN number, BIC, etc.' => 'Názov banky, IBAN, SWIFT (BIC)', 'Bank address' => 'Adresa banky', 'Customization' => 'Prispôsobenie', 'Reservation period' => 'Obdobie rezervácie', 'Number of days the items remain reserved' => 'Počet dní, počas ktorých zoastanú položky rezervované', 'Information to the customer' => 'Informácie pre zákazníka', 'Information on the bank transfer (processing time, starting of the shipping...)' => 'Informácie o bankovom prevode (čas spracovania, začiatok prepravy...)', 'Display the invitation to pay in the order confirmation page' => 'Zobraziť výzvu k platbe na stránke potvrdenia objednávky', 'Your country\'s legislation may require you to send the invitation to pay by email only. Disabling the option will hide the invitation on the confirmation page.' => 'Právne predpisy vašej krajiny môžu vyžadovať, aby ste výzvu na úhradu zasielali iba e-mailom. Vypnutie tejto možnosti skryje výzvu na stránke s potvrdením.', 'If the client chooses to pay by bank wire, the order status will change to \'Waiting for Payment\'.' => 'Ak si klient zvolí platbu bankovým prevodom, stav objednávky sa zmení na stav \'Čaká sa na úhradu\'.', 'That said, you must manually confirm the order upon receiving the bank wire.' => 'Preto je nutné ručne potvrdiť objednávku, akonáhle obdržíte platbu.', ), 'ModulesWirepaymentShop' => array ( 'Pay by bank wire' => 'Zálohová platba', 'Please send us a bank wire with:' => 'Detaily:', 'Bankwire' => 'Zálohová platba', 'This payment method is not available.' => 'Táto platobná metóda nie je dostupná.', '%1$s (tax incl.)' => '%1$s (s DPH)', 'Amount' => 'Množstvo', 'Name of account owner' => 'v prospech majiteľa účtu', 'Please include these details' => 'Uveďte tieto podrobnosti', 'Bank name' => 'do nasledujúcej banky', '(order processing will be longer)' => '(spracovanie objednávky môže trvať dlhšie)', 'Your order on %s is complete.' => 'Vaša objednávka %s je kompletná.', 'Please specify your order reference %s in the bankwire description.' => 'V popise bankového prevodu uveďte kód objednávky %s.', 'We\'ve also sent you this information by e-mail.' => 'Tieto informácie sme Vám zaslali e-mailom.', 'Your order will be sent as soon as we receive payment.' => 'Vaša objednávka bude expedovaná v čo najkratšom čase od prijatia platby.', 'If you have questions, comments or concerns, please contact our [1]expert customer support team[/1].' => 'Ak máte otázky, komentáre alebo obavy, kontaktujte [1]tím našej expertnej zákaznickej podpory[/1].', 'We noticed a problem with your order. If you think this is an error, feel free to contact our [1]expert customer support team[/1].' => 'Zaznamenali sme problém s vašou objednávkou. Ak si myslíte, že to je chyba, neváhajte se obrátiť na náš [1]tím expertnej zákaznickej podpory[/1].', 'Please transfer the invoice amount to our bank account. You will receive our order confirmation by email containing bank details and order number.' => 'Preveďte sumu uvedenú na faktúre na náš bankový účet. E-mailom vám zašleme potvrdenie Vašej objednávky s bankovými údajmi k platbe a číslom objednávky.', 'Goods will be reserved %s days for you and we\'ll process the order immediately after receiving the payment.' => 'Tovar bude pre vás rezervovaný na obdobie %s dní a ihneď po doručení platby pristúpime k spracovaniu objednávky.', 'More information' => 'Viac informácií', 'Payment is made by transfer of the invoice amount to the following account:' => 'Platbu uskutočníte prevodom sumy, uvedenej na faktúre, na nasledujúci účet:', ), 'ModulesAppagebuilderShop' => array ( 'Transport options' => 'Možnosti dopravy', 'Close' => 'Zavrieť', 'Transport options, when you get it and for how much' => 'Možnosti dopravy, keď ich získate a za koľko', 'Transport' => 'doprava', 'Delivery' => 'dodávka', 'Price from' => 'Cena od', 'Have a question?' => 'Máte otázku?', 'Ask our experts' => 'Spýtajte sa našich odborníkov', 'Question about the product' => 'Otázka k produktu', 'Contact form' => 'Kontaktný formulár', 'We meet all customers to the maximum. We will prepare a quote and realization date for FREE!' => 'Všetkým zákazníkom vychádzame maximálne v ústrety.', 'Not in stock' => 'Nie je na sklade', 'Ask for availability' => 'Požiadajte o dostupnosť', 'Ask about product availability' => 'Spýtajte sa na dostupnosť produktu', 'I have a question' => 'Mám otázku', 'I want to know availability and price' => 'Chcem vedieť dostupnosť a cenu', 'We will respond within 24 hours!' => 'Odpovieme ti do 24 hodín!', 'Contact us via the form' => 'Napíšte nám cez formulár', ), 'ModulesStatsequipmentAdmin' => array ( 'Browsers and operating systems' => 'Prehliadače a operačné systémy', 'Adds a tab containing graphs about web browser and operating system usage to the Stats dashboard.' => 'Pridá záložky obsahujúce grafy o webových prehliadačoch a operačných systémoch do štatistík.', 'Making sure that your website is accessible to as many people as possible' => 'Ubezpečte sa, že sa stránka zobrazuje všetkým správne', 'When managing a website, it is important to keep track of the software used by visitors so as to be sure that the site displays the same way for everyone. PrestaShop was built to be compatible with the most recent Web browsers and computer operating systems (OS). However, because you may end up adding advanced features to your website or even modifying the core PrestaShop code, these additions may not be accessible to everyone. That is why it is a good idea to keep track of the percentage of users for each type of software before adding or changing something that only a limited number of users will be able to access.' => 'Pri správe stránok je dôležité vedieť, aký softvér (prehliadač) návštevníci Vašich stránok používajú, aby sa zabezpečilo, že sa stránky budú vo všetkých prehliadačoch zobrazovať rovnako. PrestaShop bol navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s väčšinou súčasných prehliadačov a operačných systémov. Ak ste vykonali nejaké úpravy v jadre PrestaShop alebo pridali nejaký modul či šablónu vzhľadu, môže sa stať, že tieto úpravy nebudú kompatibilné so všetkými prehliadačmi. Preto by ste mali túto stránku navštíviť v prípade, že sa chystáte vykonávať úpravy, aby ste sa uistili, že budú tieto úpravy kompatibilné s prehliadačmi návštevníkov Vašich stránok.', 'Indicates the percentage of each web browser used by customers.' => 'Zobrazuje percentuálne zastúpenie prehliadačov u zákazníkov.', 'CSV Export' => 'CSV export', 'Indicates the percentage of each operating system used by customers.' => 'Zobrazuje percentuálne zastúpenie operačných systémov u zákazníkov.', 'Plugins' => 'Pluginy', 'Web browser used' => 'Používané prehliadače', 'Operating system used' => 'Používané operačné systémy', ), 'ModulesDateofdeliveryShop' => array ( 'with direct payment methods (e.g. credit card)' => 's priamou platobnou metódou (napr. platobná karta)', 'Approximate date of delivery with this carrier is between' => 'predpokladný dátum doručenia s týmto prepravcom je medzi', 'There are %s packages, that will be approximately delivered with the delivery option you choose between' => 'Je tu %s zásielok, ktoré budú doručené približne v termíne medzi', 'and' => 'a', 'Approximate date of delivery is between %1$s and %2$s' => 'Predpokladný čas doručenia je medzi %1$s a %2$s', ), 'AdminOrderscustomersHelp' => array ( 'You can add a comment here.' => 'Sem môžete pridať komentár.', 'If you chooses to create this discount for all invoices, only one discount will be created per order invoice.' => 'Ak si vyberiete vytvoriť zľavu pre všetky faktúry, zľava bude vytvorená ako jedna pre faktúru.', 'If you don\'t select "Free shipping," the normal shipping costs will be applied.' => 'Ak nevyberiete možnosť "Doručenie zdarma", budú použité bežné náklady na doručenie.', '(Max %amount_refundable% %tax_method%)' => '(Max %amount_refundable% %tax_method%)', 'Search for an existing customer by typing the first letters of his/her name.' => 'Hľadajte existujúceho zákazníka napísaním prvých písmen jeho mena.', 'Send an email to the customer with the link to process the payment.' => 'Poslať zákazníkovi e-mail s odkazom na proces platby.', 'Go on payment page to process the payment.' => 'Prejsť na stránku platby pre uskutočnenie platby.', 'Resend this email to the customer' => 'Znovu odoslať e-mail zákazníkovi', 'Do not forget to update your exchange rate before making this change.' => 'Pred vykonaním tejto zmeny nezabudnite aktualizovať výmenné kurzy.', 'This feature will generate a random password and send an email to the customer.' => 'Táto funkcia vygeneruje náhodné heslo a zašle ho e-mailom zákazníkovi.', 'View details on the customer page' => 'Zobraziť detaily na stránke zákazníka', 'View details on the order page' => 'Zobraziť detaily na stránke objednávky', 'Leave this field blank if there\'s no change.' => 'Pokiaľ nechcete meniť, nechajte prázdne.', 'Would you like to allow merchandise returns in your shop?' => 'Vyberte, či povolíte alebo zakážete vrátenie tovaru vo Vašom obchode', 'How many days after the delivery date does the customer have to return a product?' => 'Počet dní, počas ktorých môže zákazník vrátiť tovar odo dňa doručenia.', 'Prefix used for return name (e.g. RE00001).' => 'Predpona použitá pri vrátení tovaru (napr. RE00001).', 'Merchandise return (RMA) status.' => 'Stav vrátenia zakúpeného tovaru.', 'List of products in return package.' => 'Zoznam produktov vo vrátenom balíku.', 'The link is only available after validation and before the parcel gets delivered.' => 'Odkaz je dostupný iba po overení a pred doručením.', 'Prefix used for credit slips.' => 'Predpona použitá na dobropisy.', 'Format: 2012-12-31 (inclusive).' => 'Formát: 2011-12-32 (vrátane).', 'This customer will receive your newsletter via email.' => 'Tento zákazník dostane novinky cez e-mail.', 'Search first name' => 'Vyhľadať meno', 'Search last name' => 'Vyhľadať priezvisko', 'Search company' => 'Vyhľadať firmu', 'Password should be at least %length% characters long.' => 'Heslo by malo byť aspoň %length% znakov dlhé.', 'Select the fields you would like to be required for this section.' => 'Vyberte polia, ktoré budú povinné pre tento výber.', 'Please make sure you are complying with the opt-in legislation applicable in your country.' => 'Uistite sa prosím, či spĺňate zákon o zasielaní e-mailov Vašich partnerov vo Vašej krajine.', 'This feature generates a random password before sending an email to your customer.' => 'Táto funkcia vygeneruje náhodné heslo a zašle ho e-mailom zákazníkovi.', 'This note will be displayed to all employees but not to customers.' => 'Táto poznámka bude zobrazená všetkým zamestnancom, ale nebude zobrazená zákazníkovi.', 'Enable or disable customer login.' => 'Povoliť alebo zakázať prihlásenie zákazníka.', 'This customer will receive your ads via email.' => 'Tento zákazník dostane reklamy cez e-mail.', 'Select all the groups that you would like to apply to this customer.' => 'Zaškrtnite všetky skupiny, ktorých bude zákazník členom.', 'This group will be the user\'s default group.' => 'Táto skupina bude zákazníkova predvolená skupina', 'Only the discount for the selected group will be applied to this customer.' => 'Pre tohoto zákazníka bude použitá zľava z vybranej predvolenej skupiny.', 'Valid characters:' => 'Povolené znaky:', 'Format: 2011-12-31 (inclusive).' => 'Formát: 2011-12-31 (vrátane).', 'Prefix used for delivery slips.' => 'Predpona použitá pre dodacie listy.', 'The next delivery slip will begin with this number and then increase with each additional slip.' => 'Ďalší dodací list bude začínať týmto číslom a bude sa zvyšovať každým ďalším dodacím listom.', 'Adds an image before product name on Delivery-slip' => 'Pridá obrázok produktu pred názov produktu v dodacom liste', 'You can also export orders which have not been charged yet.' => 'Môžete tiež exportovať objednávky, ktoré ešte neboli zaplatené.', 'If enabled, your customers will receive an invoice for the purchase.' => 'Ak je povolené, zákazníci budú dostávať faktúru za nákup.', 'If required, show the total amount per rate of the corresponding tax.' => 'V prípade potreby ukázať celkovú sumu pre sadzbu zodpovedajúcej dane.', 'Adds an image in front of the product name on the invoice' => 'Pridá obrázok pred názov produktu vo faktúre', 'Freely definable prefix for invoice number (e.g. #IN00001).' => 'Voľne definovateľná predpona pre číslo faktúry: (napr. #IN00001).', 'The next invoice will begin with this number, and then increase with each additional invoice. Set to 0 if you want to keep the current number (which is #%number%).' => 'Ďalšia faktúra bude začínať týmto číslom, ktoré sa potom bude pri každej ďalšej faktúre zvyšovať. Nastavte 0, ak chcete zachovať súčasné číslo (ktorý je#%number%).', 'Use this field to show additional information on the invoice, below the payment methods summary (like specific legal information).' => 'V tomto poli uveďte dodatočné informácie, ktoré chcete mať zobrazené na faktúre pod zhrnutím spôsobov platby (ako špecifické právne informácie).', 'This text will appear at the bottom of the invoice, below your company details.' => 'Tento text sa objaví v dolnej časti faktúry, pod údajmi o Vašej spoločnosti.', 'Choose an invoice model.' => 'Vyberte model faktúry.', 'Saves memory but slows down the PDF generation.' => 'Šetrí pamäť, ale spomaľuje generovanie PDF.', ), 'ModulesContactformShop' => array ( 'Please select a subject from the list provided. ' => 'Prosím vyberte predmet zo zoznamu. ', 'An error occurred during the file-upload process.' => 'Vyskytla sa chyba pri nahrávaní súboru', 'Bad file extension' => 'Zlá prípona súboru', 'An error occurred while sending the message, please try again.' => 'Pri odosielaní správy sa vyskytla chyba. Skúste to znova.', 'An error occurred while sending the message.' => 'Vyskytla sa chyba pri odosielaní správy.', 'Your message has been successfully sent to our team.' => 'Vaša správa bola úspešne odoslaná obsluhe obchodu.', 'Customer service - Contact us' => 'Zákaznicky servis - Kontaktujte nás', 'Send a message' => 'Poslať správu', 'If you would like to add a comment about your order, please write it in the field below.' => 'Ak by ste chceli pridať poznámku k Vašej objednávke, prosím, poznačte ju nižšie.', 'Subject Heading' => 'Predmet', 'Email address' => 'E-mailová adresa', 'Order reference' => 'Kód objednávky:', 'Select reference' => 'Vyberte kód', 'Attach File' => 'Priložiť súbor', 'Message' => 'Správa', 'Send' => 'Odoslať', ), 'AdminShopparametersHelp' => array ( 'There is a huge quantity of data, so each connection corresponding to a referrer is indexed. You can also refresh this index by clicking the "Refresh index" button. This process may take a while, and it\'s only needed if you modified or added a referrer, or if you want changes to be retroactive.' => 'K dispozícii je obrovské množstvo dát, takže každé pripojenie, zodpovedajúce refererovi je indexované. Môžete aktualizovať tento index kliknutím na tlačidlo vyššie. Uvedomte si, že to môže trvať dlhý čas a je potrebné, iba vtedy, ak ste zmenili alebo pridali referera a ak chcete, aby boli uskutočnené zmeny so spätnou platnosťou.', 'Your data is cached in order to sort it and filter it. You can refresh the cache by clicking on the "Refresh cache" button.' => 'Vaše dáta uložené do vyrovnávacej pamäte, aby sa mohli triediť a filtrovať. Kliknutím na tlačidlo "Aktualizovať vyrovnávaciu pamäť" je možné aktualizovať vyrovnávaciu pamäť.', 'Direct traffic can be quite resource-intensive. You should consider enabling it only if you have a strong need for it.' => 'Priama prevádzka môže byť náročná. Zvážte jej použitie len ak máte výkonný databázový server a veľmi to potrebujete.', 'Show me more' => 'Zobraziť viac', 'Definitions:' => 'Definície:', 'The "http_referer" field is the website from which your customers arrive.' => 'Pole "http_referer" udáva webovou stránku, z ktorej do Vášho obchodu prichádzajú návštevníci.', 'For example, visitors coming from Google will have an "http_referer" value like this one: "http://www.google.com/search?q=prestashop".' => 'Napríklad návštevníci prichádzajúci z Google budú mať \'http_referer\' podobný tomuto: "http://www.google.sk/search?q=prestashop".', 'If the visitor arrives directly (by typing the URL of your shop, or by using their bookmarks, for example), the http_referer will be empty.' => 'Pokiaľ návštevní príde priamo (zadaním URL Vášho obchodu alebo pomocou svojej záložky), bude "http_referer" prázdny.', 'If you\'d like to view all the visitors coming from Google, you can type "%google%" in this field. Alternatively, you can type "%google.fr%" if you want to view visitors coming from Google France, only.' => 'Ak chcete zobraziť všetkých návštevníkov prichádzajúcich z Google, môžete napísať %google% do tohoto poľa, alebo %google.sk% ak chcete zobraziť iba návštevníkov prichádzajúcich z www.google.sk', 'The "request_uri" field is the URL from which the customers come to your website.' => 'Pole "request_uri" udáva URL adresu, z ktorej do Vášho obchodu prichádzajú návštevníci.', 'For example, if the visitor accesses a product page, the URL will be like this one: "%smusic-ipods/1-ipod-nano.html".' => 'Napríklad ak návštevník príde na stránku produktu, bude URL podobná tejto: "%s/kategoria/123-nazev-produktu.html".', 'This is helpful because you can add tags or tokens in the links pointing to your website.' => 'Táto možnosť je výhodná, pretože môžete pridať nejaké značky alebo tokeny do odkazov na Váš web.', 'For example, you can post a link (such as "%sindex.php?myuniquekeyword" -- note that you added "?myuniquekeyword" at the end of the URL) in an online forum or as a blog comment, and get visitors statistics for that unique link by entering "%%myuniquekeyword" in the "request_uri" field.' => 'Môžete napríklad vytvoriť odkaz (ako "%sindex.php?mojeklucoveslovo" -- pridali sme ?mojeklucoveslovo na koniec URL) vo fóre alebo na blogu a potom získať štatistiky o návštevníkoch na základe tohto kľúčového slova zadaním "%%mojeklucoveslovo" v poli "request_uri".', 'This method is more reliable than the "http_referer" one, but there is one disadvantage: if a search engine references a page with your link, then it will be displayed in the search results and you will not only indicate visitors from the places where you posted the link, but also those from the search engines that picked up that link.' => 'Tento spôsob je presnejší, než pri použití "http_referer", ale má jednu nevýhodu: pokiaľ sa Váš odkaz objaví vo vyhľadávačoch, budú v štatistikách zobrazený nielen návštevníci, ktorý prišli priamo zo stránok, kam bol odkaz umiestnený, ale tiež tí, ktorý klikni na odkaz vo vyhľadávači.', 'The "Include" fields indicate what has to be included in the URL.' => 'Pole "zahrnúť" uvádza, čo má byť zahrnuté do URL adresy.', 'The "Exclude" fields indicate what has to be excluded from the URL.' => 'Pole "vylúčiť" uvádza, čo má byť vylúčené z URL adresy.', 'When using simple mode, you can use a wide variety of generic characters to replace other characters:' => 'Pri použití jednoduchého režimu môžete použiť širokú škálu generických znakov na nahradenie ostatných znakov:', '"_" will replace one character. If you want to use the real "_", you should type this: "\\\\_".' => '"_" nahradí jeden znak. Pokiaľ chcete použiť znak "_", zadajte pred neho dve lomítka: "\\\\_".', '"%" will replace any number of characters. If you want to use the real "%", you should type this: "\\\\%".' => '"%" nahradí ľubovolná počet znakov. Pokiaľ chcete použiť znak "%", zadajte pre neho dve lomítka: "\\\\%".', 'The Simple mode uses the MySQL "LIKE" pattern matching, but for a higher potency you can use MySQL\'s regular expressions in the Expert mode.' => 'Jednoduchý režim používa MySQL "LIKE" masku, ale pre vyšší potenciál môžete použiť MySQL regulárne výrazy v expertnom režime.', 'Take a look at MySQL\'s documentation for more details.' => 'Pozrite sa na bližšie informácie v dokumentácii MySQL.', 'Get help!' => 'Získať pomoc!', 'e.g. 10:00AM - 9:30PM' => 'napr. 10:00 - 21:30', 'Further information regarding this contact.' => 'Ďalšie informácie o tomto kontakte.', 'Image width in pixels. Enter "0" to use the original size.' => 'Šírka obrázku v pixeloch. Zadajte "0" pre použitie pôvodného rozmeru.', 'Image height in pixels. Enter "0" to use the original size.' => 'Výška obrázku v pixeloch. Zadajte "0" pre použitie pôvodnej veľkosti.', 'The group defined for your un-identified visitors.' => 'Skupina definovaná pre Vašich neidentifikovaných návštevníkov.', 'The group defined for your identified guest customers (used in guest checkout).' => 'Skupina definovaná pre Vašich identifikovaných návštevníkov (použitá v pokladni pre návštevníkov).', 'The group defined for your identified registered customers.' => 'Skupina definovaná pre Vašich identifikovaných registrovaných zákazníkov.', 'Automatically apply this value as a discount on all products for members of this customer group.' => 'Automaticky použije túto hodnotu ako zľavu na všetky produkty pre členov tejto skupiny.', 'How prices are displayed in the order summary for this customer group.' => 'Spôsob, akým sú ceny zobrazené v prehľade objednávok pre túto zákaznícku skupinu.', 'Customers in this group can view prices.' => 'Zobrazenie cien produktov pre zákazníkov tejto skupiny.', '%group_name% - All persons without a customer account or customers that are not logged in.' => '%group_name% - Všetky osoby bez zákazníckeho účtu, alebo zákazníci, ktorý nie sú prihlásení.', '%group_name% - All persons who placed an order through Guest Checkout.' => '%group_name% - Všetky osoby, ktoré si objednali cez pokladňu pre návštevníkov.', '%group_name% - All persons who created an account on this site.' => '%group_name% - Všetky osoby ktoré si vytvorili účet na tejto stránke.', 'PrestaShop has three default customer groups:' => 'PrestaShop má tri predvolené skupiny zákazníkov:', 'Need to hide prices for all groups? Save time, enable catalog mode in Product Settings instead.' => 'Potrebujete skryť ceny pre všetky skupiny zákazníkov? Ušetrite si čas a namiesto toho aktivujte režim Katalógu.', 'Leave blank if no change.' => 'Ak nechcete zmeniť, nechajte prázdne.', 'Fee given for each visit.' => 'Poplatok za každého návšteníka.', 'Fee given for each order placed.' => 'Poplatok za každú vytvorenú objednávku.', 'If you know how to use MySQL regular expressions, you can use the [1]expert mode[/1].' => 'Ak viete ako sa používajú regulárne výrazy MySQL, môžete použiť [1]expertný režim[/1].', 'Enable the automatic indexing of products. If you enable this feature, the products will be indexed in the search automatically when they are saved. If the feature is disabled, you will have to index products manually by using the links provided in the field set.' => 'Povoliť automatické indexovanie produktov. Ak povolíte túto funkciu, produkty budú automaticky indexované do vyhľadávania, keď budú uložené. Ak je táto funkcia zakázaná, budete musieť indexovať produkty ručne použitím odkazov.', 'By default, to search for “blouse”, you have to enter “blous”, “blo”, etc (beginning of the word) – but not “lous” (within the word).' => 'Štandardne, pokiaľ si prajete vyhľadať produkt “nohavice“, mali by ste zadať do vyhľadávania “nohavi“ alebo “noha“ (začiatok slova), nie “havic“ (stred slova).', 'With this option enabled, it also gives the good result if you search for “lous”, “ouse”, or anything contained in the word.' => 'Pokiaľ je táto funkcia povolená, budete môcť produkty vyhľadávať iba ak zadáte “vnútro“ vyhľadávaného názvu.', 'Enable search within a whole word, rather than from its beginning only.' => 'Povoliť vyhľadávanie aj vo vnútri slova, namiesto vyhľadávania jeho začiatku.', 'It checks if the searched term is contained in the indexed word. This may be resource-consuming.' => 'Kontroluje, či je hľadaný výraz obsiahnutý v indexovanom slove. Toto nastavenie môže byť zaťažujúce pre výpočtový výkon servera.', 'By default, if you search "book", you will have "book", "bookcase" and "bookend".' => 'Vo východzom nastavení, pokiaľ hľadáte slovo "auto", bude sa vo výsledkoch zobrazovať aj "automat" a "autobus".', 'With this option enabled, it only gives one result “book”, as exact end of the indexed word is matching.' => 'Pokiaľ je táto možnosť povolená, výsledok bude iba jeden a to “auto“, čo zodpovedá presnému tvaru indexovaného slova.', 'Enable more precise search with the end of the word.' => 'Povoliť presnejšie hľadanie koncovky slova.', 'It checks if the searched term is the exact end of the indexed word.' => 'Kontroluje, či má hľadaný výraz rovnakú koncovku slova ako indexované slov.', 'Only words this size or larger will be indexed.' => 'Indexované budú len slová tejto veľkosti alebo väčšie.', 'Please enter the index words separated by a "|".' => 'Prosím vložte slová oddelené znakom "|".', 'Enter each alias separated by a comma (e.g. \'prestshop,preztashop,prestasohp\').' => 'Vložte každý alias oddelený čiarkou (napr. \'prestshop,preztashop,prestasohp\').', 'Forbidden characters: <>;=#{}' => 'Zakázané znaky: <>;=#{}', 'Search this word instead.' => 'Vyhľadať namiesto toto slovo.', 'This field does not refer to the shop name visible in the front office.' => 'Toto políčko sa nevzťahuje k obchodu s názvom viditeľným v obchode.', 'Follow [1]this link[/1] to edit the shop name used on the front office.' => 'Sledujte [1]tento odkaz[/1] pre úpravu názvu obchodu, ktorý je použitý v obchode.', 'You can\'t edit the shop group because the current shop belongs to a group with the "share" option enabled.' => 'Nemôžete upraviť skupinu obchodov, pretože aktuálny obchod patrí do skupiny so zapnutou voľbou "zdieľať".', 'This is the root category of the store that you\'ve created. To define a new root category for your store, [1]please click here[/1].' => 'Toto je koreňová kategória obchodu, ktorý ste vytvorili. Aby ste pre Váš obchod definovali novú koreňovú kategóriu, [1]kliknite prosím sem[/1].', 'By selecting associated categories, you are choosing to share the categories between shops. Once associated between shops, any alteration of this category will impact every shop.' => 'Výberom príslušných kategórií sa rozhodnete zdieľať kategórie medzi rôznymi obchodmi. Akonáhle vytvoríte spojenie medzi obchodmi, bude akákoľvek zmena v jednej zo spojených kategórií ovplyvňovať všetky obchody, pre ktoré budú kategórie spojené.', 'Order status (e.g. \'Pending\').' => 'Stav objednávky (napr. \'Nevybavená\')', 'Invalid characters: numbers and' => 'Neplatné znaky: čísla a', 'Upload an icon from your computer (File type: .gif, suggested size: 16x16).' => 'Nahrať ikonu z počítača (typ: .gif, doporučená veľkosť: 16x16)', 'Status will be highlighted in this color. HTML colors only.' => 'Stav bude zvýraznený touto farbou. Farbu zadávajte ako HTML kód (napr. #ffffff).', 'Only letters, numbers and underscores ("_") are allowed.' => 'Povolené sú iba písmena, číslice a podtržníky ("_").', 'Email template for both .html and .txt.' => 'Emailová šablóna pre .html a .txt.', 'Order\'s return status name.' => 'Názov pre stav vrátenej objednávky', 'Whether or not to display this store.' => 'Zobraziť alebo skryť obchod.', 'Storefront picture.' => 'Obrázok predajne.', 'Displayed in emails sent to customers.' => 'Zobrazuje sa v e-mailoch zaslaných zákazníkom.', 'Shop registration information (e.g. SIRET or RCS).' => 'Registračné informácie obchodu (napr. IČO, DIČ, IČ DPH).', 'characters' => 'znakov', 'After a customer logs in, you can recall and display the content of his/her last shopping cart.' => 'Potom, čo sa zákazník prihlási, môžete mu zobraziť obsah jeho posledného košíka.', 'Send an email with summary of the account information (email, password) after registration.' => 'Po registrácii poslať email s podrobnosťami o účte (e-mail, heslo).', 'Minimum time required between two requests for a password reset.' => 'Minimálny požadovaný čas medzi dvomi žiadosťami o obnovenie hesla.', 'Activate or deactivate B2B mode. When this option is enabled, B2B features will be made available.' => 'Aktivovať alebo deaktivovať B2B (business-to-business) mód. Keď je táto možnosť aktivovaná, sú dostupné určité B2B funkcie.', 'Display or not the birth date field.' => 'Zobraziť alebo nezobraziť pole dátum narodenia.', 'Display or not the partner offers tick box, to receive offers from the store\'s partners.' => 'Vyberte si, či bude zobrazené zaškrtávacie pole ponúk partnerov, ktoré slúži k prijímaniu ponúk od partnerov obchodu.', 'The catalog mode is actually to disable products checkout (prices, add to cart, etc.) on your shop, like a retail website does.' => 'Režim katalógu je v skutočnosti zakázanie nákupu produktov (ceny, pridať do košíka atď.) vo vašom obchode, podobne ako maloobchodná webová stránka.', 'Set the maximum size of the summary of your product description (in characters).' => 'Nastavte si maximálnu dĺžku prehľadu opisu vášho produktu (v znakoch).', 'How to calculate quantity discounts.' => 'Spôsob vypočítavania množstevných zliav.', 'When active, friendly URL will be updated on every save.' => 'Keď aktivujete túto možnosť, priateľské URL odkazy budú aktualizované pri uložení.', 'When active, new products will be activated by default during creation.' => 'Keď aktivujete túto možnosť, nové produkty budú aktivované na základe nastavenia pri vytváraní produktu.', 'Catalog mode disables the shopping cart on your store. Visitors will be able to browse your products catalog, but not buy them.' => 'Katalógový režim zakáže nákupný košík vo vašom obchode. Návštevníci si budú môcť prezerať katalóg produktov, ale nebudú si ich môcť objednať.', 'Have specific needs? Edit particular groups to let them see prices or not.' => 'Máte špecifické potreby? Upravte konkrétne skupiny, aby im umožnili zobraziť alebo skryť ceny.', 'Display product prices when in catalog mode.' => 'Zobraziť ceny produktov v režime katalógu.', 'Set to "0" to disable this feature.' => 'Nastavte 0, pokiaľ chcete vypnúť túto funkciu.', 'Display or hide the "add to cart" button on category pages for products that have attributes forcing customers to see product details.' => 'Zobraziť alebo skryť "Vložiť do košíka" na stránkach kategórií pre produkty, ktoré majú kombinácie, aby ste prinútili zákazníkov kliknúť na detaily produktu.', 'In the volume discounts board, display the new price with the applied discount instead of showing the discount (ie. "-5%").' => 'Pri množstevných zľavách zobraziť novú cenu po aplikácii zľavy namiesto zobrazenia zľavy (napr. "-5%").', 'Number of products displayed per page. Default is 10.' => 'Počet produktov zobrazených na jednej stránke. Predvolený počet je 10.', 'The order in which products are displayed in the product list.' => 'Predvolený spôsob radenia produktov pre zoznam produktov.', 'Default order method for product list.' => 'Predvolená metóda radenia pre zoznam produktov.', 'By default, the Add to Cart button is hidden when a product is unavailable. You can choose to have it displayed in all cases.' => 'V predvolenom stave je tlačítko Pridať do košíka skryté, pokiaľ nieje produkt dostupný. Týmto môžete zobrazenie zmeniť tak, aby bolo tlačítko zobrazene vo všetkých prípadoch.', 'Advised for European merchants to be legally compliant (eg: Delivered within 3-4 days)' => 'Pre európskych obchodníkov odporúčame, aby to bolo právne v poriadku (napr.: Dodanie do 3 - 4 dní)', 'Advised for European merchants to be legally compliant (eg: Delivered within 5-7 days)' => 'Pre európskych obchodníkov odporúčame, aby to bolo právne v poriadku (napr.: Dodanie do 5 - 7 dní)', 'When selling packs of products, how do you want your stock to be calculated?' => 'Ako chcete aby boli počítané skladové zásoby pri predaji balíčkov produktov?', 'Contact name (e.g. Customer Support).' => 'Názov kontaktu (napr. Zákaznícka podpora).', 'Emails will be sent to this address.' => 'E-maily budú posielané na túto adresu.', 'If enabled, all messages will be saved in the "Customer Service" page under the "Customer" menu.' => 'Ak je povolené, všetky správy budu uložené na stránke "Zákazníci > Zákaznícka podpora"', 'Display an overview of the addresses, shipping method and cart just before the order button (required in some European countries).' => 'Zobrazte si prehľad adries, spôsobu prepravy a košík ešte pred stlačením tlačidla objednávky (vyžaduje sa v niektorých európskych krajinách).', 'Allow guest visitors to place an order without registering.' => 'Umožní zadať objednávku bez nutnosti registrácie.', 'Disable the option to allow customers to reorder in one click from the order history page (required in some European countries).' => 'Zakáže možnosť opätovného objednania objednávky pomocou jedného kliknutia zákazníkom zo stránky histórie objednávky (toto je v niektorých Európskych krajinách nariadené legislatívou).', 'Set to 0 to disable this feature.' => 'Nastavte 0, pokiaľ chcete vypnúť túto funkciu.', 'Automatically updates the shipping costs when you edit an order.' => 'Pri úprave objednávky automaticky aktualizuje náklady na prepravu.', 'Allow the customer to ship orders to multiple addresses. This option will convert the customer\'s cart into one or more orders.' => 'Umožniť zákazníkom zaslať objednávku na viacero adries. Táto možnosť premení košík na jednu alebo viacero objednávok.', 'Allows you to delay shipping at your customers\' request.' => 'Umožňuje oneskorenie doručenie na žiadosť zákazníka.', 'Require customers to accept or decline terms of service before processing an order.' => 'Vyžadovať od zákazníka, aby súhlasil s obchodnými podmienkami pred spracovaním objednávky.', 'Choose the page which contains your store\'s terms and conditions of use.' => 'Vyberte stránku, ktorá obsahuje zmluvné podmienky pre použitie vášho obchodu.', 'Suggest gift-wrapping to customers.' => 'Ponúkať zákazníkovi darčekové balenia.', 'Set a price for gift wrapping.' => 'Nastaviť cenu darčekového balenia.', 'Set a tax for gift wrapping.' => 'Použiť daň na darčekové balenie.', 'Suggest recycled packaging to customer.' => 'Navrhnite zákazníkom použitie recyklovaného obalu.', 'You can search for a new domain name or add a domain name that you already own. You will be redirected to your PrestaShop account.' => 'Môžete vyhľadať nový názov domény alebo pridať názov, ktorý vlastníte. Budete presmerovaný na Váš PrestaShop účet.', 'Invalid characters:' => 'Neplatné znaky:', 'Name of the related page.' => 'Názov príslušnej stránky.', 'Title of this page.' => 'Nadpis tejto stránky.', 'A short description of your shop.' => 'Krátky popis Vášho obchodu.', 'List of keywords for search engines.' => 'Zoznam kľúčových slov pre vyhľadávače.', 'For instance, "contacts" for http://example.com/shop/contacts to redirect to http://example.com/shop/contact-form.php' => 'Napríklad "kontakt" z http://vaseshop.sk/shop/kontakt presmeruje na http://vaseshop.sk/shop/contact-form.php', 'Only letters and hyphens are allowed.' => 'Povolené sú len písmená bez diakritiky a znak mínus (-).', 'Enable this option if you want to display your product\'s attributes in its meta title.' => 'Túto možnosť zapnite, ak chcete zobraziť atribúty produktu v meta názve.', 'Enable this option only if your server allows URL rewriting (recommended).' => 'Povoľte túto možnosť iba ak vás server umožňuje prepisovanie URL (doporučené).', 'URL rewriting (mod_rewrite) is not active on your server, or it is not possible to check your server configuration. If you want to use Friendly URLs, you must activate this mod.' => 'Režim prepisovania URL (mod_rewrite) nie je na vašom servery aktívny alebo to nieje možné zistiť z konfigurácie serveru. Pokiaľ chcete použiť priateľské URL adresy, musíte aktivovať tento režim.', 'Enable this option if you want to allow accented characters in your friendly URLs.' => 'Povoľte túto možnosť, ak chcete mať v priateľských URL adresách znaky s diakritikou.', 'You should only activate this option if you are using non-latin characters ; for all the latin charsets, your SEO will be better without this option.' => 'Túto možnosť by ste mali aktivovať iba ak nepoužívate latinku, pre všetky latinkové tabuľky kódov bude SEO lepšie pri vypnutej voľbe.', 'Enable this option only if you have problems with URL rewriting.' => 'Túto možnosť zapnite iba ak máte problémy s prepisovaním URL.', 'Some of PrestaShop\'s features might not work correctly with a specific configuration of Apache\'s mod_security module. We recommend to turn it off.' => 'Niektoré z funkcií PrestaShop-u nemusia správne fungovať s povoleným mod_security modulom Apachu. Doporučujeme ho vypnúť.', 'Activate or deactivate your shop (It is a good idea to deactivate your shop while you perform maintenance. Please note that the webservice will not be disabled).' => 'Aktivácia alebo deaktivácia obchodu (je rozumné, ak obchod pri vykonávaní údržby dekativujete a nebude tak pre návštevníkov viditeľný, berte však na vedomie, že WebService nebude zakázaný).', 'IP addresses allowed to access the front office even if the shop is disabled. Please use a comma to separate them (e.g. 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96)' => 'Povolené IP adresy, ktoré majú prístup k obchodu, aj keď je vypnutý. IP adresy oddeľujte čiarkou (napr. 42.24.4.2,127.0.0.1,99.98.97.96)', 'Custom text displayed on maintenance page while shop is deactivated.' => 'Voliteľný text zobrazený na stránke údržby keď je obchod deaktivovaný.', 'If you own an SSL certificate for your shop\'s domain name, you can activate SSL encryption (https://) for customer account identification and order processing.' => 'Pokiaľ vlastníte SSL certifikát pre doménové meno vášho e-shopu, môžete aktivovať SSL šifrovanie (https://) pre zákaznícky účet a objednávací proces.', 'If you want to enable SSL on all the pages of your shop, activate the "Enable on all the pages" option below.' => 'Pokiaľ chcete používať SSL pre celý e-shop (všetky stránky e-shopu), aktivujte "Povoliť na všetkých stránkach" voľbu nižšie.', 'When enabled, all the pages of your shop will be SSL-secured.' => 'Vynútiť SSL pre všetky Vaše obchody.', 'Enable or disable token in the Front Office to improve PrestaShop\'s security.' => 'Povoliť, alebo zakázať token vo verejnej časti obchodu pre zvýšenie bezpečnosti PrestaShop-u.', 'Allow iframes on text fields like product description. We recommend that you leave this option disabled.' => 'Povoliť iframe v textových poliach (napr. popis produktu, hodí sa ak chcete do popisu vložiť odkaz na youtube video). Odporúčame vám nechať túto voľbu vypnutú.', 'Clean the HTML content on text fields. We recommend that you leave this option enabled.' => 'Vyčistí HTML obsah textových polí. Odporúčame ponechať túto voľbu povolenú.', 'You can choose among 6 different ways of rounding prices. "Round up away from zero ..." is the recommended behavior.' => 'Môžete vyberať medzi 6 spôsobmi zaokrúhľovania cien. "Zaokrúhliť nahor od nuly..." je doporučená voľba.', 'You can choose when to round prices: either on each item, each line or the total (of an invoice, for example).' => 'Môžete si zvoliť, kedy sa budú ceny zaokrúhlovať: či pri každom produkte, na každom riadku alebo až súčet (napríklad vo faktúrach).', 'Choose how many decimals you want to display' => 'Zvoľte počet desatinných miest na zobrazenie', 'Enable brands and suppliers pages on your front office even when their respective modules are disabled.' => 'Povoľte stránky značiek a dodávateľov v hlavnej časti vášho obchodu aj keď ich vlastné moduly budú vypnuté.', 'Enable best sellers page on your front office even when its respective module is disabled.' => 'Povoliť zobrazenie stránky s najpredávanejšími produktami v obchode, aj keď je príslušný modul zakázaný.', 'The multistore feature allows you to manage several e-shops with one Back Office. If this feature is enabled, a "Multistore" page will be available in the "Advanced Parameters" menu.' => 'Funkcia Multiobchodu vám umožní spravovať niekoľko obchodov z jednej administrácie. Pokiaľ bude táto funkcia povolená, v administračnom menu sa zobrazí záložka "Multiobchod".', 'To add tags, click in the field, write something, and then press the "Enter" key.' => 'Pre pridanie štítkov, kliknite na pole, napíšte niečo a stlačte "Enter".', ), 'ModulesProductinfoAdmin' => array ( 'Product tooltips' => 'Popisky produktu', 'Shows information on a product page: how many people are viewing it, the last time it was sold and the last time it was added to a cart.' => 'Zobraziť informáciu na stránke produktu: koľko ľudí si ho pozrelo, kedy bol naposledy predaný a čas posledného pridania do košíka.', 'Number of visitors' => 'Počet návštevníkov', 'Display the number of visitors who are currently watching this product.' => 'Zobraziť počet návštevníkov, ktorí si práve prezerajú tento produkt.', 'If you activate the option above, you must activate the first option ("Save page views for each customer") of the "Data mining for statistics" (StatsData) module.' => 'Pokiaľ aktivujete možnosť vyššie, musíte najprv aktivovať možnosť ("Uložiť zobrazenie stránok pre každého zákazníka") v module "Zdrojové dáta pre štatistiky" (Štatistiky dát).', 'Period length' => 'Dĺžka obdobia', 'Set the reference period length.' => 'Nastavte dĺžku referenčného obdobia.', 'For instance, if set to 30 minutes, the module will display the number of visitors in the last 30 minutes.' => 'Napríklad ak je nastavené 30 minút, modul zobrazí počet návštevníkov za posledných 30 minút.', 'minutes' => 'minúty', 'Last order date' => 'Posledný dátum objednania', 'Display the last time the product has been ordered.' => 'Zobrazí posledný čas, kedy bol tento produkt objednaný.', 'Added to a cart' => 'Pridané do košíka', 'If the product has not been ordered yet, display the last time it was added to a cart.' => 'Ak produkt nebol ešte objednaný, zobrazí sa posledný čas pridania do košíka.', 'Do not display events older than' => 'Nezobrazovať udalosti staršie ako', 'days' => 'dní', ), 'AdminLoginFeature' => array ( 'Log in' => 'Prihlásiť sa', 'Stay logged in' => 'Zostať prihlásený', 'I forgot my password' => 'Zabudnuté heslo', 'Reset your password' => 'Obnovte si heslo', 'New password' => 'Nové heslo', 'Confirm new password' => 'Potvrdenie nového hesla', 'Confirm password' => 'Potvrdiť heslo', 'Reset password' => 'Obnoviť heslo', 'Send reset link' => 'Poslať odkaz na obnovenie', ), 'AdminNavigationHeader' => array ( 'A new order has been placed on your shop.' => 'Vo Vašom obchode bola vytvorená nová objednávka.', 'Order number:' => 'Číslo objednávky: ', 'A new customer registered on your shop.' => 'Vo Vašom obchode sa zaregistroval nový zákazník.', 'A new message was posted on your shop.' => 'Do Vášho obchodu bola pridaná nová správa.', 'Read this message' => 'Prečítať túto správu', 'Quick Access' => 'Rýchly prístup', 'Remove from QuickAccess' => 'Odobrať z rýchleho prístupu', 'Add current page to QuickAccess' => 'Pridať aktuálnu stránku do rýchleho prístupu', 'Manage quick accesses' => 'Správa rýchlich odkazov', 'Please name this shortcut:' => 'Pomenujte túto skratku prosím:', 'Debug mode' => 'Ladiaci mód', 'Maintenance mode' => 'Mód údržby', 'View my shop' => 'Zobraziť môj obchod', 'Latest orders' => 'Posledné objednávky', 'Your profile' => 'Váš profil', 'My PrestaShop account' => 'Moje konto PrestaShop', 'Sign out' => 'Odhlásiť sa', 'New customers' => 'Noví zákazníci', 'Welcome back %name%' => 'Vitajte spät %name%', 'Resources' => 'Zdroje', 'https://www.prestashop.com/en/training?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=training-en&utm_content=download17' => 'https://www.prestashop.com/en/training?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=training-en&utm_content=download17', 'Training' => 'Tréning', 'https://www.prestashop.com/en/experts?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=expert-en&utm_content=download17' => 'https://www.prestashop.com/en/experts?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=expert-en&utm_content=download17', 'Find an Expert' => 'Nájsť odborníka', 'https://addons.prestashop.com?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=addons-en&utm_content=download17' => 'https://addons.prestashop.com?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=addons-en&utm_content=download17', 'PrestaShop Marketplace' => 'PrestaShop Marketplace', 'https://www.prestashop.com/en/contact?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=help-center-en&utm_content=download17' => 'https://www.prestashop.com/en/contact?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=help-center-en&utm_content=download17', 'Help Center' => 'Centrum pomoci', 'https://www.prestashop.com/en/resources/documentations?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=resources-en&utm_content=download17 ' => 'https://www.prestashop.com/en/resources/documentations?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=resources-en&utm_content=download17 ', 'What are you looking for?' => 'Čo hľadáte?', 'Everywhere' => 'Všade', 'Product name, SKU, reference...' => 'Názov produktu, SKU, kód...', 'Email, name...' => 'E-mail, meno...', 'Customers by name' => 'Zákazníci podľa mena', 'Customers by IP address' => 'Zákazníci podľa IP adresy', 'Order ID' => 'ID objednávky', 'Invoice Number' => 'Číslo faktúry', 'Cart ID' => 'ID košíka', 'Module name' => 'Názov modulu', 'https://www.prestashop.com/en/resources/documentations?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=resources-en&utm_content=download17' => 'https://www.prestashop.com/en/resources/documentations?utm_source=back-office&utm_medium=profile&utm_campaign=resources-en&utm_content=download17', 'Catalog evaluation' => 'Ohodnotenie katalógu', 'Home' => 'Úvodná stránka', 'My Shop' => 'Môj obchod', 'New category' => 'Nová kategória', 'New product' => 'Nový produkt', 'New voucher' => 'Nový zľavový kupón', 'Orders' => 'Objednávky', 'Installed modules' => 'Nainštalované moduly', 'Link' => 'Odkaz', 'Quick Access menu' => 'Menu rýchleho prístupu', 'If it\'s a URL that comes from your back office, you MUST remove the security token.' => 'Ak URL adresa pochádza z administračného prostredia, musíte odstrániť bezpečnostný token.', 'Open in new window' => 'Otvoriť v novom okne', 'Add new quick access' => 'Pridať nový rýchly prístup', 'New window' => 'Nové okno', ), 'ModulesBestsellersAdmin' => array ( 'Top-sellers block' => 'Blok najpredávanejšie produkty', 'Adds a block displaying your store\'s top-selling products.' => 'Pridá blok zobrazujúci najpredávanejšie produkty.', 'Products to display' => 'Počet zobrazených produktov', 'Determine the number of product to display in this block' => 'Počet produktov, ktoré sa zobrazia v tomto bloku', ), 'AdminPaymentNotification' => array ( 'You have more than one shop and must select one to configure payment.' => 'Máte viac ako jeden obchod. Musíte zvoliť jeden pre nastavenie platby.', 'No currency mode for payment module' => 'Žiadny režim meny pre platobný modul', 'The cart rule named "%1s" (ID %2s) used in this cart is not valid and has been withdrawn from cart' => 'Pravidlo košíka s názvom "%1s" (ID %2s) použité v tomto košíku nie je platné a bolo stiahnuté z košíka', 'Warning: the secure key is empty, check your payment account before validation' => 'Varovanie: bezpečnostný kľúč je prázdny, skotrolujte účet platby pred potvrdením', 'An error occurred while saving message' => 'Vyskytla sa chyba počas ukladania správy', 'No carrier' => 'Žiaden prepravca', 'Order creation failed' => 'Vytvorenie objednávky zlyhalo', 'Cart cannot be loaded or an order has already been placed using this cart' => 'Nedá sa načítať košík alebo už bola z tohto košíka vytvorená objednávka', '%d image(s)' => '%d obrázok(-ov)', 'It seems there are no recommended payment solutions for your country.' => 'Vyzerá to tak, že pre vašu krajinu nie sú žiadne doporučené platby.', 'No payment module installed' => 'Nebol nainštalovaný žiaden platobný modul', ), 'AdminNavigationMenu' => array ( 'Menu' => 'Menu', 'Catalog' => 'Katalóg', 'Invoices' => 'Faktúry', 'Stock' => 'Sklad', 'Sell' => 'Predaj', 'Improve' => 'Rozšírenia', 'Configure' => 'Nastaviť', 'More' => 'Viac', 'Addresses' => 'Adresy', 'Modules & Services' => 'Moduly & služby', 'Advanced Parameters' => 'Rozšírené nastavenia', 'Files' => 'Súbory', 'Attributes & Features' => 'Atribúty & vlastnosti', 'Attributes' => 'Atribúty', 'Carriers' => 'Prepravcovia', 'Carrier' => 'Prepravca', 'Cart Rules' => 'Pravidlá košíka', 'Catalog Price Rules' => 'Cenové pravidlá katalógu', 'Module Catalog' => 'Katalóg modulov', 'Page Categories' => 'Stránka kategórie', 'Pages' => 'Stránky', 'Combinations Generator' => 'Generátor kombinácií', 'Configuration' => 'Konfigurácia', 'Contact' => 'Kontakt', 'Countries' => 'Krajiny', 'Credit Slips' => 'Dobropisy', 'Customer Service' => 'Zákaznícka podpora', 'Customer Settings' => 'Nastavenia zákazníkov', 'Dashboard' => 'Prehľadový panel', 'Database' => 'Databáza', 'Employees' => 'Zamestnanci', 'Team' => 'Zamestnanci', 'Features' => 'Vlastnosti', 'General' => 'Všeobecné', 'Groups' => 'Skupiny', 'Image Settings' => 'Nastavenia obrázkov', 'Images' => 'Obrázky', 'Instant Stock Status' => 'Okamžitý stav zásob', 'Languages' => 'Jazyky', 'Locations' => 'Polohy', 'Login' => 'Prihlásenie', 'Design' => 'Dizajn', 'Brands & Suppliers' => 'Značky & dodávatelia', 'Brands' => 'Značky', 'Marketing' => 'Marketing', 'Menus' => 'Administračné menu', 'Merchandise Returns' => 'Vrátenie tovaru', 'Modules' => 'Moduly', 'Monitoring' => 'Monitorovanie', 'Multistore' => 'Multiobchod', 'Order Messages' => 'Správy k objednávkam', 'Order Settings' => 'Nastavenia objednávok', 'Orders' => 'Objednávky', 'Outstanding' => 'Nevyriešené', 'Payment' => 'Platba', 'Permissions' => 'Oprávnenia', 'Discounts' => 'Zľavy', 'Products' => 'Produkty', 'Quick Access' => 'Rýchly prístup', 'Referrers' => 'Odkiaľ prišiel', 'Search' => 'Vyhľadávanie', 'Search Engines' => 'Vyhľadávače', 'Shipping' => 'Doručenie', 'Shop Parameters' => 'Parametre obchodu', 'Shop URLs' => 'URL adresy obchodu', 'Shopping Carts' => 'Nákupné košíky', 'Shops' => 'Obchody', 'States' => 'Štáty', 'Stats' => 'Štatistiky', 'Statuses' => 'Stavy objednávok', 'Stock Coverage' => 'Stav zásob', 'Stock Management' => 'Riadenie zásob', 'Stock Movement' => 'Pohyb zásob', 'Stores' => 'Obchody', 'Supply orders' => 'Dodávateľské objednávky', 'Tags' => 'Štítky', 'Taxes' => 'Dane', 'Tax Rules' => 'Daňové pravidlá', 'Theme Catalog' => 'Katalóg šablón', 'Titles' => 'Oslovenia', 'Traffic & SEO' => 'Návštevnosť & SEO', 'Warehouses' => 'Sklady', 'Zones' => 'Zóny', 'Modules Catalog' => 'Katalóg modulov', 'Module manager' => 'Manažér modulov', 'Updates' => 'Aktualizácie', 'Alerts' => 'Výstrahy', 'DB Backup' => 'Záloha databázy', 'Categories' => 'Kategórie', 'Contacts' => 'Kontakty', 'Currencies' => 'Meny', 'E-mail' => 'E-mail', 'Logs' => 'Záznamy', 'SEO & URLs' => 'SEO a URL', 'Profiles' => 'Profily', 'SQL Manager' => 'Manažér SQL', 'Suppliers' => 'Dodávatelia', 'Administration' => 'Administrácia', 'Import' => 'Import', 'Performance' => 'Výkon', 'Information' => 'Informácie', 'Customers' => 'Zákazníci', 'Maintenance' => 'Údržba', 'Order settings' => 'Nastavenia objednávky', 'Product Settings' => 'Nastavenia produktov', 'Email Theme' => 'E-mailová šablóna', 'Positions' => 'Pozície modulov', 'Themes Catalog' => 'Katalóg šablón', 'Geolocation' => 'Geolokácia', 'Localization' => 'Lokalizácia', 'Modules catalog' => 'Katalóg modulov', 'Module selection' => 'Výber modulu', 'Payment Methods' => 'Spôsoby platby', 'Preferences' => 'Nastavenia', 'Delivery Slips' => 'Dodacie listy', 'Translations' => 'Preklady', 'Webservice' => 'Webové služby', 'Theme & Logo' => 'Šablóny a logá', 'International' => 'Medzinárodné', ), 'AdminNotificationsError' => array ( 'Unable to update settings.' => 'Nie je možné aktualizovať nastavenia.', 'There are %d errors.' => 'Vyskytlo sa %d chýb.', 'There is %d error.' => 'Vyskytla sa %d chyba.', '%1$s on line %2$s in file %3$s' => '%1$s na riadku %2$s v súbore %3$s', 'This class name does not exist.' => 'Názov triedy neexituje.', 'This property does not exist in the class or is forbidden.' => 'Táto vlastnosť v triede neexistuje alebo je zakázaná.', 'This association has too many elements.' => 'Priradenie ma príliš veľa elementov.', 'This name is not allowed.' => 'Názov nie je povolený', 'Syntax error with this pattern.' => 'Chyba syntaxu s týmto vzorom.', 'This key has already been used.' => 'Klúč bol už použiťý.', '[%s] is not a valid configuration key' => '[%s] nie je platný konfiguračný kľúč', 'Cannot parse feed.' => 'Nedá sa parsovať zdroj.', 'No default currency' => 'Žiadna predvolená mena', 'Could not load cart id=%s' => 'Nemožno načítať košík id =%s', 'No files were uploaded.' => 'Žiadne súbory neboli nahraté', 'Source file does not exist or is empty.' => 'Zdrojový súbor neexistuje, alebo je prázdny.', 'File has an invalid extension, it should be one of these: %s.' => 'Súbor má nesprávnu príponu, mala by byť jedna z týchto: %s.', 'Image is too large (%1$d kB). Maximum allowed: %2$d kB' => 'Príliš veľký obrázok (%1$d kB). Povolené maximum: %2$d kB', 'Error while uploading image; please change your server\'s settings. (Error code: %s)' => 'Chyba počas nahrávania obrázku, prosím skontrolujte nastavenia servera. (Chybový kód: %s)', 'Error while uploading image; please change your server\'s settings.' => 'Chyba pri nahrávaní obrázku, prosím, zmeňte nastavenia servera.', 'Cannot scan root directory' => 'Koreňový adresár nie je možné zobraziť', 'Cannot scan "override" directory' => 'Nedá sa preskenovať "override" adresár', 'File %2$s (in directory %1$s)' => 'Súbor %2$s (v adresári %1$s)', 'Property %s is empty.' => 'Vlastnosť %s je prázdna.', 'Property %1$s has a bad value (allowed values are: %2$s).' => 'Vlastnosť %1$s má zlú hodnotu (Povolené hodnoty sú: %2$s).', 'Your entry in field %1$s (language %2$s) exceeds max length %3$d chars (incl. html tags).' => 'Váš vstup do poľa %1$s (jazyk %2$s) prekračuje maximálnu dĺžka %3$d znakov (vr. Html tagov).', 'The length of property %1$s is currently %2$d chars. It must be between %3$d and %4$d chars.' => 'Dĺžka vlastnosti %1$s je aktuálne %2$d znakov. Musí byť medzi %3$d a %4$d znakov.', 'Validation function not found: %s.' => 'Funkcia validácia nebola nájdená: %s.', 'Property %s is not valid' => 'Vlastnosť %s nie je platná', 'is required.' => 'sa vyžaduje.', '%1$s is too long. Maximum length: %2$d' => '%1$s je príliš dlhé. Maximálna dĺžka: %2$s', 'The field %s is required.' => 'Pole %s je povinné.', 'Error on image caption: "%1s" is not a valid caption.' => 'Chyba v titulku obrázku: "%1s" nie je platný titulok.', 'Fatal error' => 'Fatálna chyba', 'Server file size is different from local file size' => 'Veľkosť súboru na serveri sa líši od veľkosti lokálneho súboru', 'The uploaded file exceeds %s' => 'Nahratý súbor presahuje %s', 'The uploaded file was only partially uploaded' => 'Nahraný súbor bol nahratý iba čiastočne', 'No file was uploaded' => 'Súbor nebol nahraný', 'Missing temporary folder' => 'Chýba dočasný priečinok', 'Failed to write file to disk' => 'Nepodarilo sa zapísať súbor na disk', 'A PHP extension stopped the file upload' => 'Rozšírenie PHP zastavilo nahrávanie súboru', 'Filetype not allowed' => 'Nepovolený typ súboru', 'Invalid URL' => 'Neplatná adresa URL', 'The \'From\' date format is invalid (YYYY-MM-DD)' => '\\"Od:\\" formát dátumu je neplatný (RRRR-MM-DD)', 'The \'To\' date format is invalid (YYYY-MM-DD)' => '\\"Do:\\" formát dátumu je neplatný (RRRR-MM-DD)', 'An error occurred while attempting to delete the image. (cannot load object).' => 'Vyskytla sa chyba pri mazaní obrázku (nedá sa načítať objekt).', 'You cannot delete this item.' => 'Nemôžete vymazať tieto položky.', 'An error occurred when attempting to update the required fields.' => 'Chyba pri aktualizácií povinných polí', 'field %s is required.' => 'pole %s je povinné.', 'Cannot add configuration %s' => 'Nie je možné pridať konfiguráciu %s', 'The field %field_name% is required at least in %lang%.' => 'Pole %field_name% je povinné aspoň v %lang%.', 'The %field_name% field (%lang%) is invalid.' => 'Pole %field_name% (%lang%) je neplatné.', '%s: Incorrect value' => '%s: nesprávna hodnota', 'An error occurred while assigning a zone to the selection.' => 'Vyskytla sa chyba počas priraďovania zóny do výberu.', 'You must select at least one element to assign a new zone.' => 'Musíte vybrať aspoň jeden element, ktorý priradíte do novej zóny.', 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini' => 'Nahraný súbor presahuje post_max_size nastavenie v php.ini', 'File is too big. Current size is %1s, maximum size is %2s.' => 'Súbor je príliš veľký. Aktuálna veľkosť je %1s, maximálna veľkosť je %2s.', 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini' => 'Nahraný súbor presahuje hodnotu upload_max_filesize v php.ini', 'file (%s) not writable' => 'súbor (%s) nie je prepísateľný', 'directory (%s) not writable' => 'priečinok (%s) nie je prepísateľný', 'The file is too large. Maximum size allowed is: %1$d kB. The file you are trying to upload is %2$d kB.' => 'Súbor je príliš veľký. Maximálna povolená veľkosť je %1$d kB. Súbor, ktorý sa pokúšate pridať má veľkosť %2$d kB.', 'Failed to update the position.' => 'Zlyhala aktualizácia pozície.', 'The object cannot be loaded.' => 'Nedá sa načítať objekt', 'Please fill in all the required fields.' => 'Prosím vyplňte povinné polia', 'Invalid message' => 'Neplatná správa', 'Error while delete' => 'Počas mazania došlo k chybe', 'Failed to update the status' => 'Akutalizácia stavu zlyhala', 'Address format invalid' => 'Formát adresy je neplatný', 'The email address is invalid.' => 'Neplatný e-mail.', 'An error occurred during the file upload process.' => 'Vyskytla sa chyba pri nahrávaní súboru.', 'The selected date range is not valid.' => 'Zvolené časové obdobie nie je platné.', 'No profile.' => 'Žiaden profil', 'Unknown error.' => 'Neznáma chyba.', 'Incorrect value for "Depends on stock" for product %name% ' => 'Nesprávna hodnota "Závisí od skladových zásob" pre produkt %name% ', 'There is one error.' => 'Vyskytla sa jedna chyba.', 'There are several errors.' => 'Vyskytlo sa viacero chýb.', 'Email is empty.' => 'E-mail je prázdny', 'Invalid email address.' => 'Neplatná e-mailová adresa', 'The password field is blank.' => 'Heslo je prázdne', 'Invalid password.' => 'Neplatné heslo', 'The URL rewrite field must be filled in either the default or English language.' => 'Pole URL rewrite musí byť vyplnené aspoň v anglickom alebo predvolenom jazyku.', 'File too large (limit of %s bytes).' => 'Súbor je príliš veľký (limit je %s bajtov).', 'File upload was not completed.' => 'Nahrávanie súboru nebolo dokončené.', 'No file was uploaded.' => 'Súbor nebol nahraný', 'Internal error #%s' => 'Interná chyba #%s', 'No file has been selected' => 'Nebol vybratý žiadny súbor', 'No valid value for field exceptions has been defined.' => 'Žiadna hodnota nie je platná pre pole výnimky', 'An error occurred while transplanting the module to its hook.' => 'Vyskytla sa chyba pri transplantácii umiestnenia modulu.', 'Page not found' => 'Stránka nebola nájdená', 'The %1$s field is too long (%2$d chars max).' => '%1$s (%2$s) pole je príliš dlhé (maximálne %3$d znakov)', 'An error occurred while saving the message.' => 'Vyskytla sa chyba počas ukladania správy', 'You do not have permission to view this.' => 'Nemáte oprávnenie na zobrazenie.', 'You need at least one object.' => 'Potrebujete aspoň jeden objekt.', 'You cannot delete all of the items.' => 'Nemôžete vymazať všetky položky.', 'Cannot retrieve file.' => 'Súbor sa nedá načítať.', 'Cannot delete file' => 'Súbor sa nedá vymazať', 'Invalid name for %s language' => 'Neplatný názov pre %s jazyk', 'The name for %1s language is too long (%2d chars max).' => 'Názov pre %1s jazyk je príliš dlhý (môže mať maximálne %2d znakov).', 'The file is missing.' => 'Chýbajúci súbor', 'Invalid file extension' => 'Neplatná koncovka súboru', 'The file name is too long.' => 'Názov súboru je príliš dlhý', 'Invalid file' => 'Neplatný súbor', 'Invalid date format.' => 'Neplatný formát dátumu.', 'Invalid date range' => 'Neplatné časové obdobie', 'An error occurred while updating the image.' => 'Vyskytla sa chyba počas aktualizácie obrázku.', 'An error occurred while linking the object %table_name% to categories.' => 'Došlo k chybe pri prepojovaní objektu %table_name% s kategóriami.', 'The object cannot be loaded. ' => 'Nedá sa načítať objekt ', 'The %name% field is required.' => 'Pole %name% je povinné.', 'The %1$s field (%2$s) is invalid.' => '%1$s pole (%2$s) je neplatné.', 'The tags list (%s) is invalid.' => 'Zoznam tagov (štítkov) je neplatný', 'An error occurred while copying this image:' => 'Pri kopírovaní tohto obrázku došlo k chybe:', 'Invalid file name' => 'Neplatný názov súboru', 'An error occurred while copying the image.' => 'Vyskytla sa chyba pri kopírovaní obrázku.', 'An error occurred while attempting to create a new folder.' => 'Vyskytla sa chyba počas vytvárania nového adresáru', 'An error occurred while copying this image: %s' => 'Pri kopírovaní tohto obrázka došlo k chybe: %s', 'Error while updating the status.' => 'Chyba počas aktualizácie stavu.', 'You cannot delete or disable the last shop group.' => 'Nemôžete vymazať alebo vypnúť poslednú obchodnú skupinu', 'You cannot delete or disable a shop group in use.' => 'Nemôžte vymazať alebo vypnúť skupinu obchodov, ktorá sa používa.', 'You cannot disable the Main URL.' => 'Nemôžete vypnúť hlavnú URL', 'You cannot change a main URL to a non-main URL. You have to set another URL as your Main URL for the selected shop.' => 'Nemôžete zmeiť hlavnú URL na vedľajšiu URL, najprv musíte nastaviť inú URL ako hlavnú URL pre vybraný obchod', 'A shop URL that uses this domain already exists.' => 'Už existuje URL obchodu, ktorý používa túto doménu a URI ', 'A shop virtual URL cannot be "%URL%"' => 'Virtuálna URL adresa obchodu nemôže byť "%URL%"', 'An error occurred during deletion.' => 'Vyskytla sa chyba pri mazaní.', 'Your Zip/postal code is incorrect.' => 'Vaše PSČ je nesprávne.', 'It must be entered as follows:' => 'Musí byť napísané takto:', 'A Zip/postal code is required.' => 'PSČ je povinné.', 'The Zip/postal code is invalid.' => 'PSČ je neplatné.', 'You do not have permission to upload this.' => 'Nemáte oprávnenie pre nahrávanie.', '"%type%" does not exist.' => '"%type%" neexistuje.', 'Directory "%folder%" cannot be created' => 'Adresár "%folder%" nie je možné vytvoriť', 'File "%file%" cannot be created' => 'Súbor "%file%" nemôže byť vytvorený', 'Cannot write this file: "%folder%"' => 'Do tohto súboru sa nedá zapisovať: "%folder%"', 'This file must be writable: %file%' => 'Tento súbor musí byť prepisovateľný: %file%', 'No file has been selected.' => 'Nebol vybratý žiaden súbor', 'The server does not have permissions for writing.' => 'Server nemá oprávnenie pre zápis.', 'Please check rights for %file%' => 'Prosím skontrolujte práva pre %file%', 'This file must be writable:' => 'Súbor musí byť zapisovateľný:', 'Fatal error: The module directory does not exist.' => 'Kritická chyba: Adresár modulu neexistuje', 'An error occurred while attempting to save.' => 'Vyskytla sa chyba pri ukladaní', 'An error occurred while attempting to upload the file.' => 'nastala chyba počas nahrávania obrázku', 'Maximum depth: Invalid number.' => 'Maximálna hĺbka: Neplatné číslo.', 'Please fill out all fields.' => 'Prosím vyplňte všetky polia.', 'An error occurred on saving.' => 'Pri ukladaní nastala chyba.', 'The voucher code is invalid.' => 'Neplatný kód poukážky', 'An error occurred during the image upload process.' => 'Vyskytla sa chyba počas nahrávania obrázka.', 'You must select at least one element to delete.' => 'Musíte vybrať a vymazať aspoň jeden prvok.', 'Can\'t delete #%id%' => '#%id% nie je možné vymazať', 'Invalid tag(s) (%s)' => 'Neplatný štítok(ky) (%s)', 'Bad SQL query' => 'Chybná SQL požiadavka', '"%key%" does not exist.' => '"%key%" neexistuje.', '(cannot load object)' => '(sa nedá načítať objekt)', 'An error occurred while updating the status for an object.' => 'Vyskytla sa chyba pri aktualizácii stavu objektu.', 'An error occurred while updating the status.' => 'Vyskytla sa chyba pri aktualizácii stavu.', 'This functionality has been disabled.' => 'Funkcia bola vypnutá.', 'Invalid selection' => 'Neplatný výber', 'The %s field is invalid.' => 'Pole %s je neplatné.', 'PrestaShop was unable to log in to Addons. Please check your credentials and your Internet connection.' => 'PrestaShop sa nemohol prihlásiť do Addons. Skontrolujte si prosím prihlasovacie údaje a internetové spojenie.', 'Access denied.' => 'Prístup zamietnutý.', 'The object cannot be loaded (the identifier is missing or invalid)' => 'Objekt sa nedá načítať (chybný alebo neplatný identifikátor)', 'You do not have permission to update this.' => 'Na aktualizáciu nemáte oprávnenie.', 'You need permission to add this.' => 'Nemáte dostatočné oprávnenie na požadovaný príkaz.', 'You do not have permission to create this.' => 'Na tento úkon nemáte oprávnenie.', 'Profile(s) assigned to employee cannot be deleted' => 'Profil(y), ktoré sú pridelené zamestnancovi nie je možné vymazať', 'You cannot delete your own profile' => 'Nemôžete odstrániť svoj vlastný profil', 'Cannot open export file for writing' => 'Exportný súbor sa nedá otvoriť pre zápis', 'The field %field_name% is required at least in your default language.' => 'Pole %field_name% je požadované aspoň vo vašom predvolenom jazyku.', 'The %s field is required.' => 'Pole %s je povinné.', 'Cannot write into file: %filename%. Please check write permissions.' => 'Nedá sa zapisovať do súboru: %filename%. Prosím skontrolujte práva na zápis.', 'You do not have permission to delete this.' => 'Nemáte oprávnenie mazaniu.', 'An unexpected error occurred. [%type% code %code%]' => 'Vyskytla sa neočakávaná chyba. [%type% kód %code%]', 'Cannot send test email for theme %theme% because it is not your current theme' => 'Nie je možné odoslať testovací e-mail pre šablónu %theme%, pretože nie je aktuálna', 'Cannot send test email for layout %layout%' => 'Nie je možné odoslať testovací e-mail pre rozloženie %layout%', 'Image format not recognized, allowed formats are: .ico' => 'Formát obrázku nebol rozpoznaný, povolené formáty sú: .ico', 'You do not have permission to edit this.' => 'Nemáte oprávnenie upravovať na tomto mieste.', 'The %s field is not valid' => 'Pole %s nie je platné', 'Unexpected error occurred.' => 'Vyskytla sa neočakávaná chyba.', 'You need permission to edit this.' => 'Nemáte dostatočné oprávnenie na požadovaný príkaz.', 'Due to memory limit restrictions, this image cannot be loaded. Please increase your memory_limit value via your server\'s configuration settings. ' => 'Tento obrázok nemože byť nahratý kvôli obmezeniu pamäte na serveri, prosím zabezpečte zvýšenie hodnoty memory_limit v nastaveniach servera. ', 'An error occurred while uploading the image.' => 'Vyskytla sa chyba pri nahrávaní obrazu.', 'The object cannot be loaded (or found)' => 'Objekt sa nedá načítať (nenašiel sa)', 'An error occurred while deleting this selection.' => 'Vyskytla sa chyba pri mazaní výberu.', 'An error occurred while deleting the object.' => 'Vyskytla sa chyba pri mazaní objektu.', 'Invalid action' => 'Neplatný úkon', 'It looks like we have trouble connecting to Addons. Please refresh the page or check your firewall configuration.' => 'Vyzerá to, že máme problémy s pripojením na Addons. Obnovte stránku alebo skontrolujte konfiguráciu brány firewall.', 'You do not have permission to add this.' => 'Nemáte oprávnenie sem pridávať.', 'The value of the PHP.ini setting "max_input_vars" must be increased to %value% in order to be able to submit the product form.' => 'Hodnota nastavenia PHP.ini "max_input_vars" musí byť zvýšená na hodnotu %value%, aby bolo možné odoslať formulár produktu.', 'Unable to delete associated images.' => 'Nedá sa vymazať priradené obrázky', 'You cannot upload more files' => 'Nemôžete nahrať viac súborov', 'Image format not recognized, allowed formats are: .gif, .jpg, .png' => 'Formát obrázku nebol rozpoznaný, povolené formáty sú: .gif, .jpg, .png', 'Max file size allowed is "%s" bytes.' => 'Maximálna povolená veľkosť súboru je "%s" bajtov.', 'An error occurred while creating an object.' => 'Vyskytla sa chyba pri vytváraní objektu.', 'An error occurred while updating an object.' => 'Vyskytla sa chyba pri aktualizácii objektu.', 'Invalid data supplied.' => 'Boli dodané neplatné data.', 'This field is required' => 'Toto pole je povinné', 'This domain is not valid.' => 'Doména nie je platná', 'The SSL domain is not valid.' => 'SSL doména nie je platná', '%s is invalid.' => '%s je neplatné.', 'The uploaded file is too large.' => 'Nahraný súbor je príliš veľký.', 'This value should be greater than %value%' => 'Táto hodnota by mala byť väčšia ako %value%', 'This field cannot be empty' => 'Toto pole nemôže byť prázdne', 'This field is invalid' => 'Toto pole je neplatné', 'This field cannot be longer than %limit% characters' => 'Toto pole nemôže byť dlhšie ako %limit% znakov', 'This field is invalid, it must contain numeric values' => 'Toto pole nie je platné, musí obsahovať číselné hodnoty', 'This field cannot be shorter than %limit% characters' => 'Toto pole nemôže byť kratšie ako %limit% znakov', 'Invalid password confirmation' => 'Neplatné potvrdenie hesla', 'Cannot generate emails because the Symfony container is unavailable.' => 'E-maily sa nedajú vygenerovať, pretože kontajner Symfony nie je k dispozícii.', 'Cannot generate email templates: %s.' => 'E-mailové šablóny nie je možné vygenerovať: %s.', 'An error occurred while processing your request.' => 'Pri spracovaní vašej žiadosti sa vyskytla chyba.', 'The file is too large. Maximum size allowed is: [1]. The file you are trying to upload is [2].' => 'Súbor je príliš veľký. Maximálna povoelná veľkosť je: [1]. Súbor, ktorý sa pokúšate nahrať, má veľkosť [2].', '%error_message% - Language: %language_name%' => '%error_message% - Jazyk: %language_name%', ), 'ModulesCurrencyselectorAdmin' => array ( 'Currency block' => 'Blok meny', 'Adds a block allowing customers to choose their preferred shopping currency.' => 'Pridá blok na výber meny', ), 'ShopFormsErrors' => array ( 'Invalid name' => 'Nesprávne meno', 'Format should be %s.' => 'Formát by mal byť %s.', 'Required field' => 'Povinné pole', 'Invalid format.' => 'Neplatný formát súboru.', 'Invalid postcode - should look like "%zipcode%"' => 'Nesprávne PSČ - malo by vyzerať takto: "%zipcode%"', ), 'ModulesContactformAdmin' => array ( 'Contact form' => 'Kontaktný formulár', 'Adds a contact form to the "Contact us" page.' => 'Pridá kontaktný formulár na stránku "Kontaktujte nás".', 'For even more security on your website forms, consult our Security & Access modules category on the %link%' => 'Pre ešte väčšiu bezpečnosť vo vašich webových formulároch navštívte našu kategóriu Moduly zabezpečenia a prístupu na %link%', 'Parameters' => 'Parametre', 'Send confirmation email to your customers' => 'Odosielať potvrdzujúci e-mail zákazníkom', 'Choose Yes and your customers will receive a generic confirmation email including a tracking number after their message is sent. Note: to discourage spam, the content of their message won\'t be included in the email.' => 'Vyberte možnosť Áno a vaši zákazníci dostanú po odoslaní správy potvrdzujúci e-mail s potvrdením vrátane čísla sledovania. Poznámka: na odvrátenie spamu nebude obsah e-mailu zahrnutý do správy.', 'Receive customers\' messages by email' => 'Prijímať správy zákazníkov e-mailom', 'By default, you will only receive contact messages through your Customer service tab.' => 'Štandardne dostanete kontaktné správy iba na karte služby zákazníkom.', ), 'ModulesCashondeliveryShop' => array ( 'Pay by Cash on Delivery' => 'Platba na dobierku', 'Your order on %s is complete.' => 'Vaša objednávka %s je kompletná.', 'You have chosen the cash on delivery method.' => 'Vybrali ste si platbu na dobierku.', 'Your order will be sent very soon.' => 'Vaša objednávka bude odoslaná čoskoro.', 'For any questions or for further information, please contact our' => 'Ak máte akékoľvek otázky alebo máte záujem o dodatočné informácie, kontaktujte prosím našu', 'customer support' => 'zákaznícku podporu', 'You pay for the merchandise upon delivery' => 'Za tovar zaplatíte pri dodaní', ), 'ModulesContactinfoShop' => array ( 'Contact us' => 'Kontaktujte nás', 'Store information' => 'Informácie o e-shope', 'Fax: [1]%fax%[/1]' => 'Fax: [1]%fax%[/1]', 'Email us: [1]%email%[/1]' => 'Pošlite nám email: [1]%email%[/1]', 'Call us: [1]%phone%[/1]' => 'Zavolajte nám: [1]%phone%[/1]', 'Tel: %phone%' => 'Tel.: %phone%', 'Fax: %fax%' => 'Fax: %fax%', 'Email: [1]%email%[/1]' => 'E-mail: [1]%email%[/1]', ), 'ModulesWatermarkAdmin' => array ( 'Watermark' => 'Vodoznak', 'Protect images by watermark.' => 'Ochrana obrázkov vodoznakom.', 'Are you sure you want to delete your details?' => 'Ste si istý, že chcete zmazať Vaše údaje?', 'Watermark image must be uploaded for this module to work properly.' => 'Aby mohol tento modul fungovať správne, musí sa nahrať obrázok vodoznaku.', 'You have to enable the GD extension on your server to install this module' => 'Ak chcete nainštalovať tento modul, musíte povoliť GD rozšírenie na vašom serveri', 'Opacity required.' => 'Vyžadovaná nepriehľadnosť.', 'Opacity is not in allowed range.' => 'Nepriehľadnosť nie je v povolenom rozsahu.', 'Y-Align is required.' => 'Vyžaduje sa zarovnanie v smere Y.', 'Y-Align is not in allowed range.' => 'Zarovnanie v smere Y nie je v povolenom rozmedzí.', 'X-Align is required.' => 'Vyžaduje sa zarovnanie v smere X.', 'X-Align is not in allowed range.' => 'Zarovnanie v smere X nie je v povolenom rozmedzí.', 'At least one image type is required.' => 'Vyžaduje sa minimálne jeden typ obrázku.', 'An error occurred while uploading watermark: %1$s to %2$s' => 'Pri nahrávaní vodoznaku nastala chyba: %1$s v %2$s', 'Unable to add watermark section to the .htaccess file' => 'Do súboru .htaccess nie je možné pridať vodoznak', 'Watermark image format is unsupported, allowed file types are: .gif, .jpg, .png' => 'Formát obrázku vodoznaku nie je podporovaný, povolené typy súborov sú: .gif, .jpg, .png', 'Once the module set up, regenerate your images with the dedicated tool in the Preferences section. Watermark will automatically be applied to new images.' => 'Akonáhle je modul nastavený, obnovte svoje obrázky pomocou nástroja v časti Predvoľby. Na nové obrázky sa vodoznak použije automaticky.', 'Watermark file:' => 'Súbor vodoznaku:', 'Watermark opacity (1-100)' => 'Priehľadnosť vodoznaku (1-100)', 'Watermark X align:' => 'Zarovnanie vodoznaku v smere X:', 'Watermark Y align:' => 'Zarovnanie vodoznaku v smere Y:', 'Choose image types for watermark protection:' => 'Zvoľte typy obrázkov pre ochranu vodoznakom:', 'Logged in customers can see images without watermark' => 'Prihlásení zákazníci môžu vidieť obrázky bez vodoznaku', ), 'ModulesDashgoalsAdmin' => array ( 'Dashboard Goals' => 'Prehľadový panel cieľov', 'Adds a block with your store\'s forecast.' => 'Vloží blok s predpoveďou pre Váš obchod.', 'January' => 'Január', 'February' => 'Február', 'March' => 'Marec', 'April' => 'Apríl', 'May' => 'Máj', 'June' => 'Jún', 'July' => 'Júl', 'August' => 'August', 'September' => 'September', 'October' => 'Október', 'November' => 'November', 'December' => 'December', 'Average cart value' => 'Priemerná hodnota košíka', 'Goal exceeded' => 'Cieľ prekročený', 'Goal not reached' => 'Cieľ nedosiahnutý', 'Goal set:' => 'Nastavený cieľ:', 'Conversion Rate' => 'Konverzný pomer', 'Traffic' => 'Návštevnosť', 'Conversion' => 'Konverzia', 'Average Cart Value' => 'Priemerná hodnota košíka', 'Forecast' => 'Predopoveď', ), 'AdminModulesNotification' => array ( 'Activate module for this shop context: %s.' => 'Aktivovať modul pre tento kontext obchodu: %s.', 'Confirm reset' => 'Potvrdiť obnovenie', 'Would you like to delete the content related to this module ?' => 'Chceli by ste vymazať všetok obsah týkajúci sa tohto modulu?', 'No - reset only the parameters' => 'Nie - obnoviť iba parametre', 'Yes - reset everything' => 'Áno - obnoviť všetko', 'Please specify module URL' => 'Prosím upresnite URL modulu', 'The module was successfully downloaded.' => 'Modul bol úspešne stiahnutý.', 'Module(s) installed successfully.' => 'Modul(y) boli úspešne nainštalované.', 'Module(s) uninstalled successfully.' => 'Modul(y) boli úspešne odinštalované.', 'Module reset successfully.' => 'Modul bol úspešne obnovený.', 'Module deleted successfully.' => 'Modul bol úspešne zmazaný.', 'Successfully signed in to PrestaShop Addons.' => 'Prihlásenie do PrestaShop Addons účtu bolo úspešné.', 'Error found : %1$s in country_module_list.xml file.' => 'Zistená chyba: %1$s v country_module_list.xml súbore.', 'Error found : %1$s in must_have_module_list.xml file.' => 'Zistená chyba: %1$s v must_have_module_list.xml súbore.', 'Unable to install the module (Module name is not valid).' => 'Nemožno nainštalovať modul (Názov modulu nie je platný).', 'The version of your module is not compliant with your PrestaShop version.' => 'Verzia Vášho modulu nie je kompatibilná s Vašou verziu PrestaShopu.', 'Before installing this module, you have to install this/these module(s) first:' => 'Pred inštaláciou tohto modulu, musíte najskôr nainštalovať tento/tieto modul(y):', 'This module has already been installed.' => 'Tento modul je už nainštalovaný.', 'Could not install module controllers.' => 'Nie je možné nainštalovať ovládače modulu.', 'Technical error: PrestaShop could not install this module.' => 'Technická chyba: PrestaShop nemohol nainštalovať tento modul.', 'Current version: %s' => 'Súčasná verzia: %s', '%d file upgrade applied' => '%d súbor aktualizovaný', 'No upgrade has been applied' => 'Nebola použitá žiadna aktualizácia', 'Upgraded from: %s to %s' => 'Aktualizované z: %s na %s', '%d upgrade left' => '%d aktualizácia k dispozícii', 'Module %s cannot be upgraded this time: please refresh this page to update it.' => 'Modul %s nemôže byť teraz aktualizovaný: prosím obnovte túto stránku aby ste videli aktuálne informácie.', 'To prevent any problem, this module has been turned off' => 'Aby sa zabránilo problémom, tento modul bol vypnutý', 'The module is not installed.' => 'Modul nie je nainštalovaný.', 'Unable to install override: %s' => 'Nepodarilo sa inštalovať override: %s', '%1$s is not a valid module name.' => '%1$s nie je platný názov modulu.', 'All modules cannot be loaded due to memory limit restrictions, please increase your memory_limit value on your server configuration' => 'Nebolo možné nahrať všetky moduly kvôli obmedzeniam pridelenej pamäte, prosím zvýšte na serveri hodnotu memory_limit', '%s could not be loaded.' => '%s nebolo možné načítať.', 'Error found in config file:' => 'Chyba v konfiguračnom súbore:', '%1$s (parse error in %2$s)' => '%1$s (chyba parsovania v %2$s)', '%1$s (class missing in %2$s)' => '%1$s (chýbajúca trieda v %2$s)', 'The following module(s) could not be loaded' => 'Nasledujúce moduly nemohli byť načítané', 'Trusted and Untrusted XML have not been generated properly' => 'Dôveryhodné a nedôveryhodné XML neboli správne vytvorené', 'No template found for module' => 'Nenašla sa šablóna pre modul', 'The method %1$s in the class %2$s is already overridden by the module %3$s version %4$s at %5$s.' => 'Metóda %1$s v triede %2$s je už preťažená modulom %3$s verzia %4$s na %5$s.', 'The method %1$s in the class %2$s is already overridden.' => 'Metóda %1$s v triede %2$s je už preťažená.', 'Failed to override method %1$s in class %2$s.' => 'Nepodarilo sa nahradiť metódu %1$s v triede %2$s.', 'The property %1$s in the class %2$s is already defined.' => 'Property %1$s v triede %2$s je už definovaná.', 'Failed to override property %1$s in class %2$s.' => 'Nepodarilo sa nahradiť atribút %1$s v triede %2$s.', 'The constant %1$s in the class %2$s is already defined.' => 'Konštanta %1$s v triede %2$s je už definovaná.', 'Failed to override constant %1$s in class %2$s.' => 'Nepodarilo sa nahradiť konštantu %1$s v triede %2$s.', 'No graph engine selected' => 'Žiadny zvolený generátor grafu', 'Graph engine selected is unavailable.' => 'Vybraný engine pre vykresľovanie grafov nie je k dispozícii.', 'No grid engine selected' => 'Žiadny zvolený generátor mriežky', 'Grid engine selected is unavailable.' => 'Engine vykresľovania mriežky nie je k dispozícii.', 'There was an error while extracting the module (file may be corrupted).' => 'Chyba pri rozbaľovaní modulu (súbor môže byť poškodený).', 'The module %1$s that you uploaded is not a valid module.' => 'Modul %1$s , ktorý ste nahrali, nie je platný modul.', 'You do not have the permission to use this module.' => 'Nemáte oprávnenie používať tento modul', 'Cannot reset this module.' => 'Tento modul sa nedá resetovať.', 'Cannot install this module.' => 'Nedá sa nainštalovať modul', 'Cannot uninstall this module.' => 'Nedá sa odinštalovať modul', 'Cannot load the module\'s object.' => 'Nedá sa načítať objekt modulu', 'An error occurred while copying the archive to the module directory.' => 'Vyskytla sa chyba pri kopírovaní archívu do adresára modulu.', 'Sorry, the module cannot be deleted. Please check if you have the right permissions on this folder.' => 'Ospravedlňujeme sa, ale modul nemôže byť odstránený. Skontrolujte, či máte potrebné oprávnenia k tomuto priečinku.', 'You need to be logged in to your PrestaShop Addons account in order to update the %s module. %s' => 'Musíte byť prihlásený k svojmu PrestaShop Addons účtu za účelom aktualizácie %s modulu. %s', 'Module %s cannot be upgraded: Error while downloading the latest version.' => 'Modul %s nemôže byť aktualizovaný: Chyba pri sťahovaní najnovšej verzie.', 'Module %s cannot be upgraded: Error while extracting the latest version.' => 'Modul %s nemôže byť aktualizovaný: Chyba pri rozbaľovaní najnovšej verzie.', 'You do not have the rights to update the %s module. Please make sure you are logged in to the PrestaShop Addons account that purchased the module.' => 'Nemáte právo aktualizovať %s modul. Uistite sa, že ste prihlásení k účtu PrestaShop Addons, ktorý ma tento modul zakúpený.', 'You do not have permission to access this module.' => 'Nemáte právo pristupovať k tomuto modulu.', 'You do not have permission to install this module.' => 'Nemáte oprávnenie nainštalovať modul', 'You do not have permission to delete this module.' => 'Nemáte oprávnenie vymazať tento modul', 'You do not have permission to configure this module.' => 'Nemáte oprávnenie nastavovať tento modul', 'This module is already installed: %s.' => 'Tento modul je už nainštalovaný: %s.', 'This module has already been uninstalled: %s.' => 'Tento modul bol už odinštalovaný: %s.', 'This module needs to be installed in order to be updated: %s.' => 'Tento modul musí byť nainštalovaný, aby mohol byť aktualizovaný: %s.', 'You do not have permission to uninstall this module.' => 'Nemáte oprávnenie odinštalovať tento modul.', 'The following module(s) could not be uninstalled properly: %s.' => 'Nasledujúci(e) modul(y) sa nepodarilo správne odinštalovať: %s.', 'The following module(s) could not be installed properly: %s.' => 'Nasledujúci(e) modul(y) sa nepodarilo správne nainštalovať: %s.', 'Unknown archive type.' => 'Neznámy typ archívu', 'This module has already been transplanted to this hook.' => 'Tento modul už je transplantovaný na toto miesto.', 'This module cannot be transplanted to this hook.' => 'Tento modul nemôže byť transplantovaný do tohto umiestnenia.', 'An error occurred while transplanting the module to its hook.' => 'Vyskytla sa chyba pri transplantácii umiestnenia modulu.', 'Please select a module to unhook.' => 'Vyberte modul, ktorý chcete odobrať.', 'Are you sure you want to uninstall this module?' => 'Ste si istý, že chcete odinštalovať tento modul?', 'There was an error during the uninstallation.' => 'Pri odinštalovaní sa vyskytla chyba.', 'Synchronized with Addons marketplace' => 'Synchronizácia s Addons marketplace', 'Parse error detected in main class of module %module%!' => 'V hlavnej triede modulu %module% bola zistená chyba parsovania!', 'Error while loading file of module %module%. %error_message%' => 'Chyba pri načítaní súboru modulu %module%. %error_message%', 'Parse error detected in main class of module %module%! %parse_error%' => 'V hlavnej triede modulu bola zistená chyba %module%! %parse_error%', 'Unable to find uploaded module at the following path: %file%' => 'Nahraný modul sa nedá nájsť v nasledujúcom umiestnení: %file%', 'Cannot extract module in %path% to get its name. %error%' => 'Nie je možné uskutočniť extrahovanie súboru v umiestnení %path% a získať jeho názov. %error%', 'This file does not seem to be a valid module zip' => 'Zdá sa, že tento súbor nie je platným súborom zip modulu', 'Failed to install admin tab "%name%".' => 'Nepodarilo sa nainštalovať kartu administrácie "%name%".', 'Failed to uninstall admin tab "%name%".' => 'Nepodarilo sa odinštalovať kartu administrácie "%name%".', 'You are not allowed to install modules.' => 'Inštalácia týchto modulov nie je povolená.', 'You are not allowed to uninstall the module %module%.' => 'Modul %module% nie je možné odinštalovať.', 'You are not allowed to upgrade the module %module%.' => 'Modul %module% nie je možné aktualizovať.', 'You are not allowed to disable the module %module%.' => 'Modul %module% nie je možné zakázať.', 'Error when disabling module %module%. %error_details%.' => 'Chyba pri vypínaní modulu %module%. %error_details%.', 'You are not allowed to enable the module %module%.' => 'Modul %module% nie je možné povoliť.', 'Error when enabling module %module%. %error_details%.' => 'Chyba pri zapínaní modulu %module%. %error_details%.', 'You are not allowed to disable the module %module% on mobile.' => 'Modul %module% nie je možné zakázať na mobiloch.', 'Error when disabling module %module% on mobile. %error_details%' => 'Chyba pri vypínaní modulu %module% na mobilnom zariadení. %error_details%', 'You are not allowed to enable the module %module% on mobile.' => 'Modul %module% nie je možné povoliť na mobiloch.', 'Error when enabling module %module% on mobile. %error_details%' => 'Chyba pri zapínaní modulu %module% na mobilnom zariadení. %error_details%', 'You are not allowed to reset the module %module%.' => 'Modul %module% nie je dovolené obnoviť.', 'Error when resetting module %module%. %error_details%' => 'Chyba pri obnovení modulu %module%. %error_details%', 'The module is invalid and cannot be loaded.' => 'Modul je neplatný a nie je možné ho načítať.', 'Unfortunately, the module did not return additional details.' => 'Žiaľ, tento modul nevrátil ďalšie podrobnosti.', 'The module %module% must be installed first' => 'Najskôr je potrebné nainštalovať modul %module%', 'Parse error on module %module%. %error_details%' => 'Pri module %module% nastala chyba parsovania. %error_details%', 'Unexpected exception on module %module%. %error_details%' => 'Neočakávaná výnimka pri module %module%. %error_details%', 'Loading data from Addons failed. %error_details%' => 'Načítanie dát z Addons sa nepodarilo. %error_details%', 'Parse error detected in module %module%. %error_details%.' => 'V module %module% bola zistená chyba parsovania. %error_details%.', 'Exception detected while loading module %module%. %error_details%.' => 'Pri načítaní modulu %module% bola zistená výnimka. %error_details%.', 'Cannot %action% module %module%. %error_details%' => 'Nie je možné %action% modul %module%. %error_details%', '%action% action on module %module% succeeded.' => 'Úkon %action% v module %module% bol úspešne vykonaný.', 'Unknown module action. It must be one of these values: %actions%' => 'Neznáma akcia modulu. Musí to byť jedna z týchto hodnôt: %actions%', 'Validation of configuration details failed:' => 'Overenie údajov o konfigurácii zlyhalo:', 'Configuration successfully applied.' => 'Konfigurácia bola úspešne použitá.', 'This module cannot be loaded.' => 'Tento modul sa nedá načítať.', 'Hook cannot be loaded.' => 'Umiestnenie sa nedá načítať.', 'An error occurred while deleting the module from its hook.' => 'Vyskytla sa chyba pri mazaní modulu z umiestnenia.', 'The module was successfully removed from the hook.' => 'Modul bol úspešne odstránený z umiestnenia.', 'The module transplanted successfully to the hook.' => 'Modul bol úspešne prenesený do umiestnenia.', 'Cannot get catalog data, please try again later. Reason: %error_details%' => 'Nie je možné získať katalógové údaje, skúste to znova neskôr. Dôvod: %error_details%', '%module% did not return a valid response on %action% action.' => 'Modul %module% nedal platnú odpoveď pri úkone %action%.', 'Confirmation needed by module %module% on %action% (%subject%).' => 'Potvrdenie potrebné modulom %module% na vykonanie %action% (%subject%).', 'Exception thrown by module %module% on %action%. %error_details%' => 'Výnimka vyvolaná modulom %module% pri %action%. %error_details%', '%module% did not return a valid response on installation.' => 'Modul %module% nedal platnú odpoveď pri inštalácii.', 'Installation of module %module% was successful.' => 'Inštalácia modulu %module% bola úspešná.', 'Installation of module %module% failed. %error%' => 'Inštalácia modulu %module% sa nepodarila. %error%', 'Synchronized with Addons marketplace!' => 'Synchronizácia s obchodom Addons Marketplace prebehla úspešne!', 'No changelog provided' => 'Žiadny záznam zmien', 'You are about to log out your Addons account. You might miss important updates of Addons you\'ve bought.' => 'Práve sa chystáte odhlásiť zo svojho Addons účtu. Môžete prísť o dôležité aktualizácie Addons, ktoré ste si zakúpili.', 'You are about to disable %moduleName% module.' => 'Práve sa chystáte zakázať modul %moduleName%.', 'Your current settings will be saved, but the module will no longer be active.' => 'Vaše súčasní nastavenia budú uložené, ale modul už nebude aktívny.', 'You are about to uninstall %moduleName% module.' => 'Práve sa chystáte odinštalovať modul %moduleName%.', 'This will disable the module and delete all its files. For good.' => 'Týmto dôjde k vypnutiu modulu a odstráneniu jeho súborov. Natrvalo.', 'This action cannot be undone.' => 'Tento úkon sa nedá zrušiť.', 'You\'re about to reset %moduleName% module.' => 'Práve sa chystáte obnoviť modul %moduleName%.', 'This will restore the defaults settings.' => 'Týmto krokom sa obnovia predvolené nastavenia.', 'You are about to [1] the following modules:' => 'Práve sa chystáte [1] nasledujúce moduly:', 'Installing module...' => 'Prebieha inštalácia modulu...', 'It will close as soon as the module is installed. It won\'t be long!' => 'Zatvorí sa ihneď po nainštalovaní modulu. Nebude to trvať dlho!', 'Module installed!' => 'Modul bol úspešne nainštalovaný!', 'Oops... Upload failed.' => 'Ups... Nahrávanie nebolo úspešné.', 'No description found for this module :(' => 'Pre tento modul sa nenašiel žiadny popis :(', 'No additional description provided for this module :(' => 'Pre tento modul nie je k dispozícii žiadny dodatočný opis :(', 'No feature list provided for this module :(' => 'Pre tento modul nie je k dispozícii žiadny zoznam vlastností :(', 'No customer benefits notes found for this module :(' => 'Pre tento modul sa nenašli žiadne poznámky o výhodách pre zákazníka :(', 'No demonstration video found for this module :(' => 'Pre tento modul sa nenašlo žiadne ukážkové video :(', 'No changelog provided for this module :(' => 'Pre tento modul nie je k dispozícii žiadny záznam zmien :(', 'You need to select at least one module to use the bulk action.' => 'Pomocou hromadnej úpravy musíte vybrať aspoň jeden modul.', 'The action "[1]" is not available, impossible to perform your request.' => 'Úkon "[1]" nie je dostupný, nie je možné vyhovieť vašej žiadosti.', 'The action [1] is not available for module [2]. Skipped.' => 'Úkon [1] nie je dostupný pre modul [2]. Preskočené.', ), 'ModulesLivetranslationAdmin' => array ( 'Live translation' => 'Live preklad', 'Contribute to the translation of PrestaShop directly from your own shop and administration panel.' => 'Prispieť k prekladu PrestaShop priamo zo svojho obchodu a administračného panelu.', 'Unable to install the module: the English Upside Down language cannot be installed.' => 'Modul sa nepodarilo nainštalovať: anglický Upside Down jazyk nemôže byť nainštalovaný.', 'This module makes it possible to translate PrestaShop directly from its various pages (back and front office).' => 'Tento modul umožňuje prekladať PrestaShop priamo z rôznych stránok (administrácie a verejnej časti obchodu).', 'It sends these in-context translations immediately to the [1]PrestaShop translation project[/1] on Crowdin: this is to contribute to our community translations, not to translate or customize your own shop.' => 'Odosielať tieto preklady kontextu bezodkladne na [1]PrestaShop prekladový projekt [/1] na Crowdin: prispejete tak k našim komunitným prekladom, nie je potrebné prekladať alebo upravovať svoj vlastný obchod.', 'If you don’t have a Crowdin account yet, [1]join now[/1]!' => 'Ak ešte nemáte Crowdin účet, [1]vytvorte si ho teraz[/1]!', 'To be able to work, the module needs the virtual language “English Upside Down”. It is installed in your shop, but is not active, and not available to your customers.' => 'Aby mohol modul pracovať, potrebuje virtuálny jazyk "angličtina Upside Down". Je inštalovaný vo vašom obchode, ale nie je aktívny a nie je k dispozícii pre vašich zákazníkov.', 'How to proceed' => 'Ako postupovať', 'Log in to your [1]Crowdin account[/1]' => 'Prihlásiť sa do Vášho [1]Crowdin účtu[/1]', 'Translate PrestaShop using the live translation module' => 'Preložiť PrestaShop pomocou live prekladového modulu', 'Back office' => 'Administrácia', 'Translate' => 'Preložiť', 'Front office' => 'Verejná časť obchodu', 'Live translation cannot be enabled. The English Upside Down language is missing and cannot be installed. Please reset the module to try again. ' => 'Live preklad nie je možné povoliť. Anglický jazyk Upside Down chýba a nemôže byť nainštalovaný. Obnovte modul a skúste to prosím znova. ', ), 'AdminOrderscustomersFeature' => array ( 'Customer email' => 'E-mail zákazníka', 'Customer information' => 'Informácie o zákazníkovi', 'Account registration date:' => 'Dátum registrácie účtu:', 'Valid orders placed:' => 'Vytvorené objednávky: ', 'Total spent since registration:' => 'Od registrácie celkovo zaplatené:', 'Guest not registered' => 'Neregistrovaný návštevník', 'Order information' => 'Informácie o objednávke', 'Order #%d' => 'Objednávka #%d', 'Made on:' => 'Vytvorené: ', 'No order was created from this cart.' => 'Z tohto košíka nebola vytvorená žiadna objednávka.', 'Create an order from this cart.' => 'Vytvoriť objednávku z tohto košíka', 'Cart summary' => 'Súhrn košíka', 'Text #' => 'Text č.', 'Total cost of products:' => 'Celková cena produktov:', 'Total value of vouchers:' => 'Celková hodnota zľavových kupónov:', 'Total cost of gift wrapping:' => 'Celková cena darčekového balenia:', 'Total shipping costs:' => 'Celkové náklady na doručenie:', 'Open' => 'Otvorená', 'Closed' => 'Zatvorená', 'Pending 1' => 'Nespracovaná 1', 'Pending 2' => 'Nespracovaná 2', 'No new messages' => 'Žiadne nové správy', 'New message' => 'Nová správa', 'Meaning of status' => 'Statusy správ', 'Statistics' => 'Štatistiky', 'New messages' => 'Nové správy', 'Sync' => 'Synchronizácia', 'Run sync:' => 'Vykonať synchronizáciu:', 'Run sync' => 'Vykonať synchronizáciu', 'Click to synchronize mail automatically' => 'Kliknite pre automatickú synchronizáciu pošty', 'Forward this discussion' => 'Preposlať túto diskusiu', 'Forward this discussion to an employee:' => 'Prepošlite túto diskusiu zamestnancovi:', 'Someone else' => 'Niekomu inému', 'Comment:' => 'Komentár:', 'Forward' => 'Preposlať', 'Order #' => 'Objednávka č.', 'See more' => 'Viac', 'Thread' => 'Vlákno', 'Forward this discussion to another employee' => 'Preposlať túto diskusiu inému zamestnancovi', 'To:' => 'Do:', '[1]%count%[/1] order(s) validated for a total amount of [2]%total%[/2]' => '[1]%count%[/1] dokončených objednávky(ok) za celkovú sumu [2]%total%[/2]', 'No orders validated for the moment' => 'Momentálne nie sú žiadne skontrolované objednávky', 'Your answer to' => 'Vaša odpoveď na', 'Orders and messages timeline' => 'Časová os objednávok a správ', 'View customer' => 'Zobraziť zákazníka', 'Customer ID:' => 'ID zákazníka:', 'Sent on:' => 'Odoslané: ', 'Browser:' => 'Prehliadač: ', 'File attachment' => 'Príloha', 'View file' => 'Zobraziť súbor', 'Product #' => 'Produkt č.', 'View this thread' => 'Zobraziť toto vlákno', 'Sent by:' => 'Odosielateľ:', 'Thread ID:' => 'ID vlákna:', 'Message ID:' => 'ID správy:', 'Message:' => 'Správa:', 'Reply to this message' => 'Odpovedať na túto správu', 'Please type your reply below:' => 'Prosím napíšte svoju odpoveď nižšie:', 'Your reply will be sent to:' => 'Vaša odpoveď bude zaslaná na:', 'Send my reply' => 'Odoslať moju odpoveď', 'Field Name' => 'Názov poľa', 'Referrers' => 'Odkiaľ prišiel', 'Customized' => 'Prispôsobené', 'Picture #' => 'Obrázok #', 'Text #%s' => 'Text #%s', 'Quantity:' => 'Počet: ', 'Amount:' => 'Suma:', 'Apply on all invoices' => 'Použiť na všetky faktúry', 'Document' => 'Dokument', 'Number' => 'Číslo', 'Delivery slip' => 'Dodací list', 'Credit Slip' => 'Dobropis', 'not paid' => 'nezaplatené', 'overpaid' => 'preplatená', 'Enter payment' => 'Zadať platbu', 'Add note' => 'Pridať poznámku', 'Edit note' => 'Upraviť poznámku', 'Generate invoice' => 'Vygenerovať faktúru', 'Create a new invoice' => 'Vytvoriť novú faktúru', 'New invoice information' => 'Informácie o novej faktúre', 'Shipping Costs' => 'Prepravné náklady', 'Qty' => 'Počet', 'Available quantity' => 'Dostupné množstvo', 'Reference number:' => 'Kód: ', 'Supplier reference:' => 'Kód dodávateľa: ', '%quantity_refunded% (%amount_refunded% refund)' => '%quantity_refunded% (%amount_refunded% vrátené)', 'Package content' => 'Obsah balíčka', 'Location' => 'lokalita', 'Refund history' => 'História vrátených peňazí', 'Return history' => 'História vrátených peňazí', 'Package item' => 'Položka balíčka', 'Ref Supplier:' => 'Kód dodávateľa:', 'Ref:' => 'Kód:', 'Edit shipping details' => 'Upraviť údaje prepravy', 'Back office order' => 'Objednávka z administrácie', 'Vouchers' => 'Zľavové kupóny', 'Add new customer' => 'Pridať nového zákazníka', 'Search for a product' => 'Hľadať produkt', 'View this order' => 'Zobraziť túto objednávku', 'Recycled packaging' => 'Recyklované balenie', 'View this cart' => 'Zobraziť tento košík', 'Use this cart' => 'Použiť tento košík', 'Use' => 'Použiť', 'Duplicate this order' => 'Duplikovať túto objednávku', 'Gift' => 'Darček', 'Search for a customer' => 'Hľadať zákazníka', 'Total paid' => 'Celkom zaplatené', 'Cart' => 'Košík', 'In stock' => 'Na sklade', 'Add to cart' => 'Vložiť do košíka', 'Search for a voucher' => 'Hľadať zľavový kupón', 'Add new voucher' => 'Pridať nový zľavový kupón', 'Add a new address' => 'Pridať novú adresu', 'Delivery option' => 'Spôsob doručenia', 'Shipping price (Tax incl.)' => 'Doručenie (s DPH)', 'Gift message' => 'Odkaz na darček', 'Total products' => 'Celkom produkty', 'Total vouchers (Tax excl.)' => 'Zľavové kupóny celkom (bez DPH)', 'Total shipping (Tax excl.)' => 'Doručenie celkom (bez DPH)', 'Total taxes' => 'DPH celkom', 'Total (Tax excl.)' => 'Celkom (bez DPH)', 'Total (Tax incl.)' => 'Celkom (s DPH)', 'Order message' => 'Správa k objednávke', 'Create the order' => 'Vytvoriť objednávku', 'Choose an order status' => 'Vybrať stav objednávky', 'Update Order Status' => 'Aktualizovať stav objednávky', 'Return products' => 'Vrátiť produkty', 'Standard refund' => 'Bežné vrátenie peňazí', 'Cancel products' => 'Zrušiť produkty', 'Add a product' => 'Pridať produkt', 'Partial refund' => 'Vrátenie produktov', 'SIRET' => 'SIRET', 'APE' => 'APE', 'View order' => 'Zobraziť objednávku', '#' => 'č.', 'Print order' => 'Vytlačiť objednávku', 'View invoice' => 'Zobraziť faktúru', 'No invoice' => 'Žiadna faktúra', 'View delivery slip' => 'Zobraziť dodací list', 'No delivery slip' => 'Žiadny dodací list', 'Documents' => 'Dokumenty', 'Resend email' => 'Znovu odoslať e-mail', 'Update status' => 'Aktualizovať stav', 'Merchandise Returns' => 'Vrátenie tovaru', 'Gift wrapping' => 'Darčekové balenie', 'Payment method' => 'Spôsob platby', 'Transaction ID' => 'ID transakcie', 'Card Number' => 'Číslo karty', 'Not defined' => 'Nedefinované', 'Card Brand' => 'Značka karty', 'Card Expiration' => 'Platnosť karty', 'Card Holder' => 'Držiteľ karty', 'Change currency' => 'Zmeniť menu', 'Change' => 'Zmeniť', 'This order has been placed by a guest.' => 'Táto objednávka bola vytvorená hosťom.', 'Account registered' => 'Účet zaregistrovaný', 'Valid orders placed' => 'Dokončené objednávky', 'Total spent since registration' => 'Hodnota vytvorených objednávok', 'View full details...' => 'Zobraziť detaily zákazníka', 'Private note' => 'Súkromná poznámka', 'Shipping address' => 'Adresa doručenia', 'Invoice address' => 'Fakturačná adresa', 'Private' => 'Súkromné', 'Choose a standard message' => 'Vybrať štandardnú správu', 'Configure predefined messages' => 'Nastaviť predvolené správy', 'Display to customer?' => 'Zobraziť zákazníkovi?', 'Send message' => 'Odoslať správu', 'Show all messages' => 'Zobraziť všetky správy', 'Returned' => 'Vrátený tovar', 'Stock location' => 'Umiestnenie skladu', 'Return' => 'Vrátiť späť', 'Refund' => 'Vyplatiť späť', 'Add a new discount' => 'Pridať novú zľavu', 'Discount name' => 'Názov zľavy', 'Value' => 'Hodnota', 'Delete voucher' => 'Vymazať poukážku', 'Products:' => 'Produkty', 'Discounts' => 'Zľavy', 'Wrapping' => 'Balné', '(Max %s %s)' => '(Max %s %s)', 'Re-stock products' => 'Znovu naskladniť produkty', 'Generate a credit slip' => 'Vygenerovať dobropis', 'Generate a voucher' => 'Vygenerovať zľavový kupón', 'Repay shipping costs' => 'Vrátiť náklady za prepravu', 'This order has been partially paid by voucher. Choose the amount you want to refund:' => 'Táto objednávka bola čiastočne uhradená zľavovým kupónom. Zvoľte sumu, ktorú si prajete vrátiť:', 'Include amount of initial voucher: ' => 'Zahrnúť sumu pôvodného zľavového kupónu: ', 'Exclude amount of initial voucher: ' => 'Nezahrnúť sumu pôvodného zľavového kupónu: ', 'Amount of your choice: ' => 'Suma podľa Vášho výberu: ', 'This order has been partially paid by voucher. Choose the amount you want to refund: ' => 'Táto objednávka bola čiastočne uhradená zľavovým kupónom. Zvoľte sumu, ktorú si prajete vrátiť: ', 'Product(s) price: ' => 'Cena produktu(ov): ', 'Product(s) price, excluding amount of initial voucher: ' => 'Cena produktu(ov), nezahrnúť sumu pôvodného zľavového kupónu: ', 'Sources' => 'Zdroje', 'From' => 'Od', 'To' => 'Do', 'Linked orders' => 'Odkazy na objednávky', 'Order no. ' => 'Objednávka č. ', 'Text #%d' => 'Text č.%d', 'Download credit slip' => 'Stiahnuť dobropis', 'Delay' => 'Doba doručenia', 'Hi, Unfortunately, an item on your order is currently out of stock. This may cause a slight delay in delivery. Please accept our apologies and rest assured that we are working hard to rectify this. Best regards,' => 'Dobrý deň, bohužiaľ, niektoré produkty nie sú momentálne na sklade, čo môže spôsobiť krátke oneskorenie doručenia Vašej objednávky. Prosíme, prijmite naše ospravedlnenie. Chceme Vás ubezpečiť, že Vašu objednávku vybavíme hneď ako to bude možné. S pozdravom,', 'Waiting for confirmation' => 'Čaká sa na potvrdenie', 'Waiting for package' => 'Čakáme na balík', 'Package received' => 'Balík prijatý', 'Return denied' => 'Vrátenie zamietnuté', 'Return completed' => 'Vrátenie dokončené', 'Awaiting check payment' => 'Čaká sa na platbu šekom', 'Payment accepted' => 'Platba akceptovaná', 'Processing in progress' => 'Prebieha príprava', 'Shipped' => 'Odoslaná', 'Delivered' => 'Objednávka doručená', 'Canceled' => 'Objednávka zrušená', 'Refunded' => 'Platba bola vrátená', 'Payment error' => 'Chyba platby', 'On backorder (paid)' => 'Na externom sklade (zaplatené)', 'On backorder (not paid)' => 'Na externom sklade (nezaplatené)', 'Awaiting bank wire payment' => 'Čaká sa na platbu bankovým prevodom', 'Remote payment accepted' => 'Bezhotovostná platba prijatá', 'Awaiting Cash On Delivery validation' => 'Čaká sa na potvrdenie platby dobierkou', 'None' => 'Žiadna', 'Low' => 'Nízka', 'Medium' => 'Stredný', 'High' => 'Vysoký', '1 - Creation in progress' => '1 - Prebieha vytváranie', '2 - Order validated' => '2 - Objednávka potvrdená', '3 - Pending receipt' => '3 - Čaká na dodanie', '4 - Order received in part' => '4 - Objednávka prišla z časti', '5 - Order received completely' => '5 - Objednávka prišla kompletná', '6 - Order canceled' => '6 - Objednávka zrušená', 'Addresses' => 'Adresy', 'The national ID card number of this person, or a unique tax identification number.' => 'Číslo občianskeho preukazu tejto osoby alebo unikátne daňové identifikačné číslo.', 'Address alias' => 'Názov adresy', 'Non ordered' => 'Neobjednané', 'Abandoned cart' => 'Opustený košík', 'Export carts' => 'Exportovať košíky', 'Abandoned Carts' => 'Opustené košíky', 'From %date1% to %date2%' => 'Od %date1% do %date2%', 'Average Order Value' => 'Priemerná hodnota objednávky', 'Net Profit per Visitor' => 'Čistý zisk za návštevníka', 'Cart #%ID%' => 'Košík číslo #%ID%', 'Total Cart' => 'Košíkov celkovo', 'Free Shipping' => 'Doručenie zdarma', 'Order messages' => 'Správy k objednávkam', 'Add new order message' => 'Pridať novú správu k objednávkam', 'New client' => 'Nový klient', 'Change Order Status' => 'Zmeniť stav objednávky', 'Add new order' => 'Pridať novú objednávku', 'Orders' => 'Objednávky', 'Create order' => 'Vytvoriť objednávku', 'Order %reference% from %firstname% %lastname%' => 'Objednávka %reference% od %firstname% %lastname%', 'Credit slip for order #%d' => 'Dobropis pre objednávku č. %d', 'Credit card slip for order #%d' => 'Doklad o platbe kartou pre objednávku č. %d', 'Manual order -- Employee:' => 'Manuálna objednávka - zamestnanec:', 'Net Profit per Visit' => 'Čistý zisk za návštevníka', '30 days' => 'za 30 dní', 'Order #%id% (%ref%) - %firstname% %lastname%' => 'Objednávka #%id% (%ref%) - %firstname% %lastname%', 'Shop: %shop_name%' => 'Obchod: %shop_name%', '%amount% tax excl.' => '%amount% bez DPH.', 'Risk' => 'Riziko', 'Outstanding Allowance' => 'Mimoriadny prídavok', 'Current Outstanding' => 'Aktuálne nesplatené', 'Merchandise return (RMA) options' => 'Nastavenia žiadosti vrátenia zakúpeného tovaru', 'Enable returns' => 'Povoliť vrátenie tovaru', 'Time limit of validity' => 'Lehota pre vrátenie tovaru', 'Returns prefix' => 'Predpona pre vrátenie', 'Return Merchandise Authorization (RMA)' => 'Vrátenie zakúpeného tovaru', 'Customer explanation' => 'Vyjadrenie zákazníka', 'Returns form' => 'Formulár na vrátenie tovaru', 'Order #%id% from %date%' => 'Objednávka #%id% od %date%', 'Order ID' => 'ID objednávky', 'Date issued' => 'Dátum vydania', 'Slip' => 'Doklad', 'Credit slip options' => 'Nastavenia dobropisu', 'Credit slip prefix' => 'Predpona dobropisov', 'Print a PDF' => 'Vytlačiť PDF súbor', 'Free order' => 'Objednávka zdarma', 'Newsletter' => 'Zasielanie noviniek', 'Unknown' => 'Neurčené', '%1$d years old (birth date: %2$s)' => '%1$d ročný(á) (dátum narodenia: %2$s)', 'Average Age' => 'Priemerný vek', 'Newsletter Registrations' => 'Registrácie do odberu noviniek', 'Orders per Customer' => 'Objednávky na zákazníka', 'Registration' => 'Registrácia', 'Last visit' => 'Posledná návšteva', 'VAT number' => 'IČ DPH', 'Identification number' => 'IČO', 'Add new address' => 'Pridať novú adresu', 'After the sequential number' => 'Po poradovom čísle', 'Before the sequential number' => 'Pred poradovým číslom', 'Required Fields' => 'Povinné polia', 'Phone number(s)' => 'Telefónne čísla', '%firstname% %lastname% has not registered any addresses yet' => '%firstname% %lastname% zatiaľ nezaregistroval žiadne adresy', 'Purchased products' => 'Zakúpené produkty', 'Qty available' => 'Dostupné množstvo', '%firstname% %lastname% has no discount vouchers' => '%firstname% %lastname% nemá žiadne zľavové kupóny', 'Last connections' => 'Posledné návštevy', 'Pages viewed' => 'Zobrazených stránok', 'Total time' => 'Celkový čas', 'Origin' => 'Pôvod', 'IP Address' => 'IP adresa', 'Sent on' => 'Odoslaná', '%firstname% %lastname% has never contacted you' => '%firstname% %lastname% vás nikdy nekontaktoval', 'for a total amount of %s' => 'v celkovej hodnote %s', 'Invalid orders:' => 'Neplatné objednávky:', 'Total spent' => 'Celkom zaplatil', '%firstname% %lastname% has not placed any orders yet' => '%firstname% %lastname% zatiaľ nevytvoril žiadne objednávky', 'Valid orders:' => 'Platné objednávky:', 'Partner offers' => 'Ponuky partnerov', 'Age' => 'Vek', 'Registration Date' => 'Dátum registrácie', 'Last Visit' => 'Posledná návšteva', 'Best Customer Rank' => 'Najlepšie hodnotenie užívateľa', 'Registrations' => 'Registrácie', 'Latest Update' => 'Posledná aktualizícia', 'This customer is registered as a Guest.' => 'Tento zákazník je zaregistrovaný ako návštevník.', 'Transform to a customer account' => 'Zmeniť na zákaznícky účet', 'Add a private note' => 'Pridať súkromnú poznámku', 'Last emails' => 'Posledné e-maily', 'Viewed products' => 'Zobrazené produkty', 'Birthday' => 'Dátum narodenia', 'Group access' => 'Skupinový prístup', 'Default customer group' => 'Predvolená skupina zákazníka', 'Website' => 'Webstránka', 'Allowed outstanding amount' => 'Povolená dlžná suma', 'Maximum number of payment days' => 'Maximálny počet dní splatnosti', 'Risk rating' => 'Veľkosť risku', 'Administrate your customers' => 'Spravujte svojich zákazníkov', 'Taking good care of your customers starts with making sure their profiles contain all the information needed to have their packages shipped without mishap.' => 'Dobrá starostlivosť o vašich zákazníkov začína uistením sa, že ich profily obsahujú všetky informácie potrebné na to, aby ich balíky boli odoslané bez poškodenia.', 'Creating a new Customer' => 'Vytváram nového zákazníka', 'Editing customer %name%' => 'Úprava zákazníka %name%', 'Set required fields for this section' => 'Nastavte povinné polia pre tento výber', 'Manage your Customers' => 'Spravovať Vašich zákazníkov', 'Information about customer %name%' => 'Informácie o zákazníkovi %name%', 'Generate PDF' => 'Vygenerovať PDF súbor', 'Print PDF' => 'Vytlačiť PDF súbor', 'Delivery slip options' => 'Nastavenia dodacieho listu', 'Delivery prefix' => 'Predpona dodacieho listu', 'Delivery Number' => 'Číslo doručenia', 'Enable product image' => 'Povoliť obrázok produktu', 'By date' => 'Podľa dátumu', 'Generate PDF file by date' => 'Vygenerovať PDF súbor podľa dátumu', 'By order status' => 'Podľa stavu objednávky', 'Order statuses' => 'Stavy objednávok', 'Generate PDF file by status' => 'Vygenerovať PDF súbor podľa stavu', 'Invoice options' => 'Nastavenia faktúr', 'Enable invoices' => 'Povoliť faktúry', 'Enable tax breakdown' => 'Povoliť rozpis daní', 'Invoice prefix' => 'Predpona faktúry', 'Add current year to invoice number' => 'Pridať aktuálny rok do čísla faktúry', 'Reset sequential invoice number at the beginning of the year' => 'Vynulovať poradové číslo faktúry na začiatku roka', 'Position of the year date' => 'Miesto na uvedenie roka', 'Invoice number' => 'Číslo faktúry', 'Legal free text' => 'Text právnych informácii', 'Footer text' => 'Text v pätičke', 'Invoice model' => 'Model faktúry', 'Use the disk as cache for PDF invoices' => 'Použiť disk ako vyrovnávaciu pamäť pre PDF faktúry', ), 'ModulesStatsbestcategoriesAdmin' => array ( 'Empty recordset returned' => 'Vrátený prázdny záznam', 'Total Quantity Sold' => 'Celkom predané množstvo', 'Total Price' => 'Celkom predajná cena', 'Total Margin' => 'Celková marža', 'Total Viewed' => 'Celkom prezreté', 'Best categories' => 'Najlepšie kategórie', 'Adds a list of the best categories to the Stats dashboard.' => 'Pridá zoznam najlepších kategórií do štatistík.', 'Display final level categories only (that have no child categories)' => 'Zobraziť iba finálne kategórie (ktoré nemajú podkategórie)', ), 'AdminModulesFeature' => array ( 'Check update' => 'Skontrolovať aktualizáciu', 'RTL Module' => 'RTL modul', 'Manage hooks' => 'Spravovať umiestnenie', 'Discover on Addons Marketplace' => 'Objavovať v Addons Marketplace', 'Install' => 'Inštalovať', 'Drop your module archive here or' => 'Sem vložte archív svojho modulu alebo', 'select file' => 'vybrať súbor', 'To go further:' => 'Ďalšie informácie:', 'Labels, Stickers & Logos' => 'Štítky, Nálepky & Logá', 'Addons Marketplace' => 'Addons Marketplace', 'Discover all modules' => 'Zobraziť všetky moduly', 'For example, you can add "Free shipping", "-30%", "New", "Last parts in stock", "No. 1 of sales" badges to make your products more visible and to differentiate them. And also propose badges indicating the composition (100% cotton, 100% organic...) or icons highlighting the strengths of each product. So you customize your shop in just a few clicks.' => 'Môžete pridať odznaky ako napríklad "Doprava zdarma", "-30%", "Nové", "Posledné kusy na sklade", "Č. 1 v predaji", aby sa vaše produkty stali viditeľnejšími a odlíšili ich. A tiež navrhnúť odznaky označujúce zloženie (100% bavlna, 100% organické...) alebo ikony zvýrazňujúce silné stránky každého produktu. Svoj obchod si tak prispôsobíte len niekoľkými kliknutiami.', 'https://addons.prestashop.com/en/309-labels-stickers-logos' => 'https://addons.prestashop.com/en/309-labels-stickers-logos', 'Enable Mobile' => 'Povoliť na mobiloch', 'Disable Mobile' => 'Vypnúť mobilné zariadenie', 'Module manager' => 'Manažér modulov', 'Module notifications' => 'Upozornenia modulov', 'v%version% - by %author%' => 'v%version% - od %author%', 'Discover' => 'Prezerať', 'Toggle Dropdown' => 'Prepnúť rolovaciu ponuku', 'PrestaShop Addons Marketplace' => 'PrestaShop Addons Marketplace', 'Exit to PrestaShop Addons Marketplace' => 'Odísť z PrestaShop Addons Marketplace', 'See all results for your search on' => 'Pozrite si všetky výsledky svojho vyhľadávania na', 'Read More' => 'Čítať viac', 'Service by %author%' => 'Služba autora %author%', 'All Categories' => 'Všetky kategórie', 'Show all modules' => 'Zobraziť všetky moduly', 'Enabled Modules' => 'Zapnuté moduly', 'Disabled Modules' => 'Vypnuté moduly', 'You do not have module in « %categoryName% ».' => 'V kategórii « %categoryName% » sa nenachádza žiadny modul.', 'Discover the best-selling modules of this category in the %link% page.' => 'Objavte najlepšie predávané moduly tejto kategórie na stránke %link%.', 'Recently Used' => 'Naposledy použité', 'Link your shop to your Addons account to automatically receive important updates for the modules you purchased. Don\'t have an account yet?' => 'Prepojte svoj obchod so svojím Addons účtom a získavajte automaticky aktualizácie so zakúpenými modulmi. Nemáte ešte účet?', 'Sign up now' => 'Registrovať teraz', 'Confirm logout' => 'Potvrdiť odhlásenie', 'Yes, log out' => 'Áno, odhlásiť', 'Connect to Addons marketplace' => 'Pripojiť sa do PrestaShop Addons účtu', 'Disable module?' => 'Zakázať modul?', 'Uninstall module?' => 'Odinštalovať modul?', 'Reset module?' => 'Obnoviť modul?', 'Yes, disable it' => 'Áno, deaktivovať', 'Yes, uninstall it' => 'Áno, odinštalovať', 'Yes, reset it' => 'Áno, obnoviť', 'Bulk action confirmation' => 'Potvrdenie hromadnej akcie', 'Yes, I want to do it' => 'Áno, chcem to urobiť', 'Optional: delete module folder after uninstall.' => 'Voliteľné: odstrániť priečinok modulu po jeho odinštalovaní.', 'Module verification' => 'Overenie modulu', 'Author' => 'Autor', 'Back to modules list' => 'Späť na zoznam modulov', 'Proceed with the installation' => 'Pokračovať s inštaláciou', 'Buy module' => 'Kúpiť modul', 'Upload a module' => 'Nahrať modul', 'Drop your module archive here or [1]select file[/1]' => 'Presuňte sem archiv svojho modulu alebo [1]vyberte súbor[/1]', 'Free' => 'Zdarma!', 'v%version% by %author%' => 'v%version% od %author%', 'Overview' => 'Prehľad', 'Additional information' => 'Doplňujúce údaje', 'Benefits' => 'Výhody', 'Features' => 'Vlastnosti', 'Demo video' => 'Demo video ukážka', 'Changelog' => 'Záznam zmien', '%nbModules% modules and services selected for you' => 'Moduly %nbModules% a služby vybrané pre vás', 'Selection' => 'Výber', 'Increasing Price' => 'Zvýšenie ceny', 'Decreasing Price' => 'Zníženie ceny', 'Popularity' => 'Popularita', '%nbModules% modules to configure' => 'Moduly %nbModules% pre konfiguráciu', 'Modules to configure' => 'Moduly na konfiguráciu', 'Administration' => 'Administrácia', 'Design & Navigation' => 'Dizajn & Navigácia', 'Promotions & Marketing' => 'Propagácia & Marketing', 'Product Page' => 'Stránka produktu', 'Payment' => 'Platba', 'Shipping & Logistics' => 'Preprava & Logistika', 'Traffic & Marketplaces' => 'Prevádzka & Trhovisko', 'Customers' => 'Zákazníci', 'Facebook & Social Networks' => 'Facebook & Sociálne siete', 'Specialized Platforms' => 'Špecializované platformy', 'Theme modules' => 'Moduly motívu', 'Other' => 'Ostatné', '%nbModules% modules to update' => 'Moduly %nbModules% na aktualizáciu', 'Modules to update' => 'Moduly na aktualizáciu', 'Upgrade All' => 'Aktualizovať všetko', ), 'AdminGlobal' => array ( 'None' => 'Žiadna', 'Logo' => 'Logo', 'Actions' => 'Úkony', 'Hour' => 'hodina', 'Code' => 'Kód', 'Priority' => 'Priorita', 'Categories' => 'Kategórie', 'Brands' => 'Značky', 'Suppliers' => 'Dodávatelia', 'Selected' => 'Vybrané', 'Unselected' => 'Nevybraté', 'Stock' => 'Sklad', 'Unit price' => 'Jednotková cena', 'Discounts' => 'Zľavy', 'Zone' => 'Zóna', 'result(s)' => 'výsledkov', 'Update' => 'Aktualizovať', 'Subject:' => 'Predmet:', 'Day' => 'Deň', 'Month' => 'Mesiac', 'Year' => 'Rok', 'From' => 'Od', 'To' => 'Do', 'Discount' => 'Zľava', 'Password' => 'Heslo', 'Email address' => 'E-mailová adresa', 'Forgot your password?' => 'Zabudli ste heslo?', 'Configuration' => 'Konfigurácia', 'Back' => 'Späť', 'Next' => 'Ďalej', 'Modules' => 'Moduly', 'Selection' => 'Výber', 'Percent' => 'Percent', 'Note' => 'Poznámka', 'Combinations' => 'Kombinácie', 'tax excl.' => 'bez DPH', 'tax incl.' => 's DPH', 'Amount' => 'Množstvo', 'Weight' => 'Hmotnosť', 'Name' => 'Názov', 'Reference' => 'Kód', 'Customer' => 'Zákazník', 'Delivery' => 'Krajina doručenia', 'Invoice' => 'Faktúra', 'Currency' => 'Mena', 'Summary' => 'Zhrnutie', 'Price' => 'Cena', 'Details' => 'Detaily', 'Combination' => 'Kombinácia', 'Or' => 'alebo', 'Total' => 'Spolu', 'Payment' => 'Platba', 'Date' => 'Dátum', 'Language' => 'Jazyk', 'Products' => 'Produkty', 'Addresses' => 'Adresy', 'Quantity' => 'Množstvo', 'Carts' => 'Košíky', 'Status' => 'Stav', 'Orders' => 'Objednávky', 'Value' => 'Hodnota', 'Product' => 'Produkt', 'Description' => 'Popis', 'Message' => 'Správa', 'Messages' => 'Správy', 'Warning' => 'Varovanie', 'Email' => 'E-mailová adresa', 'Order' => 'Objednávka', 'Taxes' => 'Dane', 'Tax included' => 'S DPH', 'Tax excluded' => 'Bez DPH', 'From:' => 'Od:', 'To:' => 'Do:', 'Settings' => 'Nastavenia', 'Help' => 'Pomocník', 'All' => 'Všetko', 'Type' => 'Typ', 'Action' => 'Úkon', 'Supplier' => 'Dodávateľ', 'Brand' => 'Značka', 'Features' => 'Vlastnosti', 'Attribute' => 'Vlastnosť', 'Attributes' => 'Atribúty', 'or' => 'alebo', 'and' => 'a', 'Feature' => 'Vlastnosť', 'Category' => 'Kategória', 'Shop group' => 'Skupina obchodu', 'Module' => 'Modul', 'Bug Tracker' => 'Hlásenie chýb', 'ID' => 'Číslo [ID]', 'No' => 'Nie', 'Yes' => 'Áno', 'Enabled' => 'Zapnutý', 'Disabled' => 'Vypnutý', 'Bulk actions' => 'Hromadná úprava', 'Shop' => 'Obchod', 'Options' => 'Nastavenia', 'Miscellaneous' => 'Ostatné', 'First Name' => 'Meno', 'Last Name' => 'Priezvisko', 'Size' => 'Veľkosť', 'Drop-down list' => 'Vysúvací zoznam', 'Radio buttons' => 'Prepínač', 'Values' => 'Hodnoty', 'Performance' => 'Výkon', 'MultiStore' => 'Multiobchod', 'Previous' => 'Predchádz.', 'No tax' => 'Bez dane', 'Tax' => 'DPH', 'No Tax' => 'Žiadna daň', 'Invalid characters:' => 'Neplatné znaky:', '30 day' => 'za 30 dní', 'Gender' => 'Pohlavie', 'Date of birth' => 'Dátum narodenia', 'Stores' => 'Obchody', 'Today' => 'Dnes', 'Average Order Value' => 'Priemerná hodnota objednávky', 'Calendar' => 'Kalendár', '?' => '?', 'Birth date' => 'Dátum narodenia', 'Search results' => 'Výsledky vyhľadávania', 'Countries' => 'Krajiny', 'Images' => 'Obrázky', 'Name:' => 'Verzia:', 'PDF' => 'PDF', 'Percentage' => 'Percentuálne', 'Week' => 'Týždeň', 'Unavailable' => 'Nedostupné', 'Abandoned Carts' => 'Opustené košíky', 'Configure' => 'Nastaviť', 'Conversion Rate' => 'Konverzný pomer', 'Visits' => 'Návštevy', 'Sales' => 'Predaj', 'Settings updated.' => 'Nastavenia boli aktualizované.', 'Copy to clipboard' => 'Kopírovať do schránky', 'Developed by PrestaShop' => 'Vytvoril PrestaShop', 'By name' => 'Podľa mena', 'By position' => 'Podľa pozície', 'Lastname' => 'Priezvisko', 'Firstname' => 'Meno', 'URL' => 'Odkaz', 'Meta title' => 'Meta názov', 'Version' => 'Verzia', 'Maximum image size: %s.' => 'Maximálna veľkosť obrázku: %s.', 'Hook' => 'Umiestnenie', 'Delete' => 'Vymazať', 'Link' => 'Odkaz', 'Displaying %1$s of %2$s' => 'Zobrazovanie %1$s z %2$s', 'CSV Export' => 'CSV export', 'Quantity sold' => 'Predané množstvo', 'Products bought:' => 'Kúpené produkty:', 'Settings updated' => 'Nastavenia boli aktualizované', 'images' => 'Obrázky', 'customers' => 'Zákazníci', 'Filter' => 'Filtrovať', 'Available quantity for sale' => 'Dostupné množstvo na predaj', 'Item' => 'ks', 'Average price' => 'Priemerná cena', 'Guide' => 'Sprievodca', 'Allowed image formats are: .gif, .jpg, .png' => 'Povolené formáty obrázkov sú: .gif, .jpg, .png', 'Left' => 'Vľavo', 'Middle' => 'Uprostred', 'Right' => 'Vpravo', 'Top' => 'Hore', 'Bottom' => 'Nadol', 'Never' => 'nikdy', 'All Time' => 'Celé obdobie', '30 Days' => 'za 30 dní', 'Customers' => 'Zákazníci', '30 days' => 'za 30 dní', 'All currencies' => 'Všetky meny', 'All countries' => 'Všetky krajiny', 'All groups' => 'Všetky skupiny', 'All shops' => 'Všetky obchody', 'All customers' => 'Všetci zákazníci', 'Tax excl.' => 'bez DPH', 'Tax incl.' => 's DPH', 'Unlimited' => 'Neobmedzené', 'Hours' => 'Otváracie hodiny', 'Days' => 'Dní', 'Filename' => 'Názov súboru', 'Employee' => 'Zamestnanec', 'Zip/Postal code' => 'PSČ', 'Edit' => 'Upraviť', 'View' => 'Zobraziť', 'First name ' => 'Meno ', 'Mobile Phone' => 'Mobilný telefón', 'Phone' => 'Telefón', 'Width' => 'Šírka', 'Height' => 'Výška', 'Depth' => 'Hĺbka', 'Fax' => 'Fax', '-' => '-', ',' => ',', 'Descending' => 'Zostupne', 'Ascending' => 'Vzostupne', '(tax excl.)' => '(bez DPH)', 'File' => 'Súbor', 'Text' => 'Text', 'Label' => 'Štítok', 'Required' => 'Povinné', 'Default' => 'Predvolené', '%' => '%', 'No records found' => 'Neboli nájdené žiadne záznamy', 'SQL query' => 'SQL dopyt', 'N/A' => 'Nedostupné', 'Active' => 'Aktívne', 'Last name' => 'Priezvisko', 'First name' => 'Meno', 'Resource' => 'Zdroj', 'General' => 'Všeobecné', 'Processing...' => 'Spracovávam...', 'Not filtered' => 'Nefiltrované', 'Equals' => 'Rovná sa', 'Below' => 'Pod', 'Above' => 'Nad', 'Inside range' => 'V rozsahu', 'Meta description' => 'Meta popis', 'Meta keywords' => 'Meta kľúčové slová', 'Displayed' => 'Zobrazené', 'Friendly URL' => 'Priateľská URL', 'Title' => 'Názov', 'Multistore' => 'Multiobchod', 'Page' => 'Stránka', 'Layout' => 'Rozloženie', 'Shop association' => 'Priradenie obchodu', 'Currencies' => 'Meny', 'Languages' => 'Jazyky', 'Advanced' => 'Pokročilé', 'Bulk Actions' => 'Hromadné akcie', 'Remember me' => 'Zapamätať si ma', 'Position' => 'Pozícia', 'Image' => 'Obrázok', 'Min' => 'Min', 'Max' => 'Max', 'Online' => 'Online', 'Offline' => 'V režime offline', 'Quick navigation' => 'Rýchla navigácia', 'to' => 'do', 'For' => 'Pre', 'Country' => 'Krajina', 'Group' => 'Skupina', 'Period' => 'Obdobie', 'Mobile phone' => 'Mobilný telefón', 'Home phone' => 'Telefón domov', 'Address (2)' => 'Adresa 2. riadok', 'Zip/postal code' => 'PSČ', 'City' => 'Mesto', 'State' => 'Štát (provincia)', 'Other' => 'Ostatné', 'Company' => 'Firma', 'Address' => 'Adresa', 'Carrier' => 'Prepravca', 'Groups' => 'Skupiny', 'Newsletter' => 'Zasielanie noviniek', 'Social Title' => 'Oslovenie', 'Inactive' => 'Neaktívne', 'Subject' => 'Predmet', 'Template' => 'Šablóna', 'Social title' => 'Oslovenie', 'Search' => 'Vyhľadávanie', 'Reset' => 'Obnoviť', 'File name' => 'Názov súboru', '%count% file(s)' => 'Počet súborov: %count%', 'Loading...' => 'Načítavanie ...', '%count% errors' => 'Počet chýb: %count%', 'Save' => 'Uložiť', 'Available' => 'Dostupné', ), 'ModulesReminderAdmin' => array ( 'Customer follow-up' => 'Zasielanie ponúk zákazníkom', 'Follow-up with your customers by sending abandonment cart emails and other reminders.' => 'Nasledujte vašich zákazníkov zasielaním e-mailov s opusteným košíkom a ďalších pripomienok.', 'Settings updated succesfully' => 'Nastavenia sú aktualizované', 'Error occurred during settings update' => 'Počas aktualizácie nastavení sa vyskytla chyba', 'Discount for your cancelled cart' => 'Zľava na Vaše zrušené nevytvorené objednávky', 'Thank you for your order.' => 'Ďakujeme za Vašu objednávku.', 'You are one of our best customers!' => 'Ste jedným z našich najlepších zákazníkov!', 'We miss you!' => 'Chýbate nám!', 'Define the settings and paste the following URL in the crontab, or call it manually on a daily basis:' => 'Definujte nastavenia a vložte nasledovnú URL do crontab, alebo ju zavolajte každý deň ručne:', 'Information' => 'Informácie', 'Four kinds of e-mail alerts are available in order to stay in touch with your customers!' => 'Existujú 4 overené spôsoby, ako si udržíte spokojných zákazníkov pomocou zasielania e-mailov!', 'Cancelled carts' => 'Zrušené košíky', 'For each cancelled cart (with no order), generate a discount and send it to the customer.' => 'Pre každú nedokončenú objednávku (bez objednania), vygenerujte zľavový kupón a zašlite ho danému zákazníkovi.', 'Discount amount' => 'Suma zľavy', 'Discount validity' => 'Doba platnosti zľavy', 'day(s)' => 'deň/dní', 'The next process will send %d e-mail(s).' => 'Nasledujúci proces odošle %d e-mail(ov).', 'Re-order' => 'Znovu objednať', 'For each validated order, generate a discount and send it to the customer.' => 'Pre každú potvrdenú objednávku vygenerovať zľavu a odoslať ju zákazníkovi.', 'Next process will send: %d e-mail(s)' => 'Nasledujúci proces odošle: %d e-mail(ov)', 'For each customer raising a threshold, generate a discount and send it to the customer.' => 'Pre každého zákazníka dosahujúceho prahovú hodnotu obratu, vygenerovať zľavu a odoslať ju zákazníkovi.', 'Threshold' => 'Limit', 'For each customer who has already placed at least one order and with no orders since a given duration, generate a discount and send it to the customer.' => 'Vygeneruje a odošle zľavový kupón každému zákazníkovi, ktorý vo Vašom obchode dlhú dobu nenakúpil (vzťahuje sa na zákazníkov, ktorý v minulosti vytvorili aspoň jednu objednávku).', 'Since x days' => 'Pri nečinnosti x dní', 'General' => 'Všeobecné', 'Delete outdated discounts during each launch to clean database' => 'Vymazať zastaralé zľavy pri každom spustení (dôjde k prečisteniu databáze)', 'Best customers' => 'Najlepší zákazníci', 'Bad customers' => 'Zlý zákazníci', 'Statistics' => 'Štatistiky', 'Detailed statistics for the last 30 days:' => 'Detailné štatistiky za posledných 30 dní:', 'Sent = Number of sent e-mails' => 'Odoslané = Množstvo odoslaných e-mailov', 'Used = Number of discounts used (valid orders only)' => 'Použité = Počet využitých zliav (len platné objednávky)', 'Conversion % = Conversion rate' => 'Konverzia % = Miera konverzie', 'Date' => 'Dátum', 'Canceled carts' => 'Zrušené košíky', 'Re-orders' => 'Znovu vytvorené objednávky', 'Sent' => 'Odoslané', 'Used' => 'Použité', 'Conversion (%)' => 'Konverzie (%)', 'No statistics at this time.' => 'Momentálne nie sú žiadne štatistiky.', ), 'AdminDesignHelp' => array ( 'By default, all images settings are already installed in your store. Do not delete them, you will need it!' => 'Štandardne sú všetky nastavenia obrázkov vo vašom obchode už nainštalované. Neodstraňujte ich, budete ich potrebovať!', 'Regenerates thumbnails for all existing images' => 'Regeneruje náhľady existujúcich obrázkov', 'Please be patient. This can take several minutes.' => 'Buďte trpezlivý, môže to trvať niekoľko minút', 'Be careful! Manually uploaded thumbnails will be erased and replaced by automatically generated thumbnails.' => 'Opatrne! Manuálne nahraté ikony budú vymazané a nahradené automaticky vygenerovanými ikonami', 'Select "No" only if your server timed out and you need to resume the regeneration.' => 'Vyberte "Nie" ak vypršal časový limit Vášho serveru a potrebujete pokračovať v regenerácii.', 'Please select a module' => 'Vyberte modul', 'Select a module above before choosing from available hooks' => 'Pred výberom z dostupných umiestnení musíte zvoliť modul', 'Please specify the files for which you do not want the module to be displayed.' => 'Prosím určite súbory, pre ktoré nechcete modul zobraziť.', 'Please input each filename, separated by a comma (",").' => 'Vložené súbory prosím oddeľujte čiarkou (",").', 'You can also click the filename in the list below, and even make a multiple selection by keeping the Ctrl key pressed while clicking, or choose a whole range of filename by keeping the Shift key pressed while clicking.' => 'Môžete tiež kliknúť na súbor v zozname dole alebo dokonca vybrať niekoľko položiek podržaním CTRL na klávesnici klikaním alebo vybrať rozsah držaním pri klikaní SHIFT.', 'To add "tags" click in the field, write something, and then press "Enter."' => 'Pre pridanie "štítkov" kliknite do pola, napíšte niečo a potom stlačte "Enter".', 'JPEG images have a small file size and standard quality. PNG images have a larger file size, a higher quality and support transparency. Note that in all cases the image files will have the .jpg extension.' => 'JPEG obrázky majú malú veľkosť a štandardnú kvalitu. PNG obrázky sú väčšie a podporujú transparentnosť. Pozor: vo všetkých prípadoch budú mať súbory obrázkov príponu .jpg. ', 'WARNING: This feature may not be compatible with your theme, or with some of your modules. In particular, PNG mode is not compatible with the Watermark module. If you encounter any issues, turn it off by selecting "Use JPEG".' => 'UPOZORNENIE: Táto funkcia nemusí byť kompatibilná so šablónou alebo s niektorými modulmi. Najmä PNG režim nie je kompatibilný s modulom Vodoznak. Ak narazíte na problémy, vypnite ho pomocou voľby "Použiť JPEG".', 'Ranges from 0 (worst quality, smallest file) to 100 (best quality, biggest file).' => 'Rozsah od 0 (najhoršia kvalita, najmenší súbor) do 100 (najlepšia kvalita, najväčší súbor).', 'Recommended: 90.' => 'Doporučená: 90.', 'PNG compression is lossless: unlike JPG, you do not lose image quality with a high compression ratio. However, photographs will compress very badly.' => 'PNG kompresia je bezstratová: na rozdiel od JPG, nestrácate kvalitu obrázku s vyššou kompresiou. Avšak, fotografie sa budú komprimovať veľmi zle.', 'Ranges from 0 (biggest file) to 9 (smallest file, slowest decompression).' => 'Rozsah od 0 (najväčší súbor) po 9 (najmenší súbor, najpomalšia dekompresia).', 'Recommended: 7.' => 'Doporučené: 7.', 'The maximum file size of pictures that customers can upload to customize a product (in bytes).' => 'Maximálna veľkosť obrázka ktorý môže zákazník nahrať k prispôsobenému produktu (v bajtoch).', 'Width of product customization pictures that customers can upload (in pixels).' => 'Šírka obrázkov upravených produktov, ktoré môže nahrať zákazník (v pixeloch).', 'Height of product customization pictures that customers can upload (in pixels).' => 'Výška obrázkov upravených produktov, ktoré môžu nahrať zákazníci (v pixeloch).', 'This will generate an additional file for each image (thus doubling your total amount of images). Resolution of these images will be twice higher.' => 'Táto možnosť bude generovať ďalší súbor pre každý obrázok (zdvojnásobí sa celkové množstvo obrázkov). Rozlíšenie týchto obrázkov bude dvakrát vyššie.', 'Enable to optimize the display of your images on high pixel density screens.' => 'Umožní optimalizovať zobrazenie obrázkov na obrazovkách s vysokou hustotou pixelov.', 'This should be set to yes unless you successfully moved images in "Images" page under the "Preferences" menu.' => 'Toto by malo byť nastavené na áno, pokým úspešne nepresuniete obrázky v sekcii "Obrázky" pod menu "Nastavenia".', 'Letters, underscores and hyphens only (e.g. "small_custom", "cart_medium", "large", "thickbox_extra-large").' => 'Iba písmená, podtržníky a pomlčky (napr. "small_custom", "cart_medium", "large", "thickbox_extra-large").', 'Maximum image width in pixels.' => 'Maximálna šírka obrázku v pixeloch.', 'Maximum image height in pixels.' => 'Maximálna výška obrázku v pixeloch.', 'This type will be used for Product images.' => 'Tento typ sa použije pre produktové obrázky.', 'This type will be used for Category images.' => 'Tento typ sa použije pre obrázky kategórií.', 'This type will be used for Brand images.' => 'Tento typ sa použije pre obrázky značiek.', 'This type will be used for Supplier images.' => 'Tento typ sa použije pre obrázky dodávateľov.', 'This type will be used for Store images.' => 'Tento typ sa použije pre obrázky obchodov.', 'E.g. address, addresses, attachment' => 'Napr. adresa, adresy, prílohy', 'Will appear on main page. Recommended size for the default theme: height %height% and width %width%.' => 'Objaví sa na hlavnej stránke. Odporúčaná veľkosť pre predvolený vzhľad: výška %height% a šírka %width%.', 'Warning: you can use a PNG file for transparency, but it can take up to 1 second per page for processing. Please consider using JPG instead.' => 'Upozornenie: môžete použiť súbory PNG ak chcete priehľadné časti, ale spracovanie jednej stránky môže zabrať až 1 sekundu. Zvážte, či nie je lepšie použiť formát JPG.', 'It is the small icon that appears in browser tabs, next to the web address' => 'Je to malá ikona, ktorá sa objavuje v kartách prehliadača vedľa webovej adresy', 'Be careful! Please check your theme in an RTL language before generating the RTL stylesheet: your theme could be already adapted to RTL.\\nOnce you click on "Adapt to RTL", any RTL-specific file that you might have added to your theme might be deleted by the created stylesheet.' => 'Buďte opatrný! Pred vytvorením RTL štýlu skontrolujte šablónu v RTL jazyku: vaša šablóna by už mohla byť prispôsobená RTL jazyku.\\n Po kliknutí na tlačidlo "Upraviť na RTL" sa môže odstrániť akýkoľvek súbor špecifický pre RTL, ktorý ste mohli pridať do vašej šablóny pri vytváraní.', 'Used in the h1 page tag, and as the default title tag value.' => 'Používa sa v značke stránky ako h1 a predvolená hodnota názvu značky.', 'Used to override the title tag value. If left blank, the default title value is used.' => 'Používa sa na prepísanie hodnoty názvu značky. Ak zostane prázdne, použije sa predvolená hodnota názvu.', 'Create meaningful content' => 'Vytvorte zmysluplný obsah', 'Because it is not just selling products but also creating a universe, build pages to tell stories and catch your visitors’ interest, to turn them into loyal customers.' => 'Pretože to nie je len predaj produktov, ale aj vytvorenie vesmíru, vytvorte si stránky, ktoré budú rozprávať príbehy a zaujmú návštevníkov tak, aby sa z nich stali verný zákazníci.', 'Add new page category' => 'Pridať novú stránku kategórie', 'Add new page' => 'Pridať novú stránku', 'This won\'t regenerate email templates, it only sets the default email theme for future generation (when a language is installed for example).' => 'Nebudú sa obnovovať e-mailové šablóny, iba sa nastaví predvolená šablóna e-mailu pre budúcu generáciu (napríklad ak je jazyk nainštalovaný).', 'PrestaShop\'s email templates are stored in the "mails" folder, but they can be overridden by your current theme\'s own "mails" folder. Using this option enables to overwrite emails from your current theme.' => 'PrestaShop e-mailové šablóny sú uložené v priečinku "mails", ale môžu byť prepísané podľa aktuálneho priečinka "mails" vašej aktuálnej šablóny stránky. Pomocou tejto možnosti môžete prepísať e-maily z aktuálnej šablóny stránky.', 'By default, existing email template files are not modified to avoid deleting any modification you may have done. Enable this option to force the overwrite.' => 'V predvolenom nastavení sa existujúce súbory šablón e-mailov neupravujú, aby sa dali odstrániť všetky vykonané zmeny. Povoľte túto možnosť, ak chcete vynútiť prepísanie.', 'Will appear on email headers. If undefined, the header logo will be used.' => 'Objaví sa v hlavičkách e-mailov. Ak nie je definované, použije sa logo hlavičky.', 'Warning: if no invoice logo is available, the main logo will be used instead.' => 'Varovanie: ak nie je dostupné žiadne logo pre faktúry, bude použité namiesto neho hlavné logo.', 'Will appear on invoice headers.' => 'Objaví sa v hlavičkách faktúr.', 'Use our [1]favicon generator on PrestaShop Marketplace[/1] to boost your brand image!' => 'Použite náš [1]generátor favikonov na PrestaShop Marketplace[/1], aby ste zvýšili imidž vašej značky!', 'Will appear on your main page. Recommended size for the default theme: height %height% and width %width%.' => 'Zobrazí sa na hlavnej stránke. Odporúčaná veľkosť pre predvolenú šablónu: výška %height% a šírka %width%.', 'It is the small icon that appears in browser tabs, next to the title.' => 'Je to malá ikona, ktorá sa zobrazí na kartách prehliadača vedľa názvu.', 'Be careful! Please check your theme in an RTL language before generating the RTL stylesheet: your theme could be already adapted to RTL. Once you click on "Adapt to RTL", any RTL-specific file that you might have added to your theme might be deleted by the created stylesheet.' => 'Buďte opatrný! Pred vygenerovaním RTL štýlu skontrolujte svoju šablónu v RTL jazyku: vaša téma by mohla byť už prispôsobená RTL štýlu. Akonáhle kliknete na "Prispôsobiť RTL", každý súbor špecifický pre RTL, ktorý ste mohli pridať k vašej téme, môže byť prepísaný vytvoreným štýlom.', 'Browse your computer files and select the Zip file for your new theme.' => 'Prehľadávajte súbory vo Vašom počítači a vyberte zip súbor pre Vašu novú tému.', 'Indicate the complete URL to an online Zip file that contains your new theme. For instance, "http://example.com/files/theme.zip".' => 'Uveďte úplnú adresu na zip súbor, ktorý obsahuje Vašu novú šablónu. Napr. "http://example.com/files/theme.zip".', 'This selector lists the Zip files that you uploaded in the \'/themes\' folder.' => 'Tento výber zobrazuje nahraté zip súbory v zložke \'/themes\'.', 'You must select a shop from the above list if you wish to choose a theme.' => 'Ak si chcete vybrať tému, musíte vybrať obchod z vyššie uvedeného zoznamu.', 'You are editing this page for a specific shop or group. Click "Yes" to check all fields, "No" to uncheck all.' => 'Túto stránku upravujete pre špecifický obchod alebo skupinu. Kliknite na "Áno" pre zaškrtnutie všetkých polí, "Nie" pre odškrtnutie všetkých polí.', 'If you check a field, change its value, and save, the multistore behavior will not apply to this shop (or group), for this particular parameter.' => 'Ak pole zaškrtnete, zmeníte jeho hodnotu a uložíte, správanie tohto parametra pre viacnásobné obchody sa tohto obchodu (alebo skupiny obchodov) nebude týkať.', ), 'AdminStatsFeature' => array ( '%value%% of your Catalog' => '%value% z vášho katalógu', 'No customers' => 'Žiadny zákazníci', '%percentage%% Female Customers' => '%percentage%% zákazníkov ženského pohlavia', '%percentage%% Male Customers' => '%percentage%% zákazníkov mužského pohlavia', '%percentage%% Neutral Customers' => '%percentage%% zákazníkov neutrálneho pohlavia', '%value% years' => '%value% rokov', '%average% hours' => '%average% hodín', 'No orders' => 'Žiadne objednávky', '%d%% %s' => '%d%% %s', 'No category' => 'Žiadne kategórie', 'Stats' => 'Štatistiky', ), 'ModulesSearchbarAdmin' => array ( 'Search bar' => 'Blok vyhľadávania', 'Adds a quick search field to your website.' => 'Pridá blok s rýchlym vyhľadávacím poľom.', ), 'ModulesShoppingcartAdmin' => array ( 'Shopping cart' => 'Nákupný košík', 'Adds a block containing the customer\'s shopping cart.' => 'Pridá blok obsahujúci nákupný košík zákazníka.', 'Ajax: Invalid choice.' => 'Ajax : neplatná voľba.', 'Ajax cart' => 'Ajax košík', 'Activate Ajax mode for the cart (compatible with the default theme).' => 'Aktivovať Ajax mód pre košík (kompatibilné s predvolenou šablónou).', ), 'ModulesBannerShop' => array ( 'Choose a file' => 'Vybrať súbor', ), 'ModulesSekeywordsAdmin' => array ( 'Search engine keywords' => 'Kľúčové slová pre vyhľadávače', 'Displays which keywords have led visitors to your website.' => 'Zobrazí, ktoré kľúčové slová priviedli návštevníkov do Vášho internetového obchodu.', 'Identify external search engine keywords' => 'Identifikovať kľúčové slová externých vyhľadávačov', 'This is one of the most common ways of finding a website through a search engine.' => 'To je jeden z najbežnejších spôsobov, ako nájsť webové stránky prostredníctvom vyhľadávača.', 'Identifying the most popular keywords entered by your new visitors allows you to see the products you should put in front if you want to achieve better visibility in search engines.' => 'Identifikácia najpopulárnejší kľúčových slov zadaných novými návštevníkmi Vám umožní vidieť produkty, ktoré by ste mali dať na úvodnú stránku ak chcete dosiahnuť lepšiu viditeľnosť vo vyhľadávačoch.', 'How does it work?' => 'Ako to funguje?', 'When a visitor comes to your website, the web server notes the URL of the site he/she comes from. This module then parses the URL, and if it finds a reference to a known search engine, it finds the keywords in it.' => 'Keď návštevník príde na Vaše webové stránky, webový server zaznamená jeho URL adresu, z ktorej prišiel. Tento modul potom analyzuje URL adresu, a pokiaľ nájde informácie o známom vyhľadávači, nájde v nej kľúčové slová.', 'This module can recognize all the search engines listed in PrestaShop\'s Stats/Search Engine page -- and you can add more!' => 'Tento modul dokáže rozpoznať všetky vyhľadávače uvedé v PrestaShop Štatistiky > Vyhľadávače - a Vy môžete pridať ďalšie!', 'IMPORTANT NOTE: in September 2013, Google chose to encrypt its searches queries using SSL. This means all the referer-based tools in the World (including this one) cannot identify Google keywords anymore.' => 'Dôležitá poznámka: V septembri 2013 Google začal kódovať svoje vyhľadávacie otázky pomocou SSL. To znamená, že všetky nástroje na rozpoznanie odkazujúcej stránky na svete (vrátane tohoto) nemôžu rozpoznať kľúčové slová z Google.', '%d keyword matches your query.' => '%d kľúčové slovo nevyhovuje zadaným kritériám.', '%d keywords match your query.' => '%d kľúčové slovo vyhovuje zadaným kritériám.', 'Filter by keyword' => 'Filtorvať podľa kľúčového slova', 'And min occurrences' => 'a minimálny výskyt', 'Keywords' => 'Kľúčové slová', 'Occurrences' => 'Výskyt', 'No keywords' => 'Žiadne kľúčové slová', 'Top 10 keywords' => 'Prvých 10 kľúčových slov', 'Others' => 'Iné', ), 'ModulesLegalcomplianceAdmin' => array ( 'Legal Compliance' => 'Dodržiavanie právnych predpisov', 'This module helps merchants comply with applicable e-commerce laws.' => 'Tento modul pomáha obchodníkom dodržiavať platné zákony pre elektronické obchodovanie.', 'Could not install new hook' => 'Nie je možné nainštalovať nové umiestnenie', 'Legal notice' => 'Právne ustanovenia', 'Please add your legal information to this site.' => 'Prosím pridajte svoje právne informácie na túto stránku.', 'Terms of Service (ToS)' => 'Obchodné podmienky', 'Please add your Terms of Service (ToS) to this site.' => 'Doplňte svoje Obchodné podmienky (OP) na túto stránku.', 'Revocation terms' => 'Podmienky odstúpenia od zmluvy', 'Please add your Revocation terms to this site.' => 'Pridajte svoje Podmienky odstúpenia na túto stránku.', 'Privacy' => 'Ochrana osobných údajov', 'Please insert here your content about privacy. If you have activated Social Media modules, please provide a notice about third-party access to data.' => 'Prosím, sem zadajte svoj obsah týkajúci sa zásad ochrany osobných údajov. Ak ste aktivovali moduly sociálnych sietí, uveďte upozornenia o prístupe tretích strán k údajom.', 'Shipping and payment' => 'Doručenie a platba', 'Please add your Shipping and payment information to this site.' => 'Prosím pridajte informácie o dodaní a platbách na túto stránku.', 'Environmental notice' => 'Vyhláška o životnom prostredí', 'Please add your Environmental information to this site.' => 'Prosím pridajte enviromentálne informácie na túto stránku.', 'This module helps European merchants to comply with legal requirements. Learn how to configure the module and other shop parameters so that you\'re in compliance with the law.[1][2]PrestaShop 1.7 legal compliance documentation[/2]' => 'Tento modul uľahčuje európskym obchodníkom plnenie zákonných požiadaviek. Naučte sa nakonfigurovať tento modul a ostatné parametre obchodu tak, aby všetko bolo v súlade so zákonom.[1][2]PrestaShop 1.7 dokumentácia o dodržiavaní právnych predpisov[/2]', 'Failed to associate legal content with an email template.' => 'Nepodarilo sa pridružiť právny obsah k e-mailovej šablóne.', '\'Revocation Terms within ToS\' label cannot be activated unless you associate "%s" role with a Page.' => 'Označenie \'Podmienky odstúpenia v rámci Zmluvných podmienok\' nemôže byť aktivované, kým nepriradíte úlohu "%s" k danej stránke.', 'Shipping fees label cannot be activated unless you associate "%s" role with a Page.' => 'Označenie poplatkov za prepravu nemôže byť aktivované kým k danej stránke nepriradíte úlohu "%s".', 'Revocation form' => 'Formulár pre odstúpenie od zmluvy', 'Labels' => 'Popisky', 'Additional information about delivery time' => 'Ďalšie podrobnosti o dobe doručenia', 'If you specified a delivery time, this additional information is displayed in the footer of product pages with a link to the "Shipping & Payment" Page. Leave the field empty to disable.' => 'Ak ste uviedli dobu doručenia, zobrazia sa tieto ďalšie podrobnosti v zápätí stránok produktov ako odkaz na stránku "Doprava a platby". Ak chcete vypnúť, nechajte toto pole prázdne.', 'Indicate for which countries your delivery time applies.' => 'Uveďte krajiny, pre ktoré platí vaša doba doručenia.', ' \'Our previous price\' label' => ' Štítok \'Stará cena\'', 'When a product is on sale, displays a \'Our previous price\' label before the original price crossed out, next to the price on the product page.' => 'Keď je produkt vo výpredaji, zobrazí označenie \'Naša predchádzajúca cena\' pred preškrtnutou pôvodnou cenou vedľa ceny na stránke produktu.', 'Tax \'inc./excl.\' label' => 'Popisok \'s/bez\' DPH', 'Displays whether the tax is included on the product page (\'Tax incl./excl.\' label) and adds a short mention in the footer of other pages.' => 'Zobrazí, či je na stránke produktu zahrnutá DPH (označenie "s / bez DPH") a do záhlavia ostatných stránok pridá krátku zmienku.', 'Price per unit label' => 'Označenie jednotková cena', 'If available, displays the price per unit everywhere the product price is listed.' => 'Ak je k dispozícii, zobrazí jednotkovú cenu všade, kde je uvedená cena produktu.', '\'Shipping fees excl.\' label' => 'Označenie \'Bez poplatku za prepravu.\'', 'Displays a label next to the product price (\'Shipping excluded\') and adds a short mention in the footer of other pages.' => 'Zobrazí označenie vedľa ceny produktu ("bez poplatku za prepravu") a pridá krátku zmienku na zápätie ostatných stránok.', 'If enabled, make sure the Shipping terms are associated with a page below (Legal Content Management). The label will link to this content.' => 'Ak túto voľbu povolíte, uistite sa, či sú Podmienky prepravy pridružené k nižšie uvedenej stránke (Správa právneho obsahu). Označenie bude odkazovať na tento obsah.', 'Revocation Terms within ToS' => 'Podmienky stornovania v rámci Zmluvných podmienok', 'Includes content from the Revocation Terms page within the Terms of Services (ToS).' => 'Zahŕňa obsah zo stránky Podmienky odvolania, ktoré sa nachádzajú v Obchodných podmienkach (OP).', 'If enabled, make sure the Revocation Terms are associated with a page below (Legal Content Management).' => 'Ak túto voľbu povolíte, uistite se, či sú Podmínky odvolania pridružené k nižšie uvedenej stránke (Správa právneho obsahu).', 'Revocation for virtual products' => 'Stornovanie pre virtuálne produkty', 'Adds a mandatory checkbox when the cart contains a virtual product. Use it to ensure customers are aware that a virtual product cannot be returned.' => 'Pridá povinné zaškrtávacie políčko keď košík obsahuje virtuálny produkt. Toto slúži k tomu, aby si zákazníci boli vedomí toho, že virtuálny produkt sa nedá vrátiť.', 'Require customers to renounce their revocation right when purchasing virtual products (digital goods or services).' => 'Požiadajte zákazníkov, aby sa pri nákupe virtuálnych produktov (digitálneho tovaru alebo služieb) zriekli svojho práva na odstúpenie.', '\'From\' price label (when combinations)' => 'Označenie ceny \'Od\' (pri kombináciách)', 'Displays a \'From\' label before the price on products with combinations.' => 'Zobrazí označenie \'Od\' pred cenou produktu, ak produkt obsahuje kombinácie.', 'As prices can vary from a combination to another, this label indicates that the final price may be higher.' => 'Keďže ceny môžu byť rôzne pre rôzne kombinácie produktu, toto označenie indikuje, že výsledná cena môže byť vyššia.', 'Custom text in shopping cart page' => 'Voliteľný text na stránke nákupného košíka', 'This text will be displayed on the shopping cart page. Leave empty to disable.' => 'Tento text bude zobrazený na stránke nákupného košíka. Ak ho chcete vypnúť, nechajte tento priestor prázdny.', 'Please inform your customers about how the order is legally confirmed.' => 'Informujte svojich zákazníkov o spôsobe zákonného potvrdenia objednávky.', 'Features' => 'Vlastnosti', 'Enable \'Reordering\' feature' => 'Povoliť funkciu \'Znovu objednať\'', 'If enabled, the \'Reorder\' option allows customers to reorder in one click from their Order History page.' => 'Ak je táto možnosť povolená, voľba \'Znovu objednať\' dovoluje zákazníkom znovu objednať objednávku zo stránky História objednávok.', 'Make sure you comply with your local legislation before enabling: it can be considered as unsolicited goods.' => 'Pred povolením tejto možnosti sa uistite, že neporušujete lokálnu legislatívu: môže to byť považované za nevyžiadaný tovar.', 'Proportionate tax for shipping and wrapping' => 'Úmerná daň pre poštovné a balné', 'When enabled, tax for shipping and wrapping costs will be calculated proportionate to taxes applying to the products in the cart.' => 'Ak je táto možnosť povolená, daň pre poštovné a balné bude vypočítaná úmerne k dani za produkty v košíku.', 'If active, your carriers\' shipping fees must be tax included! Make sure it is the case in the Shipping section.' => 'Ak je aktívny, poplatky za prepravu musia byť uvedené vrátane DPH! Presvedčte sa, že ste to v časti Preprava urobili.', '-- Select associated page --' => '-- Vyberte pridruženú stránku --', 'Are you sure you want to uninstall this module?' => 'Ste si istý, že chcete odinštalovať tento modul?', 'Email content inclusion' => 'Zahrnutie obsahu v e-mailoch', 'This section allows you to include information from the "Legal Content Management" section above at the bottom of your shop\'s emails.' => 'Táto sekcia Vám dovoľuje pridať informácie zo sekcie "Právna správa obsahu" vyššie do pätičky e-mailov odoslaných z obchodu.', 'For each type of email, you can define which content you would like to include.' => 'Pre každý typ e-mailu môžete zadefinovať, ktorý obsah chcete vložiť.', 'Email templates' => 'Šablóny e-mailov', 'Legal content management' => 'Právna správa obsahu', 'Your country\'s legislation may require you to communicate some specific legal information to your customers.' => 'Legislatíva Vašej krajiny môže vyžadovať aby ste Vašim zákazníkom vysvetlili rôzne špecifické právne informácie.', 'The Legal Compliance module provides the means to indicate legally required informations to your customer, using static pages (some created on purpose by the module). It is your responsibility to fill in the corresponding pages with the required content.' => 'Modul Legal Compliance poskytuje vášmu zákazníkovi prostriedky k uvedeniu zákonom požadovaných údajov s využitím statických stránok (niektoré boli cielene vytvorené týmto modulom). Je vašou zodpovednosťou doplniť požadovaný obsah na príslušné stránky.', 'For each of the topics below, first indicate which of your Pages contains the required information:' => 'Pro každú z nižšie uvedených tém vyberte stránku, ktorá obsahuje požadované inform8cie:', 'Add new Page' => 'Pridať novú stránku', ), 'AdminCatalogHelp' => array ( 'Does not apply to the shipping costs' => 'Neplatí pre cenu prepravy', 'Optional: The cart rule will be available to everyone if you leave this field blank.' => 'Voliteľné: Ak necháte toto pole prázdne, pravidlo košíka bude dostupné pre každého.', 'The default period is one month.' => 'Predvolená doba je jeden mesiac.', 'You can choose a minimum amount for the cart either with or without the taxes and shipping.' => 'Môžte vybrať minimálnu sumu pre košík s DPH alebo bez DPH, a s alebo bez prepravných nákladov.', 'The cart rule will be applied to the first "X" customers only.' => 'Pravidlo košíka bude použité len pre prvých "X" zákazníkov.', 'A customer will only be able to use the cart rule "X" time(s).' => 'Zákazník bude môcť použiť pravidlo košíka iba "X" krát.', 'This restriction applies to the country of delivery.' => 'Toto obmedzenie platí pre krajinu doručenia.', 'This will be displayed in the cart summary, as well as on the invoice.' => 'Toto sa zobrazí na stránke zhrnutia košíka, ako aj na faktúre.', 'For your eyes only. This will never be displayed to the customer.' => 'Iba pre Vaše oči. Toto sa nikdy nezobrazí zákazníkovi.', 'This is the code users should enter to apply the voucher to a cart. Either create your own code or generate one by clicking on "Generate".' => 'Toto je kód, ktorý by zákazníci mali zadať pred použitím zľavového kupónu v košíku. Buď vytvorte vlastný kód, alebo si ho nechajte náhodne vytvoriť kliknutím na "Generovať".', 'Caution! If you leave this field blank, the rule will automatically be applied to benefiting customers.' => 'Upozornenie! Pokiaľ necháte toto pole prázdne, bude automaticky použité pravidlo pre zvýhodnenie zákazníkov.', 'If the voucher is not yet in the cart, it will be displayed in the cart summary.' => 'Pokiaľ zľavový kupón ešte nie je v nákupnom košíku, bude zobrazený na stránke zhrnutia košíka.', 'Only applicable if the voucher value is greater than the cart total.' => 'Použiteľné, iba ak je hodnota zľavového kupónu väčšia ako suma v košíku.', 'If you do not allow partial use, the voucher value will be lowered to the total order amount. If you allow partial use, however, a new voucher will be created with the remainder.' => 'Pokiaľ si neprajete čiastočné používanie, bude hodnota zľavového kupónu znížená na celkovú čiastku objednávky. Pokiaľ túto možnosť povolíte, bude zo zostatku vytvorený nový zľavový kupón.', 'Cart rules are applied by priority. A cart rule with a priority of "1" will be processed before a cart rule with a priority of "2".' => 'Pravidlá košíka sú použité podľa priority. Pravidlo košíka s prioritou "1" bude spracované pred pravidlom košíka s prioritou "2".', 'If you want a category to appear in the menu of your shop, go to [1]Modules > Modules & Services > Installed modules.[/1] Then, configure your menu module.' => 'Ak chcete, aby sa kategória zobrazovala v ponuke vášho obchodu, prejdite na [1]Moduly > Moduly & Služby > Nainštalované moduly.[/1] Potom nastavte modul menu.', 'Recommended dimensions (for the default theme): %1spx x %2spx' => 'Odporúčané rozmery (pre východziu tému): %1spx x %2spx', 'If you want a category to appear in the menu of your shop, go to [1]Modules > Modules Manager.[/1] Then, configure your menu module.' => 'Ak chcete, aby sa kategória zobrazovala v menu vášho obchodu, prejdite na [1]Moduly > Manažér modulov.[/1] Potom nastavte modul menu.', 'An empty category is a category that has no product directly associated to it. An empty category may however contain products through its subcategories.' => 'Prázdna kategória je kategória, ktorá nemá priradený priamo žiadny produkt. Avšak prázdna kategória môže obsahovať produkty v podkategóriách.', 'Your internal name for this attribute.' => 'Váš interný názov pre tento atribút.', 'The public name for this attribute, displayed to the customers.' => 'Verejný názov atribútu zobrazený pre zákazníkov.', 'The way the attribute\'s values will be presented to the customers in the product\'s page.' => 'Spôsob, akým sa zobrazia hodnoty atribútov zákazníkom na stránke produktu.', 'Choose the attribute group for this value.' => 'Vyberte skupinu atribútov pre túto hodnotu.', 'Choose a color with the color picker, or enter an HTML color (e.g. "lightblue", "#CC6600").' => 'Vyberte farbu s kvapkátkom alebo vložte HTML farbu (napr. "lightblue", "#CC6600").', 'Upload an image file containing the color texture from your computer.' => 'Nahrať obrázok obsahujúci farbu textúry z Vášho počítača.', 'This will override the HTML color!' => 'Toto bude mať prednosť pred HTML farbou!', 'Save then add another value' => 'Uložiť a potom pridať ďalšiu hodnotu', 'To add "tags," click in the field, write something, and then press "Enter."' => 'Pre pridanie "štítkov" kliknite do pola, napíšte niečo a potom stlačte "Enter".', 'Allow customers to upload files using the contact page.' => 'Povoliť zákazníkom nahrať súbor cez stránku kontaktného formuláru.', 'Please fill out the message fields that appear by default when you answer a thread on the customer service page.' => 'Prosím vyplňte polia správy, ktorá sa objaví ako predvolená, keď budete odpovedať na vlákno na stránke zákazníckej podpory.', 'URL for your IMAP server (ie.: mail.server.com).' => 'URL adresa vášho IMAP servera (napr. mail.server.com)', 'Port to use to connect to your IMAP server.' => 'Port, ktorý sa použije na pripojenie do IMAP serveru.', 'User to use to connect to your IMAP server.' => 'Používateľ, ktorý sa použije na pripojenie do IMAP serveru.', 'Password to use to connect your IMAP server.' => 'Heslo, ktoré sa použije na pripojenie do Vášho IMAP serveru.', 'Delete messages after synchronization. If you do not enable this option, the synchronization will take more time.' => 'Zmazať správy po synchronizácii. Ak nepovolíte túto možnosť, synchronizácia zaberie viac času.', 'Create new threads for unrecognized emails.' => 'Vytvoriť nové vlákna pre nerozoznané e-maily.', 'Use POP3 instead of IMAP.' => 'Použite protokol POP3 miesto IMAP.', 'Do not use RSH or SSH to establish a preauthenticated IMAP sessions.' => 'Nepoužívajte RSH alebo SSH na vytvorenie pred-overených IMAP relácií.', 'Use the Secure Socket Layer (TLS/SSL) to encrypt the session.' => 'Použiť Secure Socket Layer (TLS/SSL) na zašifrovanie sedenia.', 'Validate certificates from the TLS/SSL server.' => 'Skontrolovať certifikáty TLS/SSL servera.', 'Do not validate certificates from the TLS/SSL server. This is only needed if a server uses self-signed certificates.' => 'Neoverovať certifikáty z TLS/SSL servera. Toto je potrebné iba ak server používa self-signed certifikáty.', 'Force use of start-TLS to encrypt the session, and reject connection to servers that do not support it.' => 'Vynútiť použitie start-TLS na zašifrovanie sedenia a odmietnutie spojenia so servermi, ktoré to nepodporujú.', 'Do not use start-TLS to encrypt the session, even with servers that support it.' => 'Nepoužívať start-TLS na zašifrovanie relácie hoci aj so servermi, ktoré to podporujú.', 'Add new feature value' => 'Pridať novú hodnotu vlastnosti', 'Save and add another value' => 'Uložiť a pridať ďalšiu hodnotu', 'Back to the list' => 'Späť na zoznam', 'Add new feature values' => 'Pridať novú hodnotu vlastnosti', 'To add "tags," click inside the field, write something, and then press "Enter."' => 'Pre pridanie "štítkov" kliknite do pola, napíšte niečo a potom stlačte "Enter".', 'Company name for this brand' => 'Názov spoločnosti pre túto značku', 'Company name for this supplier' => 'Názov firmy pre tohto dodávateľa', 'Will appear in the list of suppliers.' => 'Objaví sa v zozname dodávateľov.', 'Phone number for this supplier' => 'Telefónne číslo pre tohto dodávateľa', 'Mobile phone number for this supplier.' => 'Mobilné číslo pre tohto dodávateľa.', 'Upload a supplier logo from your computer.' => 'Nahrať logo dodávateľa z Vášho počítača.', 'To add "tags" click in the field, write something and then press "Enter".' => 'Pre pridanie "štítkov" kliknite do poľa, napíšte niečo a potom stlačte "Enter".', 'Create a new product: CTRL+P' => 'Vytvoriť nový produkt: CTR+P', 'To have a different title from the category name, enter it here.' => 'Ak chcete mať iný názov než je názov kategórie, zadajte ho sem.', 'To have a different description than your category summary in search results page, write it here.' => 'Ak chcete mať vo vyhľadávači iný popis, než je súhrn vašej kategórie, napíšte ho sem.', 'Search for a product' => 'Hľadať produkt', 'Enter your product name' => 'Zadajte názov vášho produktu', 'The summary is a short sentence describing your product.<br />It will appears at the top of your shop\'s product page, in product lists, and in search engines\' results page (so it\'s important for SEO). To give more details about your product, use the "Description" tab.' => 'Prehľad je krátka veta, opisujúca váš produkt.<br />Zobrazuje sa v hornej časti stránky produktu vo vašom obchode, v zoznamoch produktov a vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávačoch (je teda dôležitý pre SEO). Ak chcete poskytnúť viac informácií o svojom produkte, použite k tomu záložku "Opis".', 'Search and add a related product' => 'Vyhľadať a pridať súvisiaci produkt', 'Use a comma to create separate tags. E.g.: dress, cotton, party dresses.' => 'Použite čiarku na oddelenie štítkov. Napr.: šaty, bavlna, párty kostýmy.', 'Per kilo, per litre' => 'Za kilogram, za liter', 'Combine several attributes, e.g.: "Size: all", "Color: red".' => 'Skombinujte niekoľko atribútov, napr.:: "Veľkosť: všetky", "Farba: červená".', 'Leave empty to disable' => 'Ak chcete zakázať, nechajte prázdne', 'To have a different title from the product name, enter it here.' => 'Ak chcete použiť iný názov než názov produktu, zadajte ho sem.', 'Public title for the product\'s page, and for search engines. Leave blank to use the product name. The number of remaining characters is displayed to the left of the field.' => 'Verejný názov pre stránku produktu a pre vyhľadávače. Ponechajte prázdne, ak chcete použiť názov produktu. Počet zostávajúcich znakov je zobrazený na ľavej strane poľa.', 'To have a different description than your product summary in search results pages, write it here.' => 'Ak na stránkach výsledkov vyhľadávania chcete mať opis, který sa líši od prehľadu produktu, napište ho sem.', 'This description will appear in search engines. You need a single sentence, shorter than 160 characters (including spaces)' => 'Tento popis sa objaví vo vyhľadávacích nástrojoch. Potrebujete jednu vetu, kratšiu ako 160 znakov (vrátane medzier)', 'To which product the page should redirect?' => 'Na ktorý produkt má stránka presmerovať?', 'To which category the page should redirect?' => 'Na ktorú kategóriu má stránka presmerovať?', 'If no category is selected the Main Category is used' => 'Ak nie je vybraná žiadna kategória, použije sa Hlavná kategória', 'Only letters and the minus (-) character are allowed.' => 'Povolené sú len písmená bez diakritiky a znak mínus (-).', 'Search name' => 'Vyhľadať názov', 'Search ref.' => 'Hľadať ref.', 'Search category' => 'Vyhľadať kategóriu', 'Permanently delete this product.' => 'Natrvalo odstrániť tento produkt.', 'See how your product sheet will look online: ALT+SHIFT+V' => 'Zobraziť, ako bude vyzerať váš zoznam produktov online: ALT+SHIFT+V', 'Enable or disable the product on your shop: ALT+SHIFT+O' => 'Povoliť alebo nepovoliť produkt vo vašom obchode: ALT+SHIFT+O', 'Save the product and stay on the current page: ALT+SHIFT+S' => 'Uložiť produkt a zostať na súčasnej stránke: ALT+SHIFT+S', 'Save and duplicate this product, then go to the new product: ALT+SHIFT+D' => 'Uložiť a vytvoriť kópiu tohto produktu, potom prejsť na nový produkt: ALT+SHIFT+D', 'Save and go back to the catalog: ALT+SHIFT+Q' => 'Uložiť a vrátiť sa do katalógu: ALT+SHIFT+Q', 'Save and create a new product: ALT+SHIFT+P' => 'Uložiť a vytvoriť nový produkt: ALT+SHIFT+P', 'Is the product a pack (a combination of at least two existing products), a virtual product (downloadable file, service, etc.), or simply a standard, physical product?' => 'Je produkt balíček (kombinácia aspoň dvoch existujúcich produktov), virtuálny produkt (súbor na stiahnutie, služba atď) alebo proste štandardný, fyzický produkt?', 'Where should the product be available on your site? The main category is where the product appears by default: this is the category which is seen in the product page\'s URL. Disabled categories are written in italics.' => 'Kde by mal byť produkt k dispozícii na vašej stránke? Na základe predvolených nastavení sa produkt zobrazuje v hlavnej kategórii: toto je kategória, ktorú vidno v URL stránke produktu. Zakázané kategórie sú písané kurzívou.', 'Search categories' => 'Hľadať kategórie', 'If you want to quickly create a new category, you can do it here. Don’t forget to then go to the Categories page to fill in the needed details (description, image, etc.). A new category will not automatically appear in your shop\'s menu, please read the Help about it.' => 'Ak chcete rýchlo vytvoriť novú kategóriu, môžete to urobiť tu. Nezabudnite potom prejsť na stránku Kategórie a vyplniť potrebné údaje (popis, obrázok atď.). Nová kategória sa automaticky nezobrazí v ponuke vášho obchodu, prečítajte si prosím odkaz Pomoc.', 'Does this combination have a different price? Is it cheaper or more expensive than the default retail price?' => 'Je pri tejto kombinácii uvedená iná cena? Je nižšia alebo vyššia než predvolená maloobchodná cena?', 'Combinations are the different variations of a product, with attributes like its size, weight or color taking different values. To create a combination, you need to create your product attributes first. Go to Catalog > Attributes & Features for this!' => 'Kombinácie predstavujú rôzne varianty produktu s atribútmi ako jeho veľkosť, váha alebo farba, dosahujúcimi rôzne hodnoty. Ak chcete vytvoriť kombináciu, musíte najskôr vytvoriť atribúty pre svoj produkt. K tomu je potrebné prejsť k umiestneniu Katalóg > Attribúty a vlastnosti!', 'To add combinations, you first need to create proper attributes and values in [1]Attributes & Features[/1]. <br> When done, you may enter the wanted attributes (like "size" or "color") and their respective values ("XS", "red", "all", etc.) in the field below; or simply select them from the right column. Then click on "Generate": it will automatically create all the combinations for you!' => 'Ak chcete pridať kombinácie, musíte najprv vytvoriť správne atribúty a hodnoty v časti [1] Atribúty a vlastnosti [/1]. <br> Po dokončení môžete v nižšie uvedenom poli zadávať požadované atribúty (ako veľkosť alebo farbu) a ich príslušné hodnoty ("XS", "červená", "všetko" atď.). Alebo ich jednoducho vyberte z pravého stĺpca. Potom kliknite na "Generovať" a kombinácie sa pre vás vytvoria automaticky!', 'This is the human-readable URL, as generated from the product\'s name. You can change it if you want.' => 'Toto je URL adresa, ktorá je ľahko čitateľná pre ľudí a je vytvorená z názvu produktu. Pokiaľ chcete, môžete ju zmeniť.', 'When your product is disabled, choose to which page you’d like to redirect the customers visiting its page by typing the product or category name.' => 'Zvoľte, na ktorú stránku chcete presmerovať zákazníkov, ktorý navštívia stránku produktu, keď je váš produkt zakázaný zadaním názvu produktu alebo kategórie.', 'No redirection (404) = Do not redirect anywhere and display a 404 "Not Found" page.' => 'Žiadne presmerovanie (404) = Nepresmerovať nikam a zobraziť stránku 404 "Nebolo nájdené".', 'Permanent redirection (301) = Permanently display another product or category instead.' => 'Trvalé presmerovanie (301) = Trvalo zobraziť iný produkt alebo kategóriu namiesto tohto.', 'Temporary redirection (302) = Temporarily display another product or category instead.' => 'Dočasné presmerovanie (302) = Dočasne zobraziť iný produkt alebo kategóriu namiesto tohto.', 'Display delivery time for a product is advised for merchants selling in Europe to comply with the local laws.' => 'Zobrazenie dodacej lehoty pre produkt sa odporúča pre obchodníkov predávajúcich v Európe, aby dodržiavali miestne zákony.', 'edit' => 'upraviť', 'If a carrier has a tax, it will be added to the shipping fees. Does not apply to free shipping.' => 'Ak má dopravca nastavenú DPH, bude k nákladom za dopravu pripočítaná. Neplatí pre dopravu zdarma.', 'This interface allows you to specify the suppliers of the current product and its combinations, if any.' => 'Toto rozhranie umožňuje určiť dodávateľa aktuálneho produktu a jeho prípadných kombinácii.', 'You can specify supplier references according to previously associated suppliers.' => 'Kódy dodávateľov môžete špecifikovať podľa dodávateľov, pridružených v minulosti.', 'When using the advanced stock management tool (see Shop Parameters > Products settings), the values you define (price, references) will be used in supply orders.' => 'Pri použití pokročilého riadenia zásob (pozrite Parametre obchdou > Nastavenia produktov), budú hodnoty ktoré tu vyplníte (ceny, kódy) použité v dodávateľských objednávkach.', 'You can specify product reference(s) for each associated supplier. Click "Save" after changing selected suppliers to display the associated product references.' => 'Pre jednotlivých pridružených dodávateľov môžete špecifikovať kód(y) produktu. Ak chcete po zmene vybraných dodávateľov zobraziť kódy pridružených produktov, kliknite na "Uložiť".', 'This interface allows you to specify the warehouse in which the product is stocked.' => 'Toto rozhranie Vám umožňuje určiť, v ktorých skladoch je tento produkt dostupný.', 'It is also possible to specify the location within the warehouse for each product or combination.' => 'Je možné špecifikovať aj umiestnenie jednotlivých produktov alebo kombinácií v sklade.', 'Number of days this file can be accessed by customers. Set to zero for unlimited access.' => 'Počet dní, počas ktorých je súbor prístupný zákazníkom. Nastavte 0 pre neobmedzené.', 'Upload a file from your computer (%maxUploadSize% max.)' => 'Nahrajte súbor z vášho počítača (%maxUploadSize% max.)', 'The full filename with its extension (e.g. Book.pdf)' => 'Celý názov súboru s príponou (napr. kniha.pdf)', 'Number of downloads allowed per customer. Set to 0 for unlimited downloads.' => 'Počet povolených stiahnutí na zákazníka. Nastavte 0 pre neobmedzené sťahovanie.', 'If set, the file will not be downloadable after this date. Leave blank if you do not wish to attach an expiration date.' => 'Ak je nastavené, súbor nebude možné po tomto dátume stiahnuť. Nechajte prázdne, ak nechcete zadať dátum platnosti.', 'The minimum quantity required to buy this product (set to 1 to disable this feature). E.g.: if set to 3, customers will be able to purchase the product only if they take at least 3 in quantity.' => 'Minimálne množstvo požadované k zakúpeniu tohto produktu (pre vypnutie tejto funkcie nastavte na 1). Napríklad: pri nastavení na 3 si zákazníci budú môcť kúpiť tento tovar len v tom prípade, keď si z neho kúpia minimálne 3 kusy.', 'The email will be sent to all the users who have the right to run the stock page. To modify the permissions, go to [1]Advanced Parameters > Team[/1]' => 'E-mail bude odoslaný všetkým používateľom, ktorí majú právo na spustenie stránky so skladom. Ak chcete zmeniť povolenia, prejdite na položku [1]Rozšírené parametre > Tím[/1]', 'Combinations are the different variations of a product, with attributes like its size, weight or color taking different values. Does your product require combinations?' => 'Kombinácie predstavujú rôzne varianty produktu s atribútmi ako jeho veľkosť, váha alebo farba, dosahujúcimi rôzne hodnoty. Vyžaduje váš produkt kombinácie?', 'Advanced settings in [1][2]Combinations[/1]' => 'Pokročilé nastavenia v [1][2]Kombináciách[/1]', 'Your reference code for this product. Allowed special characters: .-_#.' => 'Váš referenčný kód pre tento produkt. Povolené špeciálne znaky: .-_#.', 'How many products should be available for sale?' => 'Koľko produktov bude k dispozícii na predaj?', 'Advanced settings in [1][2]Quantities[/1]' => 'Pokročilé nastavenia v [1][2]Množstvá[/1]', 'This is the retail price at which you intend to sell this product to your customers. The tax included price will change according to the tax rule you select.' => 'Toto je maloobchodná cena, za ktorú plánujete predávať tento produkt svojím zákazníkom. Cena vrátane DPH sa bude meniť podľa daňových pravidiel, ktoré vyberiete.', 'Advanced settings in [1][2]Pricing[/1]' => 'Pokročilé nastavenia v [1][2]Cenách[/1]', 'Tags are meant to help your customers find your products via the search bar.' => 'Tagy uľahčujú zákazníkom vyhľadávanie produktov pomocou vyhľadávacieho poľa.', 'Choose terms and keywords that your customers will use to search for this product and make sure you are consistent with the tags you may have already used.' => 'Vyberte výrazy a kľúčové slová, ktoré budú vaši zákazníci používať k vyhľadávaniu tohto produktu a zaistite, aby boli konzistentné s tagmi, ktoré už boli použité.', 'You can manage tag aliases in the [1]Search section[/1]. If you add new tags, you have to rebuild the index.' => 'Aliasy štítkov môžete spravovať v sekcii [1] Vyhľadávanie [/1]. Ak pridáte nové štítky, musíte index znovu vytvoriť.', 'Not all shops sell new products. This option enables you to indicate the condition of the product. It can be required on some marketplaces.' => 'Nie všetky obchody predávajú nové produkty. Táto možnosť vám umožňuje uviesť stav daného produktu, Niektoré trhy to môžu vyžadovať.', 'ISBN is used internationally to identify books and their various editions.' => 'ISBN je medzinárodné číslo, ktoré sa používa na identifikáciu kníh a ich rôznych edícií.', 'This type of product code is widely used in the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, New Zealand and in other countries.' => 'Tento typ produktového kódu je široko používaný v USA, Kanade, Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande a iných krajinách.', 'This type of product code is specific to Europe and Japan, but is widely used internationally. It is a superset of the UPC code: all products marked with an EAN will be accepted in North America.' => 'Tento typ produktového kódu je špecifický pre Európu a Japonsko, ale používa sa po celom svete. Je nadmnožinou UPC kódu: všetky produkty s EAN kódom budú akceptované v Severnej Amerike.', 'This is the price at which you intend to sell this product to your customers. The tax included price will change according to the tax rule you select.' => 'Toto je cena, za ktorú plánujete predávať tento produkt svojím zákazníkom. Cena vrátane DPH sa bude meniť podľa daňových pravidiel, ktoré vyberiete.', 'Some products can be purchased by unit (per bottle, per pound, etc.), and this is the price for one unit. For instance, if you’re selling fabrics, it would be the price per meter.' => 'Niektoré produkty sa kupujú po jednotkách (za fľašu, za kilogram, atď.), a toto je cena za jednotku. Napríklad, ak predávate tkaniny, pôjde o cenu za meter.', 'The cost price is the price you paid for the product. Do not include the tax. It should be lower than the retail price: the difference between the two will be your margin.' => 'Veľkoobchodná cena je cena, ktorú ste zaplatili za daný produkt, Nepridávajte DPH. Mala by byť nižšia než maloobchodná cena: rozdiel medzi týmito dvoma položkami bude vaša marža.', 'You can set specific prices for customers belonging to different groups, different countries, etc.' => 'Pre zákazníkov z rozličných skupín, krajín, atď môžete nastaviť špecifické ceny.', 'Sometimes one customer can fit into multiple price rules. Priorities allow you to define which rules apply first.' => 'Niekedy sa môžu na zákazníka vzťahovať viaceré cenové pravidlá. Hierarchiu uplatnenia pravidiel určíte na základe priorít.', 'Invalid token' => 'Neplatný token', '[1]Invalid token[/1]: direct access to this link may lead to a potential security breach.' => '[1]Neplatný token[/1]: priamy prístup na tento odkaz môže viesť k možnému porušeniu bezpečnosti.', 'Do you want to display this page?' => 'Chcete zobraziť túto stránku?', 'Yes, I understand the risks' => 'Áno, rozumiem rizikám', 'Take me out of there!' => 'Odísť odtiaľto!', 'Click on "Displayed" to index the category on your shop.' => 'Kliknite na "Zobrazený", aby sa kategória v obchode indexovala.', 'This is the main image for your category, displayed in the category page. The category description will overlap this image and appear in its top-left corner.' => 'Hlavný obrázok pre vašu kategóriu, zobrazený na stránke kategórii. Popis kategórie bude prekrývať tento obrázok a objaví sa v jeho ľavom hornom rohu.', 'Displays a small image in the parent category\'s page, if the theme allows it.' => 'Zobrazí malý obrázok na stránke nadradenej kategórie, pokiaľ to šablóna dovoľuje.', 'The category thumbnail appears in the menu as a small image representing the category, if the theme allows it.' => 'Zobrazí náhľad kategórie v menu predstavujúci obrázok kategórie, pokiaľ to umožňuje šablóna.', 'Only letters, numbers, underscore (_) and the minus (-) character are allowed.' => 'Povolené sú písmená, číslice a znaky podtržník (_) a mínus (-).', 'You now have three default customer groups.' => 'Musíte mať 3 predvolené skupiny zákazníkov.', 'Mark all of the customer groups which you would like to have access to this category.' => 'Označte všetky skupiny zákazníkov, ktorí majú mať prístup do tejto kategórie.', 'If you want a category to appear in the menu of your shop, go to [1]Modules > Module Manager[/1]. Then, configure your menu module.' => 'Ak chcete, aby sa kategória zobrazovala v menu vášho obchodu, prejdite na [1] Moduly > Manažér modulov [/1]. Potom nakonfigurujte modul menu.', 'Upload a brand logo from your computer.' => 'Nahrať logo značky z počítača.', 'To add "tags", click inside the field, write something, and then press "Enter".' => 'Ak chcete pridať "štítky", kliknite do poľa, napíšte niečo a stlačte kláves "Enter".', ), 'ModulesStatsbestcustomersAdmin' => array ( 'Empty recordset returned' => 'Vrátený prázdny záznam', 'Valid orders' => 'Dokončené objednávky', 'Money spent' => 'Minuté peniaze', 'Best customers' => 'Najlepší zákazníci', 'Adds a list of the best customers to the Stats dashboard.' => 'Pridá zoznam najlepších zákazníkov do štatistík.', 'Develop clients\' loyalty' => 'Získajte dôveru Vašich zákazníkov', 'Keeping a client can be more profitable than gaining a new one. That is one of the many reasons it is necessary to cultivate customer loyalty.' => 'Udržanie klientov je mnohom výhodnejšie, než získanie nových. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo je potrebné si pestovať lojalitu u zákazníkov.', 'Word of mouth is also a means for getting new, satisfied clients. A dissatisfied customer can hurt your e-reputation and obstruct future sales goals.' => 'Slovné podanie je tiež prostriedkom na získavanie nových, spokojných klientov. Nespokojný zákazník môže poškodiť Vašu e-povesť a zabráni budúcim predajným cieľov.', 'In order to achieve this goal, you can organize:' => 'Ak chcete dosiahnuť tento cieľ, organizujte:', 'Punctual operations: commercial rewards (personalized special offers, product or service offered), non commercial rewards (priority handling of an order or a product), pecuniary rewards (bonds, discount coupons, payback).' => 'Zákazníkom ponúknite komerčné odmeny (zľavy na produkty alebo služby), nekomerčné odmeny (prioritné vybavenie objednávok alebo odoslanie produktov) alebo tiež peňažné benefity ako sú dlhopisy, zľavové kupóny alebo poukážky do Vášho obchodu.', 'Sustainable operations: loyalty points or cards, which not only justify communication between merchant and client, but also offer advantages to clients (private offers, discounts).' => 'Ponúknite zákazníkom tiež osobné zľavy alebo zľavové kupóny, ktoré budú ospravedlňovať Vašu komunikáciu so zákazníkom, ale tiež ponúkajú výhody pre klientov (súkromné ponuky, zľavy).', 'These operations encourage clients to buy products and visit your online store more regularly.' => 'Tieto operácie majú podporiť klienta k tomu, aby častejšie nakupoval a navštevoval Vaše stránky.', ), 'ModulesCategorytreeAdmin' => array ( 'Category tree links' => 'Odkaz na strom kategórie', 'Adds a block featuring product categories.' => 'Pridá blok, ktorý obsahuje menu s kategóriami produktov.', 'Category root' => 'Koreňová kategória', 'Select which category is displayed in the block. The current category is the one the visitor is currently browsing.' => 'Vyberte, ktorá kategória bude v bloku zobrazená. Súčasná kategória je tá, ktorou návštevník práve prechádza.', 'Home category' => 'Hlavná kategória', 'Current category' => 'Aktuálna kategória', 'Parent category' => 'Nadradená kategória', 'Current category, unless it has no subcategories, in which case the parent category of the current category is used' => 'Aktuálna kategória, pokiaľ nemá podkategórie a v prípade, že nadradená kategória aktuálnej kategórie je používaná', 'Maximum depth' => 'Maximálna hĺbka', 'Set the maximum depth of category sublevels displayed in this block (0 = infinite).' => 'Nastavte maximálnu hĺbku podkategórií zobrazených v tomto bloku (0 = nekonečno).', ), 'AdminDesignFeature' => array ( 'Move images' => 'Presunúť obrázky', 'Regenerate thumbnails' => 'Znovu vygenerovať náhľady obrázkov', 'Select an image' => 'Zvoliť obrázok', 'Select a format' => 'Zvoliť formát', 'Erase previous images' => 'Vymazať predchádzajúce obrázky', 'Transplant a module' => 'Premiestniť modul', 'Transplant to' => 'Pripnúť k', 'Exceptions' => 'Výnimky', 'Available hooks' => 'Dostupné pozície', 'Already registered hooks' => 'Už použité pozície', 'All modules' => 'Všetky moduly', 'Search for a hook' => 'Vyhľadať umiestnenie', 'Display non-positionable hooks' => 'Zobraziť umiestnenia bez možnosti zmeny', 'Unhook' => 'Zrušiť umiestnenie', 'Unhook the selection' => 'Zrušiť umiestnenie vybraných', '1 module selected' => '1 modul vybraný', 'modules selected' => 'modulov vybraných', 'Full width' => 'Plná šírka', 'Three columns' => 'Tri stĺpce', 'Two columns, small left column' => 'Dva stĺpce, jeden malý vľavo', 'Two columns, small right column' => 'Dva stĺpce, jeden malý vpravo', 'No side columns, ideal for distraction-free pages such as product pages.' => 'Žiadne bočné stĺpce, ideálne pre stránky bez rozptýlenia, napríklad stránky s produktami.', 'One large central column and 2 side columns.' => 'Jeden veľký centrálny stĺpec a dva postranné stĺpce.', 'Two columns with a small left column.' => 'Dva stĺpce s malým ľavým stĺpcom.', 'Two columns with a small right column.' => 'Dva stĺpce s malým pravým stĺpcom.', 'Add new category' => 'Pridať novú kategóriu', 'Edit category: %name%' => 'Upraviť kategóriu: %name%', 'Add new page' => 'Pridať novú stránku', 'Edit page: %meta_title%' => 'Upraviť stránku: %meta_title%', 'Category: %category%' => 'Kategória: %category%', 'Page Category' => 'Kategória stránky', 'Pages in this category' => 'Stránky v tejto kategórii', 'Images generation options' => 'Nastavenia generovania obrázkov', 'Image format' => 'Formát obrázkov', 'Use JPEG.' => 'Použiť JPEG', 'Use PNG only if the base image is in PNG format.' => 'Použiť PNG, ak je pôvodný obrázok v PNG formáte', 'Use PNG for all images.' => 'Použiť PNG na všetky obrázky', 'JPEG compression' => 'JPEG kompresia', 'PNG compression' => 'PNG kompresia', 'Generate images based on one side of the source image' => 'Generovať obrázky založené na jednej strane zdrojového obrázka', 'Automatic (longest side)' => 'Automaticky (najdlhšia strana)', 'Maximum file size of product customization pictures' => 'Maximálna veľkosť obrázkov k prispôsobenému produktu', 'bytes' => 'bajtov', 'Product picture width' => 'Šírka obrázku produktu', 'pixels' => 'pixelov', 'Product picture height' => 'Výška obrázka produktu', 'Generate high resolution images' => 'Generovať obrázky vo vysokom rozlíšení', 'Use the legacy image filesystem' => 'Použiť starý súborový systém obrázkov', 'Image type' => 'Typ obrázka', 'Name for the image type' => 'Názov pre typ obrázka', 'Add new image type' => 'Pridať nový typ obrázka', '___________ CUSTOM ___________' => '_________PRISPÔSOBENÉ_________', '____________ CORE ____________' => '____________ JADRO____________', 'Admin modules controller' => 'Správca modulov pre administráciu', 'Front modules controller' => 'Správca modulov pre verejnú časť obchodu', 'Pages' => 'Stránky', 'Import theme' => 'Importovať šablónu', 'Your current theme' => 'Vaša súčasná šablóna', 'Invoice & Email Logos' => 'Logo faktúr a e-mailov', 'Favicons' => 'Favikony', 'Select a theme for the "%name%" shop' => 'Vyberte šablónu pre obchod "%name%"', 'Theme appearance' => 'Vzhľad šablóny', 'Pages in category "%name%"' => 'Stránky v kategórii "%name%"', 'Preview Theme %s' => 'Ukážka šablóny %s', 'Test email %template%' => 'Testovací e-mail %template%', 'CMS Category' => 'CMS kategória', 'Parent category' => 'Nadradená kategória', 'Only letters and the hyphen (-) character are allowed.' => 'Povolené sú len písmená bez diakritiky a znak mínus (-).', 'Page content' => 'Obsah stránky', 'Indexation by search engines' => 'Indexácia webovými vyhľadávačmi', 'Page category' => 'Stránka kategórie', 'Select your default email theme' => 'Vyberte vašu predvolenú e-mailovú šablónu', 'Generate emails' => 'Generovať e-maily', 'Select your email theme' => 'Vyberte vašu e-mailovú šablónu', 'Select the theme you want to overwrite' => 'Vyberte šablónu, ktorú chcete prepísať', 'Overwrite templates' => 'Prepísané šablóny', 'List %theme% layouts' => 'Zoznam rozloženia %theme%', 'Raw HTML' => 'Čisté HTML', 'Text' => 'Text', 'Email themes' => 'E-mailové šablóny', 'Designed by %s' => 'Dizajn od %s', 'Delete this theme?' => 'Vymazať túto šablónu?', 'Configure your page layouts' => 'Nastavte rozloženie svojej stránky', 'Each page can use a different layout, choose it among the layouts bundled in your theme.' => 'Každá stránka môže využívať iné rozloženie, vyberte ich z rozložení v balíku vášho motívu.', 'Choose layouts' => 'Zvoľte rozloženie', 'Reset to defaults' => 'Obnoviť predvolené', 'Header logo' => 'Logo hlavičky', 'Mail logo' => 'Logo e-mailov', 'Invoice logo' => 'Logo faktúry', 'Favicon' => 'Favicon', 'Adaptation to Right-to-Left languages' => 'Prispôsobenie pre jazyk sprava-doľava', 'Theme to adapt' => 'Prispôsobenie šablóny', 'Generate RTL stylesheet' => 'Vygenerovať RTL štýl', 'Use this theme?' => 'Použiť túto šablónu?', 'Import from your computer' => 'Importovať z Vášho počítača', 'Zip file' => 'Zip súbor', 'Import from the web' => 'Importovať z webu', 'Archive URL' => 'URL odkaz na archív', 'Import from FTP' => 'Importovať z FTP', 'Select the archive' => 'Vybrať archív', 'Add new theme' => 'Pridať novú šablónu', 'Export current theme' => 'Exportovať aktuálnu šablónu', 'Visit the theme catalog' => 'Navštíviť katalóg šablón', 'Theme' => 'Šablóna', 'My current theme' => 'Moja aktuálna šablóna', 'Use this theme' => 'Použiť túto šablónu', 'Explore more than a thousand themes' => 'Preskúmajte viac ako tisíc šablón', 'My theme for %name% shop' => 'Moja šablóna pre obchod %name%', ), 'ModulesStatssearchAdmin' => array ( 'Shop search' => 'Vyhľadávanie v obchode', 'Adds a tab to the Stats dashboard, showing which keywords have been searched by your store\'s visitors.' => 'Do štatistík pridá kartu, ktorá bude zobrazovať aké kľúčové slová boli použité návštevníkmi Vášho obchodu.', 'Keywords' => 'Kľúčové slová', 'Occurrences' => 'Výskyt', 'Results' => 'Výsledky', 'CSV Export' => 'CSV export', 'Cannot find any keywords that have been searched for more than once.' => 'Nie je možné nájsť kľúčové slová, ktoré boli použité viac ako jeden krát.', 'Top 10 keywords' => 'Prvých 10 kľúčových slov', 'Others' => 'Iné', ), 'AdminDashboardHelp' => array ( 'This mode displays sample data so you can try your dashboard without real numbers.' => 'Tento režim zobrazí ukážkové údaje vďaka tomu môžete vyskúšať ovládací panel bez reálnych čísiel.', 'Choose a fixed fee for each order placed in %currency% with %module%.' => 'Vyberte fixný poplatok za každú podanú objednávku v mene %currency% s modulom %module%.', 'Choose a variable fee for each order placed in %currency% with %module%. It will be applied on the total paid with taxes.' => 'Vyberte variabilný poplatok za každú objednávku podanú v mene %currency% s modulom %module%. Bude použitý na celkovú cenu vrátane daní.', 'Choose a fixed fee for each order placed with a foreign currency with %module%.' => 'Vyberte pevný poplatok za každú objednávku podanú v zahraničnej mene s modulom %module%.', 'Choose a variable fee for each order placed with a foreign currency with %module%. It will be applied on the total paid with taxes.' => 'Vyberte variabilný poplatok za každú objednávku podanú v zahraničnej mene s modulom %module%.. Bude použitý na celkovú cenu vrátane daní.', 'For the carrier named %s, indicate the domestic delivery costs in percentage of the price charged to customers.' => 'Pre prepravcu s názvom %s nastavte lokálne náklady na prepravu ako percento z ceny, ktorú zaplatí zákazník.', 'For the carrier named %s, indicate the overseas delivery costs in percentage of the price charged to customers.' => 'Pre prepravcu s názvom %s nastavte zahraničné/zaoceánske náklady na prepravu ako percento z ceny, ktorú zaplatí zákazník.', 'Method: Indicate the percentage of your carrier margin. For example, if you charge $10 of shipping fees to your customer for each shipment, but you really pay $4 to this carrier, then you should indicate "40" in the percentage field.' => 'Spôsob: Určite si maržu prepravcu v percentách. Napríklad ak si účtujete 10€ prepravného za každú zásielku, ale naozaj platíte dopravcovi 4€, potom by ste mali nastaviť hodnotu \\"40\\" v poli percenta.', 'You should calculate this percentage as follows: ((total sales revenue) - (cost of goods sold)) / (total sales revenue) * 100. This value is only used to calculate the Dashboard approximate gross margin, if you do not specify the wholesale price for each product.' => 'Toto percento by ste mali vypočítať ako: ((obrat-(cena predaných tovarov) / obrat *100). Táto hodnota sa použije iba na vypočítanie odhadovanej hrubej marže v Prehľadovom paneli, ak neurčíte veľkoobchodnú cenu pre každý produkt.', 'You should calculate this value by making the sum of all of your additional costs per order.' => 'Túto hodnotu by ste mali vypočítať ako súčet všetkých ďalších nákladov na jednu objednávku.', ), 'ModulesSearchbarShop' => array ( 'Search' => 'Vyhľadávanie', ), 'ModulesCustomtextAdmin' => array ( 'Custom text blocks' => 'Voliteľné textové bloky', 'Integrates custom text blocks anywhere in your store front' => 'Integruje voliteľné bloky textu kamkoľvek do hlavnej časti vášho obchodu', 'CMS block' => 'CMS blok', 'Text block' => 'Textový blok', ), 'ModulesNewsletterAdmin' => array ( 'Newsletter' => 'Zasielanie noviniek', 'Generates a .CSV file for mass mailings' => 'Prebieha generovanie súboru .csv pre hromadné zasielanie', 'All countries' => 'Všetky krajiny', 'Customers\' country' => 'Krajina pôvodu zákazníka', 'Filter customers\' country.' => 'Filtrovať krajinu zákazníkov.', 'Newsletter subscribers' => 'Odoberatelia noviniek', 'Filter newsletter subscribers.' => 'Filter odoberateľov noviniek.', 'All customers' => 'Všetci zákazníci', 'Subscribers' => 'Odoberatelia', 'Non-subscribers' => 'Neprihlásení k odberu', 'Opt-in subscribers' => 'Prihlásení odberatelia reklám', 'Filter opt-in subscribers.' => 'Filtrovať prihlásených odberateľov reklám.', 'No customers found with these filters!' => 'Nenašiel sa žiadný zákazník s požadovanými kritériami!', 'The .CSV file has been successfully exported: %d customers found.' => 'Súbor .CSV bol úspešne exportovaný. (Nájdení zákazníci: %d).', 'Download the file' => 'Stiahnúť súbor', 'WARNING: When opening this .csv file with Excel, choose UTF-8 encoding to avoid strange characters.' => 'Varovanie: Ak otvárate tento .csv súbor v programe Excel, zmeňte kódovanie na UTF-8, inak sa Vám môžu zobrazovať divné znaky.', 'Error: Write access limited' => 'Chyba: Obmedzené práva k zápisu', 'Error: cannot write' => 'Chyba: zápis nie je možný', 'All Subscribers' => 'Všetci odoberatelia', 'Subscribers with account' => 'Odberatelia s účtom', 'Subscribers without account' => 'Odberatelia bez účtu', 'Export customers' => 'Export zákazníkov', 'Export .CSV file' => 'Exportovať súbor .CSV', ), 'ModulesViewedproductShop' => array ( 'Viewed products' => 'Zobrazené produkty', ), 'ModulesFeederAdmin' => array ( 'RSS products feed' => 'RSS zdroj produktov', 'Generate a RSS feed for your latest products.' => 'Generovať RSS kanál pre Vaše najnovšie produkty.', ), 'ModulesStatsvisitsAdmin' => array ( 'Visits and Visitors' => 'Návštevy a návštevníci', 'Adds statistics about your visits and visitors to the Stats dashboard.' => 'Pridá štatistiky o Vašich návštevách a návštevníkoch do prehľadu štatistík.', 'Determine the interest of a visit' => 'Určiť záujem návštev', 'The visitors\' evolution graph strongly resembles the visits\' graph, but provides additional information:' => 'Graf vývoja návštevníkov sa podobá grafu návštev, ale poskytuje ďalšie informácie:', 'If this is the case, congratulations, your website is well planned and pleasing. Glad to see that you\'ve been paying attention.' => 'Ak je to Váš prípad, gratulujeme, Vaše webové stránky sú dobre pripravené a obľúbené.', 'Otherwise, the conclusion is not so simple. The problem can be aesthetic or ergonomic. It is also possible that many visitors have mistakenly visited your URL without possessing a particular interest in your shop. This strange and ever-confusing phenomenon is most likely cause by search engines. If this is the case, you should consider revising your SEO structure.' => 'Inak záver nie je taký jednoduchý. Problém môže byť estetický alebo ergonomický, alebo ponuka nie je dostatočná. Je tiež možné, že títo návštevníci k Vám prišli omylom bez osobitného záujmu o Váš obchod, tento jav sa často stáva u vyhľadávačov.', 'This information is mostly qualitative. It is up to you to determine the interest of a disjointed visit.' => 'Táto informácia je prevažne kvalitatívna: musíte určť záujem nezávislých návštev.', 'A visit corresponds to an internet user coming to your shop, and until the end of their session, only one visit is counted.' => 'Jedna návšteva korešponduje s jedným užívateľom prichádzajúcim do obchodu. Do konca jeho session sa ráta jedna návšteva.', 'A visitor is an unknown person who has not registered or logged into your store. A visitor can also be considered a person who has visited your shop multiple times.' => 'Návštevník je neznáma osoba, ktorá nebola zaregistrovaná alebo prihlásená, a prezerá si Váš obchod. Návštevník môže prísť a navštíviť Váš obchod mnohokrát.rn', 'Total visits:' => 'Celkový počet návštev:', 'Total visitors:' => 'Celkový počet návštevníkov:', 'CSV Export' => 'CSV export', 'Number of visits and unique visitors' => 'Počet unikátnych návštev a unikátnych návštevníkov', ), 'AdminInternationalNotification' => array ( 'Are you sure you want to restore the default address format for this country?' => 'Naozaj chcete pre túto krajinu obnoviť predvolený formát adresy?', 'A language pack is available for this ISO.' => 'Jazykový balíček pre tento ISO kód je dostupný.', 'The Prestashop version compatible with this language and your system is:' => 'Kompatibilná verzia PrestaShopu pre tento jazyk a váš systém je:', 'After creating the language, you can import the content of the language pack, which you can download under "International -- Translations."' => 'Po vytvorení jazyka môžete importovať obsah jazykového balíka, ktorý si môžete stiahnuť pod položkou "Medzinárodné - Preklady".', 'No language pack is available on prestashop.com for this ISO code' => 'Pre tento ISO kód na stránke prestashop.com nie je dostupný žiadny jazykový balíček.', 'This language pack is NOT complete and cannot be used in the front or back office because some files are missing.' => 'Tento jazykový balík nie je kompletný a nemôže byť použitý pre obchod alebo administráciu, pretože niektoré súbory chýbajú.', '%s at least, or you will have to edit the translation files manually.' => '%s minimálne, alebo budete musieť upraviť súbory prekladov ručne.', 'Apache mod_security is activated on your server. This could result in some Bad Request errors' => 'Je na serveri aktivovaný Apache mod_security. To by mohlo mať za následok niektoré chyby', 'Warning! Your hosting provider is using the Suhosin patch for PHP, which limits the maximum number of fields allowed in a form:' => 'Varovanie, Váš poskytovateľ hostingu používa záplatu suhosin pre PHP, ktorá limituje maximálny počet polí, ktoré možno odoslať alebo vyžiadať vo formulári:', '%limit% for suhosin.post.max_vars.' => '%limit% pre suhosin.post.max_vars.', '%limit% for suhosin.request.max_vars.' => '%limit% pre suhosin.request.max_vars.', 'Please ask your hosting provider to increase the Suhosin limit to' => 'Prosím požiadajte svojho poskytovateľa hostingu, aby zvýšil limit na', 'Warning! Your PHP configuration limits the maximum number of fields allowed in a form:' => 'Varovanie! Vaša konfigurácia PHP obmedzuje maximálny počet polí povolených vo formulári:', 'for max_input_vars.' => 'pre max_input_vars.(maximálny počet vstupných premenných)', 'Please ask your hosting provider to increase this limit to' => 'Požiadajte vášho poskytovateľa hostingu o zvýšenie limitu na', '%s at least, or you will have to edit the translation files.' => '%s minimálne alebo budete musieť upravovať súbory prekladov.', 'This expression uses a special syntax:' => 'Tento výraz používa zvláštnu syntax:', 'Fatal error: IETF code %s is not correct' => 'Kritická chyba: IETF kód %s nie je správny', 'Sorry this language is not available' => 'Je nám ľúto, ale tento jazyk nie je k dispozícii', 'Server does not have permissions for writing.' => 'Server nemá oprávnenie pre zápis.', 'Language pack unavailable.' => 'Jazykový balík je nedostupný.', 'An error occurred while creating the language: %s' => 'Vyskytla sa chyba počas vytvárania jazyka: %s', 'Cannot load country: %d' => 'Nie je možné načítať krajinu: %d', 'Cannot enable the associated country: %s' => 'Priradenú krajinu nie je možné použiť: %s', 'Invalid Zone name.' => 'Neplatný názov zóny.', 'Invalid state properties.' => 'Neplatné nastavenia štátu (federácie)', 'Cannot update the associated country: %s' => 'Nedá sa aktualizovať priradenú krajinu: %s', 'An error occurred while adding the state.' => 'Vyskytla sa chyba počas pridávania štátu (federácie).', 'An error occurred while fetching the state.' => 'Vyskytla sa chyba pri načítaní štátu (provincie).', 'Invalid tax properties.' => 'Neplatné nastavenia dane', 'An error occurred while importing the tax: %s' => 'Vyskytla sa chyba počas importu dane: %s', 'This tax rule cannot be saved.' => 'Toto daňové pravidlo nemôže byť uložené.', 'Invalid currency properties.' => 'Neplatné nastavenia meny', 'An error occurred while importing the currency: %s' => 'Vyskytla sa chyba počas importu meny: %s', 'Localization pack corrupted: wrong unit type.' => 'Lokalizačný balík je poškodený: nesprávny typ jednotky.', 'An error occurred while setting the units.' => 'Vyskytla sa chyba počas nastavovania jednotiek.', 'An error occurred while installing the module: %s' => 'Vyskytla sa chyba počas inštalácie modulu: %s', 'An error occurred while uninstalling the module: %s' => 'Vyskytla sa chyba počas odinštalovania modulu: %s', 'An error has occurred, this module does not exist: %s' => 'Vyskytla sa chyba, tento modul neexistuje: %s', 'An error occurred during the configuration setup: %1$s' => 'Došlo k chybe pri nastavovaní konfigurácie: %1$s', 'An error occurred during the default group update' => 'Vyskytla sa chyba počas aktualizácie predvolenej skupiny', 'An error has occurred during the default group update' => 'Vyskytla sa chyba počas aktualizácie predvolenej skupiny', 'Invalid language ISO code (%s)' => 'Neplatný ISO kód jazyku (%s)', 'The translation was added successfully, but the language has not been created.' => 'Preklad bol úspešne pridaný, ale jazyk vytvorený nebol.', 'Cannot add configuration %1$s for %2$s language' => 'Nie je možné pridať konfiguráciu %1$s pre %2$s jazyk', 'Incorrect Tax Manager class [%s]' => 'Neplatná trieda Daňového Správcu [%s]', 'Tax Manager class not found [%s]' => 'Trieda daňového správcu sa nenašla [%s]', 'No tax' => 'Bez dane', 'This ISO code already exists.You cannot create two countries with the same ISO code.' => 'Tento ISO kód už existuje. Nemôžte vytvoriť dve krajiny s tým istým ISO kódom.', 'Invalid address layout %s' => 'Nesprávne usporiadanie adresy %s', 'The currency conversion rate cannot be equal to 0.' => 'Konverzný kurz nemôže byť rovný 0.', 'When you delete a language, all related translations in the database will be deleted. Are you sure you want to proceed?' => 'Ak odstránite jazyk, všetky súvisiace preklady uložené v databáze budú tiež odstránené. Ste si istý(á), že chcete odstrániť tento jazyk?', 'Flag and "No picture" image fields are required.' => 'Polia vlajka a obrázok "Bez obrázku" sú povinné.', 'An error occurred while resizing "No picture" image to your product directory.' => 'Vyskytla sa chyba počas kopírovania obrázku "Žiadny obrázok" do adresára produktu.', 'An error occurred while resizing "No picture" image to your category directory.' => 'Vyskytla sa chyba počas kopírovania obrázku "Žiadny obrázok" do adresára kategórie.', 'An error occurred while resizing "No picture" image to your brand directory.' => 'Vyskytla sa chyba počas zmeny veľkosti obrázka "Žiadny obrázok" do priečinku vašej značky.', 'An error occurred during image deletion process.' => 'Vyskytla sa chyba pri mazaní obrázku.', 'Iso code is not valid' => 'Kód ISO nie je platný', 'Technical Error: ps_version is not valid' => 'Technická chyba: ps_version nie je platné', 'Wrong ISO code, or the selected language pack is unavailable.' => 'Nesprávny ISO kód alebo nedostupný jazykový balík.', 'Technical Error: translation server unreachable.' => 'Technická chyba: server pre preklady nie je dostupný.', 'This ISO code already exists. You cannot create two states with the same ISO code.' => 'Tento ISO kód už existuje, nemôžte vytvoriť dva štáty/regióny s tým istým kódom ISO v tej istej krajine.', 'This state was used in at least one address. It cannot be removed.' => 'Tento štát bol použitý aspoň v jednej adrese, nemôže byť vymazaný', 'A tax rule already exists for this country/state with tax only behavior.' => 'Daňové pravidlo pre túto krajinu/štát už existuje v daňových pravidlách.', 'The Zip/postal code is invalid. It must be typed as follows: %format% for %country%.' => 'Poštové smerové číslo nie je platné. Musí byť zadané v tvare: %format% pre %country%.', 'An error has occurred: Cannot save the current tax rule.' => 'Vyskytla sa chyba: Nedá sa uložiť aktuálne daňové pravidlo', 'This tax is currently in use as a tax rule. Are you sure you\'d like to continue?' => 'Táto daň sa momentálne používa ako daňové pravidlo. Ste si istí, že chcete pokračovať?', 'This tax is currently in use as a tax rule. If you continue, this tax will be removed from the tax rule. Are you sure you\'d like to continue?' => 'Táto daň sa momentálne používa ako daňové pravidlo. Ak budete pokračovať, táto daň bude odstránená z daňového pravidla. Ste si istí, že chcete pokračovať?', 'An error occurred while copying data.' => 'Vyskytla sa chyba počas kopírovania údajov.', 'Impossible to create the directory "%folder%".' => 'Adresár "%folder%" nie je možné vytvoriť.', 'An error occurred while creating archive.' => 'Vyskytla sa chyba pri vytváraní archívu.', 'Please select a language and a theme.' => 'Prosím vyberte si jazyk a tému', 'Tab "%s" is not valid' => 'Záložka "%s" nie je platná', 'Validation failed for: %file%' => 'Overenie zlyhalo pre: %file%', 'Unidentified file found: %file%' => 'Nájdený neidentifikovaný súbor: %file%', 'The archive cannot be extracted.' => 'Archív sa nedá extrahovať.', 'ISO CODE invalid "%iso_code%" for the following file: "%file%"' => 'ISO kód "%iso_code%" je neplatný pre následujúci súbor: "%file%"', 'Cannot write to the theme\'s language file (%s). Please check writing permissions.' => 'Do jazykového súboru témy (%s) sa nedá zapisovať. Prosím skontrolujte práva na zápis.', 'Invalid theme "%theme%"' => 'Neplatná šablóna "%theme%"', 'Invalid iso code "%iso_code%"' => 'Neplatný ISO kód "%iso_code%"', 'This %type_content% file extension is not accepted.' => 'Táto %type_content% koncovka súboru nie je akceptovaná.', 'Invalid module name "%module%"' => 'Neplatný názov modulu "%module%"', 'Invalid mail name "%mail%"' => 'Neplatný názov e-mailu "%mail%"', 'Directory "%folder%" cannot be created' => 'Adresár "%folder%" nie je možné vytvoriť', 'Your email translations contain some invalid HTML and cannot be saved. Please check your content.' => 'Preklady vášho emailu obsahujú nejaké neplatné HTML a nedajú sa uložiť. Skontrolujte obsah, prosím.', 'Your HTML email templates cannot contain JavaScript code.' => 'HTML e-mailové šablóny nemôžu obsahovať JavaScript kód.', 'Empty string found, please edit: "%file%"' => 'Našiel sa prázdny reťazec, upravte prosím: "%file%"', 'There is an error in template, an empty string has been found. Please edit: "%file%"' => 'V šablóne sa vyskytla chyba, našiel sa prázdny reťazec. Upravte prosím: "%file%"', 'The module directory must be writable.' => 'Priečinok s modulmi musí byť zapisovateľný', 'A mail directory exists for the "%iso_code%" language, but not for the default language (%language%) in %folder%' => 'Zložka s e-mailami pre jazyk "%iso_code%" existuje, ale pre východzí jazyk (%language%) v %folder% nebola nájdená', 'missing translation(s)' => 'chýbajúci(e) preklad(y)', 'No Subject was found for %mail_name% in the database.' => 'V databázy sa nenašiel žiadny predmet pre %mail_name%.', 'There was a problem getting the mail files.' => 'Vyskytol sa problém pri získaní súborov e-mailov.', 'English language files must exist in %folder% folder' => 'Anglický jazykový súbor musí existovať v priečinku %folder%', 'Cannot write language file for email subjects. Path is: %folder%' => 'Nedá sa zapisovať do jazykového súboru pre predmety e-mailov, cesta k súboru: %folder%', 'Cannot write into the "%file%"' => 'Do "%file%" nie je možné zapisovať', 'Cannot create the folder "%folder%". Please check your directory writing permissions.' => 'Priečinok "%folder%" nie je možné vytvoriť. Skontrolujte prosím prístupové práva pre adresár.', 'You must select two languages in order to copy data from one to another.' => 'Musíte vybrať dva jazyky, aby ste mohli skopírovať údaje z jedného do druhého.', 'You must select two themes in order to copy data from one to another.' => 'Musíte vybrať dve témy, aby ste mohli skopírovať údaje z jednej do druhej.', 'There is nothing to copy (same language and theme).' => 'Nie je tu nič na kopírovanie (rovnaký jazyk a téma).', 'Theme(s) not found' => 'Šablóna(a) nebola nájdená', 'Impossible to copy "%source%" to "%dest%".' => '"%source%" nie je možné kopírovať do "%dest%".', 'Impossible to translate "%dest%".' => '"%dest%" nie je možné preložiť.', 'A part of the data has been copied but some of the language files could not be found.' => 'Časť údajov bola skopírovaná, ale niektoré súbory jazyka sa nepodarilo nájsť.', 'Fatal error: ISO code is not correct' => 'Kritická chyba: ISO kód nie je správny', 'Cannot load the localization pack.' => 'Nedá sa nahrať lokalizačný balíček (z prestashop.com ani z lokálneho adresára "localization")', 'Please select at least one item to import.' => 'Prosím vyberte aspoň jednu položku na import.', 'You cannot delete the default currency' => 'Nemôžete odstrániť predvolenú menu', 'You cannot disable the default currency' => 'Nemôžete deaktivovať predvolenú menu', 'This currency already exists.' => 'Táto mena už existuje.', '%currency% is the default currency for shop %shop_name%, and therefore cannot be removed from shop association' => '%currency% je predvolená mena pre obchod %shop_name%, a preto ju nie je možné odstrániť z asociácie shopu', '%currency% is the default currency for shop %shop_name%, and therefore cannot be disabled' => '%currency% je predvolená mena pre obchod %shop_name%, a preto ju nie je možné deaktivovať', 'You cannot delete the default language.' => 'Nemôžete odstrániť predvolený jazyk.', 'You cannot delete the language currently in use. Please select a different language.' => 'Nemôžete vymazať jazyk, ktorý práve používate. Prosím vyberte iný jazyk.', 'You cannot change the status of the default language.' => 'Nemôžete zmeniť stav predvoleného jazyka.', 'This ISO code is already linked to another language.' => 'ISO kód je už prepojený s iným jazykom.', 'An error occurred while copying "No Picture" image to your product folder.' => 'Vyskytla sa chyba pri kopírovaní obrázku \'bez vyobrazenia\' adresára produktov.', 'An error occurred while copying "No picture" image to your category folder.' => 'Vyskytla sa chyba počas kopírovania obrázku "Žiadny obrázok" pre zložku kategórie ', 'An error occurred while copying "No picture" image to your brand folder.' => 'Vyskytla sa chyba pri kopírovaní obrázku "Bez vyobrazenia" do priečinku vašej značky.', 'Localization pack imported successfully.' => 'Lokalizačný balík bol úspešne importovaný.', 'Importing a new language may fail without the OpenSSL module. Please enable "openssl.so" on your server configuration.' => 'Import nového jazyka môže zlyhať bez modulu OpenSSL. Povoľte modul "openssl.so" v konfigurácii servera.', 'The translations have been successfully added.' => 'Preklady boli úspešne pridané.', 'The translation was successfully copied.' => 'Preklad bol úspešne skopírovaný.', 'The geolocation database is unavailable.' => 'Geolockačná databáza nie je k dispozícii.', 'Country selection is invalid.' => 'Výber krajiny je neplatný', 'Invalid whitelist' => 'Neplatný zoznam prianí', 'Please install the %module_name% module before using this feature.' => 'Pred použitím tejto funkcie nainštalujte modul %module_name%.', 'When you delete a language, all related translations in the database will be deleted.' => 'Ak odstránite jazyk, všetky súvisiace preklady uložené v databáze budú tiež odstránené.', 'Your .htaccess file must be writable.' => 'Súbor .htaccess musí byť zapisovateľný.', 'Before changing the default currency, we strongly recommend that you enable maintenance mode. Indeed, any change on the default currency requires a manual adjustment of the price of each product and its combinations.' => 'Pred zmenou predvolenej meny dôrazne odporúčame povoliť režim údržby. Akákoľvek zmena vo východiskovej mene si vyžaduje manuálne nastavenie ceny každého produktu a jeho kombinácií.', 'Language files must be complete to allow copying of translations.' => 'Aby sa dali preklady kopírovať, jazykové súbory musia byť kompletné.', 'Translation successfully updated' => 'Preklad bol úspešne upravený', 'Failed to update translation' => 'Preklad sa nepodarilo aktualizovať', ), 'AdminShopparametersNotification' => array ( 'Caution: The discount applied to a category does not stack with the overall reduction but instead replaces it.' => 'Varovanie: zľava použitá na kategóriu sa nesčítava s celkovou zľavou ale namiesto toho ju nahrádza.', 'Only products that have this category as the default category will be affected.' => 'Ovplyvnené budú len tie produkty, ktoré majú túto kategóriu nastavenú ako predvolenú', 'The module \'%s\' must be activated and configurated in order to have all the statistics' => 'Aby boli dostupné všetky štatistiky, musí byť modul \'%s\' aktívny a nastavený', 'You cannot delete this shop (customer and/or order dependency)' => 'Nemôžete odstrániť tento obchod (závisí od zákazníka a/alebo objednávky)', 'Click here to set a URL for this shop.' => 'Kliknite sem, aby ste pre tento obchod nastavili URL adresu.', 'Width and height must be numeric values.' => 'Šírka a výška musia byť číselné hodnoty', 'The discount value is incorrect (must be a percentage).' => 'Neplatná hodnota zľavy (musí byť v percentách)', 'Wrong category ID.' => 'Nesprávne ID kategórie.', 'The discount value is incorrect.' => 'Neplatná hodnota zľavy', 'You cannot save group reductions.' => 'Nedá sa uložiť skupinové zľavy', 'An error occurred while updating this group.' => 'Vyskytla sa chyba počas aktualizácie skupiny.', 'Please install the "%modulename%" module in order to give your affiliates access to their own statistics.' => 'Prosím nainštalujte modul "%modulename%" aby ste svojím filiálkam umožnili prístup k vlastným štatistikám.', 'Percent of the sales.' => 'Percento z tržieb.', 'Aliases and results are both required.' => 'Aliasy a výsledok sú povinné.', 'Is not a valid result' => 'Výsledok nie je platný', 'Is not a valid alias' => 'Alias nie je platný', 'Creation successful' => 'Vytvorenie bolo úspešné', 'This is not a valid IP address:' => 'Zdá sa, že toto nie je IP adresa:', 'You cannot delete this shop (customer and/or order dependency).' => 'Tento obchod nie je možné zmazať (obsahuje objednávky alebo zákazníkov).', 'Please create some sub-categories for this root category.' => 'Vytvorte prosím pre túto koreňovú kategóriu nejaké podkategórie.', 'You need to select at least the root category.' => 'Musíte zvoliť aspoň koreňovú kategóriu.', 'Warning: You won\'t be able to change the group of this shop if this shop belongs to a group with one of these options activated: Share Customers, Share Quantities or Share Orders.' => 'Upozornenie: Skupinu tohto obchodu nebudete môcť zmeniť v prípade, že obchod patrí do skupiny, v ktorej je aktivovaná jedna z možností: zdieľať zákazníkov, zdieľať množstvá alebo zdieľať objednávky.', 'You can only move your shop to a shop group with all "share" options disabled -- or to a shop group with no customers/orders.' => 'Váš obchod môžete presunúť iba do skupiny obchodov, ktorá má všetky možnosti zdieľania vypnuté -- alebo do skupiny obchodov bez zákazníkov / objednávok.', 'For security reasons, you cannot delete default order statuses.' => 'Z bezpečnostných dôvodov nemôžete vymazať predvolené stavy objednávok.', 'An address located in a country containing states must have a state selected.' => 'Adresa sa nachádza v krajine, ktorá obsahuje štáty musia mať vybrané štátne.', 'Latitude and longitude are required.' => 'Zemepisná šírka a dĺžka sú povinné.', 'The specified state is not located in this country.' => 'Zadaný štát sa nenachádza v tejto krajine.', 'Before being able to use this tool, you need to:' => 'Predtým, než by ste mohli použiť tento nástroj, musíte:', 'Create a blank .htaccess in your root directory.' => 'Vytvoriť prázdny .htaccess súbor vo Vašom koreňovom adresári.', 'Give it write permissions (CHMOD 666 on Unix system).' => 'Nastaviť práva pre zápis (CHMOD 666 na Unix systéme).', 'You must define an SMTP server and an SMTP port. If you do not know it, use the PHP mail() function instead.' => 'Musíte zadať SMTP server a SMTP port. Ak ho neviete, požite namiesto toho funkciu PHP mail().', 'Assign a valid page if you want it to be read.' => 'Priraďte platnú stránku, ak chcete, aby sa dala čítať.', 'Your robots.txt file MUST be in your website\'s root directory and nowhere else (e.g. http://www.example.com/robots.txt).' => 'Váš súbor robots.txt MUSÍ byť v koreňovej zložke webu a nikde inde (napr. http://www.example.com/robots.txt).', 'Generate your "robots.txt" file by clicking on the following button (this will erase the old robots.txt file)' => 'Vygenerovať súbor "robots.txt" kliknutím na nasledovné tlačidlo (zmaže pôvodný súbor robots.txt)', '1) Create a blank robots.txt file in your root directory.' => '1) Vytvoriť prázdny súbor robots.txt v koreňovom adresári', 'Before you can use this tool, you need to:' => 'Predtým, než začnete používať tento nástroj, musíte:', '1) Create a blank .htaccess file in your root directory.' => '1) Vytvoriť prázdny .htaccess súbor vo Vašom koreňovom adresári', '2) Give it write permissions (CHMOD 666 on Unix system).' => '2) Nastaviť práva na zápis (CHMOD 666 na Unix systéme)', 'Here you can set the URL for your shop. If you migrate your shop to a new URL, remember to change the values below.' => 'Tu môžete nastaviť URL adresu Vášho obchodu. Ak migrujete obchod na novú adresu, nezabudnite zmeniť hodnoty uvedené nižšie.', 'The multistore option is enabled. If you want to change the URL of your shop, you must go to the "Multistore" page under the "Advanced Parameters" menu.' => 'Je povolený multiobchod. Ak chcete zmeniť URL Vášho obchodu, musíte ísť na stránku "Multiobchod" pod "Nastavenia".', 'This section enables you to change the default pattern of your links. In order to use this functionality, PrestaShop\'s "Friendly URL" option must be enabled, and Apache\'s URL rewriting module (mod_rewrite) must be activated on your web server.' => 'Táto sekcia Vám umožňuje zmeniť predvolený štýl odkazov. Aby ste mohli používať túto funkcionalitu, musí byť povolená "Priateľská URL" a mod_rewrite povolený.', 'There are several available keywords for each route listed below; note that keywords with * are required!' => 'Pre každú cestu existuje niekoľko kľúčových slov, tie ktoré sú označené * sú povinné!', 'To add a keyword in your URL, use the {keyword} syntax. If the keyword is not empty, you can add text before or after the keyword with syntax {prepend:keyword:append}. For example {-hey-:meta_title} will add "-hey-my-title" in the URL if the meta title is set.' => 'Aby ste pridali do URL kľúčové slovo, použite syntax {kľúčové_slovo}. Ak nie je kľúčové slovo prázdne, môžete pridať text pred alebo za kľúčové slovo so syntaxou {predpona:kľúčové_slovo:prípona}. Napríklad {-hey-:meta_title} pridá "-hey-my-title" do URL, ak je nastavený meta názov.', 'You can only display the page list in a shop context.' => 'Môžte zobraziť iba zoznam stránok v rámci obchodu.', ), 'AdminNavigationFooter' => array ( 'Load time: ' => 'Čas načítania: ', 'Contact' => 'Kontakt', 'User Club' => 'Klub užívateľov', 'Feature Requests' => 'Funkčné požiadavky', 'Forum' => 'Fórum', 'Addons' => 'PrestaShop Addons', 'Training' => 'Tréning', ), 'ModulesStatsliveAdmin' => array ( 'Visitors online' => 'Návštevníci online', 'Adds a list of customers and visitors who are currently online to the Stats dashboard.' => 'Pridá zoznam zákazníkov a návštevníkov, ktorí sú aktuálne online do štatistík.', 'You must activate the "Save page views for each customer" option in the "Data mining for statistics" (StatsData) module in order to see the pages that your visitors are currently viewing.' => 'Ak chcete vidieť návštevníkov online, musíte aktivovať "Ukladať zobrazenie stránok u každého zákazníka" v ponuke "Zber dát pre štatistiky" (StatsData).', 'Current online customers' => 'Zákazníkov online', 'Total:' => 'Spolu:', 'Current page' => 'Aktuálna stránka', 'View customer profile' => 'Zobraziť zákaznícky profil', 'There are no active customers online right now.' => 'Nie sú tu žiadny zákazníci online.', 'Current online visitors' => 'Online návštevníci', 'Guest ID' => 'ID hosťa', 'IP' => 'IP adresa', 'Last activity' => 'Posledná aktivita', 'Notice' => 'Poznámka', 'Maintenance IPs are excluded from the online visitors.' => 'Servisné IP adresy sú vylúčené z návštevníkov online.', 'Add or remove an IP address.' => 'Pridať alebo odobrať IP adresu.', ), 'ModulesBrandlistShop' => array ( 'All brands' => 'Všetky značky', 'Brands' => 'Značky', ), 'AdminGlobalError' => array ( 'The value of the PHP.ini setting "max_input_vars" must be increased to %value% in order to be able to submit the product form.' => 'Hodnota nastavenia PHP.ini "max_input_vars" musí byť zvýšená na hodnotu %value%, aby bolo možné odoslať formulár produktu.', ), 'ModulesRssfeedShop' => array ( 'No RSS feed added' => 'Žiadne RSS správy', ), 'ModulesBestsellersShop' => array ( 'Best Sellers' => 'Najpredávanejšie', 'All best sellers' => 'Všetky najpredávanejšie produkty', ), 'ModulesPscleanerAdmin' => array ( 'PrestaShop Cleaner' => 'PrestaShop čistič', 'Check and fix functional integrity constraints and remove default data' => 'Skontrolovať a opraviť obmedzenia funkčnej integrity a odstrániť predvolené dáta', 'Be really careful with this tool - There is no possible rollback!' => 'S týmto nástrojom buďte naozaj opatrný - Neexistuje možnosť kroku späť!', 'The following queries successfuly fixed broken data:' => 'Nasledovné dopyty úspešne opravili poškodené dáta:', '%d line(s)' => '%d riadok(-ov)', 'Nothing that need to be fixed' => 'Nie je potrebné nič opraviť', 'The following queries successfuly cleaned your database:' => 'Nasledovné dopyty úspešne prečistili vašu databázu:', 'Nothing that need to be cleaned' => 'Nie je potrebné nič vyčistiť', 'Catalog truncated' => 'Katalóg vyprázdnený', 'Orders and customers truncated' => 'Objednávky a zákazníci vyprázdnený', 'Please read the disclaimer and click "Yes" above' => 'Prečítajte si prosím zrieknutie sa zodpovednosti a kliknite na "Áno" nižšie', 'Are you sure that you want to delete all catalog data?' => 'Ste si istý, že chcete zmazať všetky údaje v katalógu?', 'Are you sure that you want to delete all sales data?' => 'Ste si istý, že chcete zmazať všetky údaje o predajoch?', 'Catalog' => 'Katalóg', 'I understand that all the catalog data will be removed without possible rollback: products, features, categories, tags, images, prices, attachments, scenes, stocks, attribute groups and values, manufacturers, suppliers...' => 'Rozumiem, že všetky údaje o produktoch budu zmazané bez možnosti obnovenia: produkty, vlastnosti, kategórie, štítky, obrázky, ceny, prílohy, scény, sklad, skupiny atribútov a vlastností, výrobcovia, dodávatelia...', 'Delete catalog' => 'Zmazať katalóg', 'Orders and customers' => 'Objednávky a zákazníci', 'I understand that all the orders and customers will be removed without possible rollback: customers, carts, orders, connections, guests, messages, stats...' => 'Rozumiem, že všetky objednávky a zákazníci budu zmazaní bez možnosti obnovenia: zákazníci, košíky, objednávky, prepojenia, návštevníci, správy, štatistiky...', 'Delete orders & customers' => 'Zmazať objednávky a zákazníkov', 'Functional integrity constraints' => 'Obmedzenia funkčnej integrity', 'Check & fix' => 'Skontrolovať a opraviť', 'Database cleaning' => 'Čistenie databázy', 'Clean & Optimize' => 'Vyčistiť a optimalizovať', ), 'ModulesSharebuttonsAdmin' => array ( 'Social media share buttons' => 'Tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sieťach', 'Displays social media sharing buttons (Twitter, Facebook, Google+ and Pinterest) on every product page.' => 'Zobrazí tlačidlá na zdieľanie na sociálnych sietiach (Twitter, Facebook, Google+ a Pinterest) na stránke každého produktu.', ), 'ModulesDashactivityAdmin' => array ( 'Dashboard Activity' => 'Prehľadový panel aktivity', '(from %s to %s)' => '(od %s do %s)', 'Active cart' => 'Aktívny košík', 'How long (in minutes) a cart is to be considered as active after the last recorded change (default: 30 min).' => 'Ako dlho (v minútach) je košík považovaný za aktívny po poslednej zaznamenanej zmene? (Predvolené: 30 minút)', 'Online visitor' => 'Online návštevník', 'How long (in minutes) a visitor is to be considered as online after their last action (default: 30 min).' => 'Ako dlho (v minútach) je návštevník považovaný za online od jeho poslednej akcie? (Predvolené: 30 min)', 'Abandoned cart (min)' => 'Opustený košík (min)', 'How long (in hours) after the last action a cart is to be considered as abandoned (default: 24 hrs).' => 'Ako dlho (v hodinách) je po poslednej akcii košík považovaný za opustený? (Predvolené: 24 hodín)', 'hrs' => 'hodín', 'Abandoned cart (max)' => 'Opustený košík (max)', 'How long (in hours) after the last action a cart is no longer to be considered as abandoned (default: 24 hrs).' => 'Ako dlho (v hodinách) po poslednej akcii nieje naďalej považovaný košík za opustený? (Predvolené: 24 hodín)', 'Activity overview' => 'Prehľad aktivity', 'Online Visitors' => 'Online návštevníci', 'in the last %d minutes' => 'za posledných %d minút', 'Active Shopping Carts' => 'Aktívne nákupné košíky', 'Currently Pending' => 'Čaká na spracovanie', 'Return/Exchanges' => 'Vrátenie / Výmena', 'Out of Stock Products' => 'Vypredané produkty', 'New Messages' => 'Nové správy', 'Product Reviews' => 'Recenzie produktu', 'Customers & Newsletters' => 'Zákazníci a odber noviniek', 'New Customers' => 'Noví zákazníci', 'New Subscriptions' => 'Nové odbery', 'Total Subscribers' => 'Celkom odberateľov', 'Traffic' => 'Návštevnosť', 'Link to your Google Analytics account' => 'Odkaz na Váš Google Analytics účet', 'Visits' => 'Návštevy', 'Unique Visitors' => 'Unikátni návštevníci', 'Traffic Sources' => 'Zdroje návštevnosti', ), 'AdminNavigationNotification' => array ( 'registered' => 'registrovaný', 'No new order for now :(' => 'Zatiaľ žiadna nová objednávka :(', 'No new customer for now :(' => 'Zatiaľ žiadny nový zákazník :(', 'No new message for now.' => 'Žiadna nová správa.', 'Your shop is in debug mode.' => 'Váš obchod je v režime ladenia.', 'All the PHP errors and messages are displayed. When you no longer need it, [1]turn off[/1] this mode.' => 'Zobrazujú sa všetky chyby a správy PHP. Keď ich už nebudete potrebovať, [1]vypnite[/1] tento režim.', 'Your shop is in maintenance.' => 'Váš obchod je v režime údržby.', 'Your visitors and customers cannot access your shop while in maintenance mode.%s To manage the maintenance settings, go to Shop Parameters > Maintenance tab.' => 'Vaši návštevníci a zákazníci nemajú prístup do vášho obchodu v režime údržby.%s Ak chcete spravovať nastavenia údržby, prejdite na kartu Parametre obchodu > Údržba.', 'Orders[1][/1]' => 'Objednávky[1][/1]', 'Customers[1][/1]' => 'Zákazníci[1][/1]', 'Messages[1][/1]' => 'Správy[1][/1]', 'from' => 'od', 'Did you check your conversion rate lately?' => 'Kontrolovali ste v poslednom čase výmenný kurz?', 'How about some seasonal discounts?' => 'Čo tak nejaké sezónne zľavy?', 'Have you checked your [1][2]abandoned carts[/2][/1]?[3]Your next order could be hiding there!' => 'Skontrolovali ste svoje [1][2]opustené košíky[/2][/1]?[3] Vaša ďalšia objednávka by sa tu mohla skrývať!', 'Have you sent any acquisition email lately?' => 'Poslali ste v poslednej dobe nejaký akvizičný e-mail?', 'Are you active on social media these days?' => 'Ste v týchto dňoch aktívny na spciálnych sietiach?', 'Have you considered selling on marketplaces?' => 'Uvažovali ste o predaji na trhoviskách?', 'That\'s more time for something else!' => 'Budete mať viac času na iné veci!', 'No news is good news, isn\'t it?' => 'Žiadne správy sú dobré správy, však?', 'Seems like all your customers are happy :)' => 'Zdá sa, že všetci vaši zákazníci sú spokojní :)', 'An error occurred while updating new window property.' => 'Pri aktualizácii novej vlastnosti okna došlo k chybe.', 'An error occurred while updating the new window property for this object.' => 'Pri aktualizácii novej vlastnosti okna pre tento objekt došlo k chybe.', ), 'ModulesBlockreassuranceShop' => array ( 'Security policy (edit with Customer reassurance module)' => 'Bezpečnostné pravidlá (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)', 'Delivery policy (edit with Customer reassurance module)' => 'Pravidlá doručovania (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)', 'Return policy (edit with Customer reassurance module)' => 'Pravidlá vrátenia tovaru (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)', ), 'ModulesImagesliderAdmin' => array ( 'Image slider' => 'Posuvník obrázka', 'Adds an image slider to your site.' => 'Pridá na vašu stránku posuvník obrázkov.', 'Invalid values' => 'Neplatné hodnoty', 'Invalid slide' => 'Neplatná roleta', 'Invalid slide state.' => 'Neplatný stav rolety.', 'Invalid slide position.' => 'Neplatná pozícia rolety.', 'Invalid slide ID' => 'Neplatné ID snímkov', 'The title is too long.' => 'Nadpis je príliš dlhý', 'The caption is too long.' => 'Titulok je príliš dlhý.', 'The URL is too long.' => 'Odkaz je príliš dlhý', 'The description is too long.' => 'Popis príliš dlhý', 'The URL format is not correct.' => 'Formát odkazu nie je správny', 'Invalid filename.' => 'Neplatný názov súboru.', 'The URL is not set.' => 'Odkaz nie je nastavený', 'The image is not set.' => 'Obrázok nie je nastavený', 'The configuration could not be updated.' => 'Nastavenia sa nedali aktualizovať', 'The slide could not be added.' => 'Roleta nemohla byť pridaná', 'The slide could not be updated.' => 'Roleta nemohla byť aktualizovaná', 'Slide information' => 'Informácie série snímkov', 'Target URL' => 'Cieľová URL adresa', 'Caption' => 'Titulok', 'Speed' => 'Rýchlosť', 'The duration of the transition between two slides.' => 'Trvanie prechodu medzi dvoma snímkami.', 'Pause on hover' => 'Pauza pri presunutí kurzora', 'Stop sliding when the mouse cursor is over the slideshow.' => 'Prestane sa posúvať keď je kurzor myši umiestnený na samovoľnom slede zobrazovaných obrázkov.', 'Loop forever' => 'Nekonečný cyklus', 'Loop or stop after the last slide.' => 'Cyklus alebo zastavenie po poslednej snímke.', 'Since multiple languages are activated on your shop, please mind to upload your image for each one of them' => 'Ak je vo Vašom obchode aktívnych viacero jazykov, nezabudnite prosím nahrať snímok pre každý z nich', 'You cannot manage slides items from a "All Shops" or a "Group Shop" context, select directly the shop you want to edit' => 'Nemôžete riadiť položky série snímkov z nastavení "Všetky Obchody" alebo "Skupina Obchodov", vyberte priamo obchod, ktorý chcete upraviť', 'You can only edit this slide from the shop(s) context: %s' => 'Túto sériu snímkov môžete upravovať iba z nastavení obchodu(ov): %s', 'You cannot add slides from a "All Shops" or a "Group Shop" context' => 'Nemôžete pridať sériu snímkov z nastavení "Všetky Obchody"', 'Unable to get slide shop association information (id_slide: %d)' => 'Nie je možné získať informácie o asociácii slide shop (id_slide:%d)', 'The modifications will be applied to shop: %s' => 'Tieto úpravy budú použité na tieto obchody: %s', 'The modifications will be applied to this group: %s' => 'Tieto úpravy budú použité na tieto skupiny: %s', 'The modifications will be applied to all shops and shop groups' => 'Úpravy budú vykonané pre všetky obchody a skupiny obchodov', 'This slide is shared with other shops! All shops associated to this slide will apply modifications made here' => 'Táto séria je zdieľaná pre viacero obchodov. Zmeny ktoré tu vykonáte sa prejavia vo všetkých obchodoch využívajúcich túto sériu snímkov', 'Slides list' => 'Zoznam snímkov', 'Shared slide' => 'Zdieľaná séria', ), 'ModulesStatscatalogAdmin' => array ( 'Catalog statistics' => 'Štatistiky katalógu', 'Adds a tab containing general statistics about your catalog to the Stats dashboard.' => 'Pridá záložku obsahujúcu hlavné štatistiky o vašom obchode do štatistík.', '(1 purchase / %d visits)' => '(1 nákup / %d návštev)', 'Choose a category' => 'Vyberte kategóriu', 'Products available:' => 'Dostupné produkty:', 'Average price (base price):' => 'Priemerná cena (základná cena)', 'Product pages viewed:' => 'Zobrazení produktových stránok:', 'Average number of page visits:' => 'Priemerný počet navštívených stránok:', 'Average number of purchases:' => 'Priemerný počet nákupov:', 'Images available:' => 'Dostupné obrázky:', 'Average number of images:' => 'Priemerný počet obrázkov:', 'Products never viewed:' => 'Nikdy nezobrazené produkty:', 'Products never purchased:' => 'Produkty, ktoré neboli nikdy kúpené:', 'Conversion rate*:' => 'Konverzný pomer*:', 'Defines the average conversion rate for the product page. It is possible to purchase a product without viewing the product page, so this rate can be greater than 1.' => 'Priemerný konverzný pomer pre túto stránku. Nakoľko je možné zakúpiť produkt aj bez zobrazenia stránky produktu, preto môže byť tento pomer vyšší ako 1.', 'Products never purchased' => 'Produkty, ktoré neboli nikdy kúpené', 'Edit / View' => 'Upraviť / Zobraziť', ), 'ModulesCrosssellingShop' => array ( 'Customers who bought this product also bought:' => 'Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:', ), 'messages' => array ( 'Tax Excluded' => 'Bez DPH', 'Tax Included' => 'S DPH', '%d product(s) successfully created.' => '%d produktov úspešne vytvorených.', 'Attributes generator' => 'Generátor atribútov', 'The Combinations Generator is a tool that allows you to easily create a series of combinations by selecting the related attributes. For example, if you\'re selling t-shirts in three different sizes and two different colors, the generator will create six combinations for you.' => 'Generátor kombinácii je nástroj, ktorý Vám umožní jednoducho vytvoriť sériu kombinácii výberom zodpovedajúcich atribútov. Napríklad ak predávate tričko v 3 rozdielnych veľkostiach a 2 rozdielnych farbách, generátor pre Vás vytvorí 6 kombinácií.', 'You\'re currently generating combinations for the following product:' => 'Práve generujete kombinácie pre nasledujúci produkt:', 'Step 1: On the left side, select the attributes you want to use (Hold down the "Ctrl" key on your keyboard and validate by clicking on "Add")' => 'Krok 1: Na ľavej strane vyberte atribúty. ktoré chcete použiť (podržte CTRL na klávesnici a potvrďte kliknutím na Pridať).', 'Impact on the product price' => 'Dopad na cenu produktu', 'Impact on the product weight' => 'Dopad na hmotnosť produktu', 'Select a default quantity, and reference, for each combination the generator will create for this product.' => 'Krok 2 (voliteľný): Vyberte predvolené množstvo a kód pre všetky kombinácie, ktoré generátor vytvorí pre tento produkt.', 'Default Quantity:' => 'Predvolené množstvo:', 'Default Reference:' => 'Predvolený kód:', 'Please click on "Generate these combinations".' => 'Kliknite prosím na "Vygenerovať tieto kombinácie".', 'Generate these combinations' => 'Vygenerovať tieto kombinácie', '[undefined]' => '[nedefinované]', 'If enabled, the voucher will not apply to products already on sale.' => 'Pri povolení zľavového kupónu ho nebude možné použiť na produkty, ktoré sú vo výpredaji.', 'Add a rule concerning' => 'Pridať pravidlo týkajúce sa', 'The product(s) are matching one of these:' => 'Produkt(y) zodpovedajú jednému z nasledujúcich:', 'Discount name' => 'Názov zľavy', 'Sync success' => 'Synchronizácia úspešná', 'Close' => 'Zavrieť', 'Customer since: %s' => 'Zákazník od: %s', 'Choose a template' => 'Vybrať šablónu', 'Send' => 'Odoslať', 'You can add a comment here.' => 'Sem môžete pridať komentár.', 'Customer ID:' => 'ID zákazníka:', 'Order #' => 'Objednávka č.', 'Product #' => 'Produkt č.', 'Subject:' => 'Predmet:', 'Valid orders:' => 'Platné objednávky:', '%firstname% %lastname% has not registered any addresses yet' => '%firstname% %lastname% zatiaľ nezaregistroval žiadne adresy', 'No result' => 'Žiadny výsledok', 'Real Time' => 'V reálnom čase', 'Discount:' => 'Zľava: ', 'Download' => 'Prevziať', 'Read more about the CSV format at:' => 'Prečítajte si viac o CSV formáte na:', 'or' => 'alebo', 'The locale must be installed' => 'Jazyk musí byť nainštalovaný', 'Multiple value separator' => 'Oddeľovač viacerých hodnôt', 'Please name your data matching configuration in order to save it.' => 'Na uloženie konfigurácie mapovania dát, zadajte prosím jej názov.', 'Match your data' => 'Priraďte svoje dáta', 'Please match each column of your source file to one of the destination columns.' => 'Priraďte každý stĺpec zo zdrojového súboru k jednému zo stĺpcov v cieľovom súbore.', 'Load a data matching configuration' => 'Načítať konfiguráciu mapovania údajov', 'Load' => 'Načítať', 'Save your data matching configuration' => 'Uložiť konfiguráciu mapovania údajov', 'Two columns cannot have the same type of values' => 'Dva stĺpce nemôžu mať rovnaký typ hodnôt', 'This column must be set:' => 'Tento stĺpec musi byť nastavený:', 'Rows to skip' => 'Riadky, ktoré treba preskočiť', 'Indicate how many of the first rows of your file should be skipped when importing the data. For instance set it to 1 if the first row of your file contains headers.' => 'Uveďte, koľko prvých riadkov vášho souboru by sa malo pri importovaní dát preskočiť. Napríklad nastavte hodnotu 1, ak prvý riadok vášho súboru obsahuje hlavičky.', 'Password' => 'Heslo', 'Your password has been successfully changed.' => 'Vaše heslo bolo úspešne zmenené.', 'Delete item #' => 'Vymazať položku č.', 'You might be interested in' => 'Mohlo by Vás zaujímať', 'Translate' => 'Preložiť', 'Update' => 'Aktualizovať', 'Generate RTL Stylesheets' => 'Vygenerovať RTL štýly', 'Manage hooks' => 'Spravovať umiestnenie', 'Uninstall' => 'Odinštalovať', 'See all modules' => 'Zobraziť všetky moduly', 'To add a new module, simply connect to your PrestaShop Addons account and all your purchases will be automatically imported.' => 'Pre pridanie novej šablóny alebo modulu sa jednoducho prihláste k svojmu účtu PrestaShop Addons. Všetky Vaše kúpené šablóny a moduly budú automaticky importované.', 'Can I add my own modules?' => 'Môžem si pridať svoje vlastné moduly?', 'Please note that for security reasons, you can only add modules that are being distributed on PrestaShop Addons, the official marketplace.' => 'Berte prosím na vedomie, že z bezpečnostných dôvodov môžete pridávať iba tie šablóny, ktoré sú distribuované prostredníctvom oficiálneho obchodu PrestaShop Addons.', 'Search on PrestaShop Marketplace:' => 'Hľadať v PrestaShop Marketplace:', 'Or' => 'alebo', 'Module' => 'Modul', 'Normal view' => 'Normálne zobrazenie', 'Favorites view' => 'Zobrazenie obľúbených', 'Tab' => 'Záložka', 'Categories' => 'Kategórie', 'Interest' => 'Záujmy', 'Favorite' => 'Obľúbené', 'Other Modules' => 'Ostatné moduly', 'Installed Modules' => 'Nainštalované moduly', 'Disabled Modules' => 'Vypnuté moduly', 'Filter by' => 'Filtrovať podľa', 'Installed & Not Installed' => 'Nainštalované a nenainštalované moduly', 'Modules Not Installed ' => 'Moduly nie sú nainštalované ', 'Enabled & Disabled' => 'Zapnuté a vypnuté moduly', 'Enabled Modules' => 'Zapnuté moduly', 'Authors' => 'Autori', 'All Modules' => 'Všetky moduly', 'Free Modules' => 'Moduly zadarmo', 'Partner Modules (Free)' => 'Partnerské moduly (zadarmo)', 'Must Have' => 'Musíte mať', 'Modules purchased on Addons' => 'Moduly zakúpené v PrestaShop Addons', 'All authors' => 'Všetci autori', 'All countries' => 'Všetky krajiny', 'Current country:' => 'Aktuálna krajina:', 'Would you like to delete the content related to this module ?' => 'Chceli by ste vymazať všetok obsah týkajúci sa tohto modulu?', 'Confirm reset' => 'Potvrdiť obnovenie', 'No - reset only the parameters' => 'Nie - obnoviť iba parametre', 'Yes - reset everything' => 'Áno - obnoviť všetko', 'Preferences saved' => 'Nastavenia boli uložené', 'Remove from Favorites' => 'Odstrániť z obľúbených', 'Mark as Favorite' => 'Pridať do obľúbených', 'Module %1s ' => 'Modul %1s ', 'Official, PrestaShop certified module. Free, secure and includes updates!' => 'Oficiálny, PrestaShop-om certifikovaný modul. Zadarmo, bezpečný a zahŕňa aktualizácie!', 'Update it!' => 'Aktualizovať!', 'Install the selection' => 'Inštalovať vybrané', 'Uninstall the selection' => 'Odinštalovať vybrané', 'by' => 'podľa', 'You bought this module on PrestaShop Addons. Thank You.' => 'Tento modul ste si kúpili na PrestaShop Addons. Ďakujeme.', 'Bought' => 'Kúpené', 'This module is available on PrestaShop Addons' => 'Tento modul je dostupný na PrestaShop Addons', 'Popular' => 'Populárne', 'Official' => 'Oficiálne', 'Need update' => 'Dostupná aktualizácia', 'Free' => 'Zdarma!', 'Read more' => 'Čítať viac', 'Install' => 'Inštalovať', 'If you want to be able to fully use the AdminModules panel and have free modules available, you should enable the following configuration on your server:' => 'Ak chcete naplno využívať panel AdminModules a mať zdarma k dispozícii moduly, mali by ste na svojom serveri povoliť nasledujúce nastavenia:', 'Enable PHP\'s allow_url_fopen setting' => 'Povoliť PHP\'s allow_url_fopen nastavenia', 'Enable PHP\'s OpenSSL extension' => 'Povoliť rozšírenie PHP\'s OpenSSL', 'Connect your shop to PrestaShop\'s marketplace in order to automatically import all your Addons purchases.' => 'Pripojte svoj obchod k trhovisku PrestaShop, aby ste mohli automaticky importovať všetky vaše nakúpené doplnky.', 'Don\'t have an account?' => 'Nemáte účet?', 'Discover the Power of PrestaShop Addons! Explore the PrestaShop Official Marketplace and find over 3 500 innovative modules and themes that optimize conversion rates, increase traffic, build customer loyalty and maximize your productivity' => 'Objavte silu PrestaShop Addons! Prehliadajte cez 3500 inovatívnych modulov a šablón, ktoré optimalizujú konverzie, zvyšujú beh obchodu, budujú vernosť zákazníkov a maximalizujú vašu produktivitu.', 'Connect to PrestaShop Addons' => 'Spojiť s PrestaShop Addons účtom', 'I forgot my password' => 'Zabudnuté heslo', 'Create an Account' => 'Vytvoriť účet', 'Sign in' => 'Prihlásiť sa', 'What Should I Do?' => 'Čo by som mal spraviť?', 'Proceed with the installation' => 'Pokračovať s inštaláciou', 'Do you want to install this module that could not be verified by PrestaShop?' => 'Naozaj si prajete nainštalovať tento modul aj napriek tomu, že nebol overený PrestaShopom?', 'Since you may not have downloaded this module from PrestaShop Addons, we cannot assert that the module is not adding some undisclosed functionalities. We advise you to install it only if you trust the source of the content.' => 'Keďže tento modul pravdepodobne nebol stiahnutý z obchodu PrestaShop Addons, nemôžeme Vám zaručiť, že bude modul spĺňať naše bezpečnostné požiadavky. Odporúčame Vám tento modul nainštalovať len v prípade, že veríte zdroju, odkiaľ ste modul získali.', 'What\'s the risk?' => 'Aké je riziko?', 'Am I at Risk?' => 'Riskujem?', 'A module that hasn\'t been verified may be dangerous and could add hidden functionalities like backdoors, ads, hidden links, spam, etc. Don’t worry, this alert is simply a warning.' => 'Modul, ktorý nebol overený môže byť nebezpečný a môže obsahovať skryté funkcie, trójske kone, reklamy, skryté odkazy, spam, atď. Nemusíte sa však obávať, toto upozornenie je len preventívne.', 'PrestaShop, being an open-source software, has an awesome community with a long history of developing and sharing high quality modules. Before installing this module, making sure its author is a known community member is always a good idea (by checking [1]our forum[/1] for instance).' => 'Projekt PrestaShop s otvoreným zdrojovým kódom má úžasnú komunitu s dlhoročnou skúsenosťou vo vývoji a zdieľaní vysoko kvalitných modulov. Pred inštaláciou tohto modulu sa môže hodiť overenie, že je autor modulu členom komunity PrestaShop (napr. Na [1] našom fóre [/1]).', 'If you trust or find the author of this module to be an active community member, you can proceed with the installation.' => 'Pokiaľ modulu veríte, alebo ste sa uistili, že je autor modulu aktívnym členom komunity, môžete s inštaláciou pokračovať.', 'Otherwise you can look for similar modules on the official marketplace. [1]Click here to browse PrestaShop Addons[/1].' => 'V opačnom prípade môžete podobné moduly nájsť v oficiálnom obchode. [1]Kliknutím sem môžete prezerať PrestaShop Addons obchod[/1].', 'Back' => 'Späť', 'This module could not be verified by PrestaShop.' => 'Tento modul nemohol byť overený PrestaShopom.', 'Since you may not have installed this module from PrestaShop Addons, we cannot assert that the module is complying with our safety requirements (e.g. that it is not adding some undisclosed functionalities such as ads, hidden links, spam, etc...).' => 'Nakoľko tento modul pravdepodobne nepochádza z obchodu PrestaShop Addons, nemôžeme Vám zaručiť, že bude modul spĺňať naše bezpečnostné požiadavky (napr. že neobsahuje nevyžiadané funkcionality, reklamy, atď...).', 'You can search for similar modules on the official marketplace.' => 'Podobné moduly môžete nájsť v oficiálnom obchode.', '[1]Click here to browse our catalog on PrestaShop Addons[/1].' => '[1]Oficiálny katalóg modulov si môžete pozrieť kliknutím sem[/1].', 'This generally happens when the module isn\'t distributed through our official marketplace, PrestaShop Addons - or when your server failed to communicate with PrestaShop Addons.' => 'K takejto situácii dochádza, pokiaľ nieje modul distribuovaný cez oficiálny obchod (PrestaShop Addons) alebo pokiaľ Váš server nedokáže komunikovať s PrestaShop Addons.', 'Author' => 'Autor', 'Back to modules list' => 'Späť na zoznam modulov', 'You are about to install "%s", a module which is not compatible with your country.' => 'Chystáte sa nainštalovať modul "%s", ktorý nie je kompatibilný s Vašou krajinou.', 'This module was not verified by PrestaShop hence we cannot certify that it works well in your country and that it complies with our quality requirements.' => 'Tento modul nebol skontrolovaný PrestaShop-om, preto nemôžeme zaručiť, že bude fungovať dobre vo Vašej krajine a že spĺňa našu úroveň kvality.', 'Use at your own risk.' => 'Použitie na vlastné riziko.', 'If you are unsure about this, you should contact the Customer Service of %s to ask them to make the module compatible with your country.' => 'Ak nie ste si istí, mali by ste kontaktovať zákaznícku podporu %s a vypýtať si modul kompatibilný s Vašou krajinou.', 'Moreover, we recommend that you use an equivalent module: compatible modules for your country are listed in the "Modules" tab of your back office.' => 'Okrem toho Vám odporúčame výber porovnateľného modulu: moduly kompatibilné s Vašou krajinou sú zobrazené v záložke "Moduly" v administrácii Vášho obchodu.', 'If you are unsure about this module, you can look for similar modules on the official marketplace.' => 'Ak si týmto modulom nie ste istí, môžete sa poobzerať po podobných moduloch v oficiálnom obchode.', 'Click here to browse PrestaShop Addons.' => 'Kliknite sem na prehliadanie PrestaShop Addons.', 'Manage translations' => 'Správa prekladov', 'Addons membership provides access to all our PrestaShop modules.' => 'Členstvo vám umožní prístup ku všetkým Vašim zakúpeným modulom PrestaShop.', 'Once connected, your new modules will be automatically installed.' => 'Po pripojení budú nové moduly automaticky nainštalované.', 'Sign up' => 'Zaregistrovať sa', 'Connect to PrestaShop Marketplace account' => 'Pripojiť sa do PrestaShop Marketplace účtu', 'Log in' => 'Prihlásiť sa', 'The module must either be a Zip file (.zip) or a tarball file (.tar, .tar.gz, .tgz).' => 'Modul musí byť buď zazipovaný súbor (.zip) alebo tarball súbor (.tar, .tar.gz alebo .tgz).', 'Upload a module from your computer.' => 'Nahrať modul z Vášho počítača.', 'Module file' => 'Súbor modulu', 'Choose a file' => 'Vybrať súbor', 'Upload this module' => 'Nahrať tento modul', 'An upgrade is available for some of your modules!' => 'Pre tieto moduly je dostupná aktualizácia!', 'Favorites' => 'Obľúbené moduly', 'All' => 'Všetko', 'Add a new module' => 'Pridať nový modul', 'List of modules' => 'Zoznam modulov', 'Update all' => 'Aktualizovať všetko', 'Check for update' => 'Skontrolovať aktualizácie', 'Help' => 'Pomocník', '(%s votes)' => '(%s hlasov)', '(%s vote)' => '(%s hlas)', 'Description' => 'Popis', 'Merchant benefits' => 'Výhody obchodníka', 'Install module' => 'Nainštalovať modul', 'View on PrestaShop Addons' => 'Pozrieť na PrestaShop Addons', 'v' => 'v', 'This module is available for free thanks to our partner.' => 'Tento modul je dostupný zadarmo vďaka nášmu partnerovi.', 'Not Installed' => 'Nenainštalované', 'Installed' => 'Nainštalované', 'More modules on addons.prestashop.com' => 'Viac modulov na addons.prestashop.com', 'No module was found for this hook.' => 'Toto umiestnenie neobsahuje žiadny modul.', 'The controller %s is missing or invalid.' => 'Ovládač %s chýba, alebo je neplatný.', 'Back to the previous page' => 'Späť na predošlú stránku', 'Go to the dashboard' => 'Späť na prehľadový panel', 'See the document' => 'Pozrieť dokument', 'Set payment form' => 'Nastaviť formulár platieb', 'Add note' => 'Pridať poznámku', 'Edit note' => 'Upraviť poznámku', 'Existing' => 'Existuje', 'New' => 'Novinka', '%refund_date% - %refund_amount%' => '%refund_date% - %refund_amount%', '%return_date% - %return_quantity% - %return_state%' => '%return_date% - %return_quantity% - %return_state%', 'Quantity:' => 'Počet: ', 'Show carts and orders for this customer.' => 'Zobraziť košíky a objednávky tohto zákazníka.', 'Hide carts and orders for this customer.' => 'Skryť košíky a objednávky tohto zákazníka.', 'Change' => 'Zmeniť', 'Gift' => 'Darček', 'Search for an existing product by typing the first letters of its name.' => 'Hľadajte existujúci produkt napísaním prvých písmen jeho názvu.', 'Transform a guest into a customer' => 'Zmeniť hosťa na zákazníka', 'Process a standard refund' => 'Vykonať štandardné odškodnenie', 'Process a partial refund' => 'Vykonať čiastočné odškodnenie', 'Refunded' => 'Platba bola vrátená', 'Return products' => 'Vrátiť produkty', 'Refund products' => 'Vrátiť peniaze za produkty', 'Cancel products' => 'Zrušiť produkty', 'Keywords' => 'Kľúčové slová', 'Warehouse' => 'Sklad', 'Attribute' => 'Vlastnosť', 'Attachment' => 'Prílohy', 'Category' => 'Kategória', 'Brand' => 'Značka', 'Supplier' => 'Dodávateľ', 'Number of products:' => 'Počet produktov: ', 'Product name' => 'Názov produktu', 'Attribute name' => 'Názov atribútu', 'Supplier Reference' => 'Kód dodávateľa', 'Wholesale price' => 'Nákupná cena', 'EAN13' => 'EAN13', 'UPC' => 'UPC', 'Available Quantity' => 'Dostupné množstvo', 'N/A' => 'Nedostupné', 'Layout' => 'Rozloženie', 'See all themes' => 'Zobraziť všetky šablóny', 'Add a new theme' => 'Pridať novú šablónu', 'To add a new theme, simply connect to your PrestaShop Addons account: your new theme will be automatically imported to your shop.' => 'Pre pridanie novej témy sa jednoducho pripojte na Váš PrestaShop Addons účet: Vaše nové šablóny sa automaticky naimportujú do Vášho obchodu.', 'You can choose among 1,500+ professional templates!' => 'Môžete si vybrať z viac než 1,500 profesionálnych šablón!', 'Can I add my own theme?' => 'Môžem pridať svoju vlastnú šablónu?', 'Please note that for security reasons, you can only add themes that are being distributed on PrestaShop Addons, the official marketplace.' => 'Berte prosím na vedomie, že z bezpečnostných dôvodov môžete pridávať iba tie šablóny, ktoré sú distribuované prostredníctvom oficiálneho obchodu PrestaShop Addons.', 'You can also create a new theme below.' => 'Nižšie môžete tiež vytvoriť vlastnú šablónu.', 'Choose layouts' => 'Zvoľte rozloženie', 'Use this theme' => 'Použiť túto šablónu', 'Delete this theme' => 'Zmazať túto šablónu', 'Designed by %s' => 'Dizajn od %s', 'Configure your page layouts' => 'Nastavte rozloženie svojej stránky', 'Each page can use a different layout, choose it among the layouts bundled in your theme.' => 'Každá stránka môže využívať iné rozloženie, vyberte ich z rozložení v balíku vášho motívu.', 'Reset to defaults' => 'Obnoviť predvolené', 'The "%1$s" theme has been successfully installed.' => 'Šablóna "%1$s" bola úspešne nainštalovaná.', 'The following module(s) were not installed properly:' => 'Nasledujúce modul(y) neboli správne nainštalované:', 'Warning: You may have to regenerate images to fit with this new theme.' => 'Varovanie: možno budete musieť obnoviť obrázky, aby sadli to novej šablóny.', 'Go to the thumbnails regeneration page' => 'Prejsť na stránku znovu-vygenerovania náhľadov', 'Warning: This image type doesn’t exist. To manually set it, use the values below to create a new image type (in the "Images" page under the "Design" menu):' => 'Varovanie: Tento typ obrázku neexistuje. K jeho manuálnemu nastaveniu a k vytvoreniu nového typu obrázku použite nižšie uvedené hodnoty (na stránke "Obrázky" v menu "Design"):', 'Name image type:' => 'Pomenujte typ obrázku:', '(width: %1$spx, height: %2$spx).' => '(šírka: %1$spx, výška: %2$spx).', 'Images have been correctly updated in the database:' => 'Obrázky boli správne aktualizované v databáze:', 'Finish' => 'Dokončiť', '%limit% for suhosin.post.max_vars.' => '%limit% pre suhosin.post.max_vars.', '%limit% for suhosin.request.max_vars.' => '%limit% pre suhosin.request.max_vars.', 'You MUST use this syntax in your translations. Here are several examples:' => 'Vo svojich prekladoch MUSÍTE používať túto syntax. Tu je niekoľko príkladov:', '%d' => '%d', 'Resource' => 'Zdroj', 'Date range' => 'Rozsah dátumu', 'Custom' => 'Vlastné', 'to' => 'do', 'Compare to' => 'Porovnať s', 'Previous period' => 'Predošlé obdobie', 'Previous Year' => 'Predošlý rok', 'Previous year' => 'Predošlý rok', 'Sunday' => 'Nedeľa', 'Monday' => 'Pondelok', 'Tuesday' => 'Utorok', 'Wednesday' => 'Streda', 'Thursday' => 'Štvrtok', 'Friday' => 'Piatok', 'Saturday' => 'Sobota', 'Sun' => 'Neď', 'Mon' => 'Pon', 'Tue' => 'Uto', 'Wed' => 'Str', 'Thu' => 'Štv', 'Fri' => 'Pia', 'Sat' => 'Sob', 'Su' => 'Ne', 'Mo' => 'Po', 'Tu' => 'Ut', 'We' => 'St', 'Th' => 'Št', 'Fr' => 'Pi', 'Sa' => 'So', 'January' => 'Január', 'February' => 'Február', 'March' => 'Marec', 'April' => 'Apríl', 'May' => 'Máj', 'June' => 'Jún', 'July' => 'Júl', 'August' => 'August', 'September' => 'September', 'October' => 'Október', 'November' => 'November', 'December' => 'December', 'Jan' => 'Jan', 'Feb' => 'Feb', 'Mar' => 'Mar', 'Apr' => 'Apr', 'May ' => 'Máj ', 'Jun' => 'Jún', 'Jul' => 'Júl', 'Aug' => 'Aug', 'Sep' => 'Sep', 'Oct' => 'Okt', 'Nov' => 'Nov', 'Dec' => 'Dec', 'Customers' => 'Zákazníci', 'Orders' => 'Objednávky', 'Income' => 'Príjem', 'Message' => 'Správa', 'Traffic' => 'Návštevnosť', 'Conversion' => 'Konverzia', 'Group:' => 'Skupina:', 'Add tag' => 'Pridať štítok', 'Remove' => 'Vymazať', 'Change password...' => 'Zmeniť heslo...', 'Current password' => 'Súčasné heslo', 'Password should be at least 8 characters long.' => 'Heslo by malo mať aspoň 8 znakov.', 'New password' => 'Nové heslo', 'Confirm password' => 'Potvrdiť heslo', 'Generate password' => 'Vygenerovať heslo', 'Invalid' => 'Neplatné', 'Okay' => 'Okej', 'Good' => 'dobré', 'Fabulous' => 'Parádne', 'Invalid password confirmation' => 'Neplatné potvrdenie hesla', 'Now' => 'Teraz', 'Done' => 'Dokončené', 'Choose Time' => 'Vyberte čas', 'Time' => 'Čas', 'Hour' => 'hodina', 'Minute' => 'minúta', 'Group name' => 'Názov skupiny', 'No group created' => 'Nebola vytvorená žiadna skupina', 'No records found' => 'Neboli nájdené žiadne záznamy', '%' => '%', 'Select all' => 'Označiť všetko', 'Unselect all' => 'Odznačiť všetko', 'Display' => 'Zobraziť', 'result(s)' => 'výsledkov', 'Please fill at least one field to perform a search in this list.' => 'Prosím vyplňte aspoň jedno pole, aby ste mohli vyhľadávať v tomto zozname.', 'Refresh list' => 'Obnoviť zoznam', 'Show SQL query' => 'Zobraziť SQL dopyt', 'Export to SQL Manager' => 'Exportovať do SQL manažéra', 'Shop group' => 'Skupina obchodu', 'To' => 'Do', 'and stay' => 'a ostať tu', 'From' => 'Od', 'Reset' => 'Obnoviť', 'Modules list' => 'Zoznam modulov', 'No modules available in this section.' => 'V tejto sekcii nie sú dostupné žiadne moduly.', 'View all available payments solutions' => 'Zobraziť všetky dostupné možnosti platieb', 'It seems there are no recommended payment solutions for your country.' => 'Vyzerá to tak, že pre vašu krajinu nie sú žiadne doporučené platby.', 'Do you think there should be one? Let us know!' => 'Myslíte si, že by mal byť jeden? Dajte nám vedieť!', 'Recommended Modules and Services' => 'Odporúčané moduly a služby', '(tax excl.)' => '(bez DPH)', 'Multistore' => 'Multiobchod', 'Check / Uncheck all' => 'Označiť / Odznačiť všetky políčka', 'You are editing this page for a specific shop or group. Click "Yes" to check all fields, "No" to uncheck all.' => 'Túto stránku upravujete pre špecifický obchod alebo skupinu. Kliknite na "Áno" pre zaškrtnutie všetkých polí, "Nie" pre odškrtnutie všetkých polí.', 'If you check a field, change its value, and save, the multistore behavior will not apply to this shop (or group), for this particular parameter.' => 'Ak pole zaškrtnete, zmeníte jeho hodnotu a uložíte, správanie tohto parametra pre viacnásobné obchody sa tohto obchodu (alebo skupiny obchodov) nebude týkať.', 'You can\'t change the value of this configuration field in the context of this shop.' => 'Nemôžete zmeniť hodnotu tohto poľa v kontexte tohto obchodu.', 'Set required fields for this section' => 'Nastavte povinné polia pre tento výber', 'Required Fields' => 'Povinné polia', 'Select the fields you would like to be required for this section.' => 'Vyberte polia, ktoré budú povinné pre tento výber.', 'Field Name' => 'Názov poľa', 'All shops' => 'Všetky obchody', '%s group' => '%s skupina', '(%s selected)' => '(vybrané: %s)', 'Group: %s' => 'Skupina: %s', 'search...' => 'hľadať...', 'Add files...' => 'Pridať súbory', 'Add file...' => 'Pridať súbor...', 'Upload files' => 'Nahrať súbory', 'Upload file' => 'Nahrať súbor', 'You cannot have more than %s images in total. Please remove some of the current images before adding new ones.' => 'Nemôžete mať viac ako %s obrázkov celkom. Zmažte prosím niektoré z aktuálnych obrázkov pred tým, než pridáte nové.', 'Remove file' => 'Odstrániť súbor', 'File size' => 'Veľkosť súboru', 'You have reached the limit (%s) of files to upload, please remove files to continue uploading' => 'Dosiahli ste maximálny počet (%s) súborov na nahratie, prosím odstráňte súbory, aby ste mohli pokračovať', 'Add files' => 'Pridať súbory', 'Add file' => 'Pridať súbor', 'Download current file (%skb)' => 'Stiahnuť súčasný súbor (%skb)', 'Download current file' => 'Stiahnuť súčasný súbor', 'You can upload a maximum of %s files' => 'Nahrať môžete maximálne %s súborov', 'There are %d warnings.' => 'Varovania: %d', 'Click here to see more' => 'Kliknite sem, aby ste videli viac', 'Hide warning' => 'Skryť varovanie', 'There is %d warning.' => 'Vyskytlo sa %d varovanie.', '%d errors' => '%d chýb', 'There are %d warnings:' => 'Varovania: %d:', '123.45.67.89' => '123.45.67.89', 'Your profile' => 'Váš profil', 'Sign out' => 'Odhlásiť sa', 'Oh no!' => 'Ale nie!', 'The mobile version of this page is not available yet.' => 'Mobilná verzia tejto stránky zatiaľ nie je k dispozícii.', 'Please use a desktop computer to access this page, until is adapted to mobile.' => 'Pre prístup k tejto stránke prosím použite stolový počítač, kým prispôsobíte stránku mobilnému zobrazeniu.', 'Thank you.' => 'Ďakujeme vám.', 'Quick Access' => 'Rýchly prístup', 'Please name this shortcut:' => 'Pomenujte túto skratku prosím:', 'Remove from QuickAccess' => 'Odobrať z rýchleho prístupu', 'Add current page to QuickAccess' => 'Pridať aktuálnu stránku do rýchleho prístupu', 'Manage quick accesses' => 'Správa rýchlych odkazov', 'Search (e.g.: product reference, customer name…)' => 'Vyhľadať (napr. kód produktu, meno zákazníka...)', 'Everywhere' => 'Všade', 'What are you looking for?' => 'Čo hľadáte?', 'Catalog' => 'Katalóg', 'Product name, SKU, reference...' => 'Názov produktu, SKU, kód...', 'by name' => 'podľa mena', 'Email, name...' => 'E-mail, meno...', 'by ip address' => 'podľa IP adresy', 'by IP address' => 'podľa IP adresy', 'Order ID' => 'ID objednávky', 'Invoices' => 'Faktúry', 'Invoice Number' => 'Číslo faktúry', 'Carts' => 'Košíky', 'Cart ID' => 'ID košíka', 'Modules' => 'Moduly', 'Module name' => 'Názov modulu', 'SEARCH' => 'HĽADAŤ', 'View my shop' => 'Zobraziť môj obchod', '%1$s on line %2$s in file %3$s' => '%1$s na riadku %2$s v súbore %3$s', 'This field will be modified for all your shops.' => 'Toto pole bude zmenené vo všetkých obchodoch.', 'This field will be modified for all shops in this shop group:' => 'Toto pole bude upravené pre všetky obchody v tejto skupine obchodov:', 'This field will be modified for this shop:' => 'Toto pole bude upravené pre tento obchod:', 'A new order has been placed on your shop.' => 'Vo Vašom obchode bola vytvorená nová objednávka.', 'Order number:' => 'Číslo objednávky: ', 'Total:' => 'Spolu:', 'From:' => 'Od:', 'View this order' => 'Zobraziť túto objednávku', 'A new customer registered on your shop.' => 'Vo Vašom obchode sa zaregistroval nový zákazník.', 'Customer name:' => 'Meno zákazníka:', 'A new message was posted on your shop.' => 'Do Vášho obchodu bola pridaná nová správa.', 'Read this message' => 'Prečítať túto správu', 'Choose language' => 'Vyberte jazyk', 'Update successful' => 'Aktualizácia bola úspešná', 'PrestaShop was unable to log in to Addons. Please check your credentials and your Internet connection.' => 'PrestaShop sa nemohol prihlásiť do Addons. Skontrolujte si prosím prihlasovacie údaje a internetové spojenie.', 'Search for a product' => 'Hľadať produkt', 'Your shop is in debug mode.' => 'Váš obchod je v režime ladenia.', 'All the PHP errors and messages are displayed. When you no longer need it, [1]turn off[/1] this mode.' => 'Zobrazujú sa všetky chyby a správy PHP. Keď ich už nebudete potrebovať, [1]vypnite[/1] tento režim.', 'Debug mode' => 'Ladiaci mód', 'Your shop is in maintenance.' => 'Váš obchod je v režime údržby.', 'Your visitors and customers cannot access your shop while in maintenance mode.%s To manage the maintenance settings, go to Shop Parameters > Maintenance tab.' => 'Vaši návštevníci a zákazníci nemajú prístup do vášho obchodu v režime údržby.%s Ak chcete spravovať nastavenia údržby, prejdite na kartu Parametre obchodu > Údržba.', 'Maintenance mode' => 'Mód údržby', 'For security reasons, you must also delete the /install folder.' => 'Z bezpečnostných dôvodov musíte vymazať zložku /install.', 'Add' => 'Pridať', 'Edit' => 'Upraviť', 'List' => 'Zoznam', 'View details' => 'Zobraziť podrobnosti', 'Options' => 'Nastavenia', 'Generator' => 'Generátor', 'Add new' => 'Pridať nové', 'View' => 'Zobraziť', 'yes' => 'áno', 'no' => 'nie', '%s: %s' => '%s: %s', 'filter by %s' => 'Filtrovať podľa pola - %s', '%s deletion' => '%s odstránené', '%s addition' => '%s pridaných', '%s modification' => '%s zmenených', 'Edit: %s' => 'Upraviť: %s', 'Export' => 'Export', 'Recommended Modules' => 'Odporúčané moduly', 'Bad SQL query' => 'Chybná SQL požiadavka', 'Operational' => 'Funkčné', 'Degraded Performance' => 'Zníženie výkonu', 'Partial Outage' => 'Čiastočný výpadok', 'Major Outage' => 'Veľký výpadok', 'Cancel' => 'Zrušiť', 'Save' => 'Uložiť', 'Do you really want to uninstall this module?' => 'Naozaj chcete odinštalovať tento modul?', 'Disable this module' => 'Vypnúť tento modul', 'Enable this module for all shops' => 'Zapnúť tento modul pre všetky obchody', 'Disable' => 'Vypnúť', 'Enable' => 'Zapnúť', 'Disable on mobiles' => 'Nezobraziť na mobiloch', 'Disable on tablets' => 'Nezobraziť na tabletoch', 'Disable on computers' => 'Nezobraziť na počítačoch', 'Display on mobiles' => 'Zobraziť na mobiloch', 'Display on tablets' => 'Zobraziť na tabletoch', 'Display on computers' => 'Zobraziť na počítačoch', 'Configure' => 'Nastaviť', 'Delete' => 'Vymazať', 'This action will permanently remove the module from the server. Are you sure you want to do this?' => 'Táto akcia trvale zmaže modul zo serveru. Skutočne to chcete urobiť?', 'Add my IP' => 'Pridať moju IP', 'Page' => 'Stránka', 'Comment:' => 'Komentár:', 'Administration' => 'Administrácia', 'Advertising and Marketing' => 'Reklama a Marketing', 'Analytics and Stats' => 'Analýza a štatistiky', 'Taxes & Invoicing' => 'Dane a fakturácia', 'Checkout' => 'Objednávka', 'Content Management' => 'Správa obsahu', 'Customer Reviews' => 'Recenzie zákazníkov', 'Front office Features' => 'Funkcie obchodu', 'Internationalization and Localization' => 'Internacionalizácia a lokalizácia', 'Merchandising' => 'Nástroje predaja', 'Migration Tools' => 'Migračné nástroje', 'Payments and Gateways' => 'Platobné systémy a brány', 'Site certification & Fraud prevention' => 'Certifikácia stránky a predchádzanie podvodom', 'Pricing and Promotion' => 'Ceny a podpora predaja', 'Quick / Bulk update' => 'Rýchla / hromadná aktualizácia', 'SEO' => 'SEO', 'Shipping and Logistics' => 'Preprava a logistika', 'Slideshows' => 'Slideshow', 'Comparison site & Feed management' => 'Povovnávače cien a správa RSS', 'Marketplace' => 'Trhové stránky', 'Mobile' => 'Pre mobilné zariadenia', 'Dashboard' => 'Prehľadový panel', 'Internationalization & Localization' => 'Internacionalizácia a lokalizácia', 'Emailing & SMS' => 'E-maily a SMS správy', 'Social Networks' => 'Sociálne siete', 'Social & Community' => 'Sociálne siete a komunita', 'Module not found' => 'Modul nebol nájdený', 'Modules to update' => 'Moduly na aktualizáciu', 'Translate this module' => 'Preložiť tento modul', 'This module cannot be installed' => 'Tento modul nemôže byť nainštalovaný', 'Important Notice' => 'Dôležitá poznámka', 'This module is Untrusted for your country' => 'Tomuto modulu je nedôveryhodný pre Vašu krajinu', 'Delete selected' => 'Vymazať vybrané', 'Delete selected items?' => 'Odstrániť vybrané položky?', 'Class' => 'Trieda', 'Position' => 'Pozícia', 'Menus' => 'Administračné menu', 'Add new menu' => 'Pridať nové menu', 'Home' => 'Úvodná stránka', 'Invalid characters:' => 'Neplatné znaky:', 'Status' => 'Stav', 'Show or hide menu.' => 'Zobraziť alebo skryť menu.', 'Parent' => 'Nadradené', 'Back to list' => 'Späť na zozn.', 'Enable selection' => 'Zapnúť vybrané', 'Disable selection' => 'Vypnúť vybrané', ), 'ModulesSpecialsAdmin' => array ( 'Specials block' => 'Blok zľavnené produkty', 'Displays your products that are currently on sale in a dedicated block.' => 'Zobrazí vaše produkty, ktoré sú v súčasnej dobe na predaj v rámci vyhradeného bloku.', 'Products to display' => 'Počet zobrazených produktov', 'Define the number of products to be displayed in this block on home page.' => 'Definujte množstvo produktov, ktoré budú zobrazené v tomto bloku na úvodnej stránke.', ), 'Install' => array ( 'Choose your language' => 'Vyberte jazyk', 'License agreements' => 'Licenčné podmienky', 'System compatibility' => 'Kompatibilita systému', 'Store information' => 'Informácie o e-shope', 'System configuration' => 'Konfigurácia systému', 'Store installation' => 'Inštalácia obchodu', 'http://doc.prestashop.com/display/PS17/Installing+PrestaShop' => 'http://doc.prestashop.com/display/PS17/Installing+PrestaShop', 'https://www.youtube.com/watch?v=cANFwuJqdgM' => 'https://www.youtube.com/watch?v=cANFwuJqdgM', 'https://addons.prestashop.com/en/388-support' => 'https://addons.prestashop.com/en/388-support', 'http://www.prestashop.com/forums/' => 'http://www.prestashop.com/forums/', 'http://www.prestashop.com/blog/' => 'http://www.prestashop.com/blog/', 'https://www.prestashop.com/en/support' => 'https://www.prestashop.com/en/support', 'http://docs.prestashop.com/display/PS16/Updating+PrestaShop' => 'http://docs.prestashop.com/display/PS15/Updating+PrestaShop', 'Field required' => 'Povinná položka', 'shop name' => 'názov obchodu', 'The field %field% is limited to %limit% characters' => 'Pole %field% je obmedzené na %limit% znakov', 'firstname' => 'meno', 'Your lastname contains some invalid characters' => 'Vaše priezvisko obsahuje nepovolené znaky', 'lastname' => 'priezvisko', 'The password and its confirmation are different' => 'Zadané heslá sa nezhodujú', 'This e-mail address is invalid' => 'Táto emailová adresa je nesprávna!', 'Image folder %s is not writable' => 'Priečinok %s nemá práva na zápis', 'An error occurred during logo copy.' => 'Vyskytla sa chyba pri kopírovaní loga.', 'An error occurred during logo upload.' => 'Pri nahrávaní loga nastala chyba.', 'Sports and Entertainment' => 'Šport a zábava', 'Invalid shop name' => 'Neplatný názov obchodu', 'Your firstname contains some invalid characters' => 'Vaše meno obsahuje nepovolené znaky', 'The password is incorrect (must be alphanumeric string with at least 8 characters)' => 'Zadané heslo je nesprávne (musí obsahovať minimálne 8 znakov čísel a písmen)', 'Database is connected' => 'Databáza je pripojená', 'Database is created' => 'Databáza je vytvorená', 'Cannot create the database automatically' => 'Nie je možné automaticky vytvoriť databázu', 'Create file parameters' => 'Vytváranie súboru s parametrami', 'Create database tables' => 'Vytvárajú sa tabuľky databázy', 'Create default shop and languages' => 'Vytvára sa obchod a jazyky', 'Populate database tables' => 'Napĺňajú sa tabuľky databázy', 'Configure shop information' => 'Nastavujú sa informácie o obchode', 'Install demonstration data' => 'Inštalujú sa ukážkové dáta', 'Install modules' => 'Inštalujú sa moduly', 'Install Addons modules' => 'Inštalujú sa doplnky modulov', 'Install theme' => 'Inštaluje sa šablóna', 'Required PHP parameters' => 'Požadované PHP parametre', 'PHP 5.6 or later is not enabled' => 'PHP 5.6 alebo novšie nie je povolené', 'Cannot upload files' => 'Nie je možné nahrať súbory', 'Cannot create new files and folders' => 'Nie je možné vytvoriť nové súbory a priečinky', 'cURL extension is not enabled' => 'cURL rozšírenie je zakázané', 'GD library is not installed' => 'GD knižnica nie je nainštalovaná', 'JSON extension is not loaded' => 'JSON rozšírenie nie je nahraté', 'PHP OpenSSL extension is not loaded' => 'PHP OpenSSL rozšírenie nie je načítané', 'PDO MySQL extension is not loaded' => 'PDO MySQL rozšírenie nie je nahraté', 'SimpleXML extension is not loaded' => 'SimpleXML rozšírenie nie je nahraté', 'ZIP extension is not enabled' => 'RozšírenieZIP nie je povolené', 'Fileinfo extension is not enabled' => 'Fileinfo rozšírenie nie je povolené', 'Required Apache configuration' => 'Požadovaná konfigurácia Apache', 'Enable the Apache mod_rewrite module' => 'Povoľte modul Apache mod_rewrite', 'Files' => 'Súbory', 'Not all files were successfully uploaded on your server' => 'Nie všetky súbory boli úspešne nahraté na server', 'Permissions on files and folders' => 'Oprávnenia na súbory a zložky', 'Recursive write permissions for %user% user on %folder%' => 'Rekurzívne povolenia na zápis pre užívateľa %user% v priečinku %folder%', 'Write permissions for %user% user on %folder%' => 'Povolenia na zápis pre uživateľa %user% v priečinku %folder%', 'Recommended PHP parameters' => 'Odporúčané PHP parametre', 'GZIP compression is not activated' => 'GZIP kompresia nie je aktivovaná', 'Mbstring extension is not enabled' => 'Mbstring rozšírenie nie je povolené', 'Dom extension is not loaded' => 'DOM rozšírenie nie je nahraté', 'Cannot open external URLs (requires allow_url_fopen as On)' => 'Nie je možné otvoriť externé adresy URL (vyžaduje povolenie funkcie allow_url_fopen)', 'Intl extension is not loaded' => 'Rozšírenie intl nie je načítané', 'Information about your Store' => 'Informácie o Vašom obchode', 'Shop name' => 'Názov obchodu', 'Main activity' => 'Hlavná aktivita', 'Please choose your main activity' => 'Zvoľte prosím Vašu hlavnú aktivitu', 'Other activity...' => 'Iné aktivity...', 'Help us learn more about your store so we can offer you optimal guidance and the best features for your business!' => 'Pomôžte nám dozvedieť sa viac o Vašom obchode, aby sme Vám mohli ponúknuť optimálne poradenstvo a tie najlepšie funkcie pre Vaše podnikanie!', 'Install demo products' => 'Inštalácia demo produktov', 'Yes' => 'Áno', 'No' => 'Nie', 'Demo products are a good way to learn how to use PrestaShop. You should install them if you are not familiar with it.' => 'Demo produkty sú dobré pre pochopenie, ako používať PrestaShop. Môžete ich nainštalovať pre lepšie zoznámenie.', 'Country' => 'Krajina', 'Select your country' => 'Vyberte Vašu krajinu', 'Shop timezone' => 'Časové pásmo obchodu', 'Select your timezone' => 'Vyberte vaše časové pásmo', 'Shop logo' => 'Logo obchodu', 'Optional - You can add you logo at a later time.' => 'Voliteľné - Logo môžete pridať neskôr.', 'Your Account' => 'Váš účet', 'First name' => 'Meno', 'Last name' => 'Priezvisko', 'E-mail address' => 'E-mailová adresa', 'This email address will be your username to access your store\'s back office.' => 'Táto e-mailová adresa bude slúžiť ako prihlasovacie meno do administrácie.', 'Shop password' => 'Heslo', 'Must be at least 8 characters' => 'Musí obsahovať aspoň 8 znakov', 'Re-type to confirm' => 'Zadajte znova pre potvrdenie', 'All information you give us is collected by us and is subject to data processing and statistics, it is necessary for the members of the PrestaShop company in order to respond to your requests. Your personal data may be communicated to service providers and partners as part of partner relationships. Under the current "Act on Data Processing, Data Files and Individual Liberties" you have the right to access, rectify and oppose to the processing of your personal data through this <a href="%s" onclick="return !window.open(this.href)">link</a>.' => 'Všetky informácie, ktoré nám poskytnete sú zhromažďované u nás a sú predmetom spracovania dát a štatistík. Toto zbieranie informácii je potrebné, aby mohli členovia spoločnosti PrestaShop reagovať na vaše požiadavky. Vaše osobné údaje môžu byť dodané poskytovateľom služieb a partnerom v rámci partnerských vzťahov. Podľa súčasného "zákona o spracovaní dát, dátových súborov a individuálnych slobôd", máte právo na prístup, opravu a odhlásenie zo zoznamu prostredníctvom tohto <a href="%s" onclick="return !window.open(this.href)">odkazu</a>.', 'Configure your database by filling out the following fields' => 'Nakonfigurujte Vašu databázu vyplnením nasledujúcich polí', 'To use PrestaShop, you must <a href="http://doc.prestashop.com/display/PS16/Installing+PrestaShop#InstallingPrestaShop-Creatingadatabaseforyourshop" target="_blank">create a database</a> to collect all of your store\'s data-related activities.' => 'Aby ste mohli používať PrestaShop, musíte <a href="http://doc.prestashop.com/display/PS16/Installing+PrestaShop#InstallingPrestaShop-Creatingadatabaseforyourshop" target="_blank">vytvoriť databázu</a> pre zber všetkých dát súvisiacich s Vašim obchodom.', 'Please complete the fields below in order for PrestaShop to connect to your database.' => 'Prosíme, vyplňte nižšie uvedené pole, aby sa PrestaShop mohol pripojiť do vašej databázy.', 'Database server address' => 'Adresa databázového servera', 'The default port is 3306. To use a different port, add the port number at the end of your server\'s address i.e ":4242".' => 'Predvolený port je 3306. Ak chcete použiť iný port, doplňte číslo portu na koniec adresy servera napríklad takto ":4242".', 'Database name' => 'Názov databázy', 'Database login' => 'Prihlasovacie meno do databázy', 'Database password' => 'Prihlasovacie heslo do databázy', 'Database Engine' => 'Typ databázy', 'Tables prefix' => 'Predpona tabuliek', 'Drop existing tables (mode dev)' => 'Vymazať existujúce tabuľky (režim vývoju)', 'Test your database connection now!' => 'Otestovať pripojenie k databáze!', 'Next' => 'Ďalej', 'Back' => 'Späť', 'If you need some assistance, you can <a href="%help%" onclick="return !window.open(this.href);">get tailored help</a> from our support team. <a href="%doc%" onclick="return !window.open(this.href);">The official documentation</a> is also here to guide you.' => 'Ak potrebujete pomoc, môžete <a href="%help%" onclick="return !window.open(this.href);">získať pomoc na mieru</a> od nášho tímu pre podporu. Okrem toho tu máte k dispozícii ako sprievodcu <a href="%doc%" onclick="return !window.open(this.href);">oficiálnu dokumentáciu</a>.', 'Official forum' => 'Oficiálne fórum', 'Contact us' => 'Kontaktujte nás', 'Support' => 'Podpora', 'Documentation' => 'Dokumentácia', 'PrestaShop Installation Assistant' => 'Inštalačný asistent PrestaShop-u', 'Forum' => 'Fórum', 'Blog' => 'Blog', 'Contact us!' => 'Kontaktujte nás!', 'Installation Assistant' => 'Inštalačný asistent', 'To install PrestaShop, you need to have JavaScript enabled in your browser.' => 'Pre inštaláciu PrestaShop-u je potrebné mať vo Vašom prehliadači povolený JavaScript.', 'https://enable-javascript.com/' => 'https://enable-javascript.com/sk/', 'License Agreements' => 'Licenčné podmienky', 'To enjoy the many features that are offered for free by PrestaShop, please read the license terms below. PrestaShop core is licensed under OSL 3.0, while the modules and themes are licensed under AFL 3.0.' => 'Ak chcete využívať množstvo funkcií ktoré PrestaShop bezplatne ponúka, prečítajte si prosím licenčné podmienky nižšie. Jadro PrestaShopu je licencované pod OSL 3.0, zatiaľ čo moduly a témy sú licencované pod AFL 3.0.', 'I agree to the above terms and conditions.' => 'Súhlasím s podmienkami.', 'I agree to participate in improving the solution by sending anonymous information about my configuration.' => 'Súhlasím s podieľaním sa na zlepšovaní riešenia odoslaním anonymných informácií o mojej konfigurácii.', 'Done!' => 'Hotovo!', 'An error occurred during installation...' => 'Počas inštalácie sa vyskytla chyba...', 'You can use the links on the left column to go back to the previous steps, or restart the installation process by <a href="%link%">clicking here</a>.' => 'Pomocou odkazov v ľavom stĺpci sa môžete vrátiť na predchádzajúci krok, prípadne reštartovať celý inštalačný proces <a href="%link%">kliknutím sem</a>.', 'Your installation is finished!' => 'Vaša inštalácia je dokončená!', 'You have just finished installing your shop. Thank you for using PrestaShop!' => 'Práve ste dokončili inštaláciu Vášho internetového obchodu. Ďakujeme že používate Prestashop!', 'Please remember your login information:' => 'Zapamätajte si prosím svoje prihlasovacie údaje:', 'E-mail' => 'E-mail', 'Print my login information' => 'Vytlačiť moje prihlasovacie údaje', 'Password' => 'Heslo', 'Display' => 'Zobraziť', 'For security purposes, you must delete the "install" folder.' => 'Z bezpečnostných dôvodov je potrebné zmazať adresár "install".', 'http://doc.prestashop.com/display/PS17/Installing+PrestaShop#InstallingPrestaShop-Completingtheinstallation' => 'http://doc.prestashop.com/display/PS17/Installing+PrestaShop#InstallingPrestaShop-Completingtheinstallation', 'Back Office' => 'Administračné rozhranie', 'Manage your store using your Back Office. Manage your orders and customers, add modules, change themes, etc.' => 'Spravujte svoj obchod prostredníctvom Administrácie. Spravujte svoje objednávky a zákazníkov, pridávajte moduly, meňte témy atď.', 'Manage your store' => 'Spravovať Váš obchod', 'Front Office' => 'Verejná časť obchodu', 'Discover your store as your future customers will see it!' => 'Objavte svoj obchod tak, ako ho uvidia Vaši budúci zákazníci!', 'Discover your store' => 'Objavujte svoj obchod', 'Share your experience with your friends!' => 'Zdieľajte svoje skúsenosti s Vašimi priateľmi!', 'I just built an online store with PrestaShop!' => 'Práve som vybudoval online obchod s PrestaShop-om!', 'Watch this exhilarating experience: http://vimeo.com/89298199' => 'Pozrite sa na video: http://vimeo.com/89298199', 'Tweet' => 'Tweetnuť', 'Share' => 'Zdieľať', 'Google+' => 'Google+', 'Pinterest' => 'Pinterest', 'LinkedIn' => 'LinkedIn', 'Check out PrestaShop Addons to add that little something extra to your store!' => 'Pozrite sa na PrestaShop Addons a pridajte niečo špeciálne do Vášho obchodu!', 'We are currently checking PrestaShop compatibility with your system environment' => 'Práve kontrolujeme kompatibilitu Prestashop-u s Vašim systémovým prostredím', 'If you have any questions, please visit our <a href="%doc%" target="_blank">documentation</a> and <a href="%forum%" target="_blank">community forum</a>.' => 'Ak máte nejaké otázky, pozrite si <a href="%doc%" target="_blank">dokumentáciu</a> a <a href="%forum%" target="_blank">komunitné fórum</a>.', 'PrestaShop compatibility with your system environment has been verified!' => 'Kompatibilita PrestaShop-u s Vašim systémovým prostredím bola overená!', 'Oops! Please correct the item(s) below, and then click "Refresh information" to test the compatibility of your new system.' => 'Oops! Opravte prosím nižšie uvedenú položku(y) a potom kliknite na "Aktualizovať informácie" pre otestovanie kompatibility s Vašim novým systémom.', 'Refresh' => 'Obnoviť', 'PrestaShop requires at least 32 MB of memory to run: please check the memory_limit directive in your php.ini file or contact your host provider about this.' => 'PrestaShop vyžaduje najmenej 32 MB pamäti. Prosím skontrolujte memory_limit v php.ini alebo kontaktujte Vášho poskytovateľa hostingu.', '<b>Warning: You cannot use this tool to upgrade your store anymore.</b><br /><br />You already have <b>PrestaShop version %version% installed</b>.<br /><br />If you want to upgrade to the latest version, please read our documentation: <a href="%doc%">%doc%</a>' => '<b>Upozornenie: Na aktualizáciu vášho obchodu už nie je možné použiť tohto sprievodcu.</b><br /><br />Už máte verziu <b>PrestaShop %version% nainštalovanú</b>.<br /><br />Ak chcete aktualizovať a prejsť na najnovšiu verziu, prečítajte si prosím našu dokumentáciu: <a href="%doc%">%doc%</a>', 'Welcome to the PrestaShop %version% Installer' => 'Vitajte pri inštalácii PrestaShop verzie %version%', 'Installing PrestaShop is quick and easy. In just a few moments, you will become part of a community consisting of more than 250,000 merchants. You are on the way to creating your own unique online store that you can manage easily every day.' => 'Inštalácia PrestaShop-u je rýchla a jednoduchá. Iba za pár okamihov sa stanete súčasťou komunity pozostávajúcej z viac ako 250,000 obchodníkov. Ste na ceste vytvoriť si svoj vlastný unikátny internetový obchod ktorý môžte spravovať jednoducho každý deň.', 'If you need help, do not hesitate to <a href="%tutoriellink%" target="_blank">watch this short tutorial</a>, or check <a href="%linkdoc%" target="_blank">our documentation</a>.' => 'Ak potrebujete poradiť, neváhejte <a href="%tutoriellink%" target="_blank"> a pozrite si túto krátku výuku</a>, alebo skontrolujte<a href="%linkdoc%" target="_blank"> našu dokumentáciu</a>.', 'Continue the installation in:' => 'Pokračujte v inštalácii v:', 'The language selection above only applies to the Installation Assistant. Once your store is installed, you can choose the language of your store from over %d% translations, all for free!' => 'Vyššie uvedený výber jazyka sa vzťahuje len na pomocníka pri inštalácií. Ihneď po inštalácii obchodu si môžete si vybrať jazyk vášho obchodu z viac než vyše %d prekladov, a to všetko zdarma!', 'Your database server does not support the utf-8 charset.' => 'Váš databázový server nepodporuje kódovanie utf-8.', 'Lingerie and Adult' => 'Spodné prádlo a tovar pre dospelých', 'Animals and Pets' => 'Domáce zvieratá', 'Art and Culture' => 'Umenie a kultúra', 'Babies' => 'Pre deti', 'Beauty and Personal Care' => 'Krása a starostlivosť o telo', 'Cars' => 'Autá', 'Computer Hardware and Software' => 'Počítače Hardware a Software', 'Download' => 'Prevziať', 'Fashion and accessories' => 'Móda a doplnky', 'Flowers, Gifts and Crafts' => 'Kvety, darčeky a remeslá', 'Food and beverage' => 'Jedlo a nápoje', 'HiFi, Photo and Video' => 'HiFi, Foto a Video', 'Home and Garden' => 'Dom a záhrada', 'Home Appliances' => 'Domáce spotrebiče', 'Jewelry' => 'Šperky', 'Mobile and Telecom' => 'Mobil a telekomunikácie', 'Services' => 'Služby', 'Shoes and accessories' => 'Obuv a doplnky', 'Travel' => 'Cestovanie', '-- Please choose your main activity --' => '-- Zvoľte Vašu hlavnú činnosť --', 'Sport and Entertainment' => 'Šport a zábava', 'At least one table with same prefix was already found, please change your prefix or drop your database' => 'Bola nájdená minimálne jedna tabuľka s rovnakou predponou, prosím zmenťe predponu alebo vyprázdnite databázu', 'Server name is not valid' => 'Názov servera je neplatný', 'You must enter a database name' => 'Musíte zadať názov databázy', 'You must enter a database login' => 'Musíte zadať prihlasovacie meno do databázy', 'Tables prefix is invalid' => 'Predpona tabuliek je neplatná', 'Cannot convert database data to utf-8' => 'Nie je možné konverovať dáta z databázy do utf-8', 'The values of auto_increment increment and offset must be set to 1' => 'Hodnoty navýšenia a počiatku auto_increment musia byť nastavené na 1', 'Your database login does not have the privileges to create table on the database "%s". Ask your hosting provider:' => 'Vaše prihlasovacie meno do databázy nemá práva na tvorbu tabuliek v databáze "%s". Požiadajte svojho poskytovateľa hostingu:', 'Database Server is not found. Please verify the login, password and server fields' => 'Databázový server nebol nájdený. Skontrolujte polia prihlasovacie meno, heslo a server', 'Connection to MySQL server succeeded, but database "%database%" not found' => 'Pripojenie k databáze MySQL bolo úspešné, ale databáza "%database%" nebola nájdená', 'Attempt to create the database automatically' => 'Pokus o automatické vytvorenie databázy', '%file% file is not writable (check permissions)' => 'Do súboru %file% sa nedá zapisovať (skontrolujte oprávnenia)', '%folder% folder is not writable (check permissions)' => 'Do priečinku %folder% nie je možné zapisovať (skontrolujte oprávnenie)', 'Cannot write settings file' => 'Zápis do súboru s nastaveniami sa nepodaril', 'Cannot write app/config/parameters.php file' => 'Nie je možné zapisovať do súboru app/config/parameters.php', 'Cannot write app/config/parameters.yml file' => 'Nie je možné zapisovať do súboru app/config/parameters.yml', 'Database structure file not found' => 'Súbor so štruktúrou databázy nebol nájdený', 'Cannot create group shop' => 'Skupinu obchodu sa nepodarilo vytvoriť', 'Cannot create shop' => 'Obchod sa nepodarilo vytvoriť', 'Cannot create shop URL' => 'URL odkaz obchodu sa nepodarilo vytvoriť', 'File "language.xml" not found for language iso "%iso%"' => 'Súbor "language.xml" nebol nájdený pre iso jazyka "%iso%"', 'File "language.xml" not valid for language iso "%iso%"' => 'Súbor "language.xml" nie je platný pre iso jazyka "%iso%"', 'Cannot download language pack "%iso%"' => 'Nie je možné stiahnuť jazykový balíček "%iso%"', 'Cannot install language "%iso%"' => 'Jazyk "%iso%" nie je možné nainštalovať', 'Cannot copy flag language "%flag%"' => 'Nie je možné skopírovať vlajku pre jazyk "%flag%"', 'Cannot create admin account' => 'Účet administrátora nie je možné vytvoriť', 'Cannot install module "%module%"' => 'Modul "%module%"nie je možné nainštalovať', 'Fixtures class "%class%" not found' => 'Inštalačná trieda "%class%" nebola nájdená', '"%class%" must be an instance of "InstallXmlLoader"' => '"%class%" musí byť inštanciou "InstallXmlLoader"', 'Database upgrade completed.' => 'Aktualizácia databázy je kompletná.', 'Disabling modules now...' => 'Vypnúť moduly teraz...', 'Modules successfully disabled.' => 'Moduly boli úspešne vypnuté.', 'Enabling modules now...' => 'Zapnúť moduly teraz...', 'Modules successfully enabled.' => 'Moduly boli úspešne zapnuté.', 'Upgrading images now...' => 'Aktualizovať obrázky teraz...', 'Images successfully upgraded.' => 'Obrázky boli úspešne aktualizované.', 'Upgrading languages now...' => 'Aktualizovať jazyky teraz...', 'Languages successfully upgraded.' => 'Jazyky boli úspešne aktualizované.', 'Upgrading theme now...' => 'Aktualizovať šablónu teraz...', 'Theme successfully upgraded.' => 'Šablóna bola úspešne aktualizovaná.', 'Warning detected during upgrade.' => 'Počas aktualizácie bolo zistené varovanie.', 'Error detected during upgrade.' => 'Počas aktualizácie bola zistená chyba.', 'SQL error on query <i>%query%</i>' => 'Chyba SQL pri dopyte <i>%query%</i>', 'An SQL error occurred for entity <i>%entity%</i>: <i>%message%</i>' => 'Došlo k SQL chybe pre entitu <i>%entity%</i>: <i>%message%</i>', 'Cannot create image "%identifier%" for entity "%entity%"' => 'Nie je možné vytvoriť obrázok "%identifier%" pre entitu "%entity%"', 'Cannot create image "%identifier%" (bad permissions on folder "%folder%")' => 'Nie je možné vytvoriť obrázok "%identifier%" (zložka "%folder%" nemá nastavené potrebné oprávnenia)', 'Cannot create image "%identifier%"' => 'Nie je možné vytvoriť obrázok "%identifier%"', 'Cannot create image "%1$s" for entity "%2$s"' => 'NIe je možné vytvoriť obrázok "%1$s pre "%2$s"', ), 'ModulesEmailsubscriptionAdmin' => array ( 'Newsletter subscription' => 'Odber noviniek', 'Adds a form for newsletter subscription.' => 'Pridá formulár na prihlásenie k odberu noviniek.', 'Are you sure that you want to delete all of your contacts?' => 'Naozaj si prajete vymazať všetky svoje kontakty?', 'Subscribed' => 'Odoberané', 'Subscribed on' => 'Odoberané od', 'Newsletter registrations' => 'Registrácia odberu noviniek', 'Unsubscribe' => 'Odhlásiť sa z odberu', 'Would you like to send a verification email after subscription?' => 'Poslať overovací email po registrácii?', 'Would you like to send a confirmation email after subscription?' => 'Poslať potvrdzujúci e-mail po prihlásení? ', 'Welcome voucher code' => 'Kód uvítacieho zľavového poukazu', 'Leave blank to disable by default.' => 'Ponechajte prázdne pre vypnutie', 'Newsletter conditions' => 'Podmienky odberu noviinek', 'This text will be displayed beneath the newsletter subscribe button.' => 'Text bude zobrazený pod tlačidlom na prihlásenie k odberu noviniek.', 'Export customers\' addresses' => 'Exportovať adresy zákazníkov', 'Customers\' country' => 'Krajina pôvodu zákazníka', 'Filter customers by country.' => 'Filtrovať zákazníkov podľa krajiny.', 'Newsletter subscribers' => 'Odoberatelia noviniek', 'Filter customers who have subscribed to the newsletter or not, and who have an account or not.' => 'Filtrovať zákazníkov podľa toho či sú prihlásení k odberu noviniek a podľa toho či majú účet.', 'Customers can subscribe to your newsletter when registering, or by entering their email in the newsletter form.' => 'Zákazníci sa môžu prihlásiť k odberu noviniek pri registrácii alebo zadaním svojej e-mailovej adresy na formulári pre odber noviniek.', 'All subscribers' => 'Všetci odberatelia', 'Subscribers with account' => 'Odberatelia s účtom', 'Subscribers without account' => 'Odberatelia bez účtu', 'Non-subscribers' => 'Neprihlásení k odberu', 'Partner offers subscribers' => 'Odberatelia ponúk partnerov', 'Filter customers who have agreed to receive your partners\' offers or not.' => 'Filtrovať zákazníkov podľa toho, či súhlasili s odberom ponúk od Vašich partnerov.', 'Partner offers subscribers have agreed to receive your partners\' offers.' => 'Odberatelia ponúk partnerov súhlasili s tým, že im budú posielané ponuky partnerov.', 'All customers' => 'Všetci zákazníci', 'Partner offers non-subscribers' => 'Zákazníci, ktorí nie sú odberateľmi ponúk partnerov', 'Search for addresses' => 'Hľadať adresu', 'Email address to search' => 'Hľadaná e-mailová adresa', 'Example: contact@prestashop.com or @prestashop.com' => 'Príklad: contact@prestashop.com alebo @prestahop.com', 'No customers found with these filters!' => 'Nenašiel sa žiadný zákazník s požadovanými kritériami!', 'The .CSV file has been successfully exported: %d customers found.' => 'Súbor .CSV bol úspešne exportovaný. (Nájdení zákazníci: %d).', 'Download the file' => 'Stiahnúť súbor', 'WARNING: When opening this .csv file with Excel, choose UTF-8 encoding to avoid strange characters.' => 'Varovanie: Ak otvárate tento .csv súbor v programe Excel, zmeňte kódovanie na UTF-8, inak sa Vám môžu zobrazovať divné znaky.', 'Error: Write access limited' => 'Chyba: Obmedzené práva k zápisu', 'No result found!' => 'Neboli nájdené žiadne výsledky!', '-- Select associated page --' => '-- Vyberte pridruženú stránku --', 'Newsletter subscription: no email to delete, this customer has not registered.' => 'Odber noviniek: žiadny e-mail na odstránenie, tento zákazník sa nezaregistroval.', 'Newsletter subscription: no email to export, this customer has not registered.' => 'Odber noviniek: žiadny e-mail na exportovanie, tento zákazník sa nezaregistroval.', ), 'ModulesFeaturedproductsShop' => array ( 'Our Products' => 'Naše produkty', 'All products' => 'Všetky produkty', ), 'ModulesStatsbestvouchersAdmin' => array ( 'Empty recordset returned.' => 'Vrátený prázdny záznam.', 'Total used' => 'Spolu použité', 'Best vouchers' => 'Najlepšie zľavové kupóny', 'Adds a list of the best vouchers to the Stats dashboard.' => 'Pridá zoznam najlepších zľavových kupónov do štatistík.', ), 'ShopDemoCatalog' => array ( 'Size' => 'Veľkosť', 'Shoe size' => 'Veľkosť topánok', 'Color' => 'Farba', 'S' => 'S', 'M' => 'M', 'L' => 'L', 'One size' => 'Jedna veľkosť', 'Grey' => 'Sivá', 'Taupe' => 'Tmavošedá', 'Beige' => 'Béžová', 'White' => 'Biela', 'Off White' => 'Belasá', 'Red' => 'Červená', 'Black' => 'Čierna', 'Camel' => 'Ťava', 'Orange' => 'Oranžová', 'Blue' => 'Modrá', 'Green' => 'Zelená', 'Yellow' => 'Žltá', 'Brown' => 'Hnedá', 35 => '35', 36 => '36', 37 => '37', 38 => '38', 39 => '39', 40 => '40', 'Pink' => 'Ružová', 'Height' => 'Výška', 'Width' => 'Šírka', 'Depth' => 'Hĺbka', 'Weight' => 'Hmotnosť', 'Compositions' => 'Zloženie', 'Styles' => 'Štýly', 'Properties' => 'Vlastnosti', 'Polyester' => 'Polyester', 'Wool' => 'Vlna', 'Viscose' => 'Viskóza', 'Elastane' => 'Elastické', 'Cotton' => 'Bavlna', 'Silk' => 'Hodváb', 'Suede' => 'Semiš', 'Straw' => 'Slama', 'Leather' => 'Koža', 'Classic' => 'Klasická', 'Casual' => 'Neformálne', 'Military' => 'Vojenské', 'Girly' => 'Dievčenský', 'Rock' => 'Rock', 'Basic' => 'Základný', 'Dressy' => 'Elegantné', 'Short Sleeve' => 'Krátky rukáv', 'Colorful Dress' => 'Farebné šaty', 'Short Dress' => 'Krátke šaty', 'Midi Dress' => 'Midi šaty', 'Maxi Dress' => 'Maxi šaty', '2.75 in' => '7 cm', '2.06 in' => '5.23 cm', '49.2 g' => '49.2 g', '0.26 in' => '0.66 cm', '1.07 in' => '2.72 cm', '1.62 in' => '4.11 cm', '15.5 g' => '15.5 g', '0.41 in (clip included)' => '1 cm (vrátane spony)', '4.33 in' => '11 cm', '2.76 in' => '7 cm', '120g' => '120g', '0.31 in' => '0.79 cm', ), 'ModulesStatsdataAdmin' => array ( 'Data mining for statistics' => 'Zdrojové dáta pre štatistiky', 'This module must be enabled if you want to use statistics.' => 'Tento modul musí byť povolený, ak chcete použiť štatistiky.', 'Save page views for each customer' => 'Uložiť zobrazené stránky pre každého zákazníka', 'Storing customer page views uses a lot of CPU resources and database space. Only enable if your server can handle it.' => 'Ukládá stránky, ktoré videl zákazník a ich vyťaženie CPU a miesta v databáze. Povoľte len v prípade, že to server vie.', 'Save global page views' => 'Ukladať globálne zobrazovanie stránok', 'Global page views uses fewer resources than customer\'s, but it uses resources nonetheless.' => 'Globálne zobrazovanie stránok využíva menej zdrojov ako pre individuálneho zákazníka, ale napriek tomu vyžaduje určité zdroje.', 'Plugins detection' => 'Detekcia pluginov', 'Plugins detection loads an extra 20 kb JavaScript file once for new visitors.' => 'Tento modul načíta extra 20kb JavaScript 1x pre každého nového užívateľa.', ), 'ModulesTrackingfrontAdmin' => array ( 'Tracking - Front office' => 'Sledovanie obchodu', 'Enables your affiliates to access their own statistics. See Stats/Referrers.' => 'Umožní užívateľom nahliadnuť do našich štatistík. Pozrite Štatistiky > Odkiaľ prišli.', ), 'ModulesProductcommentsShop' => array ( 'Deleted account' => 'Vymazať účet', 'You need to be logged in to post your review.' => 'Ak chcete uverejniť recenziu, musíte byť prihlásený.', 'You are not allowed to post a review at the moment, please try again later.' => 'Momentálne nemáte povolené uverejniť recenziu, skúste to znova neskôr.', 'Title cannot be empty' => 'Názov nesme byť prázdny', 'Title cannot be more than %s characters' => 'Názov nemôže byť dlhší než %s znakov', 'Customer name cannot be empty' => 'Meno zákazníka nemôže byť prázdne', 'Customer name cannot be more than %s characters' => 'Meno zákazníka nemôže byť dlhšie než %s znakov', 'You need to be logged in to report a review.' => 'Ak chcete nahlásiť recenziu, musíte byť prihlásený.', 'You already reported this review as abusive.' => 'Túto recenziu ste už nahlásili ako urážlivú.', 'Cannot find the requested product review.' => 'Požadovanú recenziu produktu sa nepodarilo nájsť.', 'This feature is not enabled.' => 'Táto funkcia nie je povolená.', 'You need to be logged in to give your appreciation of a review.' => 'Ak chcete ohodnotiť recenziu, musíte byť prihlásený.', 'To go further:' => 'Ďalšie informácie:', 'Customer reviews' => 'Recenzie zákazníkov', 'Addons Marketplace' => 'Addons Marketplace', 'Display customer reviews on your store!' => 'Zobrazte hodnotenia zákazníkov vo vašom obchode!', 'Customer reviews reassure your visitors and help you improve conversion! Encourage your customers to leave a review, display them, and do not forget to use rich snippets to show your products’ satisfaction ratings on search engines: they will be more visible!' => 'Hodnotenie zákazníkov upokojuje návštevníkov a pomôže vám zlepšiť konverziu! Povzbudzujte svojich zákazníkov, aby zanechali recenziu, zobrazili ich a nezabudnite použiť bohaté úryvky, aby zobrazovali hodnotenia spokojnosti s vašimi produktami vo vyhľadávačoch (budú viditeľnejšie)!', 'Discover all modules' => 'Zobraziť všetky moduly', 'OK' => 'OK', 'Grade' => 'Hodnotenie', 'No' => 'Nie', 'Yes' => 'Áno', 'Be the first to write your review' => 'Buďte prvý kto napíše recenziu', 'No customer reviews for the moment.' => 'Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.', 'Sorry, your review cannot be posted.' => 'Ľutujeme, Vašu recenziu nie je možné odoslať.', 'Title' => 'Názov', 'Your name' => 'Vaše meno', 'Review' => 'Recenzia', 'Required fields' => 'Povinné polia', 'Cancel' => 'Zrušiť', 'Send' => 'Odoslať', 'Your comment has been submitted and will be available once approved by a moderator.' => 'Váš komentár bol pridaný a bude zobrazený po schválení moderátorom.', 'Your comment has been added!' => 'Váš komentár bol pridaný!', 'Review sent' => 'Skontrolovať pred odoslaním', 'Your review cannot be sent' => 'Vašu recenziu nie je možné odoslať', 'Read user reviews' => 'Prečítať recenzie užívateľov', 'By %1$s' => 'Od %1$s', 'Report abuse' => 'Nahlásiť urážlivý príspevok', 'Write your review' => 'Napíšte svoju recenziu', 'Sorry, your review appreciation cannot be sent.' => 'Ľutujeme, ale hodnotenie vašej recenzie nie je možné odoslať.', 'Sorry, your abuse report cannot be sent.' => 'Ľutujeme, Váš podnet nie je možné odoslať.', 'Comments' => 'Komentáre', 'Your review appreciation cannot be sent' => 'Vaše hodnotenie nie je možné odoslať', 'Report comment' => 'Nahlásiť komentár', 'Are you sure that you want to report this comment?' => 'Naozaj chcete nahlásiť tento komentár?', 'Report sent' => 'Správa odoslaná', 'Your report has been submitted and will be considered by a moderator.' => 'Váš podnet bol odoslaný a bude ho posudzovať moderátor.', 'Your report cannot be sent' => 'Váš podnet nie je možné odoslať', ), 'ModulesSupplierlistAdmin' => array ( 'Supplier list' => 'Zoznam dodávateľov', 'Adds a block with a list of your product suppliers on your shop.' => 'Pridá blok so zoznamom dodávateľov produktov pre váš obchod.', 'Invalid number of elements.' => 'Chybný počet položiek.', 'Please activate at least one type of list.' => 'Prosím, aktivujte aspoň jeden typ zoznamu.', 'Type of display' => 'Typ zobrazenia', 'Use a plain-text list' => 'Použiť jednoduchý textový zoznam', 'Use a drop-down list' => 'Použiť rozbaľovaciu ponuku', 'Number of elements to display' => 'Počet prvkov pre zobrazenie', 'Only apply in plain-text mode' => 'Platí len v režime obyčajného textu', ), 'AdminNotificationsWarning' => array ( 'Are you sure?' => 'Naozaj si prajete vykonať túto operáciu?', 'No module has been installed.' => 'Nie je nainštalovaný žiadny modul.', 'PrestaShop was unable to log in to Addons. Please check your credentials and your Internet connection.' => 'PrestaShop sa nemohol prihlásiť do Addons. Skontrolujte si prosím prihlasovacie údaje a internetové spojenie.', 'Invalid security token' => 'Neplatný bezpečnostný token', 'I understand the risks and I really want to display this page' => 'Rozumiem rizikám a naozaj chcem zobraziť túto stránku', 'Take me out of here!' => 'Odísť preč!', 'Are you sure you want to uninstall this module?' => 'Ste si istý, že chcete odinštalovať tento modul?', 'Delete selected items?' => 'Odstrániť vybrané položky?', 'Delete selected item?' => 'Vymazať vybranú položku?', 'You can\'t change the value of this configuration field in the context of this shop .' => 'Nemôžete zmeniť hodnotu tohto konfiguračného poľa v kontexte tohto obchodu.', 'Please select theme\'s import source.' => 'Vyberte zdroj importu šablóny.', 'You can\'t change the value of this configuration field in the context of this shop.' => 'Nemôžete zmeniť hodnotu tohto poľa v kontexte tohto obchodu.', 'Are you sure to delete this?' => 'Naozaj to chcete odstrániť?', 'Warning' => 'Varovanie', 'Leave anyway' => 'Napriek tomu odísť', 'Your modifications are not saved yet. Do you wish to save it before leaving?' => 'Vaše úpravy ešte nie sú uložené. Chcete ich pred odchodom uložiť?', ), 'ModulesStatsproductAdmin' => array ( 'Product details' => 'Detaily produktu', 'Adds detailed statistics for each product to the Stats dashboard.' => 'Pridá podrobné štatistiky o každom produkte do štatistík.', 'Number of purchases compared to number of views' => 'Počet nákupov v porovnaní s počtom zobrazení', 'After choosing a category and selecting a product, informational graphs will appear.' => 'Po vybratí kategórie a produktu sa objavia informačné grafy. Potom ich môžete analyzovať.', 'If you notice that a product is often purchased but viewed infrequently, you should display it more prominently in your Front Office.' => 'Pokiaľ zistíte, že určitý produkt sa dobre predáva ale nie je príliš navštevovaný, mali by ste ho umiestniť niekam, kde bude lepšie viditeľný, najlepšie na úvodnú stránku obchodu.', 'On the other hand, if a product has many views but is not often purchased, we advise you to check or modify this product\'s information, description and photography again, see if you can find something better.' => 'Naopak, pokiaľ má produkt množstvo zhliadnutí, ale moc sa nepredáva, odporúčame skontrolovať a doplniť produktové informácie, popis a fotky. Potom sa pozrite, či sa situácia zlepšila.', 'Details' => 'Detaily', 'Total bought' => 'Celkom kúpené', 'Sales (tax excluded)' => 'Predajnosť (bez DPH)', 'Total Viewed' => 'Celkom prezreté', 'Conversion rate' => 'Konverzný pomer', 'CSV Export' => 'CSV export', 'Attribute sales distribution' => 'Vlastnosti obchodnej distribúcie', 'Cross selling' => 'Súvisiace produkty', 'Click on a product to access its statistics!' => 'Kliknite na produkt pre zobrazenie jeho štatistiky', 'Choose a category' => 'Vyberte kategóriu', 'Products available' => 'Dostupné produkty', 'Popularity' => 'Popularita', 'Visits (x100)' => 'návštevy (x100)', 'Stock' => 'Sklad', ), 'ModulesTrackingfrontShop' => array ( 'Unique visitors' => 'Unikátni návštevníci', 'Pages viewed' => 'Zobrazených stránok', 'Registrations' => 'Registrácie', 'Orders' => 'Objednávky', 'Base fee' => 'Zákl. popl.', 'Percent fee' => 'Percentuálnych poplatok', 'Click fee' => 'Poplatok za klik', 'Average cart' => 'Priemerná hodnota košíka', 'Registration rate' => 'Registračný rozsah', 'Order rate' => 'Miera obj.', 'Visitors' => 'Návštevníci', 'Visits' => 'Návštevy', 'Sales' => 'Predaj', 'Today' => 'Dnes', 'Month' => 'Mesiac', 'Year' => 'Rok', 'From:' => 'Od:', 'To:' => 'Do:', 'Show products details' => 'Zobraziť podrobnosti produktov', 'ID' => 'Číslo [ID]', 'Name' => 'Názov', 'Pages' => 'Stránky', 'Reg.' => 'Registrácia', 'Ord.' => 'Obj.', 'Cart' => 'Košík', 'Reg. rate' => 'Miera reg.', 'Ord. rate' => 'Pomer objednávok', 'Click' => 'Klik', '¤' => '¤', '%' => '%', 'Affiliation' => 'Pridruženie', 'Affiliation space' => 'Príslušný priestor', 'Sign in' => 'Prihlásiť sa', 'Password' => 'Heslo', ), 'AdminShippingNotification' => array ( 'Ranges are not correctly ordered:' => 'Rozsahy nie sú správne zoradené:', 'Reordering' => 'Zmena poradia', 'Please validate the last range before creating a new one.' => 'Pred vytvorením nového rozsahu potvrďte posledný rozsah.', 'Are you sure to delete this range ?' => 'Naozaj chcete odstrániť tento rozsah?', 'This range is not valid' => 'Tento rozsah nie je platný', 'Ranges are overlapping' => 'Rozsahy sa prekrývajú', 'Please select at least one zone' => 'Prosím vyberte aspoň jednu zónu', 'Are you sure you want to delete the logo?' => 'Ste si istí, že chcete zmazať logo?', 'You do not have permission to use this wizard.' => 'Nemáte oprávnenie na použitie tohto sprievodcu.', 'You must choose at least one shop or group shop.' => 'Musíte si vybrať aspoň jeden obchod alebo skupinu obchodov.', 'An error occurred while saving this carrier.' => 'Došlo k chybe pri ukladaní tohto prepravcu.', 'An error occurred while saving carrier groups.' => 'Došlo k chybe pri ukladaní skupiny prepravcov.', 'An error occurred while saving carrier zones.' => 'Došlo k chybe pri ukladaní prepravných zón.', 'An error occurred while saving carrier ranges.' => 'Pri ukladaní rozsahu prepravcu došlo k chybe.', 'An error occurred while saving associations of shops.' => 'Došlo k chybe pri ukladaní priradení obchodov.', 'An error occurred while saving the tax rules group.' => 'Došlo k chybe pri ukladaní daňových pravidiel skupiny.', 'An error occurred while saving carrier logo.' => 'Došlo k chybe pri ukladaní loga prepravcu.', 'An error occurred while updating carrier information.' => 'Vyskytla sa chyba počas aktualizácie prepravcu.', ), 'ModulesStatsbestsuppliersAdmin' => array ( 'Total paid' => 'Celkom zaplatené', 'Best suppliers' => 'Najlepší dodávatelia', 'Adds a list of the best suppliers to the Stats dashboard.' => 'Pridá zoznam najlepších dodávateľov do štatistík.', ), 'ModulesStatscheckupAdmin' => array ( 'Catalog evaluation' => 'Ohodnotenie katalógu', 'Adds a quick evaluation of your catalog quality to the Stats dashboard.' => 'Pridá rýchle vyhodnotenie kvality vášho obchodu do štatistík.', 'Bad' => 'zlé', 'Average' => 'priemerné', 'Good' => 'dobré', 'No product was found.' => 'Žiaden produkt sa nenašiel', 'Descriptions' => 'Popis', 'chars (without HTML)' => 'znaky (bez HTML)', 'orders / month' => 'objednávky / mesiac', 'Not enough' => 'Nedostatok', 'Alright' => 'V poriadku', 'Less than' => 'menej než', 'Greater than' => 'viac než', 'Order by' => 'Zoradiť podľa', 'Desc.' => 'Popis', 'Global' => 'Globálne', 'items' => 'položky', ), 'AdminPaymentHelp' => array ( 'Please mark each checkbox for the currency, or currencies, for which you want the payment module(s) to be available.' => 'Označte všetky zaškrtávacie políčka pre menu alebo meny, pre ktoré chcete platobný(é) modul(y) sprístupniť.', 'Please mark each checkbox for the customer group(s), for which you want the payment module(s) to be available.' => 'Označte zaškrtávacie políčka pre skupinu(y) zákazníkov, pre ktorú(é) chcete platobný(é) modul(y) sprístupniť.', 'Please mark each checkbox for the country, or countries, in which you want the payment module(s) to be available.' => 'Prosím označte políčka krajín, pre ktoré chcete, aby boli platobné moduly dostupné.', 'Please mark each checkbox for the carrier, or carrier, for which you want the payment module(s) to be available.' => 'Označte všetky zaškrtávacie políčka pre prepravcu alebo prepravcov, ktorým chcete platobný(é) modul(y) sprístupniť.', 'This is where you decide what payment modules are available for different variations like your customers\' currency, group, and country.' => 'Tu môžete rozhodnúť, aké platobné moduly budú k dispozícii pre rôzne varianty, ako sú meny, skupiny zákazníkov a krajiny.', 'A check mark indicates you want the payment module available.' => 'Zaškrtnutie znamená, že chcete aby bol platobný modul k dispozícii.', 'If it is not checked then this means that the payment module is disabled.' => 'Ak nie je zaškrtnuté, znamená to, že platobný modul je zakázaný.', ), 'ModulesFacetedsearchShop' => array ( 'Price' => 'Cena', 'Weight' => 'Hmotnosť', 'New' => 'Novinka', 'Used' => 'Použité', 'Refurbished' => 'Repasované', 'Condition' => 'Stav', 'Not available' => 'Nedostupné', 'In stock' => 'Na sklade', 'Availability' => 'Dostupnosť', 'Brand' => 'Značka', 'Categories' => 'Kategórie', 'Relevance' => 'Dôležitosť', ), 'ModulesContactinfoAdmin' => array ( 'Contact information' => 'Kontaktné informácie', 'Allows you to display additional information about your store\'s customer service.' => 'Umožňuje zobraziť ďalšie informácie o zákazníckom servise Vášho obchodu.', ), 'ModulesStatsbestmanufacturersAdmin' => array ( 'Total paid' => 'Celkom zaplatené', 'Best brands' => 'Najlepšie značky', 'Adds a list of the best brands to the Stats dashboard.' => 'Pridá zoznam najlepších značiek do štatistík.', ), 'ShopPdf' => array ( 'Delivery' => 'Krajina doručenia', 'Invoice' => 'Faktúra', '%taxrate%%space%%' => '%taxrate%%space%%', 'Order return' => 'Vrátená objednávka', 'Credit slip' => 'Dobropis', 'Supply order form' => 'Formulár dodávateľskej objednávky', 'TE: Tax excluded' => 'Bez DPH', 'TI: Tax included' => 'S DPH', 'Billing & Delivery Address' => 'Fakturačná a doručovacia adresa', 'Payment Method' => 'Spôsob platby', 'No payment' => 'Žiadna platba', 'Product' => 'Produkt', '%s:' => '%s:', 'image(s):' => 'obrázok(y):', 'An electronic version of this invoice is available in your account. To access it, log in to our website using your e-mail address and password (which you created when placing your first order).' => 'Elektronická verzia tejto faktúry je dostupná vo Vašom účte. Aby ste sa k nej dostali, prihláste sa na našej webovej stránke s Vaším e-mailom a heslom (ktoré ste si vytvorili pri zadávaní prvej objednávky).', 'Delivery Address' => 'Adresa doručenia', 'Billing Address' => 'Fakturačná adresa', 'Note' => 'Poznámka', '(Tax excl.)' => '(bez DPH)', 'Unit Price' => 'Jednotková cena', 'ecotax: %s' => 'recyklačný poplatok: %s', 'Discounts' => 'Zľavy', 'Carrier' => 'Prepravca', 'Invoice Number' => 'Číslo faktúry', 'Invoice Date' => 'Dátum vystavenia', 'Order date' => 'Dátum objednávky', 'Total Tax' => 'DPH celkom', 'Base price' => 'Základná cena', 'Exempt of VAT according to section 259B of the General Tax Code.' => 'Dodanie tovaru je oslobodené od dane (podľa § 43 zákona 222/2004 Z.z.).', 'Tax Detail' => 'Sumár DPH', 'Products' => 'Produkty', 'Shipping' => 'Doručenie', 'Ecotax' => 'Recyklačný poplatok', 'Wrapping' => 'Balné', 'Tax Rate' => 'Daňová sadzba', 'No taxes' => 'Žiadne dane', 'Total Products' => 'Produkty spolu', 'Total Discounts' => 'Spolu zľavy', 'Shipping Costs' => 'Prepravné náklady', 'Free Shipping' => 'Doručenie zdarma', 'Wrapping Costs' => 'Balné', 'Total (Tax excl.)' => 'Celkom (bez DPH)', 'Total' => 'Spolu', 'If the following conditions are not met, we reserve the right to refuse your package and/or refund:' => 'Pokiaľ nebudú nasledujúce podmienky splnené, vyhradzujeme si právo zamietnuť Váš balík a/alebo žiadosť o vrátenie peňazí:', 'Please include this return reference on your return package:' => 'Tento kód prosím uveďte na balíku, ktorý nám vraciate:', 'All products must be returned in their original package and condition, unused and without damage.' => 'Všetky produkty musia byť vrátené v ich originálnom obale, nepoužité a bez poškodenia.', 'Please print out this document and slip it into your package.' => 'Vytlačte prosím tento dokument a priložte ho do balíka.', 'The package should be sent to the following address:' => 'Balík by mal byť poslaný na nasledujúcu adresu:', 'Upon receiving your package, we will notify you by e-mail. We will then begin processing the refund, if applicable. Let us know if you have any questions' => 'Po prijatí balíku Vás budeme informovať e-mailom a ak na to máte nárok, vrátime Vám peniaze. Kontaktujte nás ak máte nejaké otázky', 'Reference' => 'Kód', 'Qty' => 'Počet', 'Items to be returned' => 'Tovar, ktorý bude vrátený', 'We have logged your return request.' => 'Prijali sme žiadosť na vrátenie tovaru.', 'Your package must be returned to us within' => 'Balík musí byť k nám vrátený do ', 'days of receiving your order.' => 'pracovných dní od prijatia objednávky.', 'Return Number' => 'Číslo vrátenia', 'Date' => 'Dátum', 'Product / Reference' => 'Produkt / Kód', 'Unit price' => 'Jednotková cena', '(Tax Excl.)' => '(bez DPH)', '(Tax Incl.)' => '(s DPH)', 'Price' => 'Cena', 'No details' => 'Žiadne podrobnosti', 'image(s)' => 'obrázok(y)', 'Order Date' => 'Dátum objednávky', 'Order Reference' => 'Kód objednávky', 'VAT Number' => 'IČ DPH', 'Shipping (Tax Excl.)' => 'Doručenie (bez DPH)', 'Shipping (Tax Incl.)' => 'Doručenie (s DPH)', 'Product Total (Tax Excl.)' => 'Produkty spolu (bez DPH)', 'Product Total (Tax Incl.)' => 'Produkty spolu (s DPH)', 'Product Total' => 'Produkty spolu', 'Total (Tax Excl.)' => 'Spolu (bez DPH)', 'Total (Tax Incl.)' => 'Spolu (s DPH)', 'For more assistance, contact Support:' => 'Pre ďalšiu pomoc kontaktujte zákaznícku podporu:', 'Tel: %s' => 'Tel: %s', 'Fax: %s' => 'Fax: %s', 'Total TE' => 'Celkom (bez DPH)', 'Total TI' => 'Celkom (s DPH)', 'Products ordered:' => 'Objednané produkty:', 'Designation' => 'Určenie', 'Unit Price TE' => 'Jednotková cena (bez DPH)', 'Before discount' => 'Pred zľavou', 'Discount Rate' => 'Sadzba zľavy', 'After discount' => 'Po zľave', 'Tax rate' => 'Daňová sadzba', 'Taxes:' => 'DPH:', 'Base TE' => 'Základ bez DPH', 'Tax Value' => 'DPH', 'Summary:' => 'Zhrnutie:', '(Before discount)' => '(Pred zľavou)', 'Order Discount' => 'Zľava z objednávky', '(After discount)' => '(Po zľave)', 'Tax value' => 'DPH', 'Total to pay' => 'Celkom k úhrade', ), 'ModulesLinklistAdmin' => array ( 'Link Widget' => 'Odkaz na ovládací prvok', 'Link block configuration' => 'Konfigurácia blokov odkazov', 'Link Blocks' => 'Bloky odkazov', 'Name of the link block' => 'Názov bloku odkazu', 'Please mark every page that you want to display in this block.' => 'Označte všetky stránky, ktoré chcete zobraziť v tomto bloku', 'Please add every page that you want to display in this block.' => 'Pridajte všetky stránky, ktoré chcete zobraziť v tomto bloku.', 'Themes' => 'Témy', 'Link List' => 'Zoznam odkazov', 'Adds a block with several links.' => 'Pridá blok s niekoľkými odkazmi.', 'New block' => 'Nový blok', 'ID' => 'Číslo [ID]', 'Name of the block' => 'Názov bloku', 'URL' => 'Odkaz', 'Title' => 'Názov', 'Content pages' => 'Stránky s obsahom', 'Product pages' => 'Stránky produktov', 'Static content' => 'Statický obsah', 'Custom content' => 'Zákazkový obsah', 'Edit the link block.' => 'Upravte blok odkazov.', 'New link block' => 'Nový blok odkazov', 'Position' => 'Pozícia', 'Edit' => 'Upraviť', 'Delete' => 'Vymazať', 'Name' => 'Názov', ), 'ModulesStatscarrierAdmin' => array ( 'Carrier distribution' => 'Podiely spôsobov prepravy', 'Adds a graph displaying each carriers\' distribution to the Stats dashboard.' => 'Pridá graf zobrazujúci rozdelenie prepravcov do štatistík.', 'This graph represents the carrier distribution for your orders. You can also narrow the focus of the graph to display distribution for a particular order status.' => 'Tento graf zobrazuje rozdelenie prepravcov zvolených v objednávkach. Môžete ich obmedziť na konkrétny stav objednávok.', 'No valid orders have been received for this period.' => 'Žiadna platná objednávka za toto obdobie.', 'Percentage of orders listed by carrier.' => 'Percentá objednávok podľa spôsobu prepravy', ), 'AdminCatalogFeature' => array ( 'Texture' => 'Textúra', 'Apply a discount' => 'Použiť zľavu', 'Percent (%)' => 'Percentá (%)', 'Apply a discount to' => 'Použiť zľavu na', 'Order (without shipping)' => 'Objednávka (bez doručenia)', 'Specific product' => 'Špecifický produkt', 'Cheapest product' => 'Najlacnejší produkt', 'Selected product(s)' => 'Vybraný produkt(y)', 'Exclude discounted products' => 'Bez zľavnených produktov', 'Send a free gift' => 'Poslať darček zadarmo', 'Search a product' => 'Hľadať produkt', 'Matching products' => 'Zodpovedajúce produkty', 'Available combinations' => 'Dostupné kombinácie', 'Limit to a single customer' => 'Obmedziť na jedného zákazníka', 'Valid' => 'Platné', 'Minimum amount' => 'Minimálna suma', 'Shipping excluded' => 'Bez prepravných nákladov', 'Shipping included' => 'Vrátane prepravných nákladov', 'Total available' => 'Celkom k dispozícii', 'Total available for each user' => 'Celkom dostupných na užívateľa', 'Restrictions' => 'Obmedzenia', 'Country selection' => 'Výber krajiny', 'Unselected countries' => 'Nevybraté krajiny', 'Selected countries' => 'Vybrané krajiny', 'Carrier selection' => 'Výber prepravcu', 'Unselected carriers' => 'Nevybratí prepravcovia', 'Selected carriers' => 'Vybraný prepravcovia', 'Customer group selection' => 'Výber zákazníckej skupiny', 'Unselected groups' => 'Nevybraté skupiny', 'Selected groups' => 'Vybrané skupiny', 'Compatibility with other cart rules' => 'Kompatibilita s inými pravidlami košíka', 'Uncombinable cart rules' => 'Nekombinovateľné pravidlá košíka', 'Combinable cart rules' => 'Kombinovateľné pravidlá košíka', 'Product selection' => 'Výber produktu', 'Shop selection' => 'Výber obchodu', 'Unselected shops' => 'Nevybraté obchody', 'Selected shops' => 'Vybrané obchody', 'Cart rule' => 'Pravidlo košíka', 'Information' => 'Informácie', 'Now' => 'Teraz', 'Done' => 'Dokončené', 'Choose Time' => 'Vyberte čas', 'Time' => 'Čas', 'Minute' => 'minúta', 'Highlight' => 'Zvýrazniť', 'Partial use' => 'Čiastočné použitie', 'Number of products required in the cart to enjoy the discount:' => 'Požadovaný počet produktov v košíku pre využitie tejto zľavy:', 'Attachment' => 'Prílohy', 'Available quantity' => 'Dostupné množstvo', 'Ref:' => 'Kód:', 'EAN13:' => 'EAN13:', 'UPC:' => 'UPC kód:', 'Qty:' => 'Počet: ', 'Attribute name' => 'Názov atribútu', 'EAN13' => 'EAN13', 'UPC' => 'UPC', 'Type' => 'Typ', 'Customization' => 'Prispôsobenie', 'Price per unit' => 'Jednotková cena', 'Shipping' => 'Doručenie', 'Product name' => 'Názov produktu', 'Conditions' => 'Podmienky', 'Add a new condition group' => 'Pridať novú skupinu podmienok', 'Add condition' => 'Pridať stav', 'Condition group' => 'Skupina stavov', 'Root' => 'Koreň', 'Home' => 'Úvodná stránka', 'Increase' => 'Zvýšenie', 'Decrease' => 'Zníženie', 'Customer Order' => 'Objednávka zákazníka', 'Adjustment following an inventory of stock' => 'Úprava po inventarizácii zásob', 'Transfer to another warehouse' => 'Presun do iného skladu', 'Transfer from another warehouse' => 'Presun do iného skladu', 'Supply Order' => 'Dodávateľská objednávka', 'Product Return' => 'Vrátenie produktu', 'Manual Entry' => 'Manuálny zápis', 'Associated with' => 'Prepojená s', 'product(s)' => 'produkt(y)', 'Add new file' => 'Pridať nový súbor', 'Attributes generator' => 'Generátor atribútov', 'Back to the product' => 'Späť na produkt', 'Values' => 'Hodnoty', 'Value' => 'Hodnota', 'Color' => 'Farba', 'Color or texture' => 'Farba alebo textúra', 'Attributes' => 'Atribúty', 'Public name' => 'Verejný názov', 'Attribute type' => 'Typ atribútu', 'Attribute group' => 'Skupina atribútov', 'Current texture' => 'Súčasná textúra', 'Add new attribute' => 'Pridať nový atribút', 'Add new value' => 'Pridať novú hodnotu', 'Add New Values' => 'Pridať nové hodnoty', 'Add New Attributes' => 'Pridať nové atribúty', 'Edit New Attribute' => 'Upraviť nový atribút', 'Add New Attribute' => 'Pridať nový atribút', 'Save then add another value' => 'Uložiť a potom pridať ďalšiu hodnotu', 'Edit Value' => 'Upraviť hodnotu', 'Add New Value' => 'Pridať novú hodnotu', 'Add new cart rule' => 'Pridať nové pravidlo košíka', 'Payment: ' => 'Platba: ', 'Cart Rules' => 'Pravidlá košíka', 'Category Cover Image' => 'Úvodný obrázok kategórie', 'Root Category' => 'Hlavná kategória', 'Open' => 'Otvorená', 'Closed' => 'Zatvorená', 'Pending 1' => 'Nespracovaná 1', 'Pending 2' => 'Nespracovaná 2', 'Messages' => 'Správy', 'Private' => 'Súkromné', 'Last message' => 'Posledná správa', 'Contact options' => 'Nastavenia kontaktu', 'Allow file uploading' => 'Povoliť nahrávanie súborov', 'Default message' => 'Predvolená správa', 'Customer service options' => 'Nastavenia zákazníckej podpory', 'IMAP URL' => 'IMAP URL', 'IMAP port' => 'IMAP port', 'IMAP user' => 'IMAP používateľ', 'IMAP password' => 'IMAP heslo', 'Delete messages' => 'Vymazať správy', 'Create new threads' => 'Vytvoriť nové vlákna', 'IMAP options' => 'IMAP nastavenia', 'Total threads' => 'Vlákien celkom', 'Threads pending' => 'Nevybavené vlákna', 'Total number of customer messages' => 'Počet správ od zákazníkov', 'Total number of employee messages' => 'Počet správ od zamestnancov', 'Unread threads' => 'Neprečítané vlákna', 'Closed threads' => 'Uzavreté vlákna', 'Message forwarded to' => 'Správa preposlaná na', 'Pending Discussion Threads' => 'Nevybavené vlákna v diskusii', 'Average Response Time' => 'Priemerný čas odpovede', 'Messages per Thread' => 'Správ na vlákno', 'Reply to the next unanswered message in this thread' => 'Odpovedať na ďalšiu nezodpovedanú správu v tomto vlákne', 'Mark as "handled"' => 'Označiť ako "vybavené"', 'Re-open' => 'Znovu otvoriť', 'Mark as "pending 1" (will be answered later)' => 'Označiť ako "nevybavené 1" (bude odpovedané neskôr)', 'Disable pending status' => 'Vypnúť stav nevybavenia', 'Mark as "pending 2" (will be answered later)' => 'Označiť ako "nevybavené 2" (bude odpovedané neskôr)', 'Message to: ' => 'Správa pre: ', 'Product: ' => 'Produkt: ', 'Status:' => 'Stav:', 'Add a new feature' => 'Pridať novú vlastnosť', 'Add new feature' => 'Pridať novú vlastnosť', 'Edit New Feature' => 'Upraviť novú vlastnosť', 'Add New Feature' => 'Pridať novú vlastnosť', 'Feature value' => 'Hodnota vlastnosti', 'Add a new feature value' => 'Pridať novú hodnotu vlastnosti', 'List of brands' => 'Zoznam značiek', 'Brand addresses' => 'Adresy značky', 'Choose the brand' => 'Vybrať značku', 'Edit Addresses' => 'Upraviť adresy', 'Add address' => 'Pridať adresu', 'Category root' => 'Koreňová kategória', 'From quantity' => 'Od množstva', 'Beginning' => 'Začiatok', 'End' => 'Koniec', 'Add new catalog price rule' => 'Pridať nové cenové pravidlo', 'Catalog price rules' => 'Cenové pravidlá katalógu', 'Reduction with or without taxes' => 'Zľava s alebo bez DPH', 'List of empty categories:' => 'Zoznam prázdnych kategórií:', 'List of products with combinations but without available quantities for sale:' => 'Zoznam produktov s kombináciami, ale s nedostupným množstvom na predaj:', 'List of products without combinations and without available quantities for sale:' => 'Zoznam produktov bez kombinácií a s nedostupným množstvom na predaj:', 'List of disabled products' => 'Zoznam vypnutých produktov', 'List of products without images' => 'Zoznam produktov bez obrázkov', 'List of products without description' => 'Zoznam produktov bez opisu', 'List of products without price' => 'Zoznam produktov bez ceny', 'Product disabled' => 'Produkt je zakázaný', 'Average number of products per category' => 'Priemerný počet produktov na kategóriu', 'Disabled Categories' => 'Zakázané kategórie', 'Empty Categories' => 'Prázdne kategórie', 'Top Category' => 'Najlepšia kategória', 'All combinations' => 'Všetky kombinácie', 'Products' => 'Produkty', 'Number of products' => 'Počet produktov', 'Impact on weight' => 'Vplyv na váhu', 'Send me an email when the quantity is under this level' => 'Poslať mi e-mail, keď je množstvo nižšie alebo sa rovná tejto hodnote', 'Low stock level' => 'Nízky stav zásob', 'Ecotax' => 'Recyklačný poplatok', 'Condition' => 'Stav', 'Label when in stock' => 'Označenie, ak je produkt na sklade', 'Delivery time of in-stock products:' => 'Dodacia doba pre produkty, ktoré sú skladom:', 'Number of allowed downloads' => 'Počet povolených stiahnutí', 'Choose a value' => 'Vyberte hodnotu', 'Please select a file' => 'Vyberte súbor prosím', 'Caption' => 'Titulok', 'Cover image' => 'Obrázok obálky', 'Add new root category' => 'Pridať novú koreňovú kategóriu', 'Add new category' => 'Pridať novú kategóriu', 'Send me an email when the quantity is below or equals this level' => 'Poslať mi e-mail, keď je množstvo nižšie alebo sa rovná tejto hodnote', 'Combination name' => 'Názov kombinácie', 'Physical quantity' => 'Fyzické množstvo', 'Reserved quantity' => 'Rezervované množstvo', 'Category name' => 'Názov kategórie', 'Parent of the category' => 'Nadradená kategória', 'Feature' => 'Vlastnosť', 'Choose a feature' => 'Vybrať vlastnosť', 'Pre-defined value' => 'Preddefinovaná hodnota', 'OR Customized value' => 'ALEBO Prispôsobená hodnota', 'ISBN code' => 'ISBN kód', 'Impact on price per unit (tax excl.)' => 'Vplyv na jednotkovú cenu (bez DPH)', 'Min. quantity for sale' => 'Minimálne množstvo na predaj', 'Set as default combination' => 'Nastaviť ako predvolenú kombináciu', 'Select images of this combination:' => 'Vyberte obrázky tejto kombinácie:', 'Availability date' => 'Dátum dostupnosti', 'Impact on price (tax excl.)' => 'Vplyv na cenu (bez DPH)', 'Impact on price (tax incl.)' => 'Vplyv na cenu (s DPH)', 'Cost Price' => 'Veľkoobchodná cena', 'Minimum quantity' => 'Minimálne množstvo', 'Standard product' => 'Štandardný produkt', 'Pack of products' => 'Balík produktov', 'Add products to your pack' => 'Pridajte produkty do balíčka', 'Pre-tax retail price' => 'Predajná cena (bez DPH)', 'Retail price with tax' => 'Predajná cena (s DPH)', 'Default category' => 'Predvolená kategória', 'Add a new category' => 'Pridať novú kategóriu', 'Accessories' => 'Príslušenstvo', 'UPC barcode' => 'UPC čiarový kód', 'EAN-13 or JAN barcode' => 'EAN-13 alebo JAN čiarový kód', 'Everywhere' => 'Všade', 'Catalog only' => 'Iba katalóg', 'Search only' => 'Iba vo vyhľadávaní', 'Nowhere' => 'Nikde', 'Display options' => 'Možnosti zobrazenia', 'Available for order' => 'Povoliť objednávanie', 'Show price' => 'Zobraziť cenu', 'Web only (not sold in your retail store)' => 'Iba web (nepredáva sa v kamennom obchode)', 'ISBN' => 'ISBN', 'Display condition on product page' => 'Zobrazovať stav na stránke produktu', 'Default suppliers' => 'Predvolení dodávatelia', 'Attachments for this product:' => 'Prílohy priradené k tomuto produktu:', 'No tax' => 'Bez dane', 'Ecotax (tax incl.)' => 'Recyklačný poplatok (s DPH)', 'Display the "On sale!" flag on the product page, and on product listings.' => 'Zobraziť vlajku "Výpredaj!" na stránke produktu a v zozname tovaru.', 'Price per unit (tax excl.)' => 'Jednotková cena (bez DPH)', 'Apply to all products' => 'Použiť na všetky produkty', 'Stock location' => 'Umiestnenie skladu', 'Create combinations' => 'Vytvoriť kombinácie', 'I want to use the advanced stock management system for this product.' => 'Pre tento produkt chcem používať pokročilú správu zásob.', 'The available quantities for the current product and its combinations are based on the stock in your warehouse (using the advanced stock management system). ' => 'Dostupné množstvá súčasného produktu a jeho kombinácií sa odvíjajú od zásob vo vašom sklade (pokiaľ sa používa pokročilá správa zásob). ', 'I want to specify available quantities manually.' => 'Skladové množstvá chcem určiť manuálne.', 'Minimum quantity for sale' => 'Minimálne množstvo na predaj', 'Label when out of stock (and back order allowed)' => 'Označenie, keď je produkt vypredaný (a je povolené objednávanie vypredaných produktov)', 'Does this product have an associated file?' => 'Má tento produkt priradený súbor?', 'Use default behavior' => 'Použiť predvolené správanie', 'Allow orders' => 'Povoliť objednávky', 'Deny orders' => 'Zakázať objednávky', 'When out of stock' => 'Správanie vypredaného produktu', 'Decrement pack only.' => 'Znížiť iba stav zásob balíčka', 'Decrement products in pack only.' => 'Znížiť iba stav zásob produktov v balíčku', 'Decrement both.' => 'Znížiť stav zásob oboch', 'Pack quantities' => 'Stav zásob balíčkov', 'Meta description' => 'Meta popis', 'Friendly URL' => 'Priateľská URL', 'Permanent redirection to a category (301)' => 'Trvalé presmerovanie do kategórie (302)', 'Temporary redirection to a category (302)' => 'Dočasné presmerovanie do kategórie (302)', 'Permanent redirection to a product (301)' => 'Trvalé presmerovanie na produkt (301)', 'Temporary redirection to a product (302)' => 'Dočasné presmerovanie na produkt (302)', 'No redirection (404)' => 'Žiadne presmerovanie (404)', 'Redirection when offline' => 'Presmerovanie v režime offline', 'Target product' => 'Cieľový produkt', 'Target category' => 'Cieľová kategória', 'Target' => 'Cieľ', 'Width' => 'Šírka', 'Height' => 'Výška', 'Depth' => 'Hĺbka', 'Weight' => 'Hmotnosť', 'Shipping fees' => 'Poplatky za prepravu', 'Available carriers' => 'Dostupný prepravcovia', 'Default delivery time' => 'Predvolená doba dodania', 'Specific delivery time to this product' => 'Špecifická doba dodania tohto produktu', 'Delivery Time' => 'Dodacia lehota', 'Delivered within 5-7 days' => 'Dodané do 5 - 7 dní', 'Delivery time of out-of-stock products with allowed orders:' => 'Dodacia doba pre produkty, ktoré nie sú skladom, ale majú povolené objednávanie:', 'Delivered within 3-4 days' => 'Dodané do 3 - 4 dní', 'Reduction type' => 'Druh zľavy', 'Reduction' => 'Zníženie', 'Leave initial price' => 'Ponechať pôvodnú cenu', 'Add customer' => 'Pridať zákazníka', 'Apply to all combinations' => 'Použiť pre všetky kombinácie', 'Available from' => 'Dostupné od', 'Starting at' => 'Začína na', 'Product price (tax excl.)' => 'Cena produktu (bez DPH)', 'Reduction tax' => 'Daň zo zľavy', 'Expiration date' => 'Dátum expirácie', 'Number of days' => 'Počet dní', 'Stored' => 'Uložené', 'Location (optional)' => 'Miesto (nepovinné)', 'Add new supplier' => 'Pridať nového dodávateľa', 'Keep in touch with your suppliers' => 'Buďte v kontakte so svojimi dodávateľmi', 'Having suppliers is optional if brands supply you directly. Make sure you don\'t confuse product suppliers and product brands to facilitate stock management.' => 'Dodávatelia nie sú povinní, ak dodávate priamo od výrobcov. Uistite sa, že si nemiešate dodávateľov a výrobcov produktov, aby ste uľahčili riadenie zásob.', 'Viewing %from%-%to% on %total% (page %current_page% / %page_count%)' => 'Zobrazenie %from%-%to% na %total% (strane %current_page% / %page_count%)', 'Items per page:' => 'Položiek na stránku:', 'Edit: %value%' => 'Upraviť: %value%', 'Price (tax incl.)' => 'Cena (s DPH)', 'Category' => 'Kategória', 'These products will be deleted for good. Please confirm.' => 'Tieto produkty budú trvalo odstránené. Ste si sitý, že to chcete urobiť?', 'Delete products?' => 'Odstrániť produkty?', '[1]Add your first product[/1][2]or import a list of products (filetypes: .csv, .xls, .xlsx, .xlst, .ods, .ots).[/2]' => '[1]Pridajte svoj prvý produkt[/1][2]alebo importujte zoznam produktov (typy súborov: .csv, .xls, .xlsx, .xlst, .ods, .ots).[/2]', 'Go to catalog' => 'Prejsť do katalógu', 'Add new product' => 'Pridať nový produkt', 'Product list' => 'Zoznam produktov', 'Basic settings' => 'Základné nastavenia', 'Pricing' => 'Cena', 'SEO' => 'SEO', 'Modules' => 'Moduly', 'Categories' => 'Kategórie', 'Associated categories' => 'Príslušné kategórie', 'Create a new category' => 'Vytvoriť novú kategóriu', 'New category name' => 'Názov novej kategórie', 'Create a category' => 'Vytvoriť kategóriu', 'Prev. combination' => 'Predošlá kombinácia', 'Next combination' => 'Ďalšia kombinácia', 'Back to product' => 'Späť na produkt', 'Combination details' => 'Podrobnosti kombinácie', 'Price and impact' => 'Cena a vplyv', 'Final retail price (tax excl.) will be' => 'Konečná maloobchodná cena (s DPH) bude', 'Does this combination have a different price per unit?' => 'Má táto kombinácia inú cenu za kus?', 'Specific references' => 'Špecifické referencie', 'Images' => 'Obrázky', 'Impact on price' => 'Vplyv na cenu', 'Final price' => 'Konečná cena', 'Manage your product combinations' => 'Spravovať Vaše kombinácie produktu', 'Bulk actions ([1]/[2] combination(s) selected)' => 'Hromadné akcie (vybrané [1]/[2] kombinácia(e))', 'Default combination' => 'Predvolená kombinácia', 'Availability preferences' => 'Preferencie dostupnosti', 'Behavior when out of stock' => 'Správanie, pokiaľ nie je produkt na sklade', 'Stock management is disabled' => 'Správa skladu je deaktivovaná', 'You can increase or decrease low stock levels in bulk. You cannot disable them in bulk: you have to do it on a per-combination basis.' => 'Nízky stav zásob môžete zvýšiť alebo znížiť hromadne. Hromadne ich nemôžete zakázať: musíte to urobiť na základe kombinácii.', 'The email will be sent to all the users who have the right to run the stock page. To modify the permissions, go to Advanced Parameters > Team' => 'E-mail bude odoslaný všetkým používateľom, ktorí majú právo na spustenie stránky so skladom. Ak chcete zmeniť povolenia, prejdite na položku Rozšírené parametre > Tím', 'Delete combinations' => 'Zmazať kombinácie', 'Edit a specific price' => 'Upraviť špecifickú cenu', 'Brand' => 'Značka', 'Add a brand' => 'Pridať značku', 'Related product' => 'Súvisiaci produkt', 'Add a related product' => 'Pridať súvisiaci produkt', 'Search Engine Optimization' => 'Optimalizácia pre vyhľadávače', 'Improve your ranking and how your product page will appear in search engines results.' => 'Zlepšite si hodnotenie a zobrazenie vašich produktov vo výsledkoch vyhľadávačov.', 'Reset URL' => 'Obnoviť URL', 'Redirection page' => 'Stránka presmerovania', 'Here is a preview of your search engine result, play with it!' => 'Tu je náhľad vášho výsledku vo vyhľadávaní, pracujte s ním!', 'Package dimension' => 'Rozmery balenia', 'Adjust your shipping costs by filling in the product dimensions.' => 'Získajte presnejšiu cenu za prepravu doplnením rozmerov produktu.', 'Leave empty to disable.' => 'Ak chcete zakázať, nechajte prázdne.', 'Does this product incur additional shipping costs?' => 'Sú s týmto produktom spojené dodatočné náklady na dopravu?', 'Specific price conditions' => 'Špecifikovať cenové podmienky', 'Unit(s)' => 'Jednotka(y)', 'Apply a discount of' => 'Aplikovať zľavu vo výške', 'Choose the suppliers associated with this product' => 'Vyberte dodávateľov priradených k tomuto produktu', 'Default supplier' => 'Predvolený dodávateľ', 'Price (tax excl.)' => 'Cena (bez DPH)', 'Supplier reference(s)' => 'Kód(y) dodávateľov', 'Supplier reference' => 'Kód dodávateľa', 'Product location in warehouses' => 'Umiestnenie produktu v skladoch', 'Please choose the warehouses associated with this product.' => 'Prosím zvoľte sklad, ktorý bude priradený k tomuto produktu.', 'Stock' => 'Sklad', 'Quantity' => 'Množstvo', 'Summary' => 'Zhrnutie', 'Reference' => 'Kód', 'Tax excluded' => 'Bez DPH', 'Tax included' => 'S DPH', 'Tax rule' => 'Daňové pravidlo', 'View all images' => 'Zobraziť všetky obrázky', 'View less' => 'Zobraziť menej', 'Features' => 'Vlastnosti', 'Add a feature' => 'Pridať vlastnosť', 'Simple product' => 'Jednoduchý produkt', 'Product with combinations' => 'Produkt s kombináciou', 'Visibility' => 'Viditeľnosť', 'Tags' => 'Štítky', 'Where do you want your product to appear?' => 'Kde sa má váš produkt objaviť?', 'Condition & References' => 'Podmienky a referencie', 'Customers can personalize the product by entering some text or by providing custom image files.' => 'Zákazníci si môžu produkt prispôsobiť doplnením textu alebo dodaním vlastných obrázkov.', 'Add a customization field' => 'Pridať pole úprav', 'Attached files' => 'Prílohy', 'Add files that customers can download directly on the product page (instructions, manual, recipe, etc.).' => 'Pridajte súbory, ktoré si zákazníci môžu stiahnuť priamo na stránke produktu (pokyny, príručku, návod, atď.).', 'Attach a new file' => 'Pridať nový súbor', 'Cost price' => 'Veľkoobchodná cena', 'Retail price' => 'Predajná cena', 'Manage tax rules' => 'Správa daňových pravidiel', 'Final retail price: [1][2][/2] tax incl.[/1] / [3][/3] tax excl.' => 'Konečná maloobchodná cena: [1][2][/2] s DPH[/1] / [3][/3] bez DPH.', 'Specific prices' => 'Špecifické ceny', 'Add a specific price' => 'Pridať konkrétnu cenu', 'Rule' => 'Pravidlo', 'Combination' => 'Kombinácia', 'Fixed price' => 'Fixná cena', 'Impact' => 'Vplyv', 'From' => 'Od', 'Priority management' => 'Správa priorít', 'Priorities' => 'Priority', 'Combinations' => 'Kombinácie', 'Cover' => 'Hlavný obrázok', 'Virtual product' => 'Virtuálny produkt', 'Drop images here' => 'Presuňte obrázky sem', 'or select files' => 'alebo vyberte súbory', 'Recommended size 800 x 800px for default theme.' => 'Odporúčaná veľkosť pre predvolený vzhľad 800 x 800 px.', 'JPG, GIF or PNG format.' => 'JPG, GIF alebo PNG formát.', 'tax incl.' => 's DPH', 'tax excl.' => 'bez DPH', 'Module to configure' => 'Moduly na nastavenie', 'Choose a module to configure' => 'Zvoľte modul na nastavenie', 'These modules are relative to the product page of your shop.' => 'Tieto moduly sú vo vzťahu k stránke produktu z vášho obchodu.', 'To manage all your modules go to the [1]Installed module page[/1]' => 'Pre správu všetkých vašich modulov prejdite na [1]Stránka nainštalovaných modulov[/1]', 'Quantities' => 'Množstvá', 'Zoom' => 'Zväčšiť', 'Parent category' => 'Nadradená kategória', '%group_name% - All people without a valid customer account.' => '%group_name% - všetci ľudia bez platného zákazníckeho účtu.', '%group_name% - Customer who placed an order with the guest checkout.' => '%group_name% - zákazník, ktorý zadal objednávku bez registrácie.', '%group_name% - All people who have created an account on this site.' => '%group_name% - všetci ľudia, ktorý si vytvorili účet na tejto stránke.', 'Category thumbnail' => 'Náhľad kategórie', 'Menu thumbnails' => 'Menu miniatúra', 'Group access' => 'Skupinový prístup', 'Category cover image' => 'Úvodný obrázok kategórie', 'Set categories' => 'Nastaviť kategórie', 'Categories are essential, as they enable you to group equivalent products. This helps customers find their way through the variety of your catalog.' => 'Kategórie sú nevyhnutné, pretože vám umožňujú zoskupiť rovnocenné produkty. To pomáha zákazníkom nájsť si cestu cez rozmanitosť vášho katalógu.', 'Addresses' => 'Adresy', 'Brands' => 'Značky', 'Short description' => 'Krátky popis', 'Meta title' => 'Meta názov', 'Add new brand' => 'Pridať novú značku', 'Add new brand address' => 'Pridať adresu novej značky', 'Main category' => 'Hlavná kategória', '[1][/1] of [2][/2] characters used (recommended)' => 'Použite [1][/1] až [2][/2] znakov (odporúčané)', '[1][/1] of [2][/2] characters allowed' => 'Povolených [1][/1] z [2][/2] znakov', 'List of products for this pack' => 'Zoznam produktov pre toto balenie', 'None' => 'Žiadna', 'Use checkboxes to bulk edit quantities' => 'Začiarknite políčka pre hromadnú úpravy počtu', 'Advanced filters' => 'Rozšírené filtre', 'Apply advanced filters' => 'Použiť pokročilé filtre', 'Apply new quantity' => 'Použiť nové množstvo', 'Display products below low stock level first' => 'Zobraziť najprv produkty s nízkou úrovňou skladových zásob', 'Filter by movement type' => 'Filtrovať podľa typu pohybu', 'Filter by employee' => 'Filtrovať podľa zamestnanca', 'Filter by period' => 'Filtrovať podľa časového úseku', 'Search a category' => 'Vyhľadať kategóriu', 'Search a supplier' => 'Vyhľadať dodávateľa', 'Filter by status' => 'Filtrovať podľa stavu', 'All' => 'Všetko', 'Filter by supplier' => 'Filtrovať podľa dodávateľa', 'Stock management' => 'Správa skladu', 'Movements' => 'Pohyby', 'Search products (search by name, reference, supplier)' => 'Vyhľadať produkty (vyhľadávanie podľa názvu, kódu, dodávateľa)', 'This product is below the low stock level you have defined.' => 'Tento produkt je pod nízkou hodnotou zásob, ktorú ste definovali.', 'Low stock level:' => 'Nízka úroveň zásob:', 'Low stock alert:' => 'Upozornenie na nízky stav zásob:', 'Bulk edit quantity' => 'Veľkosť hromadnej úpravy', 'Date & Time' => 'Dátum & Čas', 'Edit quantity' => 'Upraviť množstvo', 'Go to the import system' => 'Prejsť do systému importovania', 'Export data into CSV' => 'Export dát do CSV', 'Physical' => 'Fyzický', 'Reserved' => 'Rezervované', ), 'AdminInternationalFeature' => array ( 'Required fields for the address (click for more details):' => 'Požadované polia pre adresu (kliknite pre viac podrobností):', 'Use the last registered format' => 'Použiť posledný zaznamenaný formát', 'Use the default format' => 'Použiť predvolený formát', 'Use my current modified format' => 'Použiť aktuálny upravený formát', 'Clear format' => 'Vymazať formát', 'Assign to a new zone' => 'Priradiť novú zónu', 'This currency is disabled' => 'Táto mena je zrušená', 'This currency is enabled' => 'Táto mena je povolená', 'This tax only' => 'Iba táto daň', 'Combine' => 'Kombinovať', 'One after another' => 'Jeden za druhým', 'Down' => 'Dole', 'Up' => 'Hore', 'missing' => 'chýbajúcich', 'Core emails' => 'Základné e-maily', 'Module emails' => 'Modul e-mailov', 'Modify translations' => 'Upraviť preklady', 'Theme:' => 'Šablóna:', 'Module:' => 'Modul:', 'Expressions to translate:' => 'Výrazy určené na preklad:', 'Total missing expressions:' => 'Celkom chýbajúcich výrazov:', 'expressions' => 'výrazov', 'Country options' => 'Nastavenia krajín', 'Call prefix' => 'Telefónna predvoľba', 'Add new country' => 'Pridať novú krajinu', 'Countries' => 'Krajiny', 'Country name' => 'Názov krajiny', 'Default store currency' => 'Predvolená mena obchodu', 'Does it need Zip/postal code?' => 'Vyžadovať PSČ?', 'Zip/postal code format' => 'Formát PSČ', 'Address format' => 'Formát adresy', 'Contains states' => 'Obsahuje štáty', 'Do you need a tax identification number?' => 'Potrebujete IČO?', 'Display tax label (e.g. "Tax incl.")' => 'Zobraziť daňovú identifikáciu (napr. "s DPH")', 'Check to see if a language pack is available for this ISO code.' => 'Skontrolujte, či je jazykový balíček dostupný pre tento ISO kód.', 'Translation files' => 'Súbory prekladov', 'Theme files' => 'Súbory šablóny', 'Mail files' => 'Súbory e-mailov', 'Add new state' => 'Pridať nový štát', 'Add new tax rules group' => 'Pridať novú skupinu daní', 'Add a new tax rule' => 'Pridať nové daňové pravidlo', 'Behavior' => 'Správanie', 'Tax Rules' => 'Daňové pravidlá', 'New tax rule' => 'Nové daňové pravidlo', 'Zip/postal code range' => 'Rozsah PSČ', '%1$s (Language: %2$s, Theme: %3$s)' => '%1$s (Jazyk: %2$s, Šablóna: %3$s)', 'Update translations' => 'Aktualizovať preklady', 'Expand all fieldsets' => 'Rozbaliť všetky polia', 'Close all fieldsets' => 'Zatvoriť všetky polia', 'Email subject' => 'Predmet e-mailu', 'View HTML version' => 'Zobraziť HTML verziu', 'Edit HTML version' => 'Upraviť HTML verziu', 'View/Edit TXT version' => 'Zobraziť/Upraviť TXT verziu', 'Add new zone' => 'Pridať novú zónu', 'Zones' => 'Zóny', 'Live exchange Rate for %shop_name%' => 'Výmenný kurz naživo pre obchod %shop_name%', 'Enabled Languages' => 'Povolené jazyky', 'Main Country' => 'Hlavná krajina', 'Front office Translations' => 'Preklad obchodu', 'Body' => 'Telo', '%s (local)' => '%s (miestna)', 'Invoice address' => 'Fakturačná adresa', 'Delivery address' => 'Adresa doručenia', 'Back office translations' => 'Preklad administrácie', 'Themes translations' => 'Preklady motívov', 'Installed modules translations' => 'Preklady nainštalovaných modulov', 'Email translations' => 'Preklad e-mailov', 'Other translations' => 'Iné preklady', 'Symbol' => 'Symbol', 'Search rate' => 'Vyhľadať sadzbu', 'Visitors cannot see your catalog.' => 'Návštevníci nemôžu vidieť katalóg', 'Visitors can see your catalog but cannot place an order.' => 'Návštevníci vidia katalóg, ale nemôžu vytvoriť objednávku.', 'All features are available' => 'Všetky funkcie sú k dispozícii', 'States' => 'Štáty', 'Units (e.g. weight, volume, distance)' => 'Jednotky (napr. váha, objem, vzdialenosť)', 'Change the behavior of the price display for groups' => 'Zmeniť správanie zobrazenia ceny pre skupiny', 'Update a language' => 'Aktualizovať jazyk', 'Add a language' => 'Pridať jazyk', 'Core (no theme selected)' => 'Základné (nie je zvolená šablóna)', 'Live exchange rates' => 'Aktuálne výmenné kurzy', 'The exchange rates are not automatically updated' => 'Výmenné kurzy nie sú automaticky aktualizované', 'The exchange rates are automatically updated' => 'Výmenné kurzy sú automaticky aktualizované', 'Update exchange rates' => 'Aktualizovať výmenné kury', 'Exchange rate' => 'Výmenný kurz', 'Add new currency' => 'Pridať novú menu', 'Geolocation by IP address' => 'Geografická poloha podľa IP adresy', 'IP address whitelist' => 'Povolené IP adresy', 'Whitelisted IP addresses' => 'Povolené IP adresy', 'The following features are only available if you enable the Geolocation by IP address feature.' => 'Nasledujúce funkcie sú k dispozícii iba ak povolíte geolokáciu podľa IP adresy.', 'Geolocation behavior for restricted countries' => 'Správanie geografickej polohy pre vymedzené krajiny', 'Geolocation behavior for other countries' => 'Správanie geografickej polohy pre iné krajiny', 'Select the countries from which your store is accessible' => 'Vyberte krajiny, z ktorých je Váš obchod dostupný', 'In order to use Geolocation, please download [1]this file[/1] and extract it (using Winrar or Gzip) into the /app/Resources/geoip/ directory.' => 'Aby ste mohli použiť geografickú polohu, stiahnite si prosím [1]tento súbor[/1] a extrahujte ho (použitím Winrar alebo Gzip) do adresára /app/Resources/geoip/.', 'Flag' => 'Vlajka', 'Language code' => 'Kód jazyka', 'Date format' => 'Formát dátumu', 'Date format (full)' => 'Formát dátumu (celý)', '"No-picture" image' => '"Bez obrázka" obrázok', 'Is RTL language' => 'RTL jazyk (písaný sprava doľava)', 'Activate this language.' => 'Aktivovať tento jazyk.', 'ISO code' => 'ISO kód', 'Add new language' => 'Pridať nový jazyk', 'Language identifier' => 'Identifikátor jazyka', 'Country identifier' => 'Identifikátor krajiny', 'Default currency' => 'Predvolená mena', 'Default language' => 'Predvolený jazyk', 'Set language from browser' => 'Nastaviť jazyk podľa prehliadača', 'Default country' => 'Predvolená krajina', 'Set default country from browser language' => 'Nastaviť predvolenú krajinu podľa jazyka prehliadača', 'Time zone' => 'Časová zóna', 'Import a localization pack' => 'Import lokalizačného balíka', 'Localization pack you want to import' => 'Lokalizácia na importovanie', 'Content to import' => 'Obsah na importovanie', 'Download pack data' => 'Stiahnuť lokalikáciu', 'Local units' => 'Miestne jednotky', 'Weight unit' => 'Jednotka váhy', 'Distance unit' => 'Jednotka vzdialenosti', 'Volume unit' => 'Jednotka objemu', 'Dimension unit' => 'Jednotka rozmeru', 'Rate' => 'Sadzba', 'Tax options' => 'Nastavenia daní', 'Enable tax' => 'Povoliť daň', 'Display tax in the shopping cart' => 'Zobraziť daň v nákupnom košíku', 'Based on' => 'Založené na', 'Use ecotax' => 'Použiť recyklačný poplatok', 'Ecotax' => 'Recyklačný poplatok', 'Add new tax' => 'Pridať novú daň', 'Add / Update a language' => 'Pridať / aktualizovať jazyk', 'Please select the language you want to add or update' => 'Vyberte prosím jazyk, ktorý chcete pridať alebo aktualizovať', 'Add or update a language' => 'Pridať alebo aktualizovať jazyk', 'Export a language' => 'Exportovať jazyk', 'Select your theme' => 'Vyberte šablónu', 'Type of translation' => 'Typ prekladu', 'Select the type of email content' => 'Zvoľte typ obsahu emailu', 'Select your module' => 'Vyberte si modul', 'Select your language' => 'Vyberte Váš jazyk', 'Delete item #' => 'Vymazať položku č.', '1 missing' => '1 chýba', '%nb_translation% expression' => 'Počet výrazov: %nb_translation%', 'Search translations' => 'Hľadať preklady', '%d missing' => '%d chýba', '%nb_translations% expressions' => 'Počet výrazov: %nb_translations%', 'Show messages' => 'Zobraziť správy', 'Hide messages' => 'Skryť správy', '%nb_translations% missing' => '%nb_translations% chýba', '%nb_translations% translations are missing in %domain%' => 'Preklady %nb_translations% chýbajú v doméne %domain%', ), 'AdminDesignNotification' => array ( 'Your page will be saved as a draft' => 'Vaša stránka bude uložená ako rozpísaná', 'You can choose to keep your images stored in the previous system. There\'s nothing wrong with that.' => 'Môžete ponechať obrázky uložené predošlým spôsobom - na tom nie je nič zlé.', 'You can also decide to move your images to the new storage system. In this case, click on the "Move images" button below. Please be patient. This can take several minutes.' => 'Môžete sa tiež rozhodnúť presunúť obrázky do novej štruktúry adresárov: v tomto prípade kliknite na tlačidlo nižšie "Presunúť obrázky". Prosím buďte trpezliví, pretože to môže zabrať niekoľko minút. ', 'After moving all of your product images, set the "Use the legacy image filesystem" option above to "No" for best performance.' => 'Po presunutí všetkých obrázkov produktov, nastavte možnosť "Použiť starý systém ukladania obrázkov" hore na "Nie" pre čo najlepší výkon.', 'If you want to order/move the following data, please select a shop from the shop list.' => 'Ak chcete zoradiť/premiestniť nasledujúce údaje, vyberte prosím obchod zo zoznamu obchodov.', 'Current theme is unavailable. Please check your theme\'s directory name ("%s") and permissions.' => 'Aktuálna šablóna nie je dostupná. Skontrolujte prosím názov vašej zložky šablón ("%s") a jej oprávnenia.', 'No items found' => 'Neboli nájdené žiadne položky', 'Duplicate images were found when moving the product images. This is likely caused by unused demonstration images. Please make sure that the folder %folder% only contains demonstration images, and then delete it.' => 'Pri presúvaní obrázkov boli nájdené duplicitné obrázky. Je to pravdepodobne spôsobené nepoužívanými demo obrázkami. Uistite sa prosím, že zložka %folder% obsahuje iba demonštračné obrázky a potom ju zmažte.', 'Incorrect value for the selected JPEG image compression.' => 'Nesprávna hodnota pre vybranú JPEG kompresiu.', 'Incorrect value for the selected PNG image compression.' => 'Nesprávna hodnota pre vybranú PNG kompresiu.', 'Source file does not exist or is empty (%filepath%)' => 'Zdrojový súbor neexistuje alebo je prázdny (%filepath%)', 'Failed to resize image file (%filepath%)' => 'Nepodarilo sa zmeniť veľkosť obrázka (%filepath%)', 'Failed to resize image file to high resolution (%filepath%)' => 'Nepodarilo sa zmeniť obrázka na vysoké rozlíšenie (%filepath%)', 'Original image is corrupt (%filename%) for product ID %id% or bad permission on folder.' => 'Pôvodný obrázok (%filename%) pre produkt s ID číslom %id% je poškodený alebo je v priečinku nesprávne povolenie.', 'Original image is missing or empty (%filename%) for product ID %id%' => 'Pôvodný obrázok (%filename%) pre produkt s ID číslom %id% chýba alebo je prázdny', 'Cannot write images for this type: %1$s. Please check the %2$s folder\'s writing permissions.' => 'Obrázok typu: %1$s nie je možné zapísať. Prosím skontrolujte oprávnenia pre zápis do priečinka %2$s.', 'Only part of the images have been regenerated. The server timed out before finishing.' => 'Iba časť z obrázkov bolo znovu vygenerovaných, serveru vypršal čas pred dokončením.', 'Server timed out. The watermark may not have been applied to all images.' => 'Skriptu na serveri vypršal čas behu, vodoznak nemusel byť aplikovaný na všetky obrázky.', 'Cannot write "No picture" image to %s images folder. Please check the folder\'s writing permissions.' => 'Nedá sa zapísať obrázok "Bez obrázku" do adresára s obrázkami %s. Prosím skontrolujte práva na zápis pre tento adresár.', 'Error: Your server configuration is not compatible with the new image system. No images were moved.' => 'Chyba: konfigurácia servera nie je kompatibilná s novým systémom obrázkov. Žiadne obrázky neboli presunuté', 'Not all images have been moved. The server timed out before finishing. Click on "Move images" again to resume the moving process.' => 'Nie všetky obrázky boli presunuté, skriptu vypršal čas pred dokončením. Kliknite na "Presunúť obrázky" ešte raz pre pokračovanie v presúvaní obrázkov.', 'Error: Some -- or all -- images cannot be moved.' => 'Chyba: Niektoré alebo všetky obrázky sa nedajú presunúť.', 'After modification, do not forget to regenerate thumbnails' => 'Po zmene nezabudnite regenerovať náhľady obrázkov', 'The uploaded file is too large.' => 'Nahraný súbor je príliš veľký.', 'Failed to move uploaded file.' => 'Nepodarilo sa presunúť nahraný súbor.', 'This theme is not valid for PrestaShop 1.7' => 'Táto téma nie je kompatibilná s PrestaShop 1.7', 'An error occurred. The information "%s" is missing.' => 'Stala sa chyba. Informýcia "%s" chýba.', 'An error occurred. The template "%s" is missing.' => 'Stala sa chyba. Šablóna "%s" chýba.', 'An error occurred while uploading the favicon: cannot copy file "%s" to folder "%s".' => 'Pri nahrávaní favicon-u došlo k chybe: súbor "%s" nie je možné skopírovať do zložky "%s".', 'Your theme has been correctly exported: %path%' => 'Vaša téma bola úspešne exportovaná: %path%', 'The page Category cannot be moved here.' => 'Kategória stránky sem nemôže byť presunutá.', 'Your RTL stylesheets has been generated successfully' => 'Vaše RTL štýly boli úspešne vygenerované', 'Your theme has been correctly reset to its default settings. You may want to regenerate your images. See the Improve > Design > Images Settings screen for the \'Regenerate thumbnails\' button.' => 'Vaša téma bola úspešne obnovená na predvolené nastavenia. Možno budete chcieť obnoviť aj vaše obrázky. Pre obnovenie prejdite na Dizajn > Nastavenia obrázkov a kliknite na tlačidlo \'Znovu vygenerovať náhľady obrázkov\'.', 'There is already a theme %theme_name% in your themes/ folder. Remove it if you want to continue.' => 'V šablónach / priečinku už existuje šablóna %theme_name%. Ak chcete pokračovať, odstráňte ju.', 'Failed to delete theme. Make sure you have permissions and theme is not used.' => 'Šablónu sa nepodarilo odstrániť. Uistite sa, že máte potrebné oprávnenia a šablóna sa nepoužíva.', 'Cannot adapt theme to RTL languages.' => 'Šablónu nie je možné prispôsobiť RTL jazykom.', 'This name already exists.' => 'Názov už existuje.', 'Invalid file format.' => 'Neplatný formát súboru.', 'Warning: if no email logo is available, the main logo will be used instead.' => 'Varovanie: ak nie je dostupné žiadne logo pre e-maily, bude použité namiesto neho hlavné logo.', ), 'ModulesPagesnotfoundAdmin' => array ( 'Pages not found' => 'Stránka nebola nájdená', 'Adds a tab to the Stats dashboard, showing the pages requested by your visitors that have not been found.' => 'Pridá záložku do štatistík, ktorá zobrazuje stránku, ktorú se snažil zákazník zobraziť a nebola nájdená.', 'The "pages not found" cache has been emptied.' => 'Zoznam nenájdených stránok bol vymazaný.', 'The "pages not found" cache has been deleted.' => 'Zoznam "stránka nebola nájdená" bol vymazaný.', 'Guide' => 'Sprievodca', '404 errors' => 'chyby 404', 'A 404 error is an HTTP error code which means that the file requested by the user cannot be found. In your case it means that one of your visitors entered a wrong URL in the address bar, or that you or another website has a dead link. When possible, the referrer is shown so you can find the page/site which contains the dead link. If not, it generally means that it is a direct access, so someone may have bookmarked a link which doesn\'t exist anymore.' => 'Chyba 404 znamená, že užívateľom požadovaná stránka nebola nájdená. Konkrétne existuje niekoľko možností, prečo tomu tak je. Buďto zákazník vložil do adresného riadku chybnú adresu, alebo niekto odkazuje na Váš obchod chybne (odkazuje na neexistujúcu stránku). Pokiaľ je k dispozícii informácia o odkazujúcej stránke, môžete sa sami pozrieť na to, kto na Vás takto chybne odkazuje.', 'How to catch these errors?' => 'Ako zachytávať tieto chyby?', 'If your webhost supports .htaccess files, you can create one in the root directory of PrestaShop and insert the following line inside: "%s".' => 'Pokiaľ Váš poskytovateľ hostingu podporuje .htaccess súbor, môžete ho vytvoriť v hlavnej zložke PrestaShop na FTP a vložiť do neho následujúci riadok: "%s"', 'A user requesting a page which doesn\'t exist will be redirected to the following page: %s. This module logs access to this page.' => 'Ak užívateľ požaduje stránku, ktorá neexistuje, bude presmerovaný na nasledujúcu stránku: %s. Tento modul zapisuje prístup k tejto stránke.', 'You must use a .htaccess file to redirect 404 errors to the "404.php" page.' => 'Musíte použiť .htaccess súbor na presmerovanie "404 chýb" na stránku 404.php.', 'Page' => 'Stránka', 'Referrer' => 'Pôvodná stránka', 'Counter' => 'Počítadlo', 'No "page not found" issue registered for now.' => 'Momentálne sa nenašla žiadna chyba "stránka nebola nájdená".', 'Empty database' => 'Vyprázdniť databázu', 'Empty ALL "pages not found" notices for this period' => 'Vymazať všetky chyby "stránka nebola nájdená" pre tento časový úsek', 'Empty ALL "pages not found" notices' => 'Vymazať všetky chyby "stránka nebola nájdená"', ), 'AdminDashboardFeature' => array ( 'Add more dashboard modules' => 'Pridať ďalšie moduly do prehľadového panelu', 'PrestaShop News' => 'PrestaShop novinky', 'Find more news' => 'Nájsť viac noviniek', 'Useful links' => 'Užitočné odkazy', 'Official Documentation' => 'Oficiálna dokumentácia', 'User, Developer and Designer Guides' => 'Návody pre užívateľa, vývojára a dizajnéra', 'PrestaShop Forum' => 'PrestaShop fórum', 'Connect with the PrestaShop community' => 'Spojte sa s PrestaShop komunitou', 'PrestaShop Addons' => 'PrestaShop Addons', 'Enhance your store with templates & modules' => 'Vylepšite si svoj obchod šablónami a modulmi', 'Report issues in the Bug Tracker' => 'Nahláste problémy na Bug Trackeri', 'Contact Us!' => 'Kontaktujte nás!', 'We stay by your side!' => 'Zostaneme na vašej strane!', 'Help Center' => 'Centrum pomoci', 'Documentation, support, experts, training... PrestaShop and all of its community are here to guide you' => 'Dokumentácia, podpora, odborníci, školenia... PrestaShop a všetky jeho komunity sú tu, aby vás viedli', 'PrestaShop Marketplace' => 'PrestaShop Marketplace', 'Traffic, conversion rate, customer loyalty... Increase your sales with all of the PrestaShop modules and themes' => 'Prevádzka, miera konverzie, lojalita zákazníkov... Zvýšte svoj predaj so všetkými modulmi a šablónami PrestaShopu', 'Dashboard' => 'Prehľadový panel', 'Demo mode' => 'Ukážkový režim', 'Average bank fees per payment method' => 'Priemerný bankový poplatok na spôsob platby', 'Average shipping fees per shipping method' => 'Priemerné prepravné náklady na spôsob dopravy', 'Other settings' => 'Iné nastavenia', 'Average gross margin percentage' => 'Priemerné percento hrubej marže', 'Other fees per order' => 'Iné polatky za objednávku', ), 'ModulesCategoryproductsAdmin' => array ( 'Products in the same category' => 'Blok produkty v tej istej kategórií', 'Adds a block on the product page that displays products from the same category.' => 'Pridá blok na stránku produktu, ktorý zobrazí produkty v rovnakej kategórii.', 'Invalid value for display price.' => 'Neplatná hodnota pre zobrazenie ceny.', 'Display products\' prices' => 'Zobraziť ceny produktov', 'Show the prices of the products displayed in the block.' => 'Zobraziť ceny produktov zobrazených v bloku.', 'Number of product to display' => 'Počet produktov na zobrazenie', ), 'AdminDashboardNotification' => array ( 'You are currently connected under the following domain name:' => 'Teraz ste pripojený pod týmto názvom domény:', 'This is different from the shop domain name set in the Multistore settings: "%s".' => 'Toto meno sa líši od názvu domény obchodu špecifikovanej v nastavení Multiobchodov: "%s".', 'If this is your main domain, please {link}change it now{/link}.' => 'Ak je toto Vaša hlavná doména, {link}nastavte ju{/link}.', 'This is different from the domain name set in the "SEO & URLs" tab.' => 'Toto meno sa líši od názvu domény nastavenej v "SEO a URL".', ), 'ModulesSpecialsShop' => array ( 'On sale' => 'Vo výpredaji', 'All sale products' => 'Všetky zľavnené produkty', ), 'ModulesSupplierlistShop' => array ( 'All suppliers' => 'Všetci dodávatelia', 'Suppliers' => 'Dodávatelia', ), 'ModulesStatsforecastAdmin' => array ( 'Stats Dashboard' => 'Štatistická tabuľka', 'This is the main module for the Stats dashboard. It displays a summary of all your current statistics.' => 'Toto je hlavný modul pre štatistiky. Zobrazí súhrnné informácie všetkých aktuálnych štatistík.', 'The listed amounts do not include tax.' => 'Uvedené sumy sú bez DPH.', 'Time frame' => 'Časový úsek', 'Daily' => 'Denne', 'Weekly' => 'Týždenne', 'Monthly' => 'Mesačne', 'Yearly' => 'Ročně', 'Placed orders' => 'Vytvorené objednávky', 'Bought items' => 'Zakúpené položky', 'Percentage of registrations' => 'Percento registrácii', 'Percentage of orders' => 'Percento objednávok', 'Revenue' => 'Príjmy', 'Average' => 'priemerné', 'Forecast' => 'Predopoveď', 'Conversion' => 'Konverzia', 'Accounts' => 'Účty', 'Full carts' => 'Plné košíky', 'Registered visitors' => 'Registrovaní návštevníci', 'A simple statistical calculation lets you know the monetary value of your visitors:' => 'Jednoduché štatistické výpočty umožňujú zobraziť peňažnú hodnotu Vašich návštevníkov:', 'On average, each visitor places an order for this amount:' => 'V priemere každý neregistrovaný návštevník zadá objednávku za sumu:', 'On average, each registered visitor places an order for this amount:' => 'V priemere každý registrovaný návštevník zadá objednávku za sumu:', 'Payment distribution' => 'Rozdelenie platieb', 'The amounts include taxes, so you can get an estimation of the commission due to the payment method.' => 'Tieto sumy sú s DPH, takže môžete získať odhad predaja podľa spôsobov platby.', '-- No filter --' => '-- Žiadny filter --', 'Module' => 'Modul', 'Average cart value' => 'Priemerná hodnota košíka', 'Category distribution' => 'Podiely kategórií', 'Products sold' => 'Predané produkty', 'Percentage of products sold' => 'Percento predaných produktov', 'Percentage of sales' => 'Percento predajov', 'Language distribution' => 'Podiely jazykov', 'Growth' => 'Rast', 'Zone distribution' => 'Podiely zón', 'Currency distribution' => 'Menové podiely', 'Sales (converted)' => 'Predaj (prepočet)', 'Attribute distribution' => 'Podiely vlastností', 'Quantity of products sold' => 'Množstvo predaných produktov', ), 'ModulesStatssalesAdmin' => array ( 'Sales and orders' => 'Predaj a objednávky', 'Adds graphics presenting the evolution of sales and orders to the Stats dashboard.' => 'Pridá grafické znázornenie vývoja predaja a objednávok na nástenku so štatistikami.', 'About order statuses' => 'O stavoch objednávky', 'In your Back Office, you can modify the following order statuses: Awaiting Check Payment, Payment Accepted, Preparation in Progress, Shipping, Delivered, Canceled, Refund, Payment Error, Out of Stock, and Awaiting Bank Wire Payment.' => 'Vo Vašej administrácii môžete nájsť nasledujúce stavy objednávok: Čaká sa na platbu, Platba prijatá, Prebieha príprava, Doručovanie, Doručené, Zrušené, Vrátené peniaze, Chyba platby, Vypredané a Čakáme na bankový prevod.', 'These order statuses cannot be removed from the Back Office; however you have the option to add more.' => 'Základné stavy objednávok z administrácie nemôžu byť odstránené, ale máte možnosť pridať ďalšie.', 'The following graphs represent the evolution of your shop\'s orders and sales turnover for a selected period.' => 'Nasledujúce grafy predstavujú vývoj Vašich objednávok a tržieb z obratu za zvolené obdobie.', 'You should often consult this screen, as it allows you to quickly monitor your shop\'s sustainability. It also allows you to monitor multiple time periods.' => 'Túto obrazovku by ste mali kontrolovať často, pretože umožňuje rýchlo sledovať udržatelnosť Vášho obchodu. Tiež umožňuje sledovať viacero časových období.', 'Only valid orders are graphically represented.' => 'Graficky znázornené sú iba platné objednávky.', 'Orders placed:' => 'Zadané objednávky:', 'CSV Export' => 'CSV export', 'Sales:' => 'Predaje:', 'You can view the distribution of order statuses below.' => 'Rozloženie stavov objednávok si môžete pozrieť nižšie.', 'No orders for this period.' => 'Žiadne objednávky za dané obdobie.', 'Orders placed' => 'Zadané objednávky', 'Products bought' => 'Zakúpené produkty', 'Products:' => 'Produkty', 'Sales currency: %s' => 'Mena predajov: %s', 'Percentage of orders per status.' => 'Percentá objednávok podľa stavov.', ), 'ModulesBuybuttonliteAdmin' => array ( 'Buy button lite' => 'Zmenšené tlačítko nákup', 'Increase your conversion rate and boost your sales, generate links and add them to your content so that visitors can easily proceed to checkout' => 'Zvýšte mieru konverzie a svoje tržby, vytvorte prepojenia a pridajte ich do svojho obsahu, aby sa návštevníci mohli ľahko dostať do pokladne', 'Select a product' => 'Vyberte produkt', 'Get sharable link' => 'Získať odkaz na zdieľanie', 'Please select a product' => 'Vyberte produkt prosím', 'Please select an action' => 'Vyberte si úkon prosím', 'Please select a product and an action' => 'Vyberte prosím produkt a úkon', 'Link copied to clipboard' => 'Odkaz skopírovaný do schránky', 'Want to go further?' => 'Chcete pokračovať?', ), 'EmailsBody' => array ( 'Thank you for creating a customer account at {shop_name}.' => 'Ďakujeme za Vašu registráciu v obchode {shop_name}.', 'Here are your login details:' => 'Tu sú Vaše prihlasovacie údaje:', 'Important Security Tips:' => 'Tipy pre Vašu bezpečnosť:', 'Always keep your account details safe.' => 'Vaše prihlasovacie údaje uchovávajte vždy na bezpečnom mieste.', 'Never disclose your login details to anyone.' => 'Nikdy nedávajte Vaše prihlasovacie údaje ďalším osobám.', 'Change your password regularly.' => 'Pravidelne si meňte heslo.', 'Should you suspect someone is using your account illegally, please notify us immediately.' => 'Ak máte podozrenie, že Váš účet bol zneužitý, okamžite nás informujte.', 'You can now place orders on our shop:' => 'Teraz môžete zadávať objednávky v našom obchode:', 'A new order has been generated on your behalf.' => 'Nová objednávka bola vytvorená za Vás.', 'Please go on <a href="{order_link}">{order_link}</a> to finalize the payment.' => 'Pre dokončenie objednávky prosím prejdite na <a href="{order_link}">{order_link}</a>.', 'Awaiting wire payment' => 'Čaká sa na platbu prevodom na účet', 'You have selected to pay by wire transfer.' => 'Zvolili ste si platbu bankovým prevodom.', 'Here are the bank details for your transfer:' => 'Detaily bankového účtu pre Vašu platbu:', 'Account owner:' => 'Majiteľ účtu:', 'Account details:' => 'Detaily účtu:', 'Bank address:' => 'Sídlo banky:', 'Please specify your order reference in the bankwire description.' => 'Do poznámky bankového prevodu prosím pridajte kód vašej objednávky.', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> has been placed successfully and will be <strong>shipped as soon as we receive your payment</strong>.' => 'Vaša objednávka s číslom <span><strong>{order_name}</strong></span> bola úspešne prijatá a bude <strong>odoslaná ihneď po prijatí Vašej platby</strong>.', 'Amount:' => 'Suma:', 'If you have a guest account, you can follow your order via the <a href="{guest_tracking_url}">"Guest Tracking"</a> section on our shop.' => 'Ak nemáte v našom obchode založený účet, stav objednávky môžete sledovať v časti <a href="{guest_tracking_url}">"Sledovanie objednávok pre neregistrovaných zákazníkov"</a>.', 'Awaiting check payment' => 'Čaká sa na platbu šekom', 'You have selected to pay by check.' => 'Zvolili ste si platbu šekom.', 'Here are the bank details for your check:' => 'Detaily bankového účtu pre Váš šek:', 'Payable to the order of:' => 'Splatný pre objednávku:', 'Please mail your check to:' => 'Prosím, pošlite Váš šek na:', 'Message from a {shop_name} customer' => 'Správa od zákazníka z obchodu {shop_name}', 'Customer e-mail address:' => 'E-mailová adresa zákazníka:', 'Order ID:' => 'Číslo objednávky:', 'Attached file:' => 'Príloha:', 'Your message to {shop_name} Customer Service' => 'Vaša správa pre zákaznícky servis obchodu {shop_name}', 'Your message has been sent successfully.' => 'Vaša správa bola úspešne odoslaná.', 'Product:' => 'Produkt:', 'We will answer as soon as possible.' => 'Odpovieme Vám čo najskôr.', 'Credit slip created' => 'Dobropis vytvorený', 'We have generated a credit slip in your name for order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span>.' => 'Vytvorili sme Vám dobropis k objednávke s číslom <span><strong>{order_name}</strong></span>.', 'You can review this credit slip and download your invoice from the <a href="{history_url}">"My credit slips"</a> section of your account by clicking <a href="{my_account_url}">"My account"</a> on our shop.' => 'Podrobnosti o dobropise spolu s Vašou faktúrou nájdete vo Vašom zákazníckom <a href="{my_account_url}">"Účte"</a> po kliknutí na <a href="{history_url}">"História objednávok"</a>.', 'Thank you for your order with the reference {order_name} from <strong>{shop_name}</strong>' => 'Ďakujeme za Vašu objednávku s číslom {order_name} z obchodu <strong>{shop_name}</strong>', 'Product(s) now available for download' => 'Produkt(y) dostupné na stiahnutie', 'You have <span><strong>{nbProducts}</strong></span> product(s) now available for download using the following link(s):' => 'Máte <span><strong>{nbProducts}</strong></span> produkt(y) dostupný(é) na stiahnutie pomocou nasledujúcej(ich) adresy(ies):', 'Your {shop_name} login information' => 'Vaše prihlasovacie údaje do obchodu {shop_name}', 'Here is your personal login information for <span><strong>{shop_name}</strong></span>:' => 'Tu sú Vaše osobné prihlasovacie údaje do obchodu <span><strong>{shop_name}</strong></span>:', 'First name:' => 'Meno:', 'Last name:' => 'Priezvisko:', '<a href="{shop_url}">{shop_name}</a> powered by <a href="http://www.prestashop.com/">PrestaShop™</a>' => '<a href="{shop_url}">{shop_name}</a> poháňané <a href="http://www.prestashop.com/">PrestaShop™</a>', 'Customer service - Forwarded discussion' => 'Zákaznícky servis - Preposlaná diskusia', '<span><strong>{employee}</strong></span> wanted to forward this discussion to you.' => '<span><strong>{employee}</strong></span> Vám chcel preposlať túto diskusiu.', 'Discussion history:' => 'História diskusie:', '<span><strong>{employee}</strong></span> added <span><strong>"{comment}"</strong></span>' => '<span><strong>{employee}</strong></span> pridal komentár <span><strong>"{comment}"</strong></span>', 'Your customer account creation' => 'Váš zákaznícky účet bol vytvorený', 'Your guest account for <span><strong>{shop_name}</strong></span> has been transformed into a customer account.' => 'Váš účet návštevníka v obchode <span><strong>{shop_name}</strong></span> bol zmenený na zákaznícky účet.', 'Please be careful when sharing these login details with others.' => 'Pri zdieľaní týchto prihlasovacích údajov s ostatnými buďte prosím opatrný.', 'You can access your customer account on our shop:' => 'Môžete sa prihlásiť do svojho zákazníckeho účtu v našom obchode:', 'Message from {shop_name}' => 'Správa z obchodu {shop_name}', 'Import complete' => 'Import bol dokončený', 'The file {filename} has been successfully imported to your shop.' => 'Súbor {filename} bol úspešne importovaný do vášho obchodu.', 'In transit' => 'Objednávka bola expedovaná', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> is currently in transit.' => 'Vaša objednávka s číslom <span><strong>{order_name}</strong></span> bola expedovaná.', 'You can track your package using the following link:' => 'Vašu zásielku môžete sledovať kliknutím na sledovací odkaz:', '{followup}' => '{followup}', 'You have received a new log alert' => 'Máte nový záznam v logu z Vášho obchodu', '<span><strong>Warning:</strong></span> you have received a new log alert in your Back Office.' => '<span><strong>Varovanie:</strong></span> obdržali ste nové upozornenie v logu administrácie.', 'You can check for it in the <span><strong>"Tools" > "Logs"</strong></span> section of your Back Office.' => 'Môžete si ho skontrolovať v časti <span><strong>"Nástroje" > "Záznamy"</strong></span> vášho administratívneho rozhrania.', 'Order canceled' => 'Objednávka bola zrušená', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> from <span><strong>{shop_name}</strong></span> has been canceled.' => 'Vaša objednávka s číslom <span><strong>{order_name}</strong></span> v obchode <span><strong>{shop_name}</strong></span> bola zrušená.', 'Order changed' => 'Vaša objednávka bola zmenená', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> from <span><strong>{shop_name}</strong></span> has been changed by the merchant.' => 'Vaša objednávka s číslom <span><strong>{order_name}</strong></span> v obchode <span><strong>{shop_name}</strong></span> bola zmenená obchodníkom.', 'Thank you for shopping with {shop_name}!' => 'Ďakujeme za nákup v obchode {shop_name}!', 'Message from a customer' => 'Správa od zákazníka', 'You have received a new message regarding order with the reference' => 'Máte novú správu k objednávke s číslom', 'You have received a new message from <span><strong>{shop_name}</strong></span> regarding order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span>.' => 'Obdržali ste novú správu z obchodu <span><strong>{shop_name}</strong></span> k Vašej objednávke s číslom <span><strong>{order_name}</strong></span>.', 'Message:' => 'Správa:', 'Return #{id_order_return} - update' => 'Vrátenie tovaru #{id_order_return} - aktualizácia', 'We have updated the progress on your return #{id_order_return}, the new status is:' => 'Aktualizovali sme priebeh vrátenia Vášho tovaru #{id_order_return}, nový stav je:', 'Thanks for your order with the reference {order_name} from {shop_name}.' => 'Ďakujeme za Vašu objednávku s číslom {order_name} z obchodu {shop_name}.', 'Item(s) out of stock' => 'Niektoré produkty nie sú skladom', 'Unfortunately, one or more items are currently out of stock. This may cause a slight delay in your delivery. Please accept our apologies and rest assured that we are working hard to rectify this.' => 'Bohužiaľ, niektoré produkty nie sú momentálne na sklade, čo môže spôsobiť krátke oneskorenie doručenia Vašej objednávky. Prosíme, prijmite naše ospravedlnenie. Chceme Vás ubezpečiť, že Vašu objednávku vybavíme hneď ako to bude možné.', 'E-mail address:' => 'E-mail:', 'Your new {shop_name} login details' => 'Vaše nové prihlasovacie údaje do obchodu {shop_name}', 'Password reset request for {shop_name}' => 'Žiadosť o zmenu hesla pre obchod {shop_name}', 'You have requested to reset your <span><strong>{shop_name}</strong></span> login details.' => 'Požiadali ste o zmenu hesla v obchode <span><strong>{shop_name}</strong></span>.', 'Please note that this will change your current password.' => 'Nasledujúca akcia povedie ku zmene Vášho súčasného hesla.', 'To confirm this action, please use the following link:' => 'K potvrdeniu tejto akcie použite prosím nasledujúci odkaz:', 'Payment processed' => 'Vaša objednávka bola uhradená', 'Your payment for order with the reference <strong><span>{order_name}</span></strong> was successfully processed.' => 'Platba za Vašu objednávku s číslom <strong><span>{order_name}</span></strong> bola úspešne prijatá.', 'Payment processing error' => 'Chyba pri spracovaní platby', 'There is a problem with your payment for <strong><span>{shop_name}</span></strong> order with the reference <strong><span>{order_name}</span></strong>. Please contact us at your earliest convenience.' => 'Vyskytol sa problém s platbou za Vašu objednávku s číslom <strong><span>{order_name}</span></strong> v obchode <strong><span>{shop_name}</span></strong>. Kontaktujte nás prosím hneď ako to bude možné.', 'We cannot ship your order until we receive your payment.' => 'Objednávku nemôžeme odoslať skôr, než prijmeme od Vás platbu.', 'Processing' => 'Spracováva sa', 'We are currently processing your <strong><span>{shop_name}</span></strong> order with the reference <strong><span>{order_name}</span></strong>.' => 'Práve spracovávame Vašu objednávku s číslom <strong><span>{order_name}</span></strong> z obchodu <strong><span>{shop_name}</span></strong>.', 'Refund processed' => 'Vrátenie platby bolo spracované', 'We have processed your <strong><span>{shop_name}</span></strong> refund for order with the reference <strong><span>{order_name}</span></strong>.' => 'Spracovali sme vrátenie peňazí za Vašu objednávku s číslom <strong><span>{order_name}</span></strong> v obchode <strong><span>{shop_name}</span></strong>.', 'Please do not reply directly to this email, we will not receive it.' => 'Prosím neodpovedajte na tento e-mail, Vaša odpoveď nám nepríde.', 'In order to reply, please use the following link: <a href="{link}">{link}</a>' => 'Odpovedajte prosím na následujúcom odkaze: <a href="{link}">{link}</a>', 'Your order has been shipped' => 'Vaša objednávka bola odoslaná', 'Shipped' => 'Odoslaná', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> has been shipped.' => 'Vaša objednávka s číslom <span><strong>{order_name}</strong></span> bola odoslaná.', 'Hello' => 'Dobrý deň', 'This is a <strong>test e-mail</strong> from your shop.<br /><br /> If you can read this, the test was successful!' => 'Toto je <strong>testovací e-mail</strong> z Vášho obchodu.<br /><br />Ak toto čítate, test bol úspešný!', 'Voucher created' => 'Zľavový kupón vytvorený', 'A voucher has been created in your name as a result of your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span>.' => 'Vytvorili sme Vám nový kupón vďaka objednávke s číslom <span><strong>{order_name}</strong></span>.', '<span><strong>Voucher code: {voucher_num}</strong></span> in the amount of <span><strong>{voucher_amount}</strong></span>' => '<span><strong>Kód zľavového kupónu: {voucher_num}</strong></span> v hodnote <span><strong>{voucher_amount}</strong></span>', 'This is to inform you about the creation of a voucher.' => 'Toto je informatívny e-mail o vytvorení zľavového kupónu.', 'Your {shop_name} login details' => 'Vaše prihlasovacie údaje v obchode {shop_name}', 'We noticed that during your last visit on {shop_name}, you did not complete the order you had started.' => 'Všimli sme si, že počas Vašej poslednej návštevy v obchode {shop_name} ste nedokončiii objednávku ktorú ste začali.', 'As an incentive, we can give you a discount of {amount}% off your next order! This offer is valid for <span><strong>{days}</strong></span> days, so do not waste a moment!' => 'Na povzbudenie by sme Vám chceli ponúknuť zľavu vo výške {amount}% na Vašu ďalšiu objednávku! Táto ponuka platí nasledujúcich <span><strong>{days}</strong></span> dní, tak ju neváhajte využiť!', 'Thank you for your order at {shop_name}.' => 'Ďakujeme za Vašu objednávku v obchode {shop_name}.', 'As our way of saying thanks, we want to give you a discount of <span><strong>{amount}</strong></span>% off your next order! This offer is valid for <span><strong>{days}</strong></span> days, so do not waste a moment!' => 'Ako poďakovanie by sme Vám chceli ponúknuť zľavu vo výške <span><strong>{amount}%</strong></span> na Vašu ďalšiu objednávku! Táto ponuka platí nasledujúcich <span><strong>{days}</strong></span> dní, tak ju neváhajte využiť!', 'Thanks for your trust.' => 'Ďakujeme za Vašu dôveru.', 'You are one of our best customers and as such we want to thank you for your continued patronage.' => 'Ste jedným z našich najlepších zákazníkov a preto by sme Vám chceli poďakovať za Vašu vernosť.', 'As appreciation for your loyalty, we want to give you a discount of <span><strong>{amount}</strong></span>% valid on your next order! This offer is valid for <span><strong>{days}</strong></span> days, so do not waste a moment!' => 'Ako poďakovanie za Vašu vernosť by sme Vám chceli ponúknuť zľavu vo výške <span><strong>{amount}%</strong></span> na Vašu ďalšiu objednávku! Táto ponuka platí nasledujúcich <span><strong>{days}</strong></span> dní, tak ju neváhajte využiť!', 'Hi {firstname} {lastname},' => 'Dobrý deň {firstname} {lastname},', 'Here is your coupon:' => 'Tu je Váš kupón:', 'Enter this code in your shopping cart to get your discount.' => 'Na získanie zľavy zadajte tento kód do nákupného košíka.', 'Your cart at {shop_name}' => 'Váš nákupný košík v obchode {shop_name}', 'Your cart has been saved, you can resume your order by visiting our shop:' => 'Váš nákupný košík bol uložený, Vašu objednávku môžete dokončiť navštívením nášho obchodu:', 'You are one of our best customers, however you have not placed an order in {days_threshold} days.' => 'Ste jedným z našich najlepších zákazníkov, avšak za posledných {days_threshold} dní ste nevytvorili žiadnu objednávku.', 'We wish to thank you for the trust you have placed in us and want to give you a discount of {amount}% valid on your next order! This offer is valid for <span><strong>{days}</strong></span> days, so do not waste a moment!' => 'Ako poďakovanie za Vašu dôveru, ktorú ste do nás vložili by sme Vám chceli ponúknuť zľavu vo výške {amount}% na Vašu ďalšiu objednávku! Táto ponuka platí nasledujúcich <span><strong>{days}</strong></span> dní, tak ju neváhajte využiť!', '{product} is now available.' => '{product} je od teraz dostupný.', 'This item is once again in-stock.' => 'Tento produkt je znovu skladom.', 'You can access the product page by clicking on the link:' => 'Stránku produktu môžete zobraziť kliknutím na odkaz:', 'You can order it right now from our online shop.' => 'Môžete si ho objednať práve teraz z nášho obchodu.', 'Customer message:' => 'Správa od zákazníka:', 'Order details' => 'Detaily objednávky', 'Order:' => 'Objednávka:', 'Placed on' => 'Vytvorená', 'Payment:' => 'Platba:', 'Reference' => 'Kód', 'Product' => 'Produkt', 'Unit price' => 'Jednotková cena', 'Quantity' => 'Množstvo', 'Total price' => 'Celková cena', 'Products' => 'Produkty', 'Discounts' => 'Zľavy', 'Gift-wrapping' => 'Darčekové balenie', 'Shipping' => 'Doručenie', 'Total Tax paid' => 'Zaplatená daň', 'Total paid' => 'Celkom zaplatené', 'Carrier:' => 'Prepravca:', 'Delivery address' => 'Adresa doručenia', 'Billing address' => 'Fakturačná adresa', 'Congratulations!' => 'Gratulujeme!', 'A new order was placed on {shop_name} by the following customer: {firstname} {lastname} ({email})' => 'Nová objednávka bola vytvorená v obchode {shop_name} zákazníkom: {firstname} {lastname} ({email})', 'You can review your order and download your invoice from the <a href="{history_url}">"Order history"</a> section of your customer account by clicking <a href="{my_account_url}">"My account"</a> on our shop.' => 'Podrobnosti o objednávke spolu s Vašou faktúrou nájdete vo Vašom zákazníckom <a href="{my_account_url}">"Účte"</a> po kliknutí na <a href="{history_url}">"História objednávok"</a>.', 'Order {order_name}' => 'Objednávka {order_name}', 'If you have a guest account, you can follow your order via the <a href="{guest_tracking_url}?id_order={order_name}">"Guest Tracking"</a> section on our shop.' => 'Ak nemáte v našom obchode založený účet, stav objednávky môžete sledovať v časti <a href="{guest_tracking_url}?id_order={order_name}">"Sledovanie objednávok pre neregistrovaných zákazníkov"</a>.', 'Order edited' => 'Úprava objednávky', 'Your order with the reference <span><strong>{order_name}</strong></span> has been modified.' => 'Vaša objednávka číslo <span><strong>{order_name}</strong></span> bola upravená.', '{product} is almost out of stock.' => '{product} je takmer vypredaný.', 'The stock cover is now less than the specified minimum of:' => 'Množstvo na sklade je momentálne menšie ako špecifikované minimum:', 'Current stock cover:' => 'Momentálne množstvo na sklade:', '{product} is nearly out of stock.' => '{product} je takmer vypredaný.', 'The remaining stock is now less than the specified minimum of' => 'Množstvo na sklade je momentálne menšie ako špecifikované minimum', 'Remaining stock:' => 'Na sklade zostáva:', 'You are advised to open the product&#039;s admin Product Page in order to replenish your inventory.' => 'Odporúčame otvoriť stránku produktu v administrácii a doplniť inventár.', 'Customer:' => 'Zákazník:', 'You have received a new return request for {shop_name}.' => 'Obdržali ste novú žiadosť o vrátenie tovaru v obchode {shop_name}.', 'Return details' => 'Detaily k vráteniu tovaru', '{order_name} Placed on {date}' => '{order_name} vytvorená dňa {date}', 'Thank you for subscribing to our newsletter.' => 'Ďakujeme za prihlásenie do zoznamu noviniek.', 'Thank you for subscribing to our newsletter, please confirm your request by clicking the link below :' => 'Ďakujeme za prihlásenie do odberu našich noviniek. Potvrďte prosím Vašu žiadosť kliknutím na následujúci odkaz:', 'Hi,' => 'Dobrý deň,', 'Newsletter subscription' => 'Odber noviniek', 'Regarding your newsletter subscription, we are pleased to offer you the following voucher:' => 'Ako vďaku za prihlásenie do odberu našich noviniek Vám ponúkame nasledujúci zľavový kupón:', 'Best regards,' => 'Tešíme sa na Vás!', 'Your referred friend <span><strong>{sponsored_firstname} {sponsored_lastname}</strong></span> has placed his or her first order on <a href="{shop_url}">{shop_name}</a>!' => '<span><strong>{sponsored_firstname} {sponsored_lastname}</strong></span>, ktorému ste odporučili náš obchod, vytvoril prvú objednávku v obchode <a href="{shop_url}">{shop_name}</a>!', 'We are pleased to offer you a voucher worth <span><strong>{discount_display} (voucher # {discount_name})</strong></span> that you can use on your next order.' => 'Teší nás, že Vám môžeme ponúknuť kupón v hodnote <span><strong>{discount_display} (kupón #{discount_name})</strong></span>, ktorý môžete použiť pri Vašej ďalšej objednávke.', 'join us!' => 'pridajte sa k nám!', 'Your friend <span><strong>{firstname} {lastname}</strong></span> wants to refer you on <a href="{shop_url}">{shop_name}</a>!' => 'Váš priateľ <span><strong>{firstname} {lastname}</strong></span> Vám chce odporučiť obchod <a href="{shop_url}">{shop_name}</a>!', 'We are pleased to offer you a voucher worth <span><strong>{discount}</strong></span> that you can use on your next order.' => 'Teší nás, že Vám môžeme ponúknuť kupón v hodnote <span><strong>{discount}</strong></span>, ktorý môžete použiť pri Vašej ďalšej objednávke.', 'Get referred and earn a discount voucher of <span><strong>{discount}!</strong></span>' => 'Odporučte náš obchod a získajte zľavový kupón v hodnote <span><strong>{discount}!</strong></span>', 'It&#039;s very easy to sign up. Just click here!' => 'Registrácia je veľmi jednoduchá. Stačí kliknúť sem!', 'When signing up, don&#039;t forget to provide the e-mail address of your referring friend:' => 'Pri registrácii, nezabudnite vyplniť e-mail priateľa, ktorý Vám odporučil náš obchod:', 'Simply copy/paste this code during the payment process for your next order.' => 'Jednoducho skopírujte tento kód a vložte ho do Vašej ďalšej objednávky v našom obchode.', 'Here is the code of your voucher:' => 'Kód Vášho zľavového kupónu:', 'Referral Program' => 'Program odmien', 'We have created a voucher in your name for referring a friend.' => 'Vytvorili sme pre Vás kupón za odporúčanie nášho obchodu.', ', with an amount of' => ', v hodnote', ), 'AdminShippingHelp' => array ( 'undefined' => 'nedefinované', 'Format:' => 'Formát:', 'Filesize:' => 'Veľkosť súboru:', 'MB max.' => 'max. MB', 'Current size:' => 'Aktuálna veľkosť:', 'Your online store needs to have a proper carrier registered in PrestaShop as soon as you start shipping your products. This means sending yours parcels using your local postal service, or having a contract with a private carrier which in turn will ship your parcels to your customers. In order to have PrestaShop suggest the most adequate carrier to your customers during their order checkout process, you need to register all the carriers with which you have chosen to work.' => 'Váš online obchod potrebuje vytvoreného dopravcu v PrestaShop-e hneď, ako začnete posielať Vaše produkty. To znamená, že budete posielať balíky cez poštu alebo máte zmluvu so súkromným prepravcom. Aby mohol PrestaShop zákazníkom doporučiť najvhodnejších prepravcov počas objednávky, potrebujete vytvoriť všetkých dopravcov, s ktorými ste začali spolupracovať.', 'PrestaShop comes with a number of carrier modules that you can activate. You can also buy carrier modules on the PrestaShop Addons marketplace. Recommended modules are listed below: install the module that matches your carrier, and configure it!' => 'PrestaShop obsahuje nejaké moduly prepravcov, ktoré si môžete aktivovať. Tiež si môžete dokúpiť ďalšie moduly cez obchod PrestaShop Addons. Doporučené moduly sú uvedené nižšie: nainštalujte želaného prepravcu a nastavte ho!', 'If there is no existing module for your carrier, then you can register that carrier by hand using the information that it can provide you: shipping rates, regional zones, size and weight limits, etc. Click on the "Add new carrier" button below to open the Carrier Wizard, which will help you register a new carrier in a few steps.' => 'Ak neexistuje modul pre Vášho prepravcu, môžete si ho vytvoriť a nastaviť ručne: prepravné náklady, regionálne zóny, veľkostné a váhové obmedzenia, atď. Kliknite na tlačítko "Pridať nového prepravcu", a v sprievodcovi vytvorte nového prepravcu v pár krokoch.', 'Note: DO NOT register a new carrier if there already exists a module for it! Using a module will be much faster and more accurate!' => 'Poznámka: Neregistrujte nového prepravcu ak už pre neho existuje modul! Používanie existujúceho modulu je oveľa rýchlejšie a presnejšie!', 'The carrier\'s name will be displayed during checkout.' => 'Názov prepravcu bude zobrazené v pokladni.', 'The delivery time will be displayed during checkout.' => 'Dodacia doba bude zobrazená pri platbe.', 'Delivery tracking URL: Type \'@\' where the tracking number should appear. It will be automatically replaced by the tracking number.' => 'Sledovací URL odkaz: Napíšte \'@\', kde by sa malo zobraziť sledovacie číslo. Zavináč bude automaticky nahradený týmto číslom.', 'For example: \'http://example.com/track.php?num=@\' with \'@\' where the tracking number should appear.' => 'Napríklad: \'http://vasaprepravnaspolocnost.com/sledovanie.php?cislo_zasielky=@\' kde symbol \'@\' bude nahradený číslom zásielky.', 'Include the handling costs (as set in Shipping > Preferences) in the final carrier price.' => 'Zahrnúť manipulačné náklady (ktoré sú nastavené v Preprava >Nastavenia) v konečnej cene prepravy.', 'Out-of-range behavior occurs when no defined range matches the customer\'s cart (e.g. when the weight of the cart is greater than the highest weight limit defined by the weight ranges).' => 'Správanie mimo rozsah sa vyskytuje, keď žiadny rozsah nesplňuje zákazníkov košík (napr. keď je váha košík väčšia než najvyšší definovaný váhový limit).', 'Maximum width managed by this carrier. Set the value to "0", or leave this field blank to ignore.' => 'Maximálna šírka balíka pre tohto prepravcu. Pre ignorovanie nastavte hodnotu na "0" alebo nechajte toto políčko prázdne.', 'The value must be an integer.' => 'Hodnota musí byť celé číslo.', 'Maximum height managed by this carrier. Set the value to "0", or leave this field blank to ignore.' => 'Maximálna výška balíka pre tohto prepravcu. Pre ignorovanie nastavte hodnotu na "0" alebo nechajte toto políčko prázdne.', 'Maximum depth managed by this carrier. Set the value to "0", or leave this field blank to ignore.' => 'Maximálna hĺbka balíka pre tohto prepravcu. Pre ignorovanie nastavte hodnotu na "0" alebo nechajte toto políčko prázdne.', 'Maximum weight managed by this carrier. Set the value to "0", or leave this field blank to ignore.' => 'Maximálna hmotnosť balíka pre tohto prepravcu. Pre ignorovanie nastavte hodnotu na "0" alebo nechajte toto políčko prázdne.', 'Allowed characters: letters, spaces and "%special_chars%".' => 'Povolené znaky: písmená, medzery a "%special_chars%".', 'For in-store pickup, enter 0 to replace the carrier name with your shop name.' => 'Pre osobný odber v obchode, zadajte 0 a namiesto názvu prepravcu sa zobrazí názov Vášho obchodu.', 'Enter "0" for a longest shipping delay, or "9" for the shortest shipping delay.' => 'Zadajte "0" pre najdlhšiu dobu prepravy alebo "9" pre najkratšiu dobu dopravy.', 'Mark the groups that are allowed access to this carrier.' => 'Označte všetky skupiny, ktoré majú mať prístup k tomuto prepravcovi.', 'Enable the carrier in the front office.' => 'Povoliť prepravcov v obchode.', 'Carrier name displayed during checkout' => 'Meno prepravcu zobrazené v pokladni', 'Upload a logo from your computer.' => 'Nahrať logo z Vášho počítača.', 'or' => 'alebo', 'Estimated delivery time will be displayed during checkout.' => 'Odhadovaný čas doručenia bude zobrazený počas zadávania objednávky.', 'Delivery tracking URL: Type \'@\' where the tracking number should appear. It will then be automatically replaced by the tracking number.' => 'Sledovací URL odkaz: Napíšte \'@\', kde by sa malo zobraziť sledovacie číslo. Zavináč bude automaticky nahradený týmto číslom.', 'The zones in which this carrier will be used.' => 'Zóny, pre ktoré bude tento prepravca použitý.', 'Group access' => 'Skupinový prístup', 'Apply both regular shipping cost and product-specific shipping costs.' => 'Použiť oba druhy prepravného, obyčajné a aj osobitné pre produkt', 'Include the shipping and handling costs in the carrier price.' => 'Zahrnúť cenu doručenia a balného do ceny prepravy.', 'Apply the cost of the highest defined range' => 'Použiť cenu z najvyššie zadefinovaného rozsahu', 'Out-of-range behavior occurs when none is defined (e.g. when a customer\'s cart weight is greater than the highest range limit).' => 'Správanie mimo rozsah sa vyskytuje, keď ho nikto nespĺňa (napr. keď váha košíka je väčšia než najvyšší definovaný váhový limit).', 'Maximum height managed by this carrier. Set the value to "0," or leave this field blank to ignore.' => 'Maximálna výška balíka pre tohto prepravcu. Pre ignorovanie nastavte hodnotu na "0" alebo nechajte toto políčko prázdne.', 'Maximum width managed by this carrier. Set the value to "0," or leave this field blank to ignore.' => 'Maximálna šírka balíka pre tohto prepravcu. Pre ignorovanie nastavte hodnotu na "0" alebo nechajte toto políčko prázdne.', 'Maximum depth managed by this carrier. Set the value to "0," or leave this field blank to ignore.' => 'Maximálna hĺbka balíka pre tohto prepravcu. Pre ignorovanie nastavte hodnotu na "0" alebo nechajte toto políčko prázdne.', 'Maximum weight managed by this carrier. Set the value to "0," or leave this field blank to ignore.' => 'Maximálna hmotnosť balíka pre tohto prepravcu. Pre ignorovanie nastavte hodnotu na "0" alebo nechajte toto políčko prázdne.', 'Your shop\'s default carrier' => 'Predvolený prepravca Vášho obchodu', 'This will only be visible in the front office.' => 'Bude viditeľné iba na stránke obchodu.', 'If you set these parameters to 0, they will be disabled.' => 'Ak nastavíte tieto parametre na 0, budú vypnuté.', 'Coupons are not taken into account when calculating free shipping.' => 'Pri výpočte doručenia zadarmo sa kupóny neberú do úvahy.', ), 'ModulesDateofdeliveryAdmin' => array ( 'Date of delivery' => 'Dátum doručenia', 'Displays an approximate date of delivery' => 'Zobrazí približný dátum doručenia', 'Date format is invalid' => 'Formát dátumu je neplatný', 'Settings are updated' => 'Nastavenia sú aktualizované', 'Minimum time is invalid' => 'Minimálny čas je neplatný', 'Maximum time is invalid' => 'Maximálny čas je neplatný', 'Carrier is invalid' => 'Prepravca je neplatný', 'This rule has already been defined for this carrier.' => 'Toto pravidlo už bolo zadefinované pre tohoto prepravcu.', 'An error occurred on adding of carrier rule.' => 'Nastala chyba pri pridávaní pravidla prepravcu.', 'An error occurred on updating of carrier rule.' => 'Nastala chyba pri aktualizovaní pravidla prepravcu.', 'Carrier rule deleted successfully' => 'Pravidlo prepravcu bolo vymazané úspešne', 'Carrier rule added successfully' => 'Pravidlo prepravcu bolo úspešne pridané', 'Carrier rule updated successfully' => 'Pravidlo prepravcu bolo úspešne aktualizované', 'Extra time when a product is out of stock' => 'Extra čas ak je produkt vypredaný', 'day(s)' => 'deň/dní', 'Extra time for preparation of the order' => 'Extra čas na prípravu objednávky', 'Preparation option' => 'Možnosti prípravy', 'Saturday preparation' => 'Príprava v sobotu', 'Sunday preparation' => 'Príprava v nedeľu', 'Date format:' => 'Formát dátumu:', 'You can see all parameters available at: %site%' => 'Všetky dostupné parametre môžete vidieť tu: %site%', 'Carrier :' => 'Prepravca:', 'Delivery between' => 'Doručenie medzi', 'Delivery option' => 'Spôsob doručenia', 'Delivery on Saturday' => 'Sobotňajšie doručenie', 'Delivery on Sunday' => 'Doručenie v nedeľu', 'Name of carrier' => 'Názov prepravcu', 'Saturday delivery' => 'Doručenie v Sobotu', 'Sunday delivery' => 'Doručenie v Nedeľu', '%1$d day(s) and %2$d day(s)' => '%1$d deň/dní a %2$d deň/dní', 'Link list' => 'Zoznam odkazov', 'Add a new carrier rule' => 'Pridať nové pravidlo prepravcu', ), 'ModulesStatspersonalinfosAdmin' => array ( 'Registered customer information' => 'Informácie o registrovaných zákazníkoch', 'Adds information about your registered customers (such as gender and age) to the Stats dashboard.' => 'Pridá do štatistík informácie o Vašich registrovaných zákazníkoch (vek, pohlavie, atď).', 'Target your audience' => 'Zacieľte vašu skupinu', 'In order for each message to have an impact, you need to know who it is being addressed to. ' => 'Aby každá správa mala dopad, musíte vedieť, komu ju adresujete. ', 'Defining your target audience is essential when choosing the right tools to win them over.' => 'Smerovanie k správnym ľuďom je nevyhnutné pre výber správnych nástrojov na dosiahnutie úspechu.', 'It is best to limit an action to a group -- or to groups -- of clients.' => 'Najlepšie je smerovať akcie do skupiny alebo skupín klientov.', 'Storing registered customer information allows you to accurately define customer profiles so you can adapt your special deals and promotions.' => 'Informácie o registrovaných zákazníkoch Vám umožňujú definovať typický profil zákazníka. Vďaka tomu môžete svoje akčné ponuky presne zacieliť podľa najrôznejších kritérií.', 'You can increase your sales by:' => 'Svoje tržby môžete zvýšiť podľa:', 'Launching targeted advertisement campaigns.' => 'Spustite cielené reklamné kampane.', 'Contacting a group of clients by email or newsletter.' => 'Kontaktovanie skupinu zákazníkov prostredníctvom e-mailu alebo newsletteru.', 'Gender distribution allows you to determine the percentage of men and women shoppers on your store.' => 'Členenie podľa pohlavia umožňuje analyzovať percentuálny podiel mužov a žien medzi Vašimi zákazníkmi.', 'CSV Export' => 'CSV export', 'Age ranges allow you to better understand target demographics.' => 'Členenie podľa veku umožňuje analyzovať, v akom vekovom rozmedzí sa nachádzajú Vaši zákazníci.', 'Country distribution allows you to analyze which part of the World your customers are shopping from.' => 'Členenie podľa krajiny umožňuje analyzovať, z ktorej časti sveta k Vám chodia zákazníci nakupovať.', 'Currency range allows you to determine which currency your customers are using.' => 'Rozdelenie mien Vám umožní určiť, ktoré meny používajú Vaši zákazníci.', 'Language distribution allows you to analyze the browsing language used by your customers.' => 'Členenie podľa jazyka umožňuje analyzovať jazyk používaný zákazníkmi, ktorý si prezerajú Vašu stránku.', 'No customers have registered yet.' => 'Žiadny registrovaný zákazník.', 'Gender distribution' => 'Rozdelenie podľa pohlavia', 'Age range' => 'Vekový rozsah', '0-18' => '0-18 rokov', '18-24' => '19-24 rokov', '25-34' => '25-34 rokov', '35-49' => '35-49 rokov', '50-59' => '50-59 rokov', '60+' => '60 rokov a viac', 'Country distribution' => 'Rozdelenie podľa krajiny', 'Currency distribution' => 'Menové podiely', 'Language distribution' => 'Podiely jazykov', ), 'AdminAdvparametersNotification' => array ( 'You do not have permission to view this.' => 'Nemáte oprávnenie na zobrazenie.', 'There is no "/backup" directory.' => 'Neexistuje žiadny "/backup" adresár.', 'No file has been specified.' => 'Nebol zadaný súbor.', 'Unable to open backup file(s).' => 'Nedá sa otvoriť súbor(y) záloh.', 'Unable to display backup file(s).' => 'Nedá sa zobraziť súbor záloh(y).', 'Administrator permissions cannot be modified.' => 'Oprávnenia administrátora nemôžu byť zmenené.', 'Importing Supply Order Details will reset your history of ordered products, if there are any.' => 'Importovaním podrobností o dodávateľských objednávkach zmažete históriu Vami objednaných produktov, ak nejaké boli.', 'Are you sure that you would like to delete this entity: ' => 'Ste si istý, že chcete odstrániť túto položku: ', 'You do not have permission to delete this. When the MultiStore mode is enabled, only a SuperAdmin can delete all items before an import.' => 'Nemáte oprávnenie toto zmazať. Ak je povolený multiobchod, iba SuperAdmin môže vymazať všetky položky pred importom.', 'Importing your data...' => 'Importujú sa vaše dáta...', 'Aborting, please wait...' => 'Prerušovanie, počkajte prosím...', 'Data imported!' => 'Dáta importované!', 'Look at your listings to make sure it\'s all there as you wished.' => 'Pozrite si vaše záznamy, aby ste sa uistili, že tam je všetko, čo si prajete.', 'Errors occurred:' => 'Vyskytli sa chyby:', 'Warning, the current import may require a PHP setting update, to allow more data to be transferred. If the current import stops before the end, you should increase your PHP "post_max_size" setting to [1]%size%[/1]MB at least, and try again.' => 'Upozorňujeme, že súčasný import môže vyžadovať aktualizáciu nastavenia PHP, aby bolo možné prenášať viac údajov. Ak sa súčasný import zastaví pred koncom, mali by ste zvýšiť nastavenie PHP "post_max_size" aspoň na [1]%size%[/1]MB a skúsiť to znova.', 'Some errors were detected. Please check the details:' => 'Vyskytli sa niektoré chyby. Skontrolujte podrobnosti:', 'We made the following adjustments:' => 'Vykonali sme nasledujúce úpravy:', 'Validating data...' => 'Overovanie dát...', '[1]%percentage%[/1]% validated' => '[1]%percentage%[/1]% overené', 'Processing next page...' => 'Načítavanie ďalšej strany...', 'Linking accessories...' => 'Prepojovanie príslušenstva...', '[1]%size%[/1]% imported' => '[1]%size%[/1]% importované', 'Ignore warnings and continue?' => 'Ignorovať varovania a pokračovať?', 'Abort import' => 'Prerušiť import', 'Please choose a MySQL table' => 'Zvoľte prosím MySQL tabuľku', 'This SQL query has no result.' => 'Tento SQL dopyt nemá žiaden výsledok.', 'Error - The following e-mail template is missing: %s' => 'Chyba - Chýba nasledujúca e-mailová šablóna: %s', '"Backup" directory does not exist.' => 'Adresár so zálohou "Backup" neexistuje', 'Invalid ID' => 'Neplatné ID', 'Unable to create backup file' => 'Nedá sa vytvoriť súbor zálohy', 'An error occurred while backing up. Unable to obtain the schema of %s' => 'Vyskytla sa chyba počas zálohovania. Nepodarilo sa získať schému %s', 'No valid tables were found to backup.' => 'Žiadne platné tabuľky neboli nájdené k zálohe.', 'Can\'t add the voucher.' => 'Zľavový kupón sa nedá pridať.', 'You cannot delete this account because it manages warehouses. Check your warehouses first.' => 'Nemôžete vymazať tento účet, pretože spravuje skladu. Najprv skontrolujte sklady.', 'The confirmation password does not match.' => 'Potvrdenie hesla sa nezhoduje.', 'You should have at least one employee in the administrator group.' => 'Musíte mať aspoň jedného zamestnanca v adminstrátorskej skupine.', 'The password must be at least %length% characters long.' => 'Heslo musí obsahovať aspoň %length% znakov dlhé.', 'Your file has been successfully imported into your shop. Don\'t forget to re-build the products\' search index.' => 'Váš súbor bol úspešne importovaný do vášho obchodu. Nezabudnite obnoviť vyhľadávací index produktov.', '(click to open "Generators" page)' => '(kliknite pre otvorenie stránky "Generátory")', 'No image was found for combination with id_product = %s and image position = %s.' => 'Nenašiel sa obrázok pre kombináciu s id_produktu = %s a pozíciou obrázku = %s.', 'EAN13 "%ean13%" has incorrect value for product with id %id%.' => 'EAN13 "%ean13%" má nesprávnu hodnotu pre produkt s ID %id%.', 'Advanced stock management has incorrect value. Not set for product with id %id%.' => 'Pokročilá správa skladových zásob má nesprávnu hodnotu. Nie je nastavená pre produkt s ID %id%.', 'Advanced stock management is not enabled, cannot enable on product with id %id%.' => 'Pokročilá správa skladových zásob nie je povolená, nemožno povoliť pre produkt s ID %id%.', 'Advanced stock management is not enabled, warehouse is not set on product with id %id%.' => 'Pokročilá správa skladových zásob nie je povolená, sklad nie je nastavený pre produkt s ID %id%.', 'Warehouse did not exist, cannot set on product %name%.' => 'Sklad neexistuje, nie je možné ho nastaviť pre produkt %name%.', 'Email address %1$s (ID: %2$s) cannot be validated.' => 'E-mailovú adresu %1$s (ID: %2$s) nie je možné overiť.', 'Email address %1$s (ID: %2$s) cannot be saved.' => 'E-mailovú adresu %1$s (ID: %2$s) nie je možné uložiť.', '%1$s does not exist in database %2$s (ID: %3$s), and therefore cannot be validated' => '%1$s neexistuje v databázi %2$s (ID: %3$s), a pre to nemôže byť overený', '%1$s does not exist in database %2$s (ID: %3$s), and therefore cannot be saved' => '%1$s neexistuje v databáze %2$s (ID: %3$s), a preto nemôže byť uložený', '"%email%" is not a valid email address.' => '"%email%" nie je platná e-mailová adresa.', 'The customer ID #%d does not exist in the database, and therefore cannot be validated.' => 'ID zákazníka #%d neexistuje v databáze, a preto nemôže byť overené.', 'The customer ID #%d does not exist in the database, and therefore cannot be saved.' => 'ID zákazníka #%d neexistuje v databáze, a preto nemôže byť uložené.', 'Supplier is invalid' => 'Dodávateľ nie je platný', 'Alias is invalid' => 'Alias nie je platný', 'Store is invalid' => 'Obchod je neplatný', 'Supplier ID (%id%) is not valid (at line %line%).' => 'ID dodávateľa (%id%) nie je správne (v riadku %line%).', 'Lang ID (%id%) is not valid (at line %line%).' => 'ID jazyka (%id%) nie je správne (v riadku %line%).', 'Warehouse ID (%id%) is not valid (at line %line%).' => 'ID skladu (%id%) nie je správne (v riadku %line%).', 'Currency ID (%id%) is not valid (at line %line%).' => 'ID meny (%id%) nie je správne (v riadku %line%).', 'Reference (%ref%) already exists (at line %line%).' => 'Kód (%ref%) už existuje (v riadku %line%).', 'YYYY-MM-DD' => 'YYYY-MM-DD', 'Date format (%date%) is not valid (at line %line%). It should be: %date_format%.' => 'Formát dátumu (%date%) nie je správny (v riadku%line%). Mal by byť v tvare %date_format%.', 'Date (%date%) cannot be in the past (at line %line%). Format: %date_format%.' => 'Dátum (%date%) nemôže siahať do minulosti (v riadku %line%). Formát: %date_format%.', 'Format: Between 0 and 100' => 'Formát: medzi 0 a 100', 'Discount rate (%rate%) is not valid (at line %line%). %format%.' => 'Sadzba zľavy (%rate%) nie je správna (v riadku %line%). %format%.', 'Supply Order (%id%) is not editable (at line %line%).' => 'Objednávka od dodávateľa (%id%) nie je upraviteľná (v riadku %line%).', 'Supply Order could not be saved (at line %line%).' => 'Objednávka od dodávateľa nemohla byť uložená (v riadku %line%).', 'Supply Order (%s) could not be loaded (at line %d).' => 'Objednávka od dodávateľa (%s) nemohla byť načítaná (v riadku %d).', 'Product/Attribute (%d/%d) cannot be added twice (at line %d).' => 'Produkt/Atribút (%d/%d) nemôže byť pridaný dvakrát (na riadku %d).', 'Product (%d/%d) is not available for this order (at line %d).' => 'Produkt (%d/%d) nie je dostupný na objednanie (v riadku %d).', 'Unit Price (tax excl.) (%d) is not valid (at line %d).' => 'Jednotková cena (bez DPH) (%d) nie je platná (v riadku %d).', 'Quantity Expected (%d) is not valid (at line %d).' => 'Očakávané množstvo (%d) nie je platné (v riadku %d).', 'Discount rate (%d) is not valid (at line %d). %s.' => 'Sadzba zľavy (%d) nie je správna (v riadku %d). %s.', 'Cannot read the .CSV file' => 'Nedá sa načítať .csv súbor', 'Linking Accessories...' => 'Pripájam príslušenstvo...', 'The confirmation email couldn\'t be sent, but the import is successful. Yay!' => 'Nebolo možné poslať potvrdzujúci email, ale import je úspešný. Hurá!', 'The file is too large and cannot be downloaded. Please use the LIMIT clause in this query.' => 'Súbor je príliš veľký a nedá sa stiahnuť. Pri tejto požiadavke sa riaďte pokynmi LIMIT.', 'You cannot have two shops with the same name in the same group.' => 'Nemôžte mať 2 obchody s rovnakým menom v jednej skupine obchodov', 'Unable to load this shop.' => 'Nedá sa načítať tento obchod', 'You need to select at least the root category.' => 'Musíte zvoliť aspoň koreňovú kategóriu.', 'You\'ve selected a state for a country that does not contain states.' => 'Vybrali ste štát (krajinu), ktorý neobsahuje štáty (provincie).', 'You can\'t put this menu inside itself. ' => 'Nemôžte dať toto menu samo do seba. ', 'The settings file cannot be overwritten.' => 'Nedá sa prepísať súbor nastavení.', 'To use Smarty Cache, the directory %directorypath% must be writable.' => 'Na používanie Smart Cache musí byť adresár %directorypath% zapisovateľný.', 'Before being able to use this tool, you need to:[1][2]Create a blank .htaccess in your root directory.[/2][2]Give it write permissions (CHMOD 666 on Unix system).[/2][/1]' => 'Pred tým, než budete môcť tento nástroj použiť, musíte: [1][2] Vytvoriť prázdny .htaccess v koreňovom adresári. [/2] [2] Nastaviť povolenia na zápis (CHMOD 666 na systéme Unix).[/2][/1]', 'Error: Could not write to file. Make sure that the correct permissions are set on the file %s' => 'Chyba: Do súboru nie je možné zapisovať. Uistite sa, že oprávnenia pre súbor %s sú správne', 'Error: Could not find whether debug mode is enabled. Make sure that the correct permissions are set on the file %s' => 'Chyba: Nepodarilo sa nájsť, alebo je povolený režim ladenia. Uistite sa, že oprávnenia pre súbor %s sú správne', 'There is an empty row in the file that won\'t be imported.' => 'V súbore sa nachádza prázdny riadok, ktorý nebude importovaný.', '%s import' => '%s importovať', '(from %s to %s)' => '(od %s do %s)', 'with truncate' => 'so skrátením (truncate)', 'The category ID must be unique. It can\'t be the same as the one for Root or Home category.' => 'ID kategórie musí byť unikátne. Nemôže byť rovnaké, ako má koreňová alebo úvodná kategória.', 'The category ID must be unique. It can\'t be the same as the one for the parent category (ID: %1$s).' => 'ID kategórie musí byť unikátne. Nemôže byť rovnaké, ako má nadradená kategória (ID: %1$s).', 'A category can\'t be its own parent. You should rename it (current name: %1$s).' => 'Kategória nemôže byť rovnaká ako nadradená. Premenujte ju (súčasný názov: %1$s).', '%category_name% (ID: %id%) cannot be saved' => '%category_name% (ID: %id%) nie je možné uložiť', 'URL rewriting failed to auto-generate a friendly URL for: %category_name%' => 'URL prepisovanie zlyhalo pri automatickom generovaní priateľskej URL adresy pre: %category_name%', 'Rewrite link for %1$s (ID %2$s): re-written as %3$s.' => 'Prepísať odkaz pre %1$s (ID: %2$s): prepísaný ako %3$s.', 'A category cannot be its own parent. The parent category ID is either missing or unknown (ID: %1$s).' => 'Kategória nemôže byť nadradená sama sebe. ID nadradenej kategórie buď chýba ale je neznáme (ID: %1$s).', 'The root category cannot be modified.' => 'Koreňovú kategóriu sa nedá modifikovať ', 'cannot be copied.' => 'nemôže byť kopírovaný', '%1$s (ID: %2$s) cannot be %3$s' => '%1$s (ID: %2$s) nemôže byť %3$s', 'Unknown tax rule group ID. You need to create a group with this ID first.' => 'Neznáme ID číslo skupiny daňových pravidiel. Najskôr musíte vytvoriť skupinu s týmto ID číslom.', '%1$s (ID: %2$s) cannot be saved' => '%1$s (ID: %2$s) nemôže byť vymazané', '%data% cannot be saved' => '%data% nie je možné uložiť', 'Shop is not valid' => 'Obchod nie je platný', 'Discount is invalid' => 'Zľava nie je platná', 'Tags list is invalid' => 'Zoznam štítkov nie je platný', 'Error copying image: %url%' => 'Chyba pri kopírovaní obrázku: %url%', 'Product #%id%: the picture (%url%) cannot be saved.' => 'Produkt #%id%: obrázok (%url%) nemôže byť uložený.', 'Advanced stock management has incorrect value. Not set for product %name% ' => 'Pokročilá správa skladových zásob má nesprávnu hodnotu. Nie je nastavená pre produkt %name% ', 'Advanced stock management is not enabled, cannot enable on product %name% ' => 'Pokročilá správa skladových zásob nie je povolená, nie je možné ju povoliť pre produkt %name% ', 'Advanced stock management is not enabled, warehouse not set on product %name% ' => 'Pokročilá správa skladových zásob nie je povolená, sklad nie je nastavený pre produkt %name% ', 'Warehouse did not exist, cannot set on product %name% ' => 'Sklad neexistuje, nie je možné ho nastaviť pre produkt %name% ', 'Incorrect value for "Depends on stock" for product %name% ' => 'Nesprávna hodnota "Závisí od skladových zásob" pre produkt %name% ', 'Advanced stock management is not enabled, cannot set "Depends on stock" for product %name% ' => 'Pokročilá správa skladových zásob nie je povolená, nemožno nastaviť "Závisí od skladových zásob" pre produkt %name% ', 'Media server #1 is invalid' => 'Mediálny server č. 1 je neplatný', 'Media server #2 is invalid' => 'Mediálny server č. 2 je neplatný', 'Media server #3 is invalid' => 'Mediálny server č. 3 je neplatný', 'Update your PHP version.' => 'Aktualizujte Vašu verziu PHP.', 'Configure your server to allow file uploads.' => 'Nastavte Váš server tak, aby povoľoval nahrávanie súborov.', 'Configure your server to allow the creation of directories and files with write permissions.' => 'Nakonfigurujte server, aby umožňoval vytváranie adresárov a súborov s právami na zápis.', 'Enable the CURL extension on your server.' => 'Povoľte CURL rozšírenie na vašom serveri.', 'Enable the DOM extension on your server.' => 'Povoľte rozšírenie DOM na vašom serveri.', 'Enable the Fileinfo extension on your server.' => 'Povoľte rozšírenie Fileinfo na vašom serveri.', 'Enable the GD library on your server.' => 'Zapnite na serveri GD knižnicu.', 'Enable the JSON extension on your server.' => 'Povoľte JSON rozšírenie na vašom serveri.', 'Enable the Mbstring extension on your server.' => 'Povoľte rozšírenie Mbstring na vašom serveri.', 'Enable the OpenSSL extension on your server.' => 'Povoľte rozšírenie OpenSSL na vašom serveri.', 'Enable the PDO Mysql extension on your server.' => 'Povoľte rozšírenie PDO Mysql na vašom serveri.', 'Enable the XML extension on your server.' => 'Povoľte XML rozšírenie na vašom serveri.', 'Enable the ZIP extension on your server.' => 'Povoľte ZIP rozšírenie na vašom serveri.', 'Enable the MySQL support on your server.' => 'Zapnite na serveri MySQL podporu.', 'Set write permissions for the "config" folder.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "config".', 'Set write permissions for the "cache" folder.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "cache".', 'Set write permissions for the "sitemap.xml" file.' => 'Nastaviť práva na zápis pre súbor "sitemap.xml".', 'Set write permissions for the "img" folder and subfolders.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "img" a pod-adresáre.', 'Set write permissions for the "log" folder and subfolders.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "log" a pod-adresáre.', 'Set write permissions for the "mails" folder and subfolders.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "mails" a pod-adresáre.', 'Set write permissions for the "modules" folder and subfolders.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "modules" a pod-adresáre.', 'Set write permissions for the "themes/%s/cache/" folder and subfolders, recursively.' => 'Nastavte práva pre zápis do adresára "themes/%s/cache/" aj s pod-adresármi.', 'Set write permissions for the "themes/%s/lang/" folder and subfolders, recursively.' => 'Nastavte práva pre zápis do adresára "themes/%s/lang/" aj s pod-adresármi.', 'Set write permissions for the "themes/%s/pdf/lang/" folder and subfolders, recursively.' => 'Nastavte práva pre zápis do adresára "themes/%s/pdf/lang/" aj s pod-adresármi.', 'Set write permissions for the "app/config/" folder and subfolders, recursively.' => 'Nastavte práva pre zápis do adresára "app/config/" aj s pod-adresármi.', 'Set write permissions for the "app/Resources/translations/" folder and subfolders, recursively.' => 'Nastavte práva pre zápis do adresára "app/Resources/translations/" aj s pod-adresármi.', 'Set write permissions for the "translations" folder and subfolders.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "translations" a pod-adresáre.', 'Set write permissions for the "upload" folder and subfolders.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "upload" a pod-adresáre.', 'Set write permissions for the "download" folder and subfolders.' => 'Nastavte práva pre zápis do priečinku "download" a pod-adresáre.', 'Allow the PHP fopen() function on your server.' => 'Povoľte funkciu PHP fopen() na Vašom serveri.', 'Enable GZIP compression on your server.' => 'Povoliť GZIP kompresiu na Vašom serveri.', 'Some PrestaShop files are missing from your server.' => 'Niektoré súbory PrestaShop chýbajú na Vašom serveri.', 'You are using PHP %s version. Soon, the latest PHP version supported by PrestaShop will be PHP 5.6. To make sure you’re ready for the future, we recommend you to upgrade to PHP 5.6 now!' => 'Používate PHP vo verzii %s. Onedlho bude najnižšia PrestaShop-om podporovaná verzia PHP 5.6. Aby ste boli do budúcna pripravený, odporúčame vám aktualizovať na PHP vo verzii 5.6 už teraz!', 'Enable the Apache mod_rewrite module' => 'Povoľte modul Apache mod_rewrite', 'The "%tablename%" table does not exist.' => 'Tabuľka "%tablename%" neexistuje.', 'The "%attribute%" attribute does not exist in the "%table%" table.' => 'Atribút "%attribute%" neexistuje v tabuľke "%table%".', 'Undefined "%s" error' => 'Nedefinovaná chyba "%s"', 'The "*" operator cannot be used in a nested query.' => 'Operátor "*" nemôže byť použitý vo vnorenom dotaze.', 'The operator "%s" is incorrect.' => 'Použitý operátor "%s" môže byť použitý pri každej vnorenej požiadavke.', 'The "%operator%" operator is incorrect.' => 'Operátor "%operator%" nie je správny.', 'The LIMIT clause must contain numeric arguments.' => 'Veta LIMIT musí obsahovať numerické argumenty.', 'The "%reference%" reference does not exist in the "%table%" table.' => 'Kód "%reference%" v tabuľke "%table%" neexistuje.', 'When multiple tables are used, each attribute must refer back to a table.' => 'Keď sa používajú viaceré tabuľky každý variant musí mať referenciu na tabuľku', '"%key%" is an unauthorized keyword.' => '"%key%" je neoprávnené kľúčové slovo.', 'The limit chosen is larger than the server\'s maximum upload limit. Please increase the limits of your server.' => 'Vybratý limit je väčší než limit maximálnej veľkosti nahrávanéhp súbor Vášho servera. Prosím zvýšte nastavenú hodnotu.', 'No file was uploaded.' => 'Súbor nebol nahraný', 'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini. If your server configuration allows it, you may add a directive in your .htaccess.' => 'Nahraný súbor presahuje upload_max_filesize direktívu v php.ini. Ak Vám to konfigurácia serveru povoľuje, môžete túto direktívu zmeniť vo Vašom .htaccess súbore.', 'The uploaded file exceeds the post_max_size directive in php.ini. If your server configuration allows it, you may add a directive in your .htaccess, for example:' => 'Nahraný súbor presahuje hodnotu post_max_size v php.ini. Ak Vám to konfigurácia serveru umožňuje, môžete pridať príkaz do vášho súboru .htaccess, napríklad:', 'The uploaded file was only partially uploaded.' => 'Nahrávaný súbor bol nahraný len čistočne.', 'The extension of your file should be .csv.' => 'Prípona súboru by mala byť .csv.', 'An error occurred while uploading / copying the file.' => 'Počas nahrávania alebo kopírovania súboru nastala chyba .', 'To avoid operating problems, please use an Apache server.' => 'Aby ste zabránili systémovým problémom, prosím použite server Apache.', 'Please activate the \'mod_auth_basic\' Apache module to allow authentication of PrestaShop\'s webservice.' => 'Prosím aktivujte modul \'mod_auth_basic\' servera Apache, aby ste mohli používať autentifikáciu vo webových službách obchodu PrestaShop.', 'Please activate the \'mod_rewrite\' Apache module to allow the PrestaShop webservice.' => 'Prosím aktivujte modul \'mod_rewrite\' servera Apache, aby ste mohli používať webové služby obchodu PrestaShop.', 'We could not check to see if basic authentication and rewrite extensions have been activated. Please manually check if they\'ve been activated in order to use the PrestaShop webservice.' => 'Nepodarilo sa nám skontrolovať funkčnosť modulov pre autentifikáciu a prepisovanie URL adresy. Skontrolujte prosím manuálne, či sú aktivované, aby ste mohli používať webové služby obchodu PrestaShop.', 'Please activate the \'SimpleXML\' PHP extension to allow testing of PrestaShop\'s webservice.' => 'Prosím aktivujte \'SimpleXML\' rožšírenie v PHP, aby ste mohli testovať webové služby obchodu PrestaShop.', 'It is preferable to use SSL (https:) for webservice calls, as it avoids the "man in the middle" type security issues.' => 'Je lepšie používať SSL (https:) pre volania do webservice, vyhnete sa tak otázkam typu "tretia osoba".', 'It appears the backup was successful, however you must download and carefully verify the backup file before proceeding.' => 'Zdá sa, že záloha bola úspešná, avšak pred tým, ako budete pokračovať, musíte stiahnuť a dôkladne skontrolovať súbor zálohy.', 'The "Backups" directory located in the admin directory must be writable (CHMOD 755 / 777).' => 'Adresár "backups" v adresári "admin" musí byť zapisovateľný (CHMOD 755 / 777).', 'The backup file does not exist' => 'Zálohový súbor neexistuje', 'Error deleting' => 'Chyba pri odstraňovaní', 'You cannot edit the SuperAdmin profile.' => 'Nemôžete upravovať super-administrátorský účet', 'The provided profile is invalid' => 'Poskytnutý profil je neplatný', 'You cannot disable or delete your own account.' => 'Nemôžete vypnúť alebo vymazať Váš vlastný účet.', 'You cannot disable or delete the administrator account.' => 'Nemôžete vypnúť alebo vymazať posledný administrátorský účet.', 'Your current password is invalid.' => 'Važe súčasné heslo nie je platné.', 'The employee must be associated with at least one shop.' => 'Zamestnanec musí byť priradený aspoň k jednému obchodu.', 'The import directory doesn\'t exist. Please check your file path.' => 'Importný adresár neexistuje. Skontrolujte prosím cestu k súboru.', 'The import directory must be writable (CHMOD 755 / 777).' => 'Zložka importu musí byť zapisovateľná (CHMOD 755/777).', 'To proceed, please upload a file first.' => 'Njaskôr musíte nahrať súbor, aby ste mohli prejsť k ďalšiemu kroku.', 'The import file cannot be read.' => 'Importovaný súbor sa nedá prečítať.', 'The Memcached server cannot be added.' => 'Nedá sa pridať Memcached server', 'There was an error when attempting to delete the Memcached server.' => 'Chyba pri odstraňovaní Memcached servera', 'All caches cleared successfully' => 'Všetky pamäte cache sa úspešne vyčistili', 'For security reasons, you cannot delete the Administrator\'s profile.' => 'Z bezpečnostných dôvodov sa nedá vymazať profil administrátora.', 'Key length must be 32 character long.' => 'Dĺžka kľúča musí byť 32 znakov', 'This key already exists.' => 'Kľúč už existuje', '(you must install the [a]Memcache PECL extension[/a])' => '(musíte nainštalovať [a]Memcache PECL rozšírenie[/a]) ', '(you must install the [a]Memcached PECL extension[/a])' => '(musíte nainštalovať [a]Memcached PECL rozšírenie[/a])', '(you must install the [a]APC PECL extension[/a])' => '(musíte nainštalovať [a]APC PECL rozšírenie[/a]) ', '(you must install the [a]Xcache extension[/a])' => '(musíte nainštalovať [a]Xcache rozšírenie[/a]) ', 'I have read the disclaimer. Please create a new backup.' => 'Prečítal som prehlásenie. Prosím vytvoriť novú zálohu.', 'How to restore a database backup' => 'Ako obnoviť zálohu databázy', 'If you need to restore a database backup, we invite you to subscribe to a [1][2]technical support plan[/2][/1].' => 'Pokiaľ potrebujete obnoviť zálohu databázy, pozývame Vás k prihláseniu sa k odberu [1][2]plánu technickej podpory[/2][/1].', 'Our team will take care of restoring your database safely.' => 'Náš tým sa postará o bezpečné obnovenie Vašej databázy.', 'Why can\'t I restore it by myself?' => 'Prečo ju nemôžem obnoviť sám?', 'Your shop is hosted by PrestaShop. Although you can create backup files here below, there are core settings you cannot access for security reasons, like the database management. Thus, only our team can proceed to a restoration.' => 'Váš obchod je umiestnený na PrestaShop hostingu. Aj keď môžete vytvoriť zálohu súborov nižšie, sú tu len základné nastavenia, nemáte rozšírený prístup z bezpečnostných dôvodov, rovnako ako v správe databázy. Z tohto dôvodu má prístup k obnove iba náš tým.', 'Disclaimer before creating a new backup' => 'Prehlásenie pred vytvorením novej zálohy', 'PrestaShop is not responsible for your database, its backups and/or recovery.' => 'PrestaShop nie je zodpovedný za Vašu databázu, zálohy, obnovu a dáta.', 'PrestaShop is open-source software. You are using it at your own risk under the license agreement.' => 'PrestShop je softvér s otvoreným zdrojovým kódom a používate ho na vlastné riziko v súlade s licenčnou zmluvou.', 'You should back up your data on a regular basis (both files and database).' => 'Vaše údaje (súbory aj databázu) by ste mali zálohovať pravidelne.', 'This function only backs up your database, not your files.' => 'Táto funkcia zálohuje databázu, ale nie súbory.', 'By default, your existing database tables will be dropped during the backup recovery (see "Backup options" below).' => 'V predvolenom nastavení budú existujúce tabuľky databázy zmazané pri obnove zo zálohy (pozrite "Nastavenia zálohovania" nižšie).', 'Always verify the quality and integrity of your backup files!' => 'Vždy si overte kvalitu a integritu záložných súborov!', 'Always verify that your backup files are complete, up-to-date and valid, even if you had a success message appear during the backup process.' => 'Vždy si overte, že záložné súbory sú kompletné, aktuálne a platné, a to aj v prípade, že bola zobrazená správa o úspešnom dokončení zálohovania.', 'Always check your data.' => 'Vždy si skontrolujte svoje dáta.', 'Never restore a backup on a live site.' => 'Nikdy neobnovujte zo zálohy obchod, ktorý je spustený.', 'Beginning the download ...' => 'Začína sa sťahovanie...', 'Backup files should automatically start downloading.' => 'Súbory zálohy by sa mali začať automaticky sťahovať.', 'If not,[1][2] please click here[/1]!' => 'Pokiaľ nie,[1][2] kliknite prosím sem [/1]!', 'Note that the Category import does not support having two categories with the same name.' => 'Pozor, import kategórií nepodporuje dve kategórie s rovnakým názvom.', 'Note that you can have several products with the same reference.' => 'Môže sa stať, že viacero produktov bude mať rovnaký kód.', 'Are you sure that you would like to delete this entity:' => 'Ste si istý, že chcete odstrániť túto položku:', 'The locale must be installed' => 'Jazyk musí byť nainštalovaný', 'SSL does not seem to be available on your server.' => 'SSL sa nezdá byť k dispozícii na Vašom serveri.', 'When saving the query, only the "SELECT" SQL statement is allowed.' => 'Uložiť je možné iba dopyt, ktorý obsahuje SQL príkaz "SELECT".', 'Do you really want to remove the server %serverIp%:%serverPort% ?' => 'Naozaj chcete odstrániť server %serverIp%:%serverPort% ?', 'OK' => 'OK', 'Please fix the following error(s)' => 'Opravte prosím nasledujúce chyby', 'Checking files...' => 'Kontrola súborov...', 'Missing files' => 'Chýbajúce súbory', 'Updated files' => 'Upravené súbory', 'Changed/missing files have been detected.' => 'Boli zistené zmenené alebo chýbajúce súbory.', 'No change has been detected in your files.' => 'Vo Vašich súboroch nebola zistená žiadna zmena.', ), 'AdminOrderscustomersNotification' => array ( 'For this particular customer group, prices are displayed as:' => 'Pre túto konkrétnu skupinu zákazníkov sa ceny zobrazujú ako:', 'This value must include taxes.' => 'Táto hodnota musí byť vrátane DPH.', 'There is no available document' => 'Nie je dostupný žiadny dokument', 'Editing this product line will remove the reduction and base price.' => 'Úprava tejto produktovej rady odstráni zľavu a základnú cenu.', 'Please note that carrier change will not recalculate your shipping costs, if you want to change this please visit Shop Parameters > Order Settings' => 'Upozorňujeme, že pri zmene prepravcu nedôjde k prepočítaniu vašich nákladov na doručenie. K vykonaniu tejto zmeny si otvorte Parametre obchodu > Nastavenia objednávky', 'No voucher was found' => 'Nebol nájdený žiadny zľavový kupón', 'No customers found' => 'Neboli nájdený žiadny zákazníci', 'No carrier can be applied to this order' => 'K tejto objednávke nemôže byť priradený žiadny prepravca', 'No products found' => 'Neboli nájdené žiadne produkty', 'You must add at least one address to process the order.' => 'Pre spracovanie objednávky musíte pridať aspoň jednu adresu.', 'The prices are without taxes.' => 'Ceny sú uvedené bez DPH.', 'Are you sure you want to add this quantity?' => 'Ste si istí, že chcete pridať toto množstvo?', 'Are you sure you want to create a new invoice?' => 'Ste si istí, že chcete vytvoriť novú faktúru?', 'Error: No product has been selected' => 'Chyba: nebol vybraný žiadny produkt', 'Error: Quantity of products must be set' => 'Chyba: musíte zadať množstvo produktu', 'Error: Product price must be set' => 'Chyba: musíte zadať cenu produktu', 'Error. You cannot refund a negative amount.' => 'Chyba. Nie je možné vrátiť zápornú sumu.', 'No merchandise returned yet' => 'Zatiaľ nebol vrátený žiadny tovar', 'paid instead of' => 'uhradené namiesto', 'This warning also concerns order ' => 'Toto varovanie sa týka aj objednávky ', 'This warning also concerns the next orders:' => 'Toto varovanie sa týka aj ďalších objednávok:', 'No payment methods are available' => 'Nie sú dostupné žiadne spôsoby platby', 'A registered customer account has already claimed this email address' => 'Táto e-mailová adresa už je používaná u registrovaného zákazníka.', 'Do you want to send this message to the customer?' => 'Chcete poslať túto správu zákazníkovi?', 'Do you want to overwrite your existing message?' => 'Chcete prepísať existujúcu správu?', 'This product cannot be returned.' => 'Tento produkt sa nedá vrátiť', 'Quantity to cancel is greater than quantity available.' => 'Množstvo na zrušenie je väčšie, než dostupné množstvo.', 'For this customer group, prices are displayed as: [1]%tax_method%[/1]' => 'Ceny pre túto skupinu zákazníkov sú zobrazené ako [1]%tax_method%[/1]', 'Merchandise returns are disabled' => 'Možnosť vrátenia zakúpeného tovaru je vypnutá', 'The message was successfully sent to the customer.' => 'Správa bola úspešne odoslaná zákazníkovi.', 'A partial refund was successfully created.' => 'Čiastočné cenové odškodnenie vytvorené', 'expires on %s.' => 'expiruje %s.', 'downloadable %d time(s)' => 'k stiahnutiu %d krát', 'Invalid new order status' => 'Neplatný nový stav objednávky', 'This email address is not registered.' => 'E-mailová adresa nie je registrovaná', 'This customer ID is not recognized.' => 'Toto číslo zákazníka nie je rozpoznané.', 'This email address is not valid. Please use an address like bob@example.com.' => 'Táto e-mailová adresa nie je platná. Prosím, použite adresu ako bob@example.com.', 'The identification number is incorrect or has already been used.' => 'Identifikačné číslo je chybné alebo bolo už použité.', 'You have selected a state for a country that does not contain states.' => 'Vybrali ste štát (krajinu), ktorý neobsahuje štáty (provincie).', 'An address located in a country containing states must have a state selected.' => 'Adresa sa nachádza v krajine, ktorá obsahuje štáty musia mať vybrané štátne.', 'An error occurred while linking this address to its order.' => 'Vyskytla sa chyba pri spájaní tejto adresy a jej objednávky.', 'You must add a minimum quantity of %d' => 'Musíte pridať minimálne množstvo %d, ', 'Invalid order' => 'Neplatná objednávka', 'The order cannot be renewed.' => 'Objednávka nemôže byť obnovená.', 'An error occurred. Your message was not sent. Please contact your system administrator.' => 'Vyskytla sa chyba, správa nebola odoslaná. Prosím kontaktujte správcu systému.', 'Cannot create message in a new thread.' => 'Nie je možné vytvoriť správu v novom vlákne.', 'The message body is empty, cannot import it.' => 'Telo správy je prázdne, nedá sa vykonať import.', 'Invalid message content for subject: %s' => 'Neplatný obsah správy pre predmet: %s', 'The message content is not valid, cannot import it.' => 'Obsah správy nie je platný, nedá sa vykonať import.', 'Unknown delete mode:' => 'Neznámy mód vymazania:', 'Password cannot be empty.' => 'Heslo nemôže zostať nevyplnené.', 'An error occurred while loading the object.' => 'Vyskytla sa chyba pri načítaní objektu.', '(cannot load object)' => '(sa nedá načítať objekt)', 'You have to select a shop before creating new orders.' => 'Ak chcete vytvoriť nové objednávky, musíte najprv zvoliť obchod.', 'This cart does not exists' => 'Tento košík neexistuje', 'The cart must have a customer' => 'Košík musí mať zákazníka', 'Order status #%id% cannot be loaded' => 'Stav objednávky #%id% sa nedá načítať', 'Order #%d cannot be loaded' => 'Objednávka #%d sa nedá načítať', 'Order #%d has already been assigned this status.' => 'K objednávke č. #%d už bol priradený tento stav.', 'An error occurred while changing the status for order #%d, or we were unable to send an email to the customer.' => 'Pri zmene stavu objednávky #%d sa vyskytla chyba, alebo sa nepodarilo odoslať e-mail zákazníkovi.', 'The order carrier ID is invalid.' => 'Neplatné ID prepravcu objednávky', 'The tracking number is incorrect.' => 'Sledovacie číslo zásielky nie je správne', 'An error occurred while sending an email to the customer.' => 'Vyskytla sa chyba počas odosielania e-mailu zákazníkovi.', 'The order carrier cannot be updated.' => 'Prepravca objednávky nemôže byť aktualizovaný', 'The new order status is invalid.' => 'Neplatný nový stav objednávky', 'An error occurred while changing order status, or we were unable to send an email to the customer.' => 'Vyskytla sa chyba počas zmeny stavu, alebo nebolo možné poslať zákazníkovi e-mail.', 'The order has already been assigned this status.' => 'K objednávke bol priradený tento stav', 'The customer is invalid.' => 'Neplatný zákazník', 'The message cannot be blank.' => 'Správa nemôže byť prázdna', 'field %s is required.' => 'pole %s je povinné.', 'Please enter a quantity to proceed with your refund.' => 'Zadajte prosím množstvo, ktoré chcete nahradiť.', 'Please enter an amount to proceed with your refund.' => 'Zadajte prosím čiastku, ktorú chcete nahradiť.', 'You cannot generate a partial credit slip.' => 'Nedá sa vymazať detail objednávky k tejto objednávke', 'You cannot generate a voucher.' => 'Nedá sa vytvoriť poukážka', 'The partial refund data is incorrect.' => 'Dáta čiastočného vrátenia peňazí sú nesprávne', 'You must select a product.' => 'Musíte vybrať produkt', 'You must enter a quantity.' => 'Musíte zadať množstvo', 'No quantity has been selected for this product.' => 'Žiadne množstvo zvolené pre tento produkt.', 'An invalid quantity was selected for this product.' => 'Neplatné množstvo pre zvolený produkt', 'An error occurred while attempting to delete the product.' => 'Vyskytla sa chyba pri mazaní produktu.', 'An error occurred while attempting to delete product customization.' => 'Vyskytla sa chyba pri zmazaní prispôsobenia produktu.', 'A credit slip cannot be generated.' => 'Nedá sa vytvoriť dobropis.', 'No product or quantity has been selected.' => 'Žiaden zvolený produkt alebo množstvo.', 'The order cannot be found' => 'Objednávka sa nenašla', 'The amount is invalid.' => 'Neplatné množstvo', 'The selected payment method is invalid.' => 'Neplatná metóda platby', 'The transaction ID is invalid.' => 'ID transakcie je neplatné', 'The selected currency is invalid.' => 'Neplatná mena', 'The invoice is invalid.' => 'Neplatná faktúta', 'The date is invalid' => 'Neplatný dátum', 'An error occurred during payment.' => 'Vyskytla sa chyba pri pridávaní platby objednávky', 'The invoice note was not saved.' => 'Nedá sa uložiť poznámku k faktúre', 'Failed to upload the invoice and edit its note.' => 'Nahrávanie faktúry a úprava jej poznámky sa nepodarili.', 'This delivery address country is not active.' => 'Doručovanie do tejto krajiny nie je aktívne.', 'This invoice address country is not active.' => 'Fakturačná adresa pre túto krajinu nie je aktívna.', 'This address can\'t be loaded' => 'Táto adresa sa nedá načítať', 'You cannot change the currency.' => 'Nemôžete zmeniť menu', 'Invoice management has been disabled.' => 'Správa faktúr bola vypnutá', 'This order already has an invoice.' => 'K tejto objednávke už existuje faktúra.', 'You cannot edit this cart rule.' => 'Nedá sa upraviť toto PravidloObjednávkyKošíka', 'You must specify a name in order to create a new discount.' => 'Musíte špecifikovať názov v objednávke na vytvorenie novej zľavy', 'The discount value is invalid.' => 'Neplatná hodnota zľavy.', 'The discount value is greater than the order invoice total.' => 'Hodnota zľavy je väčšia než celková hodnota faktúry k objednávke', 'The discount value is greater than the order total.' => 'Hodnota zľavy je väčšia než celková hodnota objednávky', 'The discount type is invalid.' => 'Neplatný typ zľavy', 'An error occurred during the OrderCartRule creation' => 'Vyskytla sa chyba pri vytváraní PravidlaObjednávkyKošíka', 'An error occurred while loading order status.' => 'Vyskytla sa chyba pri načítaní stavu objednávky.', 'An error occurred while sending the e-mail to the customer.' => 'Vyskytla sa chyba počas odosielania e-mailu zákazníkovi.', 'This product is out of stock: ' => 'Tento produkt je vypredaný: ', 'The email was sent to your customer.' => 'E-mail bol odoslaný zákazníkovi.', 'Error in sending the email to your customer.' => 'Chyba pri odosielaní e-mailu zákazníkovi.', 'The order object cannot be loaded.' => 'Nedá sa načítať objekt Objednávka', 'You cannot add products to delivered orders.' => 'K doručeným objednávkam nie je možné pridávať produkty.', 'The product object cannot be loaded.' => 'Nedá sa načítať objekt Produkt', 'The combination object cannot be loaded.' => 'Nedá sa načítať objekt Kombinácia', 'You must add %d minimum quantity' => 'Musíte pridať %d, minimálne množstvo', 'You already have the maximum quantity available for this product.' => 'Máte maximálne dostupné množstvo tohto produktu.', '[Generated] CartRule for Free Shipping' => '[Vygenerované] Pravidlo košíka pre doručenie zadarmo', 'The OrderDetail object cannot be loaded.' => 'Nedá sa načítať objekt Detail objednávky', 'The address object cannot be loaded.' => 'Nedá sa načítať objekt Adresa', 'An error occurred while editing the product line.' => 'Vyskytla sa chyba počas úpravy produktovej rady', 'An error occurred while attempting to delete the product line.' => 'Vyskytla sa chyba pri odstraňovaní tejto produktovej rady', 'The Order Detail object could not be loaded.' => 'Nedá sa načítať objekt Detail objednávky', 'The invoice object cannot be loaded.' => 'Nedá sa načítať objekt Faktúra', 'You cannot edit the order detail for this order.' => 'Nedá sa upravovať detail objednávky k tejto objednávke', 'You cannot edit a delivered order.' => 'Nedá sa upravovať už doručenú objednávku', 'You cannot use this invoice for the order' => 'Nedá sa použiť túto faktúru pre túto objednávku', 'Invalid price' => 'Neplatná cena', 'Invalid quantity' => 'Neplatné množstvo', 'You cannot delete the order detail.' => 'Nedá sa vymazať detail objednávky k tejto objednávke', 'This product cannot be re-stocked.' => 'Nedá sa znovu nazásobiť produkt', 'The order cannot be found within your database.' => 'Nedá sa nájsť objednávku v databáze', 'The order ID -- or the invoice order ID -- is missing.' => 'Chýba ID objednávky alebo ID faktúry k objednávke', 'No invoice was found.' => 'Neboli nájdené žiadne faktúry', 'No order slips were found.' => 'Nenašli sa žiadne objednávkové listy', 'The supply order ID is missing.' => 'Chýba ID dodávateľskej objednávky', 'The supply order cannot be found within your database.' => 'Nedá sa nájsť v databáze túto dodávateľskú objednávku ', 'The order invoice cannot be found within your database.' => 'Nedá sa nájsť v databáze faktúru k objednávke', 'An error occurred while deleting the details of your order return.' => 'Vyskytla sa chyba počas vymazávania detailov vrátenia objednávky.', 'You need at least one product.' => 'Potrebujete aspoň jeden produkt.', 'The order return is invalid.' => 'Vrátenie objednávky je neplatné.', 'The order return content is invalid.' => 'Obsah vrátenie objednávky je neplatný.', 'No order return ID has been specified.' => 'Nebola nájdené vrátenie objednávky s týmto ID', 'No order was found with this ID:' => 'Nebola nájdená objednávka s týmto ID', 'No invoice was found with this ID:' => 'Nebola nájdená faktúra s týmto ID:', 'No cart was found with this ID:' => 'Nenašiel sa košík s týmto ID:', 'No order slips were found for this period.' => 'Z tohto obdobia sa nenašla žiadna objednávka.', 'An error has occurred: Can\'t save the current order\'s return status.' => 'Vyskytla sa chyba: Nedá sa uložiť aktuálny stav vrátenia objednávky.', 'An error has occurred: Can\'t delete the current order\'s return status.' => 'Vyskytla sa chyba: Nedá sa vymazať aktuálny stav vrátenia objednávky.', 'There is no status defined for this order.' => 'Táto objednávka nemá priradený status.', 'Direct link' => 'Priamy odkaz', 'No delivery slip was found for this period.' => 'Pre toto obdobie nie je dostupný žiadny dodací list', 'I want my customers to be able to register again with the same email address. All data will be removed from the database.' => 'Chcem, aby sa moji zákazníci mohli znovu zaregistrovať s rovnakým e-mailom. Všetky údaje budú zmazané z databázy.', 'I do not want my customer(s) to register again with the same email address. All selected customer(s) will be removed from this list but their corresponding data will be kept in the database.' => 'Nechcem, aby sa zákazníci mohli znovu zaregistrovať s rovnakým e-mailom. Vybraný zákazníci budú zmazaní z tohto zoznamu, ale ich príslušné údaje budú zachované v databázy.', 'An account already exists for this email address:' => 'Už existuje účet pre túto e-mailovú adresu:', 'A default customer group must be selected in group box.' => 'Predvolená skupina zákazníkov musí byť vybraná v ráme skupiny.', 'This customer does not exist.' => 'Zákazník už neexistuje.', 'This customer already exists as a non-guest.' => 'Zákazník už neexistuje aj ako nie hosť.', 'An error occurred while updating customer information.' => 'Vyskytla sa chyba počas aktualizácie zákazníka.', 'No invoice has been found for this status.' => 'Pre tento stav nebola nájdená žiadna faktúra.', 'Invalid invoice number.' => 'Neplatné číslo faktúry.', 'Invalid "From" date' => 'Neplatný dátum "Od"', 'Invalid "To" date' => 'Neplatný dátum "Do"', 'No invoice has been found for this period.' => 'Pre toto obdobie nebola nájdená žiadna faktúra.', 'You must select at least one order status.' => 'Musíte vybrať aspoň jeden stav objednávky.', 'No cart is available' => 'Žiadny košík nie je k dispozícii', 'A registered customer account using the defined email address already exists. ' => 'Už existuje registrovaný zákazník s touto e-mailovou adresou. ', 'How do you want to delete the selected customers?' => 'Ako chcete vymazať vybraných zákazníkov?', 'There are two ways of deleting a customer. Please choose your preferred method.' => 'Máte dve možnosti ako vymazať zákazníka. Zvoľte prosím Vami uprednostňovaný spôsob.', 'You have to select a shop if you want to create a customer.' => 'Ak chce vytvoriť zákazníka, musíte zvoliť obchod.', ), 'ModulesWelcomeAdmin' => array ( 'Let\'s create your first product' => 'Vytvorme váš prvý produkt', 'What do you want to tell about it? Think about what your customers want to know.' => 'Čo chcete o tom povedať? Porozmýšľajte o čom chcú vaši zákazníci vedieť.', 'Add clear and attractive information. Don\'t worry, you can edit it later :)' => 'Pridajte zrozumiteľné a príťažlivé informácie. Buďte bez obáv, neskôr ich môžete upraviť :)', 'Give your product a catchy name.' => 'Dajte vášmu produktu chytľavé pomenovanie.', 'Fill out the essential details in this tab. The other tabs are for more advanced information.' => 'Vyplňte potrebné údaje v tejto karte. Ostatné karty slúžia pre pokročilejšie informácie.', 'Add one or more pictures so your product looks tempting!' => 'Pridajte jeden alebo viac obrázkov, aby váš produkt vyzeral lákavo!', 'How much do you want to sell it for?' => 'Koľko chcete predať za?', 'Yay! You just created your first product. Looks good, right?' => 'Super! Práve ste vytvorili svoj prvý produkt. Vyzerá dobre, však?', 'Give your shop its own identity' => 'Dajte svojmu obchodu vlastnú identitu', 'How do you want your shop to look? What makes it so special?' => 'Ako chcete aby vyzeral váš obchod? Čo ho robí takým špeciálnym?', 'Customize your theme or choose the best design from our theme catalog.' => 'Prispôsobte si motív alebo si vyberte najlepší dizajn z nášho katalógu motívov.', 'A good way to start is to add your own logo here!' => 'Správny spôsob, ako začať, je pridať vlastné logo!', 'If you want something really special, have a look at the theme catalog!' => 'Ak chcete niečo skutočne špeciálne, pozrite si náš katalóg motívov!', 'Get your shop ready for payments' => 'Pripravte Váš obchod na platby', 'How do you want your customers to pay you?' => 'Ako vám majú vaši zákazníci platiť?', 'These payment methods are already available to your customers.' => 'Tieto spôsoby platby majú vaši zákazníci už k dispozícii.', 'Adapt your offer to your market: add the most popular payment methods for your customers!' => 'Svoju ponuku prispôsobte vášmu trhu: pridajte najobľúbenejšie spôsoby platby pre svojich zákazníkov!', 'And you can choose to add other payment methods from here!' => 'A môžete sa rozhodnúť, či pridáte ďalšie spôsoby platby odtiaľto!', 'Choose your shipping solutions' => 'Vyberte si možnosti prepravy', 'How do you want to deliver your products?' => 'Ako chcete doručovať svoje produkty?', 'Here are the shipping methods available on your shop today.' => 'Tu sú spôsoby prepravy, ktoré sú vo vašom obchode dnes k dispozícii.', 'Select the shipping solutions the most likely to suit your customers! Create your own carrier or add a ready-made module.' => 'Zvoľte možnosti prepravy, ktoré budú vaším zákazníkom pravdepodobne najviac vyhovovať. Vytvorte si vlastného prepravcu alebo pridajte hotový modul.', 'You can offer more delivery options by setting up additional carriers' => 'Nastavením ďalších prepravcov môžete ponúknuť viac možností doručenia', 'Improve your shop with modules' => 'Vylepšite si obchod modulmi', 'Add new features and manage existing ones thanks to modules.' => 'Vďaka modulom pridajte nové vlastnosti a spravujte existujúce.', 'Some modules are already pre-installed, others may be free or paid modules - browse our selection and find out what is available!' => 'Niektoré moduly sú už pred-inštalované, iné môžu byť bezplatné alebo platené - pozrite si náš výber a zistite, čo je k dispozícii!', 'Discover our module selection in the first tab. Manage your modules on the second one and be aware of notifications in the third tab.' => 'V prvej karte nájdete výber našich modulov. V druhej karte môžete svoje moduly spravovať a v tretej nájdete oznámenia.', 'Skip this tutorial' => 'Preskočiť návod', 'Over to you!' => 'A teraz ty!', 'You\'ve seen the essential, but there\'s a lot more to explore.' => 'Videli ste to nevyhnutné, ale ešte je tu toho veľa na prehliadanie.', 'Some ressources can help you go further:' => 'Niektoré zdroje vám môžu pomôcť zájsť ďalej:', 'Starter Guide' => 'Štartovacia príručka', 'Forum' => 'Fórum', 'Training' => 'Tréning', 'Video tutorial' => 'Video návod', 'I\'m ready' => 'Som pripravený', 'Welcome to your shop!' => 'Vitajte vo Vašom obchode!', 'Hi! My name is Preston and I\'m here to show you around.' => 'Ahoj! Volám sa Preston a som tu preto, aby som ti tu všetko poukazoval.', 'You will discover a few essential steps before you can launch your shop:' => 'Pred spustením svojho obchodu sa naučíte zopár nevyhnutných krokov:', 'Create your first product, customize your shop, configure shipping and payments...' => 'Vytvorte svoj prvý produkt, prispôsobte si svoj obchod, konfigurujte prepravu a platby...', 'Let\'s get started!' => 'Začnime!', 'Later' => 'Neskôr', 'Start' => 'Štart', 'Launch your shop!' => 'Spustiť obchod!', 'Resume' => 'Obnoviť', 'Stop the OnBoarding' => 'Zastavte úvod', 'Hey! Are you lost?' => 'Hej! Si stratený?', 'To continue, click here:' => 'Keď chcete pokračovať, kliknite sem:', 'If you want to stop the tutorial for good, click here:' => 'Ak chcete zastaviť návod, kliknite sem:', 'Quit the Welcome tutorial' => 'Ukončiť uvítaciu výuku', 'Continue' => 'Pokračovať', 'Step' => 'Krok', 'Next' => 'Ďalej', 'Welcome' => 'Vitajte', 'Help the user to create his first product.' => 'Pomôžte užívateľovi vytvoriť jeho prvý produkt.', ), 'ModulesStatsregistrationsAdmin' => array ( 'Customer accounts' => 'Účty zákazníkov', 'Adds a registration progress tab to the Stats dashboard.' => 'Pridá informácie o registračnom procese do štatistík.', 'Number of visitors who stopped at the registering step:' => 'Návštevníci, ktorí nedokončili registráciu:', 'Number of visitors who placed an order directly after registration:' => 'Návštevníci, ktorí urobili objednávku ihneď po registrácii:', 'Total customer accounts:' => 'Celkový počet zákazníckych účtov:', 'Number of customer accounts created' => 'Počet vytvorených zákazníckych účtov', 'The total number of accounts created is not in itself important information. However, it is beneficial to analyze the number created over time. This will indicate whether or not things are on the right track. You feel me?' => 'Celkový počet vytvorených účtov nie je sama o sebe dôležité informácia. Avšak, je výhodné analyzovať počet vytvorených účtov v priebehu času. To indikuje či veci idú alebo nejdú správnym smerom.rn', 'How to act on the registrations\' evolution?' => 'Ako sa správať na základe vývoja registrácií?', 'If you let your shop run without changing anything, the number of customer registrations should stay stable or show a slight decline.' => 'Ak vo svojom obchode nebude nič meniť, môže sa počet registrácií zákazníkov časom ustáliť, alebo dokonca môže začať mierne klesať.', 'A significant increase or decrease in customer registration shows that there has probably been a change to your shop. With that in mind, we suggest that you identify the cause, correct the issue and get back in the business of making money!' => 'Významný nárast alebo pokles registrácií ukazuje, že pravdepodobne došlo k nejakej zmene vo Vašom obchode. Je na Vás, aby ste na tento fakt zareagovali - návratom, alebo naopak podporou prípadných zmien!', 'Here is a summary of what may affect the creation of customer accounts:' => 'Tu je súhrn toho, čo môže mať vplyv na vytváranie zákazníckych účtov:', 'An advertising campaign can attract an increased number of visitors to your online store. This will likely be followed by an increase in customer accounts and profit margins, which will depend on customer "quality." Well-targeted advertising is typically more effective than large-scale advertising... and it\'s cheaper too!' => 'Reklamná kampaň môže prilákať väčší počet návštevníkov. Nejde ani o to, aby bola reklama rozsiahla, ale aby bola predovšetkým dobre zacielená!', 'Specials, sales, promotions and/or contests typically demand a shoppers\' attentions. Offering such things will not only keep your business lively, it will also increase traffic, build customer loyalty and genuinely change your current e-commerce philosophy.' => 'Akčné ponuky, výpredaje alebo súťaže môžu pritiahnuť väčšiu pozornosť návštevníkov a zvýšiť ziskovosť obchodu.', 'Design and user-friendliness are more important than ever in the world of online sales. An ill-chosen or hard-to-follow graphical theme can keep shoppers at bay. This means that you should aspire to find the right balance between beauty and functionality for your online store.' => 'Dizajn a užívateľská prívetivosť sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým: zle zvolený alebo ťažko pochopiteľný grafický motív môže odradiť návštevníkov. Mali by ste nájsť správnu rovnováhu medzi inovatívnym dizajnom a nechať návštevníkov pohybovať sa jednoducho. Poriadne hláskovanie a zrozumiteľnosť tiež zvyšuje dôveru zákazníkov k Vašej predajni.', 'CSV Export' => 'CSV export', ), 'AdminActions' => array ( 'Uninstall' => 'Odinštalovať', 'Choose a file' => 'Vybrať súbor', 'Validate' => 'Potvrdiť', 'Generate' => 'Vygenerovať', 'Select all' => 'Označiť všetko', 'Unselect all' => 'Odznačiť všetko', 'Display' => 'Zobraziť', '-- Choose --' => '-- Vybrať --', 'View' => 'Zobraziť', 'Upload' => 'Nahrať', 'Import' => 'Import', 'Close' => 'Zavrieť', 'Disable' => 'Vypnúť', 'Configure' => 'Nastaviť', 'Translate' => 'Preložiť', 'Filter' => 'Filtrovať', 'Show' => 'Zobraziť', 'Update' => 'Aktualizovať', 'Edit' => 'Upraviť', 'Choose' => 'Vybrať', 'Shipping' => 'Doručenie', 'Print out' => 'Vytlačiť', 'Preview' => 'Zobraziť', 'Remove' => 'Vymazať', 'Reset' => 'Obnoviť', 'Save and stay' => 'Uložiť a zostať tu', 'and stay' => 'a ostať tu', 'Choose language:' => 'Vybrať jazyk:', 'Cancel' => 'Zrušiť', 'Apply' => 'Použiť', 'Add' => 'Pridať', 'Search' => 'Vyhľadávanie', 'Save' => 'Uložiť', 'Delete' => 'Vymazať', 'Collapse All' => 'Zbaliť', 'Expand All' => 'Rozbaliť', 'Check All' => 'Označiť všetky', 'Uncheck All' => 'Odznačiť všetky', 'Find a category' => 'Nájsť kategóriu', 'Finish' => 'Dokončiť', 'Add New' => 'Pridať', 'Delete selected items?' => 'Odstrániť vybrané položky?', 'Refresh' => 'Obnoviť', 'Continue' => 'Pokračovať', 'Sort' => 'Zoradiť', 'Sort order' => 'Zoradenie', 'Export .CSV file' => 'Exportovať súbor .CSV', 'Add new' => 'Pridať nové', 'All' => 'Všetko', 'See less' => 'Zobraziť menej', 'Read more' => 'Čítať viac', 'Search description' => 'Vyhľadať popis', 'Search position' => 'Vyhľadať pozíciu', 'Delete selected' => 'Vymazať vybrané', 'Enable selection' => 'Zapnúť vybrané', 'Disable selection' => 'Vypnúť vybrané', 'Search email' => 'Vyhľadať e-mail', 'Search first name' => 'Vyhľadať meno', 'Search last name' => 'Vyhľadať priezvisko', 'Search post code' => 'Vyhľadať PSČ', 'Search city' => 'Vyhľadať mesto', 'Search ID' => 'Vyhľadať ID', 'Search name' => 'Vyhľadať názov', 'Search key' => 'Vyhľadať kľúč', 'New product' => 'Nový produkt', 'Add tag' => 'Pridať štítok', 'Export to SQL Manager' => 'Exportovať do SQL manažéra', 'Download' => 'Prevziať', 'Use' => 'Použiť', 'Change' => 'Zmeniť', 'Load' => 'Načítať', 'Save and preview' => 'Uložiť a ukázať náhľad', 'Back to list' => 'Späť na zozn.', 'Learn more' => 'Zistiť viac', 'Generate emails' => 'Generovať e-maily', 'Back to configuration' => 'Späť na konfiguráciu', 'Choose layouts' => 'Zvoľte rozloženie', 'Enable' => 'Zapnúť', 'Edit: %value%' => 'Upraviť: %value%', 'Copy' => 'Kopírovať', 'Export' => 'Export', 'Modify' => 'Upraviť', 'Order by' => 'Zoradiť podľa', 'Try again' => 'Skúsiť znovu', 'Let\'s go!' => 'Poďme na to!', 'See more' => 'Viac', 'Filter by categories' => 'Filtrovať podľa kategórií', 'Unselect' => 'Zrušiť výber', 'Activate selection' => 'Aktivovať výber', 'Deactivate selection' => 'Deaktivovať výber', 'Duplicate selection' => 'Skopírovať výber', 'Delete selection' => 'Zmazať označené', 'Show SQL query' => 'Zobraziť SQL dopyt', 'Reorder' => 'Znovu objednať', 'Save & refresh' => 'Uložiť a obnoviť', 'Delete now' => 'Teraz odstrániť', 'Duplicate' => 'Skopírovať', 'Expand' => 'Rozbaliť', 'Collapse' => 'Zbaliť', 'Create' => 'Vytvoriť', 'Download file' => 'Stiahnuť súbor', 'Delete this file' => 'Vymazať tento súbor', 'Save image settings' => 'Uložiť nastavenia obrázku', 'Edit: %name%' => 'Upraviť: %name%', 'Add my IP' => 'Pridať moju IP', 'Choose file(s)' => 'Vybrať súbor(y)', 'Sort by' => 'Zoradiť podľa', 'Check / Uncheck all' => 'Označiť / Odznačiť všetky políčka', 'Confirm this action' => 'Potvrďte túto akciu', ), 'ModulesDataprivacyShop' => array ( 'Customer data privacy[1][2]%message%[/2]' => 'Ochrana osobných údajov [1][2]%message%[/2]', ), 'AdminShippingFeature' => array ( 'Will be applied when the price is' => 'Cena je', 'Will be applied when the weight is' => 'Hmotnosť je', 'Add new range' => 'Pridať nový rozsah', 'Ranges' => 'Rozsahy', 'inactive' => 'neaktívne', 'This carrier is %1$s and the transit time is %2$s.' => 'Tento prepravca je %1$s a čas prepravy je %2$s.', 'free' => 'zdarma', 'not free' => 'nie je zadarmo', 'This carrier can deliver orders from %1$s to %2$s.' => 'Tento prepravca môže doručiť objednávky od %1$s do %2$s.', 'If the order is out of range, the behavior is to %3$s.' => 'Ak je objednávka mimo rozsahu, správanie bude %3$s.', 'The shipping cost is calculated %1$s and the tax rule %2$s will be applied.' => 'Prepravné náklady se vypočítavajú %1$s a použije se daňové pravidlo %2$s.', 'according to the price' => 'podľa ceny', 'according to the weight' => 'podľa hmotnosti', 'Carrier name:' => 'Názov prepravcu:', 'This carrier will be proposed for those delivery zones:' => 'Tento prepravca bude použitý pre tieto doručovacie oblasti:', 'And it will be proposed for those client groups:' => 'A bude to použité pre tieto skupiny zákazníkov:', 'Finally, this carrier will be proposed in those shops:' => 'Tento prepravca bude napokon použitý pre tieto obchody:', 'Use one of our recommended carrier modules' => 'Použite jeden z našich doporučených modulov dopravcov', 'Do you think there should be one? Let us know!' => 'Myslíte si, že by mal byť jeden? Dajte nám vedieť!', 'It seems there are no recommended carriers for your country.' => 'Vyzerá to tak, že pre Vašu krajinu nie sú dostupný žiadny doporučený prepravcovia.', 'Shipping cost' => 'Prepravné náklady', 'Free shipping' => 'Doručenie zdarma', 'Carrier' => 'Prepravca', 'Tracking number' => 'Číslo sledovania zásielky', 'Pick up in-store' => 'Vyzdvihnutie na predajni', 'Delivery next day!' => 'Doručenie na druhý pracovný deň!', 'General settings' => 'Všeobecné nastavenia', 'Shipping locations and costs' => 'Krajiny doručenia a prepravné náklady', 'Size, weight, and group access' => 'Veľkosť, hmotnosť a skupinový prístup', 'Carrier name' => 'Názov prepravcu', 'Tracking URL' => 'Sledovací URL odkaz', 'Add handling costs' => 'Započítať manipulačné náklady', 'According to total price.' => 'Podľa celkovej sumy objednávky.', 'According to total weight.' => 'Podľa celkovej váhy objednaných produktov.', 'Apply the cost of the highest defined range' => 'Použiť cenu z najvyššie zadefinovaného rozsahu', 'Maximum package width (%s)' => 'Maximálna šírka balíka (%s)', 'Maximum package height (%s)' => 'Maximálna výška balíka (%s)', 'Maximum package depth (%s)' => 'Maximálna hĺbka balíka (%s)', 'Maximum package weight (%s)' => 'Maximálna hmotnosť balíka (%s)', 'Group access' => 'Skupinový prístup', 'Delay' => 'Doba doručenia', 'Free Shipping' => 'Doručenie zdarma', 'Add new carrier' => 'Pridať nového prepravcu', 'Apply shipping cost' => 'Použiť prepravné náklady', 'Shipping and handling' => 'Prepravné a balné', 'Default behavior' => 'Predvolené správanie', 'According to total price' => 'Vzhľadom na celkovú cenu', 'According to total weight' => 'Vzhľadom na celkovú váhu', 'Maximum package height' => 'Maximálna výška balíka', 'Maximum package width' => 'Maximálna šírka balíka', 'Maximum package depth' => 'Maximálna hĺbka balíka', 'Maximum package weight' => 'Maximálna hmotnosť balíka', 'Name:' => 'Verzia:', 'Carriers' => 'Prepravcovia', 'Transit time' => 'Čas prepravy', 'Speed grade' => 'Úroveň rýchlosti', 'Billing' => 'Účtovanie', 'Out-of-range behavior' => 'Mimo rozsah', 'Disable carrier' => 'Vypnúť prepravcu', 'Carrier options' => 'Nastavenia prepravcu', 'Default carrier' => 'Predvolený prepravca', 'Handling charges' => 'Manipulačné poplatky', 'Free shipping starts at' => 'Doručenie zadarmo začína na hodnote', 'Handling' => 'Manipulácia', ), 'ModulesRssfeedAdmin' => array ( 'RSS feed block' => 'Blok RSS', 'Adds a block displaying a RSS feed.' => 'Pridá blok zobrazujúci RSS.', 'RSS feed' => 'RSS kanál', 'Invalid feed URL' => 'Nesprávny kanál RSS', 'Invalid title' => 'Nesprávny názov', 'Invalid number of feeds' => 'Neplatný počet kanálov', 'You have selected a feed URL from your own website. Please choose another URL.' => 'Vybrali ste adresu URL kanála z Vašej vlastnej webovej stránky. Prosím zvoľte inú URL.', 'Feed is unreachable, check your URL' => 'Kanál nie je nedostupný, skontrolujte URL adresu', 'Invalid feed: %message%' => 'Neplatný zdroj: %message%', 'Error: invalid RSS feed in "%module_name%" module: %message%' => 'Chyba: neplatný zdroj RSS v module "%module_name%": %message%', 'Block title' => 'Názov bloku', 'Create a title for the block (default: \'RSS feed\').' => 'Vytvorte pre blok (predvolené: "RSS kanál").', 'Add a feed URL' => 'Pridať URL kanála', 'Add the URL of the feed you want to use (sample: http://news.google.com/?output=rss).' => 'Pridajte URL kanála, ktorý chcete použiť (príklad: http://news.google.com/?output=rss).', 'Number of threads displayed' => 'Počet zobrazených tém', 'Number of threads displayed in the block (default value: 5).' => 'Počet vlákien zobrazených v bloku (predvolená hodnota: 5).', ), 'ShopNavigation' => array ( '404 error' => 'Chyba 404', 'Best sales' => 'Najpredávanejšie', 'Contact us' => 'Kontaktujte nás', 'Manufacturers' => 'Výrobcovia', 'New products' => 'Nové produkty', 'Forgot your password' => 'Zabudnuté heslo', 'Prices drop' => 'Akcia', 'Sitemap' => 'Mapa stránky', 'Suppliers' => 'Dodávatelia', 'Address' => 'Adresa', 'Addresses' => 'Adresy', 'Login' => 'Prihlásenie', 'Cart' => 'Košík', 'Discount' => 'Zľava', 'Order history' => 'História objednávok', 'Identity' => 'Osobné údaje', 'My account' => 'Môj účet', 'Order follow' => 'Sledovanie objednávky', 'Credit slip' => 'Dobropis', 'Order' => 'Objednávka', 'Search' => 'Vyhľadávanie', 'Stores' => 'Obchody', 'Guest tracking' => 'Sledovanie objednávok pre návštevníkov', 'Order confirmation' => 'Potvrdenie objednávky', 'This page cannot be found' => 'Túto stránku nie je možné nájsť', 'Our best sales' => 'Všetky najpredávanejšie produkty', 'Use our form to contact us' => 'Použite kontaktný formulár a obráťte sa na nás', 'Shop powered by PrestaShop' => 'Obchod vytvorený v systéme PrestaShop', 'Brand list' => 'Zoznam značiek', 'Our new products' => 'Všetky nové produkty', 'Enter the e-mail address you use to sign in to receive an e-mail with a new password' => 'Zadajte e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii pre zaslanie nového hesla', 'On-sale products' => 'Zľavnené produkty', 'Lost ? Find what your are looking for' => 'Stratený? Nájdite čo hľadáte', 'Suppliers list' => 'Zoznam dodávateľov', 'page-not-found' => 'stranka-nebola-najdena', 'best-sales' => 'najpredavanejsie-produkty', 'contact-us' => 'kontaktujte-nas', 'manufacturers' => 'vyrobcovia', 'new-products' => 'nove-produkty', 'password-recovery' => 'obnova-hesla', 'prices-drop' => 'akciove-produkty', 'sitemap' => 'mapa stránky', 'supplier' => 'dodavatelia', 'address' => 'adresa', 'addresses' => 'adresy', 'login' => 'prihlasit-sa', 'cart' => 'kosik', 'discount' => 'zlavove-kupony', 'order-history' => 'historia-objednavok', 'identity' => 'osobne-udaje', 'my-account' => 'moj-ucet', 'order-follow' => 'sledovanie-objednavky', 'credit-slip' => 'dobropisy', 'order' => 'objednavka', 'search' => 'vyhladavanie', 'stores' => 'nase-obchody', 'guest-tracking' => 'sledovanie-objednavok-pre-navstevnikov', 'order-confirmation' => 'potvrdenie-objednavky', ), 'ModulesStatsstockAdmin' => array ( 'Available quantities' => 'Dostupné množstvá', 'Adds a tab showing the quantity of available products for sale to the Stats dashboard.' => 'Pridá záložku, zobrazujúcu množstvo dostupných produktov na predaj do štatistík.', 'Evaluation of available quantities for sale' => 'Dostupné množstvá pre zhodnotenie predaja', 'Your catalog is empty.' => 'Váš katalóg je prázdny.', 'Ref.' => 'Kód', 'Price*' => 'Cena*', 'Total quantities' => 'Celkom množstvá', 'Total value' => 'Celková suma', 'This section corresponds to the default wholesale price according to the default supplier for the product. An average price is used when the product has attributes.' => 'Zodpovedajú štandardným veľkoobchodným cenám v závislosti na predvolenom dodávateľovi produktu. Priemerná cena se používa, keď má produkt atribúty.', ), 'ModulesAutoupgradeAdmin' => array ( 'This version of PrestaShop cannot be upgraded: the PS_ADMIN_DIR constant is missing.' => 'Táto verzia PrestaShop-u sa nedá aktualizovať: chýba konštanta PS_ADMIN_DIR.', '1-Click Upgrade' => 'Aktualizácia jedným kliknutím', 'Provides an automated method to upgrade your shop to the latest version of PrestaShop.' => 'Poskytuje automatizovaný spôsob aktualizácie Vášho obchodu na poslednú verziu PrestaShop-u.', 'This version of 1-click upgrade requires PHP 5.6 to work properly. Please upgrade your server configuration.' => 'Táto verzia aktualizácie jedným kliknutím vyžaduje správne fungovanie PHP 5.6. Aktualizujte prosím konfiguráciu servera.', 'Unable to delete outdated "AdminUpgrade" tab (tab ID: %idtab%).' => 'Nepodarilo sa odstrániť zastaralú záložku "AdminUpgrade" (ID záložky: %idtab%).', 'Unable to create the "AdminSelfUpgrade" tab' => 'Záložku "AdminSelfUpgrade" sa nepodarilo vytvoriť', 'Unable to copy logo.gif in %s' => 'Nepodarilo sa skopírovať logo.gif v %s', 'Unable to load the "AdminSelfUpgrade" tab' => 'Záložku "AdminSelfUpgrade" sa nepodarilo nahrať', 'Unable to create the directory "%s"' => 'Nie je možné vytvoriť zložku "%s"', 'Unable to copy ajax-upgradetab.php in %s' => 'Nedá sa skopírovať ajax-upgradetab.php v %s', 'Unable to write in the directory "%s"' => 'Nie je možné zapisovať do zložky "%s"', 'Unable to create directory %s' => 'Nepodarilo sa vytvoriť priečinok %s', 'Back up my files and database' => 'Zálohovať moje súbory a databázu', 'Automatically back up your database and files in order to restore your shop if needed. This is experimental: you should still perform your own manual backup for safety.' => 'Automatická záloha Vašej databázy a súborov pre prípad potreby obnovy dát Vášho obchodu. Experimentálna funkcia: stále by ste mali vykonávať zálohu manuálne, pre zachovanie bezpečnosti.', 'Back up my images' => 'Zálohovať moje obrázky', 'To save time, you can decide not to back your images up. In any case, always make sure you did back them up manually.' => 'Pre úsporu času sa môžete rozhodnúť nezálohovať Vaše obrázky. V každom prípade sa uistite, že ste obrázky zálohovali manuálne.', 'Server performance' => 'Výkon servera', 'Unless you are using a dedicated server, select "Low".' => 'Ak nepoužívate dedikovaný server, zvoľte "Nízky".', 'A high value can cause the upgrade to fail if your server is not powerful enough to process the upgrade tasks in a short amount of time.' => 'Vysoká hodnota môže spôsobiť že aktualizácia nebude úspešná, ak Váš server nie je dosť výkonný nato, aby spracoval aktualizáciu za krátky čas.', 'Low (recommended)' => 'Nízky (odporúčané)', 'Medium' => 'Stredný', 'High' => 'Vysoký', 'Disable non-native modules' => 'Zakázať nepôvodné moduly', 'As non-native modules can experience some compatibility issues, we recommend to disable them by default.' => 'Nepôvodné moduly môžu spôsobiť problémy s kompatibilitou, odporúčame ich zakázať.', 'Keeping them enabled might prevent you from loading the "Modules" page properly after the upgrade.' => 'Ponechanie v zapnutom stave môže spôsobiť chybu pri nahrávaní stránky &